KOWALE

(1381 Covalie, Kowale) 17 km na S od Wielunia.

1. 1499 par. K., adkt wiel. (Pat. 1958, 282); 1511 pow. wiel. (ŹD 212).

2. 1381 graniczyły z Ganą i Wierzbiem (Pat. 1958, 278).

3. 1511 – 3 ł.; 1518 – 2 ł.; 1552 – 12 kmieci, młyn; 1553 cz. 2 Kowalskich 1 ł. (ŹD 212, 293); 1520 – 2 ł. pleb., byli zagr. (Ł 2, 125).

4. 1391-921Archiwum diecezjalne we Włocławku, dokument pergaminowy nr 195 Piotr z K. (Nies. 4, 335); 1407-15 Wierusz Kowalski (GS 2, 169; 3, 131); 1459 Wierusz z K., chor. wiel. (GW 1, 21), 1466 nabył od Jana z Praszki cz. w Ganie za 50 grz. (GW 1, 146), 1473 nabył od tegoż Jana 1/3 cz. Praszki, K. i Strojca (MS 1, 1088); 1491 Marcin z K. (MDP); 1511 abpowi 1 donica miodu dzies. (VG 388); 1520 dzies. snop. z ról szlach. plebanowi w Praszce (Ł 2, 125).

6. Kościół z I poł. XV w. (Ł 2, 124); 1483 K. miały wspólnego plebana ze Strojcem (Pat. 1957, 431); 1520 kościół ś. Feliksa i Adaukta, parafią zarządzał pleban z Praszki (Ł 2, 124-125).

7. 1414-1473 BJ 8061, 200; MS 1, 1089.

1 Archiwum diecezjalne we Włocławku, dokument pergaminowy nr 195.