KRASZKOWICE

(1414 Craskowicze, Craslouicze, Czaskowycze) 10 km na E od Wielunia.

1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. Ruda (Ł 2, 111).

2. 1425 granica z Drobnicami (Wp 423).

3. 1511, 1518 – 7 ł.; 1552 – 17 kmieci, 2 mł.; 1553 cz. Wierzchlejskich 4 1/2 ł. (ŹD 211, 290).

4. 1414 Jaśko z K. h. Osoria (K 6, 203); 1424 Stan. Czychos z K. udowodnił szlachectwo (MK 66, 45); ok. 1425 tenże, h. Nałęcz, poświadczał szlachectwo Jana z Łyskorni, śwd. Tomasz z K. (MK 24, 196, o dacie → Cieszęcin); 1444-57 Tomasz z K. (Wp 716; GW 1, 15), 1459 był włodarzem w Sieńcu (AC 2, 813); 1463 Mikołaj z K. (Bob. 2, 59); 1490 Ludmiła z Mierzyć sprzedała tamże m.in. 3 ł., które mieli w zastawie br. Mikołaj i Jakub z K., oraz brzeg Warty od starego młyna do granic K. (MK 14, 396); 1496 Jan Jasiek z Olewina sprzedał za 20 fl. dział w K. i Pychowe Kąty br. Janowi i Grzegorzowi z Olewina (GW 2, 30); 1497 właśc. K. pożyczył 4 fl. od Kat. Sarnowskiej z Chotowa pod zastaw 1/2 ł. w folw. kraszkowskim zw. Piskowski (GW 2, 56); 1500 Mik. Kraszkowski zawarł ugodę ze Stan. Wierzchlejskim w sprawie łąk w Wierzchlasie i lasu Krzeczów (GW 2, 157); 1520 dzies. z łanów os. po 6 gr prepozytowi wiel., z jednego folw. 1 grz., z drugiego 18 gr plebanowi w Rudzie (Ł 2, 95, 111).

5. 1471 sołectwo (AGd 3590).

7. 1459-60 BJ 5012, 554; AC 2, 821.