KRĄŻKOWY

(1434 Cranszkowy, Cranskowo) 2 km na NE od Kępna.

1. 1441 territ. Ostrz. (RO 223, 224); 1518 pow. ostrz. (ŹD 213); 1651 par. Baranów (VB 168).

3. 1441 podatek z 17 ł. kmiec., a 3 gr z 3 ł. sołt. (RO 224); 1518 – 3 ł.; 1553 – 2 ł. i 1 ł. sołt. (ŹD 213, 306, 307); 1670 – 24 ł. (VB 768).

4. 1434 Anna zastawiła K. za 80 grz. Wierzbięcie Kępińskiemu (GO 1, 64); 1470 Jan Kępiński zapisał ż. Barbarze 700 grz., m.in. na K. (GO 2, 119, → Baranów); 1488 Barbara wd. odstąpiła Zofii z Kalinowej zapis 1000 grz. m.in. na K. (MS 1, 1902); 1490 Andrzej z Wieruszowa spłacił Zofię m.in. z K. i sadzawki tamże, a samą wieś zastawił z innymi dobrami Kośmiderowi z Gruszczyc (ZO 1, 21-22); 1499 sprzedał żonie z pr. odkupu m.in. K. (GO 3, 14); 1521 do dóbr baranowskich (MS 4, 12835).