KRĘPA

(1422 Crampa) lewoboczny dopływ górnej Warty.

1422 do sołectwa w Lisowicach należała sadz. in fluvio C.; 1441 sołtys z Załęcza Wielkiego posiadał dąbrowę circa torrentem C; 1511 Załęcze Wielkie oddzielała od Parzymiechów rz. C. (VG 375, 376, 378, zob. K 6, 205).