KRUSZYNA

(1357 Cruzyna, Craschino, Cruszina, Crussyna) 15 km na SW od Radomska.

1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. K., dek. brzeźnicki (Ł 1, 552).

3. 1511 – 6 1/2 ł.; 1518 – 5 ł.; 1552 – 11 kmieci, karczma bez roli; 1553 – 4 1/2 ł. (ŹD 211, 304); 1520 młyn, pleban miał po 1 ł. w każdym polu, 1 karcz, dawał mu 1/2 grz. czynszu (Ł 1, 552-553).

4. 1337 Sieciech z C, kaszt. wiel. (Wp 1174); 1400 układ w sprawie K. i 2 Ligot, które dostała w posagu ż. Michała z Borowna (LI 10 356); 1418-23 Sieciech Czapla h. Oksza (ZSz 1, 61, SP 7, 425); 1419 Adam z K. (Wp 309); 1454 Stogniew Czapla zamienił wsie Wargawę i Lgotę na altarię kościoła w K. (GS ins. 11, 264), 1457 sprzedał szl. Piotrowi z Brzeźnicy wieś Łęg za 150 grz. (GS ins. 11, 808), 1458 sprzedał za 1800 grz. 4 wsie w pow. lelowskim (MS 1, 491), 1459 był star. ostrz. (GO 2, 9); 1462 K. otrzymał Koniecpolski (BC 3304, 33); 1520 dzies. snop. z ról kmiec. i folw. plebanowi (Ł 1, 523).

6. 1415 wikary Jakub (K 6, 209); 1482 par. K. przeniesiono z oficjalatu uniejowskiego do wiel. (AC 2, 846); 1520 kościół ś. Mateusza ap., do parafii 7 wsi, wszystkie z wyjątkiem K. w Sieradzkiem (Ł 1, 522-523).