KURÓW

(1377 Curow) 5 km na W od Wielunia.

1. 1511 pow. wiel. (ŹD 210); 1520 par. Chotów (Ł 2, 138).

2. 1519 zakazano wycinania lasów K. i Turowa (GW ins. 1, 103).

3. 1511 – 8 1/2 ł.; 1518 – 9 ł.; 1552 – 15 kmieci, 1 ł. sołt.; 1553 – 8 1/2 ł., 1 ł. sołt. (ŹD 210, 292); 1520 dzies. z 20 ł. po 6 gr oraz po 2 korce żyta i owsa kan. wiel., plebanowi w Chotowie 1 wiard. dzies. od sołtysa (Ł 2, 101, 139).

4. 1377 Elżbieta ż. Dobiesława z K. sprzedała 4 ł. czynszowe i 2 sołt. w K. Miczkowi i Kunadowi z K. za 12 grz. (AGd 3385); tenże Niczko wzgl. Miczko zastawił mieszczanom wiel. cz. K. za 15 grz.1Niektóre z tych transakcji dotyczą tylko części Kurowa (ZR 84); 1380 wobec sprzeciwu brata nie sprzedał 2 ł. Wojciechowi, sołtysowi z Piskowa, lecz sprzedał je za 15 grz. Jakuszowi Szadkowskiemu, mieszcz. sier. (H 9); Kuncza – Kunad (H 10); 1384 wsp. Mikołaj – Niczko wraz z s. Henrykiem i Mikołajem sprzedali za 100 grz. części w K. mieszczanom wiel. (Wójc. 5); 1386 her. Jakusz i Marek (Szan. 3); 1414 mieszczanom wiel. przysądzono 1/2 K. otrzymane od Jakusza (Wójc. 33); 1415 Jakusz Kurowski dał matce 1 ł. w K., po jej śmierci dostanie go Leonard, a po jego śmierci wróci do Jakusza (AGd 3422); tenże Jakusz z ż. Krychną sprzedał K. mieszczanom wiel. za 100 grz. (ZR 104); 1446 Jakusz z Głupczyc, stryj Stachny, sprzedał jej dziedzictwo w K. i Turowie za 26 grz. mieszczanom wiel. (Wójc. 60); 1448 opierając się na pr. bliższości Michał Kurowski wytoczył mieszczanom wiel. proces o Kurów, ale z powodu niestawienia się przyznano wieś mieszczanom (AGd 3518); 1499 prac. Marcin Scholarz z K. pożyczył 6 fl. szl. Stanisławowi z Chotowa pod zastaw 1 kmiecia (GW 2, 100); 1552 do mieszczan wiel. (ŹD 292).

5. 1380 Mikołaj i Kuncza z K. sprzedali tut. sołectwo z 24 barciami za 6 grz. Jakuszowi Szadkowskiemu, mieszcz. sier. Nikt oprócz mieszkańców nie ma prawa wycinać drzewa w sołectwie, można osadzić kowala. 2-letnia wolnizna oprócz posp. ruszenia (H 10); 1386 Jakusz i Marek, her. z K. sprzedali za 8 1/2 grz. Świątkowi z Komorznik tut. sołectwo z 3 ł., 24 ulami, trzecim denarem i pr. osadzenia kowala, zamiast stawienia się na wojnę ma płacić 1/2 grz. (Szan. 3); 1402 burmistrz i rajcy m. Wielunia sprzedali Tom. z Gaszyna za 8 1/2 grz. sołectwo w K. z 2 ł. i trzecim denarem. Ma jeździć z listami, jak daleko zajedzie w ciągu 1 dnia, a na wojnę stawić się na koniu wartości 1 1/2 grz. (AGd 3406); 1545 król odnowił pr. niem. dla K., Turowa i Niedzielska (MK 70, 240).

1 Niektóre z tych transakcji dotyczą tylko części Kurowa.