KRASZEWICE

(1431 Craszowicze) 23 km na E od Ostrzeszowa.

1431 wzmianka (K 8, 186); 1474 król zapisał Janowi Zarembie, kaszt. sier., 100 grz. na K. w dystr. kal. (MS 1, 1235); 1520 w par. Giżyce, adkt kal. (Ł 2, 44); 1528 król wydał 8 sołtysom nowy przywilej na sołectwo w K., zatwierdzając ich w posiadaniu 2 ł., młyna, trzeciego denara i in. (MK 43, 259-260); 1537 łąka Jelenie (MS 4, 18573); 1564 do starostwa grabowskiego, 13 ł. kmiec. i 2 ł. sołt., kmiecie dawali razem 30 pokowów miodu, jeden z 2 karcz, miał młynik, 3 mł. w tym 1 sołtysa, 1 kuźnica na rz. Oleśnicy (→ Kuźnica Grabowska), druga na rz. Głuszynie, gontarze dawali co 10 kopę do zamku, bartnik. Bór wielki do 2 mil wszerz i wzdłuż (MKL 205); 1569 – 10 sołtysów na 2 ł. (ASK 187); 1537-55 wzmianki (MS 4, 7735, 7757, 18438; 5, 2527).