SERWIS

(1351 Wola Pluskana [?], 1427 Wola circa molendinum, 1442 Wola [?], 1470-80 Zirzyna Wolya [?], 1529 Vola dicta Serwicaptur, Wolya [?], 1530 Volÿa dicta Servicaptur, 1531 Volya dicta Servi Captur, 1532 wolÿa sarwÿcaptur dicta, 1553 (1592) Wolia Sczernÿ Kaptur [też: 1633, 1649 Wolia Sczerny Kaptur, 1669, 1685 Wola Szczerny Kaptur, 1699 Wola Serwy Kaptur, 1766 Wola Serwikaptur], 1569, 1571 Wolia Zerwikaptur, 1577 Wolia Zeruikaptur, 1578 Wolia Zeruicaptur, 1580 Serwisz Kaptur, 1597 Żerwi Captur, 1610 Sernisz, 1629 Wola Zeruikaptur, 1650-2 Żerwisz, w Żerwikapturze, Zerwiszanie, 1662 Zerwikaptur, 1673 Serwis, 1674 Zerwisz, 1747 Zerwikaptor, seu Serwisz, 1787 Serwisz, 1791 Serwiz, 1819n. Serwis; Kam. 234; Kop.K 133) 2,5 km na N od → Nowej Słupi, na lewym brzegu rz. Słupianki; ok. 4 km na NE od kl.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278), 1442n. pow. sand. (Mp. IV 1434), 1827 pow. opat. (Tabela II 165); 1531-2 par. Chybice (ASK I/10 465v, 625v), 1569n. par. Nowa Słupia [Obie Słupie] (ib. I/7 415v), 1571 par. → Stara Słupia (ib. 267, 341).

2. 1470-80 graniczy z → Baszowicami (DLb. III 233); 1580 pastewnik miejski nad stawem S. (ZDP rps 10543 43); 1610 szpital w Nowej Słupi otrzymuje od opata i konw. święt. łąki k. stawu zw. S., przy drodze z m. Słupia [Nowa] do S. (MDS II 146); 1780 → Nowa Słupia, → Stara Słupia.

3. Własn. kl. święt.

1351, 1427, 1442, 1553 → Baszowice; 1529 kl. daje pobór z 3 kwart (RP); 1529 należy do stołu konw. święt., płaci 40 gr czynszu (LR 350); 1530 pobór z młyna dzierżawionego przez Bujaka (ASK I/10 221v);

1531-2 opat święt. daje pobór z 1 kwarty (ib. 465v, 625v); 1569, 1571, 1577 opat święt. daje pobór od 4 zagr. z rolą i z młyna dziedzicznego o 2 kołach (ib. I/7 267, 341, 415v, 587v); 1578 kl. święt. daje pobór od 4 zagr. z rolą, z młyna dziedzicznego o 2 kołach i stęp (ib. I/10 779; Paw. 194); 1610 → p. 2; 1629 kl. święt. daje pobór od 4 zagr. z rolą, z młyna dziedzicznego o 2 kołach i stęp (RS 1629 65);

1650 należy do stołu konw. (AG 1913-5, 1917); 1650 konw. święt. daje pobór z 8 domów, 1/4 ł., 4 zagr. z rolą i z młyna dziedzicznego o 1 kole i stęp (AG nab. 936 9-9v); 1651 należy do stołu konw., 5 zagr., 2 chał., młyn, folusz. Zagr. płacą na ś. Marcina [11 XI] po 6 gr, a chał. po 1 gr, zaś młynarz z folusza, jeśli taki jest, 16 fl. czynszu. Pańszczyzna i pomocne poddanych jak w → Baszowicach. Młynarz, oprócz czynszu z folusza, pracuje 4 dni tyg., pomocne z innymi, wymiar: 52 kor. żyta i 2 kor. pszenicy. Poza tym ma wykarmić rocznie 2 wieprze dworskie i dawać po 6 gąsiorów i kapłonów (ib. 10-10v, 15, 17-7v);

1662, 1673-4 pogłówne od 47 mkw (ASK I/67 35, 238v, 409, 461v); 1787 liczy 64 mkw, w tym 6 Żydów (Spis I 399; II 118); 1819 wieś należy do stołu konw., budowle dworskie (AOkup. 6v, 51n., 56); 1827 ma 13 domów i 76 mkw (Tabela II 165); 1889 wieś i osada z młynem, pokłady budowlanego kamienia marglowego. Wieś ma 16 domów, 102 mkw, 1 morgę ziemi dworskiej i 219 mórg ziemi włościańskiej, osada z młynem ma 15 mórg (SG X 459).

4. 1351, 1442, 1553 → Baszowice, p. 3.

5. 1427 → Baszowice, p. 3; 1529 → Mirocice; 1652 dzies. snop. należy do stołu konw. święt. (AG nab. 936 1, 2v); 1819 dzies. pien. 40 fl. z ról włościańskich należy do stołu konw. (AOkup. 9v).

7. Derwich 1992 wg indeksu.

Uw. Na temat lokalizacji osady oraz identyfikacji różnych form zapisu jej nazwy por. Derwich 1992 312-3. Być może ze znajdującymi się tu pokładami margla związane są → Marzęckie Kopaniny.