SKOKÓW

(1417; Kosyl 21, 72; Niec. 187; SHGL 218) 5 km na SE od Opola [Lub.]; ok. 75 km na NE od kl., 22 km na SE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. Opole.

Własn. szlach.

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb. Opola.

1470-80 z 8 lub 9 łkm. dzies. snop. wart. 7 grz. dowożą kl. święt., natomiast nie oddają mu dzies. kon. Z reszty wsi, tzn. z folw., dzies. snop. wart. 1 grz. pobiera pleb. Opola (DLb. III 254-5; II 545); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. należy do stołu konw. święt., z folw. dzies. snop. wart. 1 grz. pobiera pleb. Opola (LR 351, 437); 1637 Żyd dzierżawiący należącą do Słupeckich wieś S. nie pozwala zakonnikom święt. pobierać dzies. snop. (AG nab. 936 1v, 2v); 1819 dzies. snop. należy do stołu konw., miejscowa gromada kupuje ją za 70 fl. (AOkup. 10v).

7. Paw. 356, 34a; LL 1565 39; RL 1626 107; Spis I 453; II 162; Tabela II 175; Gacki 305; SG X 686-7; Szafran 197; SHGL 218-20; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 76; Wroniszewski; Rozwałka 215.

8. Wśr. cmentarzysko ciałopalne dat. na IX-poł. X w. (Dąbrowska 250; Zoll-Adamikowa 1 nr 84); cmentarzysko wśr. (Hoczyk 216, 220) i materiały z VIII-X w. stwierdzone podczas badań AZP (ib.).