SŁOMOWO

1343 fals. ok. 1550 Slomowo (Wp. 6 nr 131; MS 5 nr 4988), 1361 kop. 1646 Szlomowo (Wp. 3 nr 1450), 1364 or. Slomowo, 1373 Slomouo (BulPol. 2 nr 1286, 2006), 1375 Slomovo (MPH 2, 657), 1388 Slomow (Lek. 1 nr 474), 1418 Schlomowo (ACC 3, 37v), 1433 Schlonowo (Wp. 9 nr 1305), 1470 Slamowo (PG 8, 55v), 1472 Slomkowo! (PG 8, 157), 1499 Szlomovo (PG 62, 9), Slumowo (ACC 117, 148v), 1553 Slvmowo (ASK I 5, 167), 7 km na SW od Rogoźna.

1. 1476 n. pow. pozn. (PG 9, 42), 1396 n. par. własna (Wp. 3 nr 1968); 1510 dek. Oborniki (LBP 95).

2. 1396 Hostowa niwa, granica S. z Rożnowem, wielka droga do Obornik → p. 5; 1494 proces o granice S., Zalasowa i Nienawiszcza, 1500 winnica, lasy, bory i dąbrowa, dwór w którym znajduje się wielki dom w S., droga do mł. [w S.?] → p. 3: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1505 błoto zw. Bagno, staw i strumień w S., 1513 bór zw. Bukowiec k. S. → p. 3: Andrzej Słomowski; 1510 zniszczony mł., staw i las → p. 5; 1513 las zw. Bukowiec (K 3, 541, cytowanego tam aktu nie odnaleziono); 1559 dwór w S. → p. 3: Wiktoryn i Cyprian.

3. Własn. szlach. 1343 (fals. ok. 1550) król Kazimierz nadaje Sędziwojowi z Czarnkowa m. → Czarnków z wsiami i równocześnie potwierdza mu posiadanie wsi Pomorzany, Koszewo [Kosewo k. Powidza, pow. gnieźn.?, też → Kiszewo, Uwaga], S. i Młynkowo; wszystkim dobrom król nadaje immunitet ekon. i sąd. (Wp. 6 nr 131; MS 5 nr 4988 reg.).

1361-97 Gerward z S., podłowczy pozn. 1369-72, stolnik pozn. 1378-97, ojciec Pietrasza, Szymona z → Boguniewa i Żegoty z → Łopuchowa (h. Laska; UDR I/1 s. 149, 154, 198; WR 1 nr 195, 337; Wp. 6 nr 258; Wp. 11 nr 1742): 1361 (kop. 1646) tenże dz. w S., przegrywa proces z Henrykiem opatem klaszt. w Obrze o → Krampsko Stare [k. Babimostu] (Wp. 3 nr 1450); 1364 temuż pap. Urban V udziela zupełnego odpuszczenia grzechów na wypadek śmierci [tj. udziela każdemu kapłanowi pr. do odpuszczenia wszystkich grzechów Gerwarda w obliczu jego śmierci] (BulPol. 2 nr 1286); 1372 tenże śwd. w dok. panów von Osten (Wp. 3 nr 1673); 1375 tenże dowódca zamku w Gniewkowie → p. 6; 1388 tenże w sporze z Januszem Skoraczewskim [prawdop. ze → Skoraczewa k. Książa] o 20 grz. z tytułu poręki za Zenwicza (Lek. 1 nr 336, 363); 1388 tenże przegrywa proces z Andrzejem Gryżyńskim o 10 grz., sąd nakazuje, by wypłacił je Gryżyńskiemu; w sprawie o 40 grz. szkody sąd wyznacza nowy termin (Lek. 1 nr 352); 1388-89 tenże asesor w sądzie ziemskim pozn. (Lek. 1 nr 417, 830); 1389 tenże w sporze z Janem Lutkowskim [z Lutom?] (Lek. 1 nr 564); 1396 tenże z synem Pietraszem → p. 5.

1373 duchowny Iwon syn Mikołaja z S. → p. 6.

1388-1407 Pietrasz z S. syn Gerwarda (Lek. 1 nr 474, 1110, 2551; WR 1 nr 145): 1389 tenże w sporze z panią Zofią z → Nienawiszcza o zabójstwo i obrabowanie jej męża [Mirosława] z rzeczy wartości 4 grz.; Pietrasz twierdzi, że Mirosław nie był tak samo szlachetny jak on [tj. Pietrasz] (Lek. 1 nr 498, 690; WR 1 nr 75); 1391 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że nie zabił jej męża Mirosława (WR 1 nr 260); 1389 tenże w sporze z Januszem Stularem (Lek. 1 nr 510); 1391 tenże w sporze z kantorem [kat. pozn., tj. z Jakubem z Korzkwi?] przedstawia świadków, że nie obrabował kantora z jego rzeczy (WR 1 nr 254); 1392 tenże w sporze z Wygłoszem bratem Zawiszy o 20 grz. (Lek. 1 nr 1169); 1396 tenże z ojcem Gerwardem → p. 5; 1396 tenże w sporze z [Mac.] Jadem [skąd?] o kradzież (WR 1 nr 207); 1397 tenże w sporze z mieszcz. [pozn.? ] Wojtkiem (Lek. 1 nr 2530); 1397 tenże brat [rodz.?]1W 1493 jeden z wnuków Pietrasza, Stanisław, nazwany został rodzonym bratem stryj. Mac. Boguniewskiego, natomiast Andrzej Słomowski, ojciec tego Stanisława (a więc syn Pietrasza), nazwany został stryjem tego Mac. Boguniewskiego → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward Szymona Boguniewskiego (WR 1 nr 337); 1398 tenże przegrywa spór z Andrzejem Wielżyńskim o poręczenie (Lek. 1 nr 2815); 1400 tenże w sporze z [mieszcz. pozn.?] Bartłomiejem o 1 grz. i 7 gr (KP nr 489); 1402 tenże ze [swoim bratem] Szymonem (Szyman) Boguniewskim poręczają wdzie pozn. Sędziwojowi [Świdwie z Szamotuł] za Mikosza Szczebiota [z Pożarowa] na sumę 14 1/2 grz.; jeśli nie oddadzą tej sumy do połowy Wielkiego Postu, to staną w załodze w Szamotułach, każdy z 4 ludźmi i końmi (KP nr 818); 1402 tenże w sporze z Małg. Bnińską [ż. Andrzeja z Bnina] o posag jej c. [a ż. Pietrasza?]2W 1475 Stanisław wnuk Pietrasza wystąpił jako wuj Agnieszki i Barbary Bnińskich → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward (WR 1 nr 711); 1404 tenże w sporze z Przechną [z → Siekierek Wielkich] ż. [Piotra] Wilka [z Lubosiny] o zabójstwo ojca [Przechny czy Wilka?] (KP nr 1773); 1405 tegoż ma przyprowadzić do sądu Stan. Lubicki, który toczy proces ze wspomn. Piotrem Wilkiem (KP nr 2199); 1405 tenże ma wwiązać wspomn. Piotra Wilka w S. na sumę 1 1/2 grz. czynszu; tenże toczy [in.?] proces z Piotrem Wilkiem o 30 grz., Pietrasz nie stawił się w sądzie w Szamotułach, bo był na wyprawie [wojennej] pod Drzeniem (in Drzesna; KP nr 2218, 2219, 2238); 1405 tenże w sporze z Heleną ze Śremu [wd. po Gerwardzie z Kwilcza] o 50 grz. poręki (KP nr 2374); 1405 tenże przegrywa proces z Przecławem mieszcz. pozn. o 1/2 grz. (KP nr 2526); 1407 tenże w sporze z Sędziwojem Objezierskim; Pietrasza zastępuje w sądzie Szczepan Niniński (KP nr 2876); 1408 Katarzyna wd. po tymże Pietraszu toczy proces z Mikołajem, Dorotą i Katarzyną dziećmi Żegoty [z Łopuchowa?]; wspomn. Piotr i Andrzej ss. tegoż Pietrasza (PZ 3, 57v); 1420 wspomn. Katarzyna wd. utrzymana przy dok. swej oprawy wobec roszczeń Katarzyny [c. Mroczka] z Łopuchowa ż. Tomasza z Gądek [a bratanicy tegoż Pietrasza] (PZ 6, 82v).

1408-1451 Andrzej z S., syn Pietrasza, rycerz pasowany (PZ 7, 168; SBP s. 183): 1408 tenże → wyżej: Pietrasz; 1422-23 tegoż ż. Katarzyna [c. Bieniaka z Sierakowa] toczy proces [ze swą siostrą] Femą ze Śremu [k. Sierakowa] ż. Wierzbięty z → Rozbitka (PZ 7 k. 32v, 56v); 1423 tenże wygrywa proces z Marcinem z Kurnatowic o 9 grz. (PZ 7, 93); 1423 tenże wraz z synem Piotrem toczą proces z Małg. Sierakowską [wd. po Bieniaku, teściową tegoż Andrzeja o 50 grz. należnych Katarzynie ż. tegoż Andrzeja (PZ 9, 109); 1424 tenże toczy proces ze swą siostrą [stryj.] Katarzyną ż. Tomasza z Łopuchowa i Gądek o podział S. i Szczytna (PZ 7, 158); 1424 temuż i jego synowi Piotrowi ręczy Gardzina z Brzozy za Wierzbiętę z Rozbitka na sumę 8 grz. (PZ 7, 169); 1424 tenże toczy proces z Ryszkiem [Ryśkiem?] mieszcz. pozn. (PZ 7, 127v); 1424 tenże zastępuje w sądzie Janusza z Sokolnik [k. Szamotuł, obecnie Sokolniki Wielkie] i Radzyn (PZ 7, 173); 1425 tenże w sporze z Anną ż. Dobrogosta z Kolna o jej oprawę (PZ 8, 56v); 1428 tenże ręczy za Gerwarda z → Łopuchowa [swego krewnego]3Gerward był synem Mroczka z Łopuchowa, stryj. brata Andrzeja, że dotrzyma warunków ugody z ss. zm. Czekna Krakwicza (PZ 10, 134); 1428 27 V król Władysław [Jag.] nakazuje zawiesić terminy sąd. tegoż Andrzeja (rycerza pasowanego), ponieważ bierze on udział w wyprawie wielkiego ks. Witolda [na Nowogród Wielki] (Wp. 9 nr 1166); 1428 tenże w sporze z Dobrogostem Sierakowskim o 10 grz. i tyleż szkody (WR 1 nr 1275); 1429 tenże toczy proces z Małg. Jemielińską ż. Bronisza (PZ 10, 54); 1429 tenże w sporze z Wincentym z Bielaw o 3 grz. (PZ 10 k. 153, 181); 1429 tenże jest winien 7 wiard. i 6 gr Agnieszce ż. Mac. Rawno mieszcz. pozn. (PZ 10, 190v); 1432 tenże zastępuje w sądzie Małg. Słomowską [czy swą drugą ż.?, siostrę?] (PZ 12, 1v); 1432 tegoż sługa Mikołaj → niżej: Mieszkańcy; 1432-34 tenże zastępuje w sądzie [swe krewne] Barbarę i Dobroszkę z → Łopuchowa (PZ 11, 142; PZ 12 k. 14, 119v, 127, 152, 166v, 213, 251v); 1432 tenże w sporze z Piotrem z Obrzycka (PZ 12, 23v); 1432 tenże toczy proces z [Wincentym?] Czurydłą z Bielaw o 198 grz. (PZ 11, 116); 1433 tegoż sługa Wawrzyniec → niżej: Mieszkańcy; 1433 tenże śwd. w dok. Sędziwoja z Ostroroga starosty gen. Wlkp. (Wp. 9 nr 1305); 1435 tenże toczy proces z Janem Rojewskim podstolim włocł. i Filką dziedzicami Trzciela4Była to zapewne dalsza cz. procesów o dobra trzcielskie, jakie toczyły Barbara i Dobroszka z → Łopuchowa i Trzciela; sprawę tę prowadził w ich imieniu Andrzej (→ wyżej, pod: 1432-34), a 1433 jego sługa Wawrzyniec (→ Mieszkańcy) (PZ 13, 17); 1435 tenże superarbiter w sporze Dobrogosta z Kolna z Mikołajem i Andrzejem dziedzicami → Kamionny (PZ 13, 49v); 1435 tenże sprzedaje z zastrz. prawa odkupu Maciejowi z Boguniewa [swemu bratu stryj.] Nienawiszcz za 100 grz. (PG 1, 68); 1435 tenże śwd. w dok. Andrzeja Ciołka z Żelechowa starosty gen. Wlkp. (Wp. 10 nr 1381); 1436 tenże wraz ze Stan. [Słomowskim?, zapiska niejasna] toczy proces z Mikołajem, Janem, Sędziwojem, Maciejem i Wincentym braćmi z Soboty (PZ 13, 197v); 1445 temuż Teodoryk Rzeszotarzewski płaci 10 grz. (KoścZ 12, 724); 1445 tenże sprzedaje Szymonowi z Czekanowa [pow. gnieźn.; także z Boguniewa, brat stryj. tegoż Andrzeja?] wieś Nienawiszcz z zastrz. pr. wykupu za 160 fl. węg. (PG 2, 119v); 1446 tenże ze swą [drugą] ż. Małg. [Zatomską] toczą proces z Winc. Sierakowskim o granice dóbr Kłosowice Sierakowskiego i Zatom Słomowskich (PZ 15, 207); 1446 tegoż ż. Małgorzata zrzeka się na rzecz kaszt. międz. Stanisława z Ostroroga swego pr. bliższości do dóbr Goraj, Strychy, Dzierzązna, Świniary i → Krobielewo; pełnomocnikiem Małgorzaty jest Jakub Sepieński [z Sepna] (PZ 15, 211); 1448 tenże z S., Szczytna, Nienawiszcza, Zatomia i Głażewa w sporze z Andrzejem niegdyś z Dąbrówki [w par. Skórzewo k. Poznania?] o 90 grz. szkody (PZ 16, 229); 1451 tenże pozwany przez Pawła pleb. w Łężcach o zaległy od 6 lat czynsz wysokości 1 grz. z Zatomia; Słomowski wziął Zatom w posagu swej ż. Małgorzaty (ACC 33, 28v).

1408 Piotr z S. syn Pietrasza → wyżej: Pietrasz.

1423-24 Piotr z S. syn Andrzeja [i Katarzyny]: 1423-24 tenże → wyżej: Andrzej; 1424 tenże w sporze ze swą babką Małg. Sierakowską [wd. po Bieniaku z → Sierakowa] dowodzi przy pomocy świadków, że Małgorzata nie spłaciła za swą c. [Katarzynę], a matkę tegoż Piotra, 30 grz. z tytułu dóbr po ojcu [Katarzyny] (WR 1 nr 1163).

1420-24 Katarzyna ż. Tomasza z Łopuchowa i Gądek: 1420 taż → wyżej: Pietrasz; 1424 taż → wyżej: Andrzej.

1432 Małg. Słomowska → wyżej: Andrzej.

1436 Stan. [Słomowski?] → wyżej: Andrzej.

1462-81 Piotr Słomowski syn Andrzeja [i Małgorzaty]5O tym, że ten Piotr był synem Małgorzaty, drugiej ż. Andrzeja Słomowskiego, wnosić możemy z faktu, że dziedziczył w Zatomiu, dobrach, które Małgorzata wniosła swemu mężowi Andrzejowi: 1462 tenże dz. w Głażewie sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Michałowi altaryście nowo erygowanego kościoła par. w Trzcielu 8 fl. węg. czynszu na 1/2 Głażewa za sumę 100 fl. węg. (PG 6, 207v; ACC 44, 29); 1464 tenże z Mikołajem, Janem, Stanisławem i Gerwardem bracia rodz. niedzielni z S. sprzedają z zastrz. pr. wykupu Marcinowi Studzieńskiemu 7 ł. os. w Nienawiszczu wraz z jeziorem za 130 grz. (PG 7, 226); 1464 tenże → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1466 tenże dz. w Zatomiu zapisuje ż. Annie po 150 grz. posagu i wiana na połowach wsi Zatom Stary i Nowy oraz 1/4 Głażewa (PG 6, 234v); 1469 tenże zobowiązuje się dać Piotrowi z Ordzina 160 grz. (PZ 19, 9); 1470-72 tenże zapisuje ż. Annie posag i wiano: 1470 po 150 grz. na połowach Głażewa i Durmowa (PG 8, 57v), a 1472 po 200 grz. na Głażewie (PG 8, 132); 1471, 1472 tenże → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1472 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu wikariuszom kat. pozn. czynsz 2 1/2 kopy [gr] od sumy 30 grz. na wsi Durmowo (CP 14, 620; PG 8, 148); 1475 tenże zapisuje kościołowi par. w Łężcach 1 grz. czynszu rocznego na Głażewie z zastrz. pr. wykupu za 12 grz. (PG 9, 24); 1476 tenże Piotr zastępuje w sądzie Agnieszkę opatkę z Owińsk (PZ 20, 46); 1480 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Andrzejowi z Czerniejewa 2 ł. os. w Głażewie (PG 9, 191v); 1481 tegoż ss. → niżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1483 tenże wspomn. jako zm. → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

1464-85 Mikołaj, 1464-1504 Jan, 1464-97 Stanisław, 1464-70 Gerward z S. ss. Andrzeja i Małgorzaty: 1464 ciż → wyżej Piotr; 1464 ciż Stanisław i Mikołaj oświadczają, że są winni swemu bratu przyrodniemu [ze strony matki] (frater congermanus) Janowi Raczkowskiemu6Tak tłumaczy ten termin Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 2, 1971. Oznacza to, że Małgorzata żona Andrzeja z S. musiała być wcześniej żoną któregoś z dziedziców Raczkowa [z Raczkowa k. Skoków, pow. gnieźn.] 100 kóp gr; spłatę tej sumy zabezpieczają na Zatomiu i Głażewie (PZ 18, 16v); 1464 ciż z bratem Piotrem w sporze z Janem Jardanowskim (PZ 18 k. 49, 76v – tu tylko Mikołaj i Jan); 1466 ciż duchowny Mikołaj i Jan w sporze z Andrzejem, Pawłem, Stanisławem i Piotrem dziedzicami Budzisławia (PZ 18, 148v); 1469 tenże duchowny Mikołaj pleb. i dz. w S. oraz dz. w Nienawiszczu sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Mikołajowi niegdyś Chwałkowskiemu 5 ł. os. i 2 opust. w Nienawiszczu wraz z dworem i małym jeziorem, ale bez folwarku za 100 grz. (PG 8, 18v); 1469 tenże Jan dz. w Głażewie zapisuje swej ż. Annie po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 Głażewa oraz połowach wsi Stary i Nowy Zatom (PG 8, 20v); 1469 tenże Gerward (KR 10, 20, cytowanego tam aktu nie udało się odszukać); 1470 ciż pleb. Mikołaj (dz. w Nienawiszczu) i Gerward z S. zapisują Dorocie ż. tegoż Gerwarda po 100 kóp [gr] posagu i wiana: Mikołaj na 5 ł. folw. i dworze [w Nienawiszczu?], a Gerward na 1/2 S. z folw. i dworem (PG 8, 55v); 1470 ciż bracia (bez Jana) z S. zobowiązują się oddać Mikołajowi, Janowi i Wojc. Jardanowskim 20 grz., a tenże Mikołaj pleb. w S. i dz. w Zalasowie zobowiązuje się nadto dać Wojc. Chwałkowskiemu 20 grz. półgr. (PG 57, 53); po 1470 Dorota wd. po tymże Gerwardzie Słomowskim c. Jana Knyszyńskiego [h. Przosna, z → Knyszyna] posiada dok. przysądny na kwotę 80 grz. na dobrach Mik. Prusimskiego [albo Koleńskiego] w Prusimiu, → Kolnie i Bielsku, w które miała być wwiązana, ale nie dopuściła do tego Jadwiga, ż. wspomn. Mikołaja, która ma zapisaną oprawę na tych dobrach (PG 6, 134v); 1471 za tychże Mikołaja pleb. w S., Jana, Stanisława i ich brata Piotra poręcza Mik. Prusimski, że skwitują Dorotę (c. Jana Knyszyńskiego) wd. po ich bracie Gerwardzie z 100 kóp szer. gr wiana, jakie miała zapisane na S. i Nienawiszczu (PG 57, 90); 1471 ciż Jan i Stanisław dziedzice w Nienawiszczu, Zalasowie i S. → niżej; 1472 ciż Mikołaj, Jan i Stanisław z bratem Piotrem bracia niedz. z S. sprzedają z zastrz. pr. wykupu Jakubowi Gorzewskiemu wsie Zalasowo i Nienawiszcz za 400 grz. (PG 8, 157); 1472 tenże Jan zamienia się dobrami z bratem Piotrem: Piotr otrzymuje Durmowo i Głażewo, bez 1/2 folw., 1/2 sołectwa, 6 zagr. i dworu w Głażewie; Jan otrzymuje Zatom Stary i Nowy, zapisuje na tych wsiach swej ż. Annie po 200 grz. posagu i wiana (PG 8, 132); 1475 tenże Stanisław wspomn. jako wuj Agnieszki [Bnińskiej] wd. po Janie z Kobylan stolniku krak. i [jej siostry] Barbary [Bnińskiej] ż. Cherubina z Gołuchowa (PG 9, 28v-29; Straty 3 s. 71 nr 16); 1476 tenże duchowny Mikołaj daje temuż Stanisławowi dz. w S. połowy S. i Szczytna (PG 9, 42); 1476-77 tenże Stanisław śwd. (APP Zb. akt dotyczących klaszt. XI 2, poszyty 3, 5, aktu po zmianie sygnatur nie udało się odszukać); 1482 tenże Jan dz. w Zatomiu kupuje z zastrz. pr. wykupu od Mik. Jaszkowskiego wieś Witkówki za 200 grz. (PG 9, 155v); 1483 tenże Jan Zatomski wraz ze swymi bratankami Andrzejem i Piotrem ss. zm. Piotra pozwani przez opatrznego Bartłomieja witryka kościoła par. w Łężcach o czynsz 1 grz. od sumy 12 grz., sprzedany w 1475 przez zm. Piotra Słomowskiego na Głażewie (ACC 61, 7v-8; też → wyżej: Piotr, pod 1475); 1485 ciż Mikołaj i Jan dziedzice w S. i wsiach Zatom Stary i Nowy zobowiązują się Dobiesławowi Rozbickiemu do uwolnienia go od poręki wobec Jakuba Gorzewskiego, że Słomowscy uwolnią dobra Nienawiszcz i Zalasowo od roszczeń wobec Mik. Prusimskiego (PZ 21, 18v); 1485 o poręczenie za tychże Mikołaja i Jana toczą proces Michał i Maciej ss. zm. Mik. Prusimskiego z Janem Gorzewskim (PZ 21, 25v); 1485 tenże Jan w sporze z Salomonem Watą z Debrzna (PZ 21, 19v); 1488 tenże Jan Słomowski dz. w Zatomiu sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wojc. Pakosławskiemu [z Pakosławia k. Lwówka] prep. Ś. Ducha pod Lwówkiem 2 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 24 grz. szer. półgr. na 1/2 Zatomia wolnej od oprawy swej ż. (PG 10, 99); 1489 tenże Jan Słomowski wspomn. jako były posiadacz Durmowa7W zapisce wspomn. został Wojc. Niemierzewski, który kupił (kiedy?) z zastrz. pr. odkupu od Jana Słomowskiego 1/2 Durmowa z 2 ł. soł. za 100 kóp. gr; w 1489 Niemierzewski sprzedał te dobra z zastrz. pr. wykupu Mścichowi z Buszewa (PG 10, 104v); 1493 tenże Stanisław toczy proces z Andrzejem Żylickim [ze wsi Żelice k. Wągrowca, pow. kcyn.] o cz. Boguniewa, którą ojciec Stanisława kupił od swego bratanka Mac. Boguniewskiego8Mac. Boguniewski został nazwany rodz. bratem stryj. Stanisława; Żylicki twierdzi, że zajął wspomn. dobra po [zm.?] Szymonie Boguniewskim (PZ 22, 122); 1494 tenże Stanisław sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Andrzejowi Gnuszyńskiemu altaryście w Chrzypsku 6 grz. czynszu rocznego od sumy 80 grz. na S. (PG 7, 21); 1494 tenże Stanisław toczy proces z Janem i Mikołajem dziedzicami w Gorzewie o ustalenie granic między dziedzinami Zalasowo, Nienawiszcz i S. (PG 59, 157); 1495 tenże Stanisław (PG 59, 157v); 1495 tenże Stanisław wspomn. jako wuj Andrzeja Wargowskiego, Jadwigi, Doroty i Róży dzieci Andrzeja Kaliny Dąbrowskiego [alias Rosnowskiego z → Rosnowa] (PG 7, 77; PG 11, 102); 1496 tenże Stanisław pozwany przez Jana i Piotra synów zm. Andrzeja Żylickiego o najechanie z 30 szlachcicami i 30 niższymi stanem wsi Boguniewo, którą wspomn. Andrzej Żylicki kupił z zastrz. pr. wykupu od Sędziwoja Mylińskiego za 485 grz. (PG 59, 202v); 1497 tenże Stanisław pozwany przez Wawrz. Kulkę [z Poznania?] altarystę w Obornikach o zaległy czynsz dla altarii Wawrzyńca w Ludomach (ACC 74, 58); 1497 tenże Stanisław daje [swemu bratu przyrodniemu] Dobiesławowi Raczkowskiemu9Dobiesław był synem Jana Raczkowskiego (PG 9, 154) przyrodniego brata Stanisława [z Raczkowa, pow. gnieźn.] burg. gnieźn. 1/3 dóbr S., Boguniewo, Szczytno, Nienawiszcz i Zalasowo (PG 7, 152); 1497 ciż Jan i Stanisław dokonują polubownej ugody w sprawie podziału dóbr po ich zm. bracie Gerwardzie: Jan otrzymuje 8 części wsi S. i Szczytno wraz z 2 ł. os. [imiona kmieci → niżej: Mieszkańcy], karczmę, w której siedzi osadzony przez tegoż Stanisława [karczmarz] oraz zagrodę opust. zw. Kostrzewińska; Stanisław otrzymuje 3 części wspomn. dóbr [Słomowo i Szczytno]; Jan ma też dać Stanisławowi 10 grz. za łan, na którym siedzi jeden z kmieci; podziału dokonano pod wadium 200 grz. (PG 59, 265v); 1499-1500 tenże Jan toczy proces z Hieronimem Kretkowskim tenut. Rogoźna o zabójstwo tegoż Stanisława: 1499 Marcin i Mik. Kretkowscy zobowiązują się do uiszczenia temuż Janowi i jego bratankowi rodz. Andrzejowi Głażewskiemu 50 grz. za dokonane przez ich zm. brata Hieronima zabójstwo (PG 62 k. 26, 42; PG 63, 26), 1500 tenże Jan i wspomn. Andrzej Głażewski kwitują Kretkowskich ze wspomn. sumy (PG 62, 151); 1499 tenże Jan toczy proces z mieszcz pozn. Janem Hermanem o 2 grz. czynszu; tenże Jan nie dopuszcza do ciążenia swych dóbr we wsiach Zatom Stary i Nowy, S. i Głażewo (PG 62, 9; PG 63 k. 9, 32v); 1499 tenże Jan zobowiązuje się, że da swemu synowi Andrzejowi 1/4 dóbr we wsiach S. Boguniewo, Szczytno, Nienawiszcz i Zalasowo wraz z całym dworem w Boguniewie, w którym mieszkał zm. Mac. Boguniewski, a 1500 daje wspomn. dobra oraz pr. patronatu kościoła [w S.]; daje także cz. folwarków w S., i Boguniewie, a syn Andrzej kwituje go z wspomn. dóbr oraz działów we wsiach Zatom Stary i Nowy oraz Durmowie i Głażewie (PG 12, 72v; PG 62 k. 37, 85v);

1500 tenże Jan Słomowski dz. w Zatomiu ze swym [bratankiem] Andrzejem Głażewskim dzielą się dobrami po tychże zmarłych Mikołaju, Stanisławie i Gerwardzie: tenże Jan otrzymuje połowy S., Boguniewa, Szczytna, Nienawiszcza i Zalasowa wraz z 1/2 dworu [w S.], w której znajduje się łaźnia, oraz ogród i sad w Boguniewie, połowy winnicy, lasów i borów oraz ogród k. dworu w S. wraz z połowami folwarków w S. i Boguniewie oraz połową pr. patronatu kościoła i altarii w S.; Andrzej otrzymuje połowę wspomn. dóbr z 1/2 dworu w [S.], w której znajduje się wielki dom, dąbrowę między stawem a winnicą, 1/2 winnicy w S., [1/2] pr. patronatu kościoła i altarii w S. oraz 1/2 stawu w kierunku S. [zatem koło S.]; wspomn. droga do mł. [w S.?] (PG 12 k. 72v-73, 76v); 1500 tenże Jan i Andrzej Głażewski pozwani przez Dobiesława Raczkowskiego o wygnanie go z dóbr w S., Boguniewie, Szczytnie, Zalasowie i Nienawiszczu nabytych przez Raczkowskiego tytułem długów od tegoż zm. Stanisława [→ wyżej: pod 1497]; Jan i Andrzej mają zapłacić Raczkowskiemu 110 grz. półgr., jeśli tego nie zrobią, to mają wwiązać Raczkowskiego we wspomn. dobra (PG 62, 84; PG 63 k. 34v-35, 42, 72); 1500 tenże Jan Zatomski → niżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1500 tenże Jan → niżej: Andrzej Słomowski; 1500 tenże Jan toczy proces z Małg. Prusiecką o 4 grz. i 6 fl. węg. (PG 63 k. 38, 88); 1502 tenże Jan wspomn. jako wuj Małg. Orzeszkowskiej (PG 12, 212v); 1504 tenże Jan → niżej: Mikołaj i Piotr; 1504 tenże Jan toczy proces z Andrzejem Głażewskim o podział S., Boguniewa i Szczytna (PZ 23, 74v); 1507 tenże Jan wspomn. jako zm. → niżej: Andrzej Słomowski.

1481-1511 Andrzej Głażewski, Słomowski [łatwy do pomylenia z Andrzejem Słomowskim alias Zatomskim synem Jana], 1481-85 Wincenty i 1481-85 Piotr z S., ss. Piotra: 1481-85 ciż toczą proces z Piotrem z Ordzina, który 1485 otrzymuje wwiązanie w dobra tychże braci w Głażewie na sumę 30 grz. (PZ 20 k. 120, 147; PZ 21, 21v); 1481 ciż Andrzej i Piotr Głażewscy wraz z in. Piotrem [jakim?] w sporze z Szymonem, Mikołajem i Piotrem Pożarowskimi (PZ 20, 152); 1483 ciż Andrzej i Piotr → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1499 tenże Andrzej kupuje z zastrz. pr. wykupu od Andrzeja Skrzydlewskiego cz. → Skrzydlewa za 300 fl. węg i 100 grz. (PG 12, 49v-50); 1499-1500 tenże Andrzej → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1500 [tenże?]10Identyfikacja Andrzeja z Głażewskim nie jest pewna. Przypuszczać należy, że zapiska dotyczy właśnie syna Piotra, a nie Andrzeja syna Jana Zatomskiego dziedziczącego w S. i posługującego się nazwiskiem Słomowski. W cytowanej zapisce tylko Mik. Zatomski nazwany został synem Jana Andrzej Słomowski w sporze z Mik. Zatomskim; Jakub Rosnowski i Michał Prusimski ręczą, pod wadium 800 grz., że obie strony będą żyć w pokoju; wspomn. Jan Zatomski (PG 62, 160); 1500 tenże Andrzej oświadcza Małg. Prusieckiej, że da jej lub jej synowi wwiązanie w 1 ł. os. w S. na sumę 4 1/2 grz. i 6 fl. węg.; Małgorzata ma tak długo posiadać ten łan, aż tenże Andrzej spłaci wspomn. dług (PG 63, 69); 1500 tenże Andrzej Słomowski czyli Głażewski skwitowany przez Urszulę wd. po Wojc. Kosickim z zapłaty 13 grz. na poczet długu 26 grz. (PG 63, 86); 1502 [tenże?] Andrzej → niżej: Andrzej Słomowski; 1504 tenże Andrzej → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1506 tenże Andrzej toczy proces z Mikołajem i Piotrem Słomowskimi [ss. Jana] (PG 65, 166v); 1508 [tenże?] Andrzej → Uwaga; 1508 tenże Andrzej skwitowany przez Sędziwoja Przetockiego z sumy 40 grz. (PG 66, 147v; AAP DK perg. 198); 1508 tegoż Andrzeja kwituje Feliks Oporowski z sumy 46 grz., za które Mik. Oporowski nabył od Piotra Słomowskiego cz. Głażewa (AAP DK perg. 199, dawniej A 199); 1508 tenże Andrzej oprawia ż. Małgorzacie, c. Mac. Gwiazdowskiego, : po 150 grz. posagu i wiana na połowach S. i Szczytna (PG 14, 18); teść Mac. Gwiazdowski zobowiązuje się zapłacić 93 grz. tytułem posagu, w wypadku gdyby nie uiścił tej sumy, przejmie zobowiązania Andrzeja z tytułu czynszów na 1/2 S. dla Bartłomieja pleb. w S. od sumy 20 grz., dla Wojc. Gogoworka [!] altarysty w Chrzypsku od sumy 40 grz. dla jego altarii, dla Mac. Mileskiego altarysty w Rogoźnie od sumy 10 grz., na poczet reszty sumy Maciej ma zapłacić 15 grz. (PG 66, 44v-45); 1508 tenże Andrzej dz. w S. kwituje Mac. Gwiazdowskiego z zapłaty 70 grz. (PG 66, 229v); 1509 tenże Andrzej → niżej: Andrzej Słomowski; 1510 tenże Andrzej → p. 5; 1510 tegoż Andrzeja ż. Małgorzata kwituje swego ojca z dóbr po rodzicach w Gwiazdowie, Sokolnikach [obecnie Sokolniki Gwiazdowskie; wsie k. Kostrzyna, pow. gnieźn.] i Jadach11Położenie i przynależność powiatowa Jadów jest niejasna, najpewniej jednak sąsiadowały z Sokolnikami i Gwiazdowem (PG 66, 258v); 1511 tenże Andrzej toczy proces z Andrzejem i Piotrem Słomowskimi o las i strugę w Boguniewie, które mocą ugody zawartej wraz z ich bratem Mikołajem mieli dać temuż Andrzejowi (PG 68, 107); 1511 tenże Andrzej → niżej: Stan. Redecki; 1513 tenże Andrzej wspomn. jako zm., jego syn Jerzy, 1516-18 wspomn. Małgorzata [wd. po Andrzeju], 1518 karczmarz Marcin poddany wspomn. Małgorzaty → niżej: Andrzej Słomowski.

1497-1500 Dobiesław Raczkowski [→ przyp. 6 i 9]: 1497 tenże wwiązany w części dóbr S., Boguniewo, Nienawiszcz, Szczytno, Zalasowo (PG 59, 285v; PG 63, 27v); 1497, 1500 tenże → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

1499-1521 Andrzej Słomowski, Zatomski, syn Jana, brat Mikołaja i Piotra [łatwy do pomylenia z Andrzejem Głażewskim synem Piotra]: 1499 tenże w imieniu swoim i ojca oddaje Mik. Bielskiemu prep. Ś. Ducha pod Rogoźnem 1 1/2 grz. zaległego czynszu, który zatrzymał zm. Stan. Słomowski (ACC 76, 167); 1499-1500 tenże → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward; 1500 [tenże?] → wyżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1500 tenże Słomowski występuje jako wuj Małgorzaty ż. Abrahama Wojnowskiego (PG 12 k. 74v, 75v); 1500 tenże z bratem Mikołajem kwitują swego ojca Jana Zatomskiego z dóbr w S., Boguniewie, Szczytnie, Nienawiszczu, Zalasowie (PG 62, 71v-72); 1500 tenże Słomowski winien jest Abrahamowi Wojnowskiemu 2 grz. (PG 63, 78v); 1500 tenże Słomowski (też Zatomski) zobowiązuje się do wwiązania wspomn. Abrahama Wojnowskiego w 1 ł. os. w S. na sumę 12 grz. (PG 63, 91); 1500 tenże Słomowski czyli Zatomski toczy proces ze Stan. Potulickim z Gośliny Kościelnej o prac. Błaszka zagr. (PG 63, 92); 1500 tenże sprzedaje Janowi Lutomskiemu pleb. w Sierakowie 1 grz. szer. półgr. czynszu rocznego od sumy 12 grz. szer. półgr. na S., Boguniewie, Szczytnie, Nienawiszczu i Zalasowie (PG 12, 112v); 1502 [tenże?] Słomowski skwitowany przez Winc. Pniewskiego z sumy 66 grz. (PG 62, 326v); 1504 Andrzej i jego brat Mikołaj zobowiązują się do sprzedania z zastrz. pr. wykupu Mik. Gorzewskiemu Boguniewa; ponieważ na Boguniewie ciąży czynsz wieczysty 6 wiard. dla plebanów w S., tenże Andrzej i Mikołaj zobowiązują się go płacić (każdy po 3 wiard.) Bartłomiejowi pleb. w S. (ACC 79, 181); 1504 tenże Słomowski sprzedaje z zastrz. pr. wykupu swej siostrze Annie, ż. Jana Ceradzkiego [z → Ceradza Nowego], 1/4 Boguniewa za 150 grz. (PG 13, 5v; PG 64, 25v); 1504 tenże winien jest 3 1/2 grz. Mik. Młyńskiemu dz. w Uchorowie (PG 64, 134); 1504-07 tenże toczy proces ze swymi braćmi Mikołajem i Piotrem o wygnanie z dóbr po zm. ojcu Janie Zatomskim we wsiach S., Boguniewo, Szczytno, Nienawiszcz, Zalasowo, Zatom Stary i Nowy oraz Głażewo (PG 64, 28v; PG 65, 275); 1508 burgr. pozn. oświadcza, że temuż Andrzejowi przypada 1/4 cz. wspomn. dóbr wraz z dworem w Boguniewie i połowami folwarków w S. i Boguniewie (PG 66, 83v); 1505 tenże winien jest Janowi Ceradzkiemu [z Ceradza Nowego] 7 grz. długu, którego spłatę zabezpiecza na karczmie, w której siedzi Szymon, i na zagrodzie Grzegorza Dudka oraz 1/2 stawu rozciągającego się od błota zw. Bagno aż do strumienia (PG 65, 41v); 1506 tenże Słomowski wspomn. jako wuj Anny Mielińskiej [z Mielna, pow. gnieźn.] (PG 13, 95v); 1508 tenże oskarża Jana syna zm. Mac. Studzieńskiego [ze Studzieńca k. Rogoźna] o to, że wysłał 10 sług i kmieci do S., gdzie naszli oni dom zagr. Grzegorza Dudka i zagarnęli go wraz z ż. i inwentarzem (PG 66, 51); 1508 [tenże?] → Uwaga; 1509 tenże kwituje Andrzeja Głażewskiego z cz. w Głażewie, która winna mu przypaść w dziale z bratem Piotrem Zatomskim (PG 66, 189v); 1509 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Stan. Redeckiemu [ze wsi Redecz w pow. kcyn., obecnie Recz] 1/2 Szczytna oraz 1/4 stawu k. młyna i 2 karczmy w S. za 42 grz. (PG 14 k. 47, 92); 1509 tenże Zatomski → niżej: Abraham Wojnowski; 1510 tenże → p. 5; 1510 tenże zawiera ugodę ze swym bratem Piotrem: Piotr sprzedaje temuż Andrzejowi dobra w S., Boguniewie, Szczytnie, Nienawiszczu, Zalasowie, wsiach Zatom Stary i Nowy za 500 grz., gdyż sam wybiera się na wojnę (PG 66, 304v); 1511 tenże → wyżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1513 tenże otrzymuje od kan. pozn. Wojciecha i pleb. w Rogoźnie Jakuba Gwiazdowskich, jako opiekunów małol. Jerzego Słomowskiego, syna [zm.] Andrzeja Głażewskiego, bór zw. Bukowiec k. S. (PG 68, 390v); 1513-14 tenże toczy proces ze Stan. Redeckim i jego ss. Jerzym i Maciejem: 1513 Stan. Redecki pozywa tegoż Andrzeja o nieuwolnienie 5 ł. os. i 2 karczem, zagrody i folw. w S. od czynszu 6 wiard., o 200 grz. kary umownej, siano wartości 6 grz., sumę 6 grz., zaoranie 1/2 ról folw. w S. i obsianie ich, przez co Redecki poniósł 10 grz. szkody, o plony (żyto i pszenicę) wartości 2 grz. oraz o niezwrócone zgodnie z wyrokiem sądu plony wartości 12 grz., wreszcie zasądzone kary (PZ 28, 112-112v), 1514 tenże Andrzej pozywa wspomn. Jerzego i Macieja ss. zm. Stanisława o 100 grz. za spuszczenie wody ze stawu tegoż Andrzeja w S. do stawu Redeckich w Chowanowie i kradzież ryb (PZ 28, 141v);

1515-19 tenże Andrzej sprzedaje dobra Górkom: 1515 zobowiązuje się do sprzedaży kaszt. pozn. Łukaszowi Górce albo jego synowi Andrzejowi wsi Zatom Stary i Nowy za 800 i 400 grz. i zobowiązuje sie do uwolnienia tych dóbr od roszczeń in osób tj. czynszów na sumę główną 74 grz. i 100 kóp gr oraz od sumy 170 grz., jaką winien jest z tych dóbr bratu Piotrowi; Łukasz daje temuż Andrzejowi pieniądze na wykup wspomn. czynszów [i działu Piotra], ma mu dać też 250 grz., a na resztę tj. sumę 181 grz. da poręczycieli (PG 69 k. 175, 177-177v); 1519 tenże Andrzej sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Andrzejowi Górce Zatom Nowy za 100 kóp gr; Górka przejmuje wszelkie czynsze Słomowskiego zapisane na tych dobrach; sumy główne wykupionych czynszów dołączy do długu Słomowskiego, tak że Słomowski będzie mógł wykupić wspomn. dobra za 300 grz. (PG 70, 108-108v); 1519 tenże skwitowany przez Łukasza Górkę z sumy 100 kóp gr zapisanej z zastrz. pr. wykupu na Zatomiu Nowym i wszelkich kwot, jakie miał zapisane na tych dobrach Mik. Opalenicki [które Górka wykupił] (PG 70, 208v-209); 1519 tenże zobowiązuje się Andrzejowi Górce (synowi Łukasza), że sprzeda mu z zastrz. pr. wykupu Zatom Nowy za 100 kóp gr i 34 grz. (PG 70, 210; → niżej spór z Hermanami);

1516 tenże zawiera ugodę z kan. Wojciechem oraz Andrzejem i Małg. Gwiazdowskimi w sprawie podziału ról w S. (PG 69, 313); 1518 tenże w sporze z prac. Marcinem karczmarzem z S. poddanym Małg. Głażewskiej o 7 ran; Andrzej oświadcza, że wprawdzie pobił karczmarza, ale zawarł z nim ugodę; sąd nakazuje Marcinowi przedstawić dwóch równych mu stanem świadków i złożyć przysięgę w sprawie pobicia (PZ 28, 303); 1518 tenże → p. 5; 1518 tenże toczy proces ze Stan. Mniskim o poddanego Błażeja, który zbiegł z S. do wsi Mnichy (PZ 28, 314); 1518-19 tenże Andrzej toczy proces z Leonardem i Anną dziećmi mieszcz. pozn. Jana Hermana: 1518 o zaległy od 12 lat czynsz 2 grz. zapisany 27 VI 1497 na wsiach Zatom Stary i Nowy oraz S., oraz o niedopuszczenie do ciążenia dóbr Andrzeja (PG 69, 192-193v); 1519 Hermanowie kwitują Andrzeja z sumy głównej 21 grz. i 1 wiard. oraz wszelkich przezysków z tytułu nieuiszczenia przez 12 lat wspomn. 2 grz. czynszu (PG 70, 186 – tu wzm, że czynsz zapisany był też na Głażewie); 1519 Stan. Tomicki kwituje tegoż Andrzeja z kwoty 34 grz. poręcznia udzielonego rodzeństwu Hermanów (PG 70, 212-212v); 1519 tenże sprzedaje Abrahamowi Wojnowskiemu połowy dóbr S. i Szczytno z zastrz. pr. wykupu za 580 grz., na dobrach tych ciążą sumy 20 grz. dla altarii w S. i 18 grz. dla altarii w Rogoźnie, które Abraham ma sam spłacić (PG 70, 109); 1519 tegoż kwituje brat Piotr z sumy 140 grz. z tytułu dóbr po rodzicach w Zatomiu [Starym i Nowym] (PG 70, 207v; → wyżej: transakcje z Górkami); 1519 tenże sprzedaje 1/2 Boguniewa Bartłomiejowi Śwince Rożnowskiemu [z Rożnowa k. Obornik] za 408 grz. (PG 15, 314v); 1521 tenże → niżej: Mikołaj i Piotr.

1500, 1519 Abraham Wojnowski → wyżej: Andrzej Słomowski; 1509 tenże daje Stan. Redeckiemu 1 ł. os. w S. (łan ten nabył z zastrz. pr. wykupu od Andrzeja Słomowskiego) i sumę 300 grz., a otrzymuje w zamian 1/2 Pacholewa (PG 14, 56); 1519 tegoż Abrahama kwituje Bartłomiej pleb. w S. z zapłaty sumy głównej 20 grz. i 2 grz. czynszu zapisanego [altarii w S.] na 1/2 S. (PG 70, 215v; też → p. 5, pod 1518).

1500-11 Mikołaj i 1504-21 Piotr Słomowscy ss. Jana Słomowskiego vel Zatomskiego, bracia Andrzeja: 1500 tenże Mikołaj → wyżej: Andrzej Słomowski; 1500 tenże Mik. Zatomski → wyżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1504 ciż wwiązani w 1/4 dóbr Boguniewo, S., Szczytno, Nienawiszcz, Zalasowo i całe wsie Zatom Stary i Nowy z 1/2 folw. tamże oraz w 1 1/2 ł. soł. i 6 zagr. w Głażewie, które otrzymali od ich ojca Jana (PG 64, 200v); 1504-08 ciż i 1504 tenże Mikołaj → wyżej: Andrzej Słomowski; 1506, 1511 ciż → wyżej: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1509-10, 1515, 1519 tenże Piotr → wyżej: Andrzej Słomowski; 1521 tenże Piotr wspomn. z zeznaniach prac. Piotra z Chwalęcic; świadek zeznaje, że tenże Piotr żalić się miał na swego brata Andrzeja, iż nie pozwolił mu poślubić Doroty z Wierzbna, mówiąc, że ma ona żyjącego męża, co słysząc świadek [Piotr z Chwalęcic] odpowiedział, że wierzy, iż Mikołaj [mąż Doroty] nie żyje; świadek zeznał, że od 13 l. pędził bydło z Łęczycy przez Kalisz do Wrocławia z pewnymi kompanami, między którymi był jeden o imieniu Mikołaj; w drodze świadek wypytywał go, czy ma żonę, na co ten odpowiedział, że miał ż. Dorotę, która mieszkała w Kaźmierzu [może Kazimierzu? → Kaźmierz, przyp. 11] w domu pana Helta, gdzie ją pojął, lecz później, gdy Helt opuścił Kaźmierz, [Mikołaj] od niej odszedł i nie wie, gdzie ona mieszka; w drodze do Kalisza Mikołaj zaczął chorować tak, że nie mógł chodzić i był wieziony na wozie, w Kaliszu zostawili Mikołaja u mieszcz. zw. Sadło i pojechali do Wrocławia, tydzień później wracając z Kalisza dowiedzieli się, że Mikołaj zm.; na dowód, że mówi prawdę, świadek przedłożył odzienie i 3 wiard. po zm. Mikołaju, które zostały po opłaceniu pogrzebu; świadek zatem wierzy, że Mikołaj nie żyje (AC 2 nr 1744); 1521 tenże Piotr zobowiązuje się Andrzejowi Górce, że uwolni od roszczeń osób trzecich wieś Zatom Nowy sprzedaną Górce z zastrz. pr. odkupu za 350 i 150 grz., z wyjątkiem czynszów zapisanych na tej wsi przez Łukasza Górkę dla duchownych Jakuba Niemieczkowskiego i Łapy kapłana w Szamotułach (PG 70, 541).

1504 wykup 5 grz. czynszu rocznego m. in. z dóbr S. na rzecz altarii Marcina Lutomskiego we Lwówku (PG 12, 290v).

1509-10 Stan. Redecki: 1509 tenże → wyżej: Andrzej Słomowski, → wyżej: Abraham Wojnowski; 1510 tenże → p. 5; 1511 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Andrzejowi Głażewskiemu dz. w S. części wsi Rudki i Szczepy za 74 grz.; otrzymuje też od Głażewskiego połowy wsi Boguniewo, Nienawiszcz, Zalasowo, a w zamian daje mu 1 ł. we wsi Złotniki w pow. gnieźn. i 600 grz. (PG 14, 293); 1513 tenże, 1514 wspomn. jako zm. → wyżej: Andrzej Słomowski.

1511 wykup czynszu z S. dla altarii w Obornikach dzierżonej przez Wawrz. Kulkę pleb. w Ludomach za sumę 30 grz. (ACC 88, 13v; też → wyżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward, pod 1497).

1513-16 Jerzy i 1516 Andrzej Słomowscy ss. Andrzeja Głażewskiego: 1513 tenże małol. Jerzy → wyżej: Andrzej Słomowski; 1514 tenże Jerzy pozywa Łukasza i Jana z Rudek o wygnanie z wsi Rudki i Szczepy (PG 69, 80); 1516 ciż pozywają Jana i Mik. Gorzewskich o wygnanie z S. (PG 69, 333).

1514 Jerzy i Mac. Redeccy → wyżej: Andrzej Słomowski; 1535 tenże Jerzy → niżej: Poliksena, Anna, Konstancja, Prakseda.

1516 Jan i Mik. Gorzewscy → wyżej: Jerzy i Andrzej.

1531 pani Słomowska [jako właśc. Białężyna] wypasa obsiane pola kmieci ze Starczynowa [wsi kap. kat. pozn.] (CP 111, 118).

1534-67 Poliksena, 1534-61 Anna, 1534-43 Konstancja i 1534-43 Prakseda Słomowskie cc. Andrzeja Głażewskiego i Małgorzaty (PG 20, 602v): 1534 te siostry Poliksena ż. Mik. Iłowieckiego, Anna ż. Jakuba Iłowieckiego oraz Konstancja panna zapisują swej matce Małgorzacie po 150 grz. posagu i wiana na wsi Białężyn [k. Murowanej Gośliny] i sołectwie tamże, przenosząc oprawę ze wsi S. i Szczytno (PG 16, 691); 1534 te Konstancja i Prakseda zakonnice w Owieńskach dają swym siostrom Poliksenie i Annie Iłowieckim swe części po rodzicach we wsiach S., Szczytno, Białężyn, a otrzymują w zamian w dożywocie 6 grz. czynszu na Białężynie; jako ich stryj występuje Mik. Dąbrowski [z Dąbrowy k. Poznania] (PG 16, 691v); 1535 te Poliksena i Anna wwiązane w wieś S. i las leżący w S. w kierunku Nienawiszcza, z których zostały wygnane przez Jerzego Redeckiego (PG 78, 202v-203); 1537 taż Anna daje w dożywocie swemu mężowi Jakubowi części we wsiach S., Szczytno i Białężyn, jakie ma w działach z siostrą Polikseną, a Jakub daje tej Annie w dożywocie części we wsiach Iłowiec Wielki i Mały, Górki [k. Czempinia] i Pecna (PG 17, 138); 1542 taż Anna, wspomn. dzieci jej i Jakuba Iłowieckiego: Jan, Anna, Konstancja i Katarzyna (PG 17, 538); 1542 te Prakseda, Anna i Konstancja otrzymują od swej matki Małgorzaty jej 250 grz. oprawy (PG 17, 543), 1543 wwiązanie w cz. Białężyna (PG 85, 388v); 1559 taż Poliksena wd. → niżej: Wiktoryn i Cyprian; 1561 taż Anna Głażewska czyli Słomowska daje mężowi Jakubowi 1/2 Białężyna i 1/4 Iłowca Wielkiego, a mąż oprawia jej po 300 grz. posagu i wiana na częściach Wolsztyna, Komorowa i Karpicka; wspomn. brat rodz. tej Anny Adam Tarnowski [z Tarnowa k. Kostrzyna, pow. gnieźn.] (KoścZ 20 k. 40, 42).

1543 Mac. Wojnowski dz. w Wojnowie i S. winien jest Mik. Skórzewskiemu 100 grz. (PG 85, 120); 1544 tenże daje w dożywocie swej ż. Annie Jabłonowskiej 1/6 dóbr S., Pacholewo i Szczytno (PG 18, 109v); 1559 tenże zm. → niżej: Jerzy i Tomasz.

1553-54 Jerzy i 1554-70 Tomasz Wojnowscy ss. Macieja: 1553 tenże Jerzy → niżej; 1554 ciż bracia dzielą się dobrami: Jerzy otrzymuje 1/2 Wojnowa i całe Pacholewo, a Tomasz połowy S. i Szczytna, 6 ł. os. i 1 ł. opust. w Pacholewie oraz po śmierci matki Anny czynsz z domów w Poznaniu, który ma dzielić z bratem Jerzym (PG 98, 56); 1559 tenże Tomasz otrzymuje od matki Anny Jabłonowskiej, wd. po Mac. Wojnowskim, jej części S., Pacholewa i Szczytna, a daje jej w dożywocie 3 ł. os. w S., 1 ł. opust.i 1/2 łąk w Szczytnie (PG 103, 623; PG 19, 771v); 1559 tenże Tomasz zapisuje swej przyszłej ż. Annie, c. Mik. Zielińskiego, po 2000 zł posagu i wiana na połowach S., Szczytna, Nienawiszcza, Zalasowa i Pacholewa (PG 19, 772); 1570 tenże Tomasz zapisuje przyszłej ż. Zofii, c. Dobrogosta Niewierskiego [z Niewierza k. Lwówka], po 1200 zł posagu i wiana na połowach swych części we wsiach S., Szczytno, Nienawiszcz, Zalasowo, Pacholewo (PG 21, 113).

1553 pan Słowicki [ze Sławicy k. Skoków w pow. gnieźn.?] → niżej.

1559 Wiktoryn i 1559-67 Cyprian ss. Mik. Iłowieckiego i Polikseny Słomowskiej (PG 20, 602v): 1559 ciż zobowiązują się do uiszczenia Stefanowi Sypniewskiemu 500 zł tytułem posagu ich siostry Praksedy, przyszłej ż. Stefana; tenże Wiktoryn daje w dożywocie swej matce Poliksenie, wd. po Mik. Iłowieckim, cz. Białężyna i dwór w S. (PG 103, 134v); 1559 ciż otrzymują od matki Polikseny jej cz. w S., Białężynie i Szczytnie (PG 19, 705v); 1562 tenże Cyprian daje w dożywocie matce Poliksenie części S., Białężyna i Szczytna; wspomn. zm. Wiktoryn (PG 106, 554); 1563 tenże Cyprian → niżej.

1563 Wojc. Wojnowski → niżej.

1577 Anna Sobocka → niżej.

1577-80 Jerzy Żylicki → niżej.

1580 Andrzej Sobocki → niżej.

1471 S. dziedziców Jana i Stanisława zalega z podatkiem królewskim (PG 58, 130v); 1508 pobór od 6 ł., od 2 karczem po 6 gr (ASK I 3, 19); 1509 pobór od 5 ł., od 2 karczem po 6 gr (ASK I 3, 59v); 1510 w S. jest 8 ł. os. i 8 ł. opust., folw., 3 karczmy os. (w tym dwie szynkujące, a każda z nich ma staje roli) i 2 karczmy opust. (każda ma 1 staje roli), 4 zagr., folw., zniszczony mł., staw i las → p. 5; 1535 pobór od 1 ł. opust. (ASK I 5, 140v); 1553 pobór z cz. Jerzego Wojnowskiego od 2 1/2 ł. i karczmy, z cz. Słowickiego (Slowyetzky) od 2 1/2 ł. i karczmy (ASK I 5, 167); 1563 pobór z cz. Cypriana Iłowieckiego od 1 ł. i karczmy dor., z cz. Wojc. Wojnowskiego od 2 1/2 ł. i karczmy dor. (ASK I 5, 234v); 1577 w S. cz. pani Anny Sobockiej i cz. Jerzego Żylickiego (ASK I 5, 713); 1580 pobór z cz. Andrzeja Sobockiego od 2 półł. i 1 zagr., z cz. Jerzego Żylickiego od 2 półł. i 3 zagr. (ŹD 34).

Mieszkańcy: 1428 Jan Polka z S., Piotr Cwał [skąd?], Więcek zagr. z Parkowa pozwani przez Mikołaja kościelnego (minister ecclesie) z Parkowa o to, że przemocą wtargnęli uzbrojeni do jego domu, chcąc go wyrzucić i zabić, jego ż. Katarzynie zadali 12 ran (w tym dwie krwawe); domaga się 10 grz. odszkodowania (ACC 11, 110v); 1432 Mikołaj sługa (familiaris) pana [Andrzeja] Słomowskiego zastępuje w sądzie Barbarę z Łopuchowa (PZ 12, 47v); 1433 Wawrzyniec sługa (familiaris) pana [Andrzeja] Słomowskiego zastępuje w sądzie Barbarę i Dobroszkę z Łopuchowa (PZ 12, 91); 1493 Mik. Roszek rybak z S. wraz z Andrzejem włodarzem z Boguniewa toczą proces z Wojc. Ludomskim pleb. w Ludomach (ACC 75, 21); 1497 Wojciech włodarz w S. wraz z prac. Mik. zw. Losek i szl. Mik. Zatomskim toczą proces z Wojc. Ludomskim pleb. w Ludomach (ACC 74, 162); 1497 kmiecie Mik. Lipka i Wojc. Frycz, karczma [karczmarza], zagroda zw. Kostrzewińska (PG 59, 265v); 1500 kmieć Mac. Graszka (PG 63, 69); 1500 kmieć Mik. Lipka (PG 63, 91); 1500 zagr. Błaszek (PG 63, 92; → wyżej: Andrzej Słomowski); 1505 [karczmarz] Szymon, zagr. Grzegorz Dudek (PG 65, 41v); 1508 zagr. Grzegorz Dudek i jego ż. (PG 66, 51); 1518 karczmarz Marcin → wyżej: Andrzej Słomowski; 1518 kmieć Błażej zbiegły z S. → wyżej: Andrzej Słomowski; 1510 włodarz Mikołaj → p. 5.

5. 1396 (kop.?, fals.? XVIII w.) Gerward dz. w S. wraz ze swym synem Pietraszem, chcąc powiększyć majątek ufundowanego przez Gerwarda kościoła pod wezwaniem NMP w S., dodają plebanowi 2 wolne ł. „na końcu wsi” S. po lewej stronie jadąc do Obornik, a naprzeciw dwa ogrody; trzeci ogród w cz. Gerwarda i jego syna obok uposażenia pleb. dodają klerykowi (clericus ecclesiasticus); dają także pr. do połowu ryb12Zapewne w jeziorku znajdującym się tuż przy wsi, widnieje ono jeszcze na mapie Gilly’ego z XIX w. Na MTop. 2000 w skali 1:50000 w tym miejscu widoczne sadzawki na odcinku tak długim i szerokim jak ogrody pleb. i kleryka, dzies. snop. z folw. w S., łąkę po lewej stronie od Hostowej niwy (aż do granic z Rożnowem) k. wielkiej drogi do Obornik wraz z dębami na tej łące, w których pleb. może zakładać barcie (Wp. 3 nr 1968).

1418 Franciszek pleb. w S.; Jan Konopka [mieszczanin] z Obornik ma mu zapłacić 2 grz. i 11 gr obiegowej monety (ACC 3, 37v).

1420 Jakub pleb. w S. toczy proces ze szl. Mikołajem burgr. w Obornikach (ACC 4, 157).

1427 Marcin pleb. w S. (SzPozn. 373); 1428 tenże w sporze z dziedzicami Kamionek [k. Kórnika?] (ACC 11, 83).

1440 Wawrzyniec pleb. w S. zastępuje w sądzie Pawła Apostoła wikariusza wieczystego w koleg. Ś. Jerzego w Gnieźnie (ACC 23, 118v).

1445 Maciej z Soboty zapisuje kościołowi par. w S. 2 kopy gr czynszu od sumy 30 grz. na 1/2 Nieczajny (PG 2, 122v).

1456 Mikołaj niegdyś wikariusz w S. w sporze z Piotrem wójtem w Rogoźnie z powodu rozliczeń o mł. w → Cieślach [k. Rogoźna], który Piotr kupił od Mikołaja (ACC 37, 55).

1463 w sporze Łazarza pleb. w S. z Mac. Boguniewskim o ofiary niesłusznie pobierane w → Boguniewie bp pozn. [Andrzej Bniński] przyznaje Łazarzowi dzies. z Boguniewa i pr. do swobodnego odprawiania nabożeństw w kaplicy pod wezw. Ś. Barbary w Boguniewie (AE II 82); 1467 tenże Łazarz pleb. w S. pozwany przez Wincentego z Pacholewa o 3 grz. (ACC 46, 129v).

1469-70 Mikołaj dz. i pleb. w S. → p. 3: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

1500 altaria w S. → p. 3: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

1504-23 Bartłomiej pleb. w S.: 1504 tenże → p. 3: Andrzej Słomowski; 1508 tenże → p. 3: Andrzej, Wincenty, Piotr; 1510-23 tenże pleb. w S. i altarysta altarii ŚŚ. Stanisława i Barbary w kat. pozn. (LBP 179; Now. 1, 421, cytowanego tam aktu nie odnaleziono); 1511 tenże pleb. w S. i altarysta w kolegiacie NMP in Summo w Poznaniu (ACC 88 k. 52v, 67v); 1511 tenże adwokat w konsystorzu pozn. → Skórzewo, p. 5; 1512 oficjał postanawia, że na żądanie pana Andrzeja Głażewskiego tenże Bartłomiej zrezygnuje ze swego ogrodu [w S.], który od dawna nal. do rektora szkoły czyli kościelnego (minister ecclesie) [w S.]; pleb. ma w tym miejscu zbudować szkołę, pod karą 2 kóp gr (ACC 88, 321v); 1518 tenże pleb. i altarysta w S. w sporze z Andrzejem Słomowskim o zaległy czynsz 3 grz. dla altarii w S., zapisany w poprzednim roku (ACC 93, 53v); 1519 tenże [altarysta w S.] → p. 3: Abraham Wojnowski; 1523 tenże pleb. w S. i altarysta w kat. pozn. toczy proces z Mik. Węgorzewskim o zaległą 1 grz. czynszu rocznego z 1/2 Mieściska (ACC 98, 137v); 1524 tenże wspomn. jako zm.; wykonawcami jego testamentu są Wojciech prep. w Rogoźnie, Jakub pleb. w Goślinie Długiej i Marcin ze Starczynowa (ACC 99, 5v).

1510 Piotr wikariusz z S. oskarżony przez Jana kleryka z Obornik o to, że w karczmie nazwał tego Jana złodziejem; Jan domaga się odszkodowania wysokości 20 fl.; Piotr twierdzi, że w domu Mikołaja włodarza w S. Jan nazwał go oszustem i złym księdzem, wnosi o odszkodowanie wysokości 40 fl. (ACC 87, 67v).

1510 kościół pod wezw. Wniebowzięcia NMP w S.; do par. należą też wsie Szczytno, Zalasowo, Nienawiszcz, Boguniewo; kolatorami są dziedzice; Andrzej Głażewski ma 3 ł. os. i 5 ł. opust., folw., 1 karczmę os. i 2 karczmy opust., z których każda ma 1 staje roli, 4 zagr.; Andrzej Zatomski ma 5 ł. os., 3 ł. opust., 2 karczmy os., szynkujące, z których każda ma 1 staje roli; folw. w połowie nal. do panów Głażewskiego i Zatomskiego, ale Zatomski swoją cz. (2 ł. os., 3 ł. opust. i 2 karczmy) zastawił Stan. Redeckiemu; w S. jest zniszczony mł., staw i las; wiard. dzies. z S., po 6 gr z łanu nal. do kościoła par. w Rogoźnie (LBP s. 95, 96); 1510 altaria w S. pod wezw. ŚŚ. Andrzeja i Praksedy, kolatorami są dziedzice; do altarii nal. czynsze: 1 1/2 grz. z Boguniewa płaci 2 kmieci pana [Mik.] Głażewskiego, 2 grz. z Rączyna, 2 grz. zakupione z zastrz. pr. odkupu na cz. pana Andrzeja Zatomskiego w S. (LBP 96).

1512 szkoła w S. → wyżej; 1514 szkoła w S. (Now. 2, 667, bez podania źródła informacji).

1519 czynsz 2 grz. od sumy 20 grz. dla altarii w S. → p. 3: Andrzej Słomowski, → Abraham Wojnowski.

1547 Jakub ze Żnina pleb. w S.; kan. katedry pozn. Piotr Kopaszewski rezygnuje na jego rzecz ze swej altarii w kat. pozn. (ACC 117, 148v).

6. 1373 Iwon syn Mikołaja z S. kanonik pozn. i uniejowski; pap. Grzegorz XI poleca nadać mu archidiakonat pszcz. wakujący po śmierci Mik. Cebulki; wspomn., że Iwon otrzymał już prowizję bpa pozn. Jana na tę prałaturę (BulPol. 2 nr 2006).

1375 Gerward z S. dowódca zamku w Gniewkowie broni zamku i miasta przed napaścią Ulryka von der Osten, jednak po poddaniu się mieszczan i podpaleniu zamku poddaje się Ulrykowi wraz z 25 osobami, wśród których są jego brat i dwóch synów; zostaje następnie wraz ze swoimi ludźmi wykupiony za wielką sumę przez Sędziwoja [z Szubina starostę gen. Wlkp.] od ks. [Władysława] Białego (MPH 2, 657; DA lib. X s. 40-41).

1507 Łukasz z S. kościelny (minister ecclesie) w Objezierzu pozwany przez Błażeja karczmarza z Objezierza z powodu szkód wyrządzonych w karczmie i pobicia; Błażej oblicza szkody na 1/2 grz. (ACC 84, 38v).

1559 Stan. Żaboklicki sługa Stan. Łowęckiego zastrzelony przez Piotra Wierzejskiego [z Wierzei k. Buku] i pochowany w kościele w S. (PG 103, 304v).

8. Leżące 250 m na NE od S. wyniesienie w formie kopca, uznawane za domniemane grodzisko stożkowate, w wyniku wierceń i badań sondażowych w 1982 okazało się formą naturalną. Ślady osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego (stan. 1 i 2) na wzniesieniach zw. Kocisad lub Słomowskie Góry na NE od S. (Hensel 6, 149-151; E. Cnotliwy, Grodziska wczesnośredniowieczne w południowej części województwa pilskiego. Wyniki badań weryfikacyjnych, „Slavia Antiqua” 32, 1989-1990, s. 237).

Uwaga: Nie wiemy, czy Andrzej Słomowski, który w 1508 jako dworzanin (familiaris) bpa pozn. Jana Lubrańskiego zwolniony został od obowiązku posp. ruszenia, gdyż udawał się w orszaku bpa do Niemiec (MS 4 nr 9023), pochodził z naszego S. czy ze Słomowa w pow. gnieźn.

1 W 1493 jeden z wnuków Pietrasza, Stanisław, nazwany został rodzonym bratem stryj. Mac. Boguniewskiego, natomiast Andrzej Słomowski, ojciec tego Stanisława (a więc syn Pietrasza), nazwany został stryjem tego Mac. Boguniewskiego → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

2 W 1475 Stanisław wnuk Pietrasza wystąpił jako wuj Agnieszki i Barbary Bnińskich → niżej: Mikołaj, Jan, Stanisław, Gerward.

3 Gerward był synem Mroczka z Łopuchowa, stryj. brata Andrzeja.

4 Była to zapewne dalsza cz. procesów o dobra trzcielskie, jakie toczyły Barbara i Dobroszka z → Łopuchowa i Trzciela; sprawę tę prowadził w ich imieniu Andrzej (→ wyżej, pod: 1432-34), a 1433 jego sługa Wawrzyniec (→ Mieszkańcy).

5 O tym, że ten Piotr był synem Małgorzaty, drugiej ż. Andrzeja Słomowskiego, wnosić możemy z faktu, że dziedziczył w Zatomiu, dobrach, które Małgorzata wniosła swemu mężowi Andrzejowi.

6 Tak tłumaczy ten termin Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 2, 1971. Oznacza to, że Małgorzata żona Andrzeja z S. musiała być wcześniej żoną któregoś z dziedziców Raczkowa.

7 W zapisce wspomn. został Wojc. Niemierzewski, który kupił (kiedy?) z zastrz. pr. odkupu od Jana Słomowskiego 1/2 Durmowa z 2 ł. soł. za 100 kóp. gr; w 1489 Niemierzewski sprzedał te dobra z zastrz. pr. wykupu Mścichowi z Buszewa.

8 Mac. Boguniewski został nazwany rodz. bratem stryj. Stanisława.

9 Dobiesław był synem Jana Raczkowskiego (PG 9, 154) przyrodniego brata Stanisława.

10 Identyfikacja Andrzeja z Głażewskim nie jest pewna. Przypuszczać należy, że zapiska dotyczy właśnie syna Piotra, a nie Andrzeja syna Jana Zatomskiego dziedziczącego w S. i posługującego się nazwiskiem Słomowski. W cytowanej zapisce tylko Mik. Zatomski nazwany został synem Jana.

11 Położenie i przynależność powiatowa Jadów jest niejasna, najpewniej jednak sąsiadowały z Sokolnikami i Gwiazdowem.

12 Zapewne w jeziorku znajdującym się tuż przy wsi, widnieje ono jeszcze na mapie Gilly’ego z XIX w. Na MTop. 2000 w skali 1:50000 w tym miejscu widoczne sadzawki.