SPŁAWIE

1394 or. Splawe (WR 3 nr 6), 1397 Splawa (WR 3 nr 43), 1409 Splawye (KoścZ 3, 118), 1425 Splawie (ACC 8, 146), 1517 Szplawye (KoścZ 23, 41), 1530 Splavie (ASK I 3, 134v), 8 km na SE od Śmigla.

1. 1444 n. pow. kośc. (A 251; AC 1 nr 290); 1530 n. par. Wonieść (ASK I 3, 134v).

2. 1436 zapowiedź S. → p. 3: Sędziwój; 1449 wieś (zw. też folwarkiem z zagrodnikami) Poświątne nal. do S. → p. 3: Andrzej, Jan i Wincenty; 1459 staw między S. a Karminem → p. 3: Andrzej, Jan i Wincenty; 1491 S. graniczy z Żydowem i Parskiem (K 3, 11; cytowanego aktu nie odnaleziono); 1501 dwór (curia) i dom (domus) zm. Mik. Spławskiego w S. → p. 3: Jan, Wojciech i Mikołaj; 1511 folw. Poświątne koło S. (KoścZ 19, 14v-15; KoścZ 22, 16); 1569 Poświątne nal. do wsi S. (PG 21, 16); 1571 w dziale Chełkowa, → Chełkówka i Karmina wymieniono strugę zw. → Wykopanie z 2 łąkami, która to struga sięga aż do gran. z S.; druga struga [bez nazwy] płynie od gran. z S. aż do zapustu (KoścG 24, 64-65).

3. Własn. szlach. 1394 – zm. 1403 Gunter (Guncerz) Pradel z S., → Bojanowa (1391-97), → Nietąszkowa (1391), Unina, → Bronikowa (1399-1403), → Kuranowa i może z → Kamieńca (1393), zastawnik w Żakowie (1394-1403), podstarości ziemski kośc. (1391-93: Lek. 2 nr 1471, 1485), brat Mik. Pradla z → Bronikowa 1399 [nie wiadomo, czy tożsamego z Miklaszem Pradlem z → Nietąszkowa i Unina 1403] (KObceRyc. 81; TD Monografie): 1394 tenże → niżej: kmiecie; 1394 temuż z Bojanowa Helszka z Klonowca zastawia Żakowo za 50 grz. (Lek. 2 nr 1663); 1394-97 tenże wraz z Elżbietą z Klonowca toczy proces z Dziersławem (Dzierżkiem) Klonowieckim vel Taczanowskim [z Taczanowa, pow. kal.] o → Klonowiec; 1397 tenże oraz Dziersław, Sieciech i wszyscy inni, którzy posiadają pr. do Klonowca, mają wyznaczony termin rozprawy w sądzie (Lek. 1 nr 2351; Lek. 2 nr 1681, 2104); 1395 Wawrz. Łódzki [Będlewski] zapowiada pieniądze, jakie posiada na 1/4 Nietąszkowa oraz 1/2 Unina i pozywa w tej sprawie [tegoż?] Pradla (Lek. 1 nr 2018); 1396 [tegoż?] Pradla [nie wymieniony z imienia] pasierb (privigneus) toczy proces z Mac. Watą [z Nądni] o 1/2 dziedziny Kosiczyn i jeden z nich [który?] ma dowieść, że „nie miał umowy jako Gorski, jakobych nie miał Dampecz [→ Dębiec] kupić” (WR 1 nr 306); 1398-99 tenże śwd. w dokumentach Tomka [z Węgleszyna] starosty gen. Wlkp. (Wp. 3 nr 1994, 2000 – tu wraz z bratem Mik. Pradlem); 1400 [tenże?] stary Pradel; Kat. Falkenhanowa i Wawrz. Będlewski [Łódzki] mają go przyprowadzić do sądu, on zaś zezna, czy dał Wawrzyńcowi 80 grz. za Nietąszkowo; jeśli tak, ma zwrócić [Pradel] 30 grz. Katarzynie, a jeśli dał [te pieniądze] Mac. [Ptaszkowskiemu?], też ma zwrócić jej 30 grz. (KP nr 1857); 1402 temuż Piotr Siberlich z Piotrowa [k. Czempinia, i z Nietąszkowa, Unina; brat Kat. Falkenhanowej] zobowiązuje się zapłacić 12 grz.; jeżeli nie zapłaci, stawi się u Pradla w Bronikowie i Pradel będzie miał pr. go uwięzić; wspomn. Kachna Falkenhanowa z Piotrowa zgadza się, w razie nieuiszczenia długu, na dokonanie egzekucji z jej dziedziny Piotrowo (KoścZ 2, 32v; ZSW nr 366); 1403 temuż Gunterowi z Bronikowa Dziersław Taczanowski [vel Klonowiecki] ma zapłacić 50 grz., a Gunter ma ustąpić z dziedziny Żakowo, którą trzyma w zastawie (KP nr 1125); 1403-16 wd. po tymże → niżej: Małg. Pradlowa.

1397-98 Janusz z S. w sporze z Limpachem1Znany jest jedynie inny Mik. Limpach kapłan w Zbąszyniu 1440, wspomn. jeszcze w 1442 (AC 2 nr 1097, 1145) i jego ż.; pełnomocnik (nuncius) Limpacha zeznaje, że Limpach nie stawił się na termin, bo pleb. z Wonieścia udziela mu komunii [tzn. jest chory] (Lek. 2 nr 2014, 2036; WR 3 nr 43).

1403-16 Małg. Pradlowa (Pradlewa) [h. Ćwiek, → przyp. 3], wd. po Gunterze Pradlu z S.: 1403 taż zostaje przez sąd zachowana w prawie do swej oprawy (litera donationis) [zapisanej] na wsiach Parsko i S., w sprawie przeciwko [Piotrowi] Siberlichowi (KoścZ 2, 48); 1406 za tę Małgorzatę i jej c. Małgorzatę [o niej → niżej: Małgorzata] gotowi są zapłacić porękę 150 grz. Zewrzyd wraz z bratem Janem [Ponińscy vel Punińscy, h. Ćwiek] wójtowie w Kościanie oraz Andrzej Bojanowski [syn tejże Małgorzaty], tak, jak ich do tego zobowiązał [przed swą śmiercią] Gunter (KoścZ 3, 39v); 1407 taż dowodzi, że Guncerz zapłacił wspomn. Piotrowi za Nietąszkowo oraz Unino i nie był mu winien 43 grz. (WR 3 nr 335; ZSW nr 1174); 1409 taż w procesie o długi [zm.] męża zostaje przez sąd zachowana przy swej oprawie, [którą mąż zapisał jej] na dziedzinie → Morownica (KoścZ 3, 111); 1412 taż wraz z dziećmi pozwana z Bronikowa (KoścZ 4, 51); 1413 taż wspomn. w sporze Świętomira Karsieckiego z Mik. Kuranowskim; Świętomir dowodzi, że Mikołaj postawił go [jako świadka] przeciwko tejże pani Pradlowej w niesłusznej sprawie (za krzywą rzeczą) [krzywoprzysięstwo?] i dlatego Świętomir nie chciał wtedy przysięgać (WR 3 nr 481); 1416 taż w sporze z Filką [c. Jana Stopacza m. in. z Czacza, Klonowca, Koszanowa i Mórkowa; → niżej: Cybek Pradel, pod 1415], która dowodzi, że nie pozostawiła ról nie obsianych, gdy wraz z mężem [niezn.] miała tej Pradlowej oddać Bronikowo (WR 3 nr 581-583).

1406-15 Cybek Pradel z S., Kuranowski z → Kuranowa (1395-1407, 1412), → Kopaszewa (1398-1400), wicewda kośc. 1403 (GUrz. nr C 759) i ten sam? Cybek z Krzemieniewa (1417): 1406 tenże w sporze z Wyszakiem [zapewne z Podrzecza k. Gostynia] sołtysem z Głuchowa [k. Czempinia] o 1/2 S. [→ niżej: Małgorzata] (KoścZ 3, 30v; ZSW nr 1092); 1407 tenże dowodzi w sporze z Mik. Grunowskim, że Guncerz Pradel kupił od Borzysława i jego syna Mikołaja → Kuranowo, zapłacił za tę wieś i miał w tej sprawie list wzdawny (WR 3 nr 336); 1408 tenże jednym z poręczycieli za Stroszyna [Wyskotę z Oporowa k. Ponieca] na sumę 100 grz. (KoścZ 3, 99; szczegółowy reg. → Oporówko, p. 3); 1409 tegoż Cybka Pradla ż. Hanka2Hanka z → Kopaszewa (wd. po Jakubie z → Kopaszewa) występuje jako ż. naszego Cybka Pradla od 1395; w l. 1395-97 toczyła proces z Janem Łódzkim, bratem swego zm. męża Jakuba, o (pr. do opieki?) nad bratanicami Jana (czyli cc. Jakuba, a więc swoimi cc. lub może pasierbicami; Lek. 2 nr 1751, 2040, 2141; → Łodzia, p. 3) Cybkowa [wd. po Jakubie z Kopaszewa] w sporach z panią Lubońską [tj. z Katarzyną wd. po Szybanie Lubońskim, → Lubonia, p. 3D] i jej dziećmi [m. in. Bernardem Oderwolfem] o Kociugi; z Mik. Będlewskim o 14 grz.; z Bernardem Oderwolfem o Mirzewo (KoścZ 3, 118-119); 1409-12 tenże wraz z Ramszem ze Śmigla, jego bratem Henrykiem (Andrzejem) [Ramszem] Opolskim [z Oppeln na Górnych Łużycach], Mik. Lasockim [z Lasocic, pow. wsch.], Januszem Warmulem [z Popowa k. Śmigla] i Niklem Robaczyńskim w sporze z Bieniuszą Oporowską [matką Bawora i Liska Wyskotów, → niżej: pod 1413] o jej wiano (dotalicium) zapisane na Oporowie (KoścZ 3 k. 132, 136; KoścZ 4, 17); 1411 wspomn. Anna ż. tegoż Cybka ustępuje z Kociug na rzecz wspomn. Bernarda Lubońskiego i jego braci; Bernard nie pozwala jej pozywać jego matki [Katarzyny] o wieś Lubonia, gdyż dziedzina ta nal. do niego i jego braci (KoścZ 3 k. 159v-160, 163); 1412 tenże wraz z Mik. Lasockim pozwani przez Stroszyna [Wyskotę] Oporowskiego z powodu 26 ran zadanych [przez nich] kmiotce z Oporowa (KoścZ 4, 12); 1411 tenże w sporze z Jirzmanem de Vaneszecz [z Wonieścia k. Kościana?] o 1/2 S. (KoścZ 3, 172v); 1413 tenże wraz ze wspomn. Ramszem Koszanowskim, dziećmi Henryka Ramsza, dziećmi Janusza Warmula i Niklem Robaczyńskim toczą proces z Liskiem Wyskotą (KoścZ 4 k. 40v, 43); 1415 tenże w sporze z Michałem kmieciem z Kopaszewa o klacz (KoścZ 4, 161v); 1415 tenże z ż. [Hanką] z S. w sporze z [Janem] Stopaczem i jego c. Filką [→ wyżej: Małg. Pradlowa, pod 1416] o S. (WR 3 nr 525); 1415 tenże z ż. Hanką dowodzą w sporze z Przybysławem Gryżyńskim, że nie dali mu ani nie odbierali zastawu w S. (WR 3 nr 559); 1417 [tenże?] Cybek z → Krzemieniewa płaci kary Czewlejowi Bielewskiemu [z Bielewa k. Krzywinia] i jego kmieciowi, ponieważ uwięził tego kmiecia i zakuł w łańcuchy (kathenavit; KoścZ 4, 274); 1419 Mikołaj [potwierdzony w 1420 w → Krzemieniewie, w 1424 w → Gołaszynie k. Ponieca] syn tegoż Cybka w sporze z Dobrogostem Koleńskim dowodzi, że [jego matka] Hanka Cybkowa zm. w ostatni (pośledni) wtorek przed Bożym Narodzeniem, z wtorku na środę [20/21 XII 1418] (WR 3 nr 731).

1406, 1407 Małgorzata: 1406 taż c. Małg. Pradlowej → wyżej: Małgorzata; 1407 [taż?] Małgorzata [może c. Guntera Pradla?] ż. Ramsza z Koszanowa [także z → Czacza i → Glińska, star. wsch. 1392: UDR I/1 s. 182] odpiera roszczenia Wyszaka sołtysa z Głuchowa i jego brata Sułka do 1/2 wsi S. [→ wyżej: pod 1406] (KoścZ 3, 53).

1413 Henryk Cybek Pradel z S. [może tożsamy z Cybkiem Pradlem → wyżej]: 1413 tenże toczy proces z Sobkiem Wyskotą [z Żytowiecka, Drzewiec], Ramszem Koszanowskim, Jaśkiem Sierpowskim i Andrzejem Bojanowskim o 280 grz. szer. gr z tytułu poręczenia (KoścZ 4 k. 40, 48v-49).

1416 Teodoryk alias Cybek [tenże z → Kuranowa 1404] płaci karę za zboże zatrzymane w S. (KoścZ 4, 260, dawniej k. 161).

1425-37 Sędziwój Spławski, Bojanowski, z S., → Bojanowa (1398-1416), → Ostrowa [k. Śmigla] (1398), → Rusinowa (1413-21), Żydowa [k. Śmigla; syn Małgorzaty (→ Bojanowo, p. 3: pod 1398)], brat Andrzeja Bojanowskiego h. Junosza3Andrzej Bojanowski w 1422 dowodził, że jest szlachcicem po ojcu h. Baran i zawołania Junosza, po matce h. Ćwiek, po babce ojczystej h. Samson, po babce macierzystej h. Roch i zawołania Pierzchała (MHP nr 163, 164; WR 3 nr 922, 923; MH 7, 28) z → Bojanowa, → Rusinowa, → Ostrowa i → Czyżewa, wicepodsędka w Kościanie (1423-24), wicewdy kośc. (1432-38) i burgr. ziemskiego kośc. (1439-40: GUrz. nr C 743, 766, 819): 1425 tenże pozwany przez opata i konwent bened. w Lubiniu o pozostawione u niego 3 konie z wozem, 8 połci mięsa wartości 15 grz., klucze od zakrystii, 2 ampułki srebrne i in. sprzęty wartości 15 grz.; tenże przyznaje, że mnisi gościli u niego i pili, a dwaj z nich nocowali, ale nic u niego nie zostawili (ACC 8, 146); 1427-28 tenże toczy procesy: 1427 z Tomisławem z Gądek; 1428 z Dominikiem Wilkowskim [z Wilkowa Polskiego], w sądzie tegoż Sędziwoja zastępuje jego brat Andrzej [Bojanowski] (KoścZ 8, 591v; KoścZ 9 k. 107, 121v); 1428-29 tenże pozwany przez Iwana z Karmina, ponieważ nie ukarał swych poddanych, którzy wyrządzili szkody Iwanowi, tj. sługi młynarskiego (wartość pretensji 50 grz.), kobiety, która zabrała 40 grz., zagrodnika, który nie ogrodził swego ogrodu, mimo że sąd polecił to zrobić; [kilkakrotnie] zastępuje tegoż w sądzie jego brat Andrzej Bojanowski (KoścZ 9 k. 28, 50, 73, 85v, 99, 112v, 122, 124v, 133v, 145, 161v, 172v); 1429 tenże pozywa Szczepana z Prochów i Jana Błockiego, każdego z nich o 1/4 sumy 165 grz. szer. gr [z tytułu poręki?] (KoścZ 9, 189v); 1429 tenże zastępuje w sądzie Jana z Nietąszkowa (KoścZ 9, 201); 1429 tenże oraz [jego brat] Andrzej Bojanowski są poręczycielami Henryka Kotwicza Żegrowskiego czyli Niałeckiego z Niałka [Wielkiego] w jego procesie z opatem i kl. cyst. w Przemęcie (KoścZ 9, 224v); 1429 tenże wraz z Wawrz. Skoraczewskim [ze → Skoraczewa k. Kościana] w sporze z Przybysławem [Gryżyńskim] dowodzą, że prosili go, aby powstrzymał sołtysa z Lipna od zamierzonej ucieczki i wyznaczył termin w sądzie (WR 3 nr 1383); 1429-30 tenże w sporze z Piotrem [Punińskim vel Ponińskim] wójtem kośc. (KoścZ 9 k. 225, 228, 245v); 1430 tenże i Jan z Nietąszkowa w sporze z Janem Mleczko [m. in. ze Zborowa, Konarzewa i Rosnowa] (KoścZ 9 k. 250v, 262v); 1430 tenże wraz z Przybkiem z Wolikowa [k. Grodziska, obecnie Wolkowo] toczą proces z Piotrem Siekierką mieszcz. z Kościana; w sądzie tegoż Sędziwoja zastępuje Adam kmieć z S. → niżej: kmiecie (KoścZ 9 k. 255v, 269); 1432 tenże z bratem Andrzejem pozwani przez swą siostrę Dorotę o 6 grz. (KoścZ 10, 20); 1432 Katarzyna wd. po Henryku [Wyskocie] z Bylęcina dowodzi, że nie ręczyła Wojciechowi Kromno [z klaszt. wsi → Górsko] za tegoż Sędziwoja i za Zygmunta Grunowskiego (WR 3 nr 1450); 1436 tenże śwd. (KsLub. nr 4444); 1436 woźny sąd. zapowiada dziedziny S. i Żydowo tegoż Sędziwoja (KoścZ 11, 222v); 1437 Iwan z Karmina ma postawić przed sądem Szymona z Grunowa, który w jego imieniu żądał od tegoż Sędziwoja ukarania 7 kmieci (KoścZ 11, 307).

1440 Mik. Spławski syn Andrzeja Bojanowskiego, bratanek Sędziwoja z S.: 1440 tenże syn zm. Andrzeja w sporze z Janem Punińskim i Włodkiem synem Ramsza ze Śmigla (KoścZ 12, 212); 1501 [tenże?] Mik. Spławski wspomn. jako zm. → niżej: Jan, Wojciech i Mikołaj.

1444-49 Helena wd. po Sędziwoju z S.: 1444 taż z ss. Andrzejem i Janem otrzymują od bpa pozn. Andrzeja [Bnińskiego] folw. (zw. też wsią) → Poświątne [par. Wonieść] w zamian za 3 grz. czynszu rocznego dla pozn. kapituły kat., z przeznaczeniem na anniwersarz za tegoż bpa [→ niżej: kmiecie] (A 251; AC 2 nr 290); 1449 taż wd. po Sędziwoju z S. zapisuje pozn. kapitule kat. wspomn. 3 grz. czynszu rocznego ze swego posagu, oprawionego na S. [→ niżej: pod 1449] (PG 3, 97; CP 5, 149 – czynsz 3 grz. z S. w wykazie czynszów pozn. kapituły kat. 1449; CP 29, 115 – kapituła wyznacza w 1449 swych przedstawicieli dla dokonania rezygnacji ze wspomn. folw. przed starostą gen. Wlkp.).

1444-98 Andrzej4W haśle → Poświątne (par. Wonieść), przyp. 3, nietrafnie piszemy, że Andrzej i Wincenty byli ss. Andrzeja Bojanowskiego (Jędrzej, Andrzych) burgr. w Kościanie (1479-81 i 1484-93) oraz wicewda w Kościanie (1499: GUrz. nr C 753, 755, 781), 1444-50 Jan [zw.] Dusza Skoraczewski (też z → Białego Jeziora) oraz 1446-62 Winc. Bojanowscy z S., → Bojanowa, → Parska, Unina, Żydowa, → Poświątnego, → Skoraczewa [k. Kościana] i → Prętkowic, [ss. Sędziwoja]: 1444 ciż Andrzej i Jan z matką → wyżej; 1446 ciż Andrzej, Jan i Wincenty kupują od Jana [z Punina] wójta kośc. części → Skoraczewa i Prętkowic (PG 2, 152); 1448 ciż dzielą się dobrami: Jan otrzymuje Skoraczewo i Prętkowice, zaś Andrzej i Wincenty – Bojanowo, Żydowo i S. oraz mają wyposażyć swe siostry Jadwigę5W haśle → Prętkowice, p. 3, Jadwiga niesłusznie została utożsamiona z Jadwigą z następnego pokolenia, tj. z Jadwigą c. Jana Duszy, Małgorzatę i Barbarę (PG 3, 10v-11, dawniej k. 26v-27; KR 3, 64 i KObceRyc. 166, błędnie pod 1434); 1449 ciż Andrzej i Wincenty kupują od pozn. kapituły kat. opust. wieś (zw. też folw. z zagrodnikami) → Poświątne, która nal. do wsi S., w zamian za 3 grz. czynszu rocznego, płatnego ze wsi S. [→ wyżej: Helena, pod 1444-49; → niżej: kmiecie, pod 1444-49] (ACC 31, 92; A 250; PG 3, 96); 1449 tenże Andrzej zapisuje ż. Annie posag i wiano na 1/2 Bojanowa: 1449 po 100 grz., w 1470 po 100 kóp [gr] (PG 3, 48v; PG 8, 60v-61); 1450 ciż Andrzej i Jan Dusza sprzedają Małgorzacie wd. po Janie Nietąszkowskim i jej cc. Katarzynie i Jadwidze swe pr. do Unina za 56 grz. półgr (PG 4, 12v-13); 1450 tenże Jan Dusza ze → Skoraczewa zapisuje ż. Małgorzacie [z → Przyborowa i → Przyborówka] posag i wiano na częściach Prętkowic i → Skoraczewa (PG 4, 13); 1459 ciż Wincenty i Andrzej pozywają Mik. Karmińskiego z Grunowa o staw między S. a Karminem (KoścZ 14, 253); 1462 tenże Wincenty zapisuje ż. Helenie po 200 grz. posagu i wiana na całej wsi S. (PG 6, 116);

1486 tenże Andrzej zapisuje dożywotnio c. Annie 7 grz. czynszu rocznego na Bojanowie (PG 6, 54); 1490-91 tenże Andrzej jest stryjem panny Zofii c. zm. Jana Duszy ze → Skoraczewa (KoścZ 17, 189; PG 10, 156; KoścG 3, 339v); 1498 tenże Andrzej w sporze z Stanisławem opatem kl. w Lubiniu o konia (AC 3 nr 1536, 1541); 1501 tenże zm. Andrzej, 1501-05 Anna wd. po tymże Andrzeju z ss. → niżej: Jan, Wojciech i Mikołaj.

1491-96 (zm. a. 1502) Piotr Spławski z S. i Żydowa [syn Mik. Spławskiego (1440) lub Winc. Bojanowskiego (1446-62)]: 1491 tenże występuje jako stryj [był zapewne jej bratem stryj.] panny Zofii c. zm. Jana Duszy Skoraczewskiego (PG 10, 156); 1495-96 tenże sprzedaje 5 ł. os. w Żydowie za 100 fl. węg.: 1495 Annie ż. Jana Młynkowskiego, a 1496 Annie [Gryżyńskiej] (PG 7, 93; PG 11, 117); 1500-01 tenże wspomn. jako zm. → niżej: Jan, Wojciech i Mikołaj.

1491-1500 Zofia ż. Mik. Czackiego, 1493-1500 Katarzyna wd. po Mik. Jaromirskim (który zm. ok. 1499), potem (od 1502) ż. Andrzeja Skrzydlewskiego ze → Skrzydlewa, 1493-1514 Jadwiga ż. Mik. Kamblana Wszołowskiego, Skoraczewskiego, cc. zm. Jana Duszy, Skoraczewskie, z S., → Skoraczewa, → Prętkowic, → Białego Jeziora i Żydowa, siostry Jana, Macieja i Mikołaja (o nich → niżej, pod 1501): 1490-91 taż Zofia → wyżej: Andrzej, Jan i Wincenty; 1491 taż panna Zofia → wyżej: Piotr; 1493 taż Kat. Jaromirska w sporze ze swą siostrą Jadwigą ze → Skoraczewa i Prętkowic o podział dóbr w → Skoraczewie, Białym Jeziorze i Prętkowicach oraz o to, że Jadwiga po śmierci ich braci rodz. Jana, Macieja i Mikołaja roztrwoniła dobra po nich6Na podstawie tej zapiski nietrafnie uznaliśmy w haśle → Prętkowice, p. 3, że Jan Dusza Skoraczewski był bratem Macieja, Mikołaja, Katarzyny i Jadwigi (PZ 22 k. 77, 114v, 115, 118, 178 – tu wspomn. zmarli bracia, k. 228); 1500 te siostry Katarzyna i Zofia oraz 1501-14 taż Jadwiga → niżej; 1510 taż Jadwiga wd. → niżej: Mikołaj, Andrzej, Piotr i Małgorzata.

1500-14 Jan, 1501 Wojciech i 1501-12 Mik. Bojanowscy, Spławscy, z S., Żydowa, → Bojanowa, → Parska, → Poświątnego, ss. Andrzeja: 1500 tenże Jan kupuje od [swych sióstr stryj.] Katarzyny wd. po Mik. Jaromirskim i jej siostry Zofii ż. Mik. Czackiego za 200 grz. ich części dziedz. w S. i Żydowie; są to części po zm. Piotrze ich bracie stryj. rodz. (PG 12, 69v); 1501 tenże Mikołaj pozwany przez Jadwigę Skoraczewską ż. Mik. Kamblana o to, że [jego ojciec] zm. Andrzej Bojanowski najechał wraz z 6 szlachcicami i 6 niższego stanu dwór i dom zm. Mik. Spławskiego [→ wyżej: Mik. Spławski (1440] w S. po śmierci swego brata stryj. Piotra, wyłamał wrota dworu oraz drzwi domu, zabrał 4 wozy, 1 konia ze stajni, 12 fl. węg. i 4 grz., także 3 pancerze (lorica), 3 kusze (ballista) i 3 kopie (hasta) oraz 2 małdraty zboża, wszystko wartości 15 grz.; sąd oddala roszczenia Jadwigi (KoścZ 18, 82); 1501 [cd. powyższego sporu] woźny sąd. zeznaje, że pozwał wspomn. Jadwigę Skoraczewską ze strony tegoż Mikołaja o gwałty w jego cz. S., którą mu dała po śmierci jego brata stryj. Piotra Spławskiego (KoścG 5, 81); 1501 ciż Jan, Wojciech i Mikołaj dzielą dobra po ojcu w Bojanowie, S., Parsku i Żydowie: Jan otrzymuje Bojanowo, Mikołaj – Żydowo, Parsko oraz S. z folw. Poświątne; matce Annie mają oddać jej dobra oprawne (KoścZ 19, 15; KoścZ 22, 16; KoścG 5, 114); 1502 ciż Jan i Mikołaj mają dać swej siostrze Annie Bojanowskiej równy dział w dobrach po ojcu w S., Żydowie, Parsku i Bojanowie (KoścG 5, 157v); 1503 tenże Jan zapisuje Mik. Kamblanowi z Wszołowa [mężowi swej siostry stryj. Jadwigi Skoraczewskiej] 30 grz. na częściach S. i Żydowa, tj. resztę z sumy 100 grz. swego długu (PG 64, 38); 1503-10 tenże Jan zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Jana Ćmachowskiego posag i wiano: 1503 po 200 grz. na 1/2 Bojanowa, 1509 po 150 grz. na 1/2 Bojanowa, 1510 po 200 grz. na 1/2 swych części nal. mu z działu z bratem Mikołajem w Bojanowie, Żydowie, S. i Parsku (PG 12, 253v; PG 14 k. 83, 203); 1503 tenże Jan kupuje od wspomn. Jadwigi Skoraczewskiej jej części dziedz. w S. i Żydowie z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 12, 250; PG 64, 39); 1505 tegoż Jana kwituje jego siostra stryj. Jadwiga ż. Mik. Kamblana z sumy 100 grz. szer. półgr, za którą sprzedała mu części S. i Żydowa; części te otrzymała po śmierci swego brata stryj. Piotra Spławskiego (KoścG 6, 35v); 1505 tenże Jan wwiązany na sumę 100 kóp gr do 1/4 Bojanowa, tj. w dobra oprawne swej matki Anny (KoścG 6, 41); 1509 tenże Jan sprzedaje Mik. Kamblanowi z Wszołowa 2 półł. os. w S. z zastrz. pr. wykupu za 12 grz. (PG 14, 148); 1510 tenże Mikołaj → niżej; 1510 tenże Jan wyznacza Macieja i Bartłomieja Pawłowskich oraz swą ż. Małgorzatę! opiekunami swych dzieci Andrzeja, Stanisława, Jana i Małgorzaty oraz dóbr w Bojanowie, S., Żydowie i Parsku (KoścZ 22, 13; KoścZ 19, 10v; w obu przekazach żonę tegoż Jana nazwano Małgorzatą, choć w l. 1503-12 była nią Kat. Ćmachowska); 1511 tenże Jan winny jest bratu Mikołajowi 100 grz. (KoścZ 18, 250); 1511 tenże Jan otrzymuje od brata Mikołaja całe Bojanowo w zamian za całe wsie S., Żydowo, Parsko, folw. Poświątne koło S., łąkę Ostrów k. Bojanowa oraz zapustek [zw.] Dębowy w Bojanowie (KoścZ 19, 14v-15; KoścZ 22, 16); 1512 tenże Mikołaj pozywa wspomn. Jadwigę wd. po Mik. Kamblanie z Karmina o to, że na teren jego wsi [S.] weszło w szkodę 95 sztuk jej bydła (KoścZ 18, 305v); 1512 tenże Jan wyznacza Mac. Pawłowskiego, Piotra Ćmachowskiego i swą ż. Katarzynę opiekunami swych dzieci Andrzeja, Małgorzaty, Stanisława i Jana (KoścZ 19, 26v; KoścZ 22, 28); 1514 tenże Jan brat stryj. Jadwigi Kamblanowej (KoścG 7, 153); 1517 Barbara [Drzewianowska] wd. po tymże Mikołaju z ss. → niżej.

1501 wspomn. jako zm. Mik. Spławski → wyżej [może być tożsamy z Mik. Spławskim (1440), synem Andrzeja Bojanowskiego → wyżej].

1510-19 Mikołaj, 1516-33 Andrzej, 1516-50 Piotr i 1517 Małg. Spławscy, Bojanowscy, z S., → Parska, Żydowa i → Bojanowa, dzieci Mikołaja: 1510 tenże nieosiadły Mikołaj, syn Mik. Spławskiego, ma żyć w pokoju z Jadwigą ze Skoraczewa wd. po Mik. Kamblanie (PG 66, 274; KoścG 6, 104); 1516 tenże Mikołaj kupuje od Andrzeja, Wojciecha i Ambrożego Miaskowskich cz. Świerczyny w pow. kośc. z zastrz. pr. wykupu za 200 fl. węg.; tenże Mikołaj zapisuje po 200 fl. węg. posagu i wiana ż. Jadwidze [siostrze wspomn. Miaskowskich] na 1/2 swych części w S., Żydowie i Parsku, nal. mu z działu z braćmi Andrzejem i Piotrem (PG 15, 80v-81); 1516 tenże Andrzej zapisuje ż. Małg. Gołaskiej po 300 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w Gołaszynie, S., Żydowie i Parsku, nal. mu z działu z braćmi Mikołajem i Piotrem (PG 15, 99); 1517 tychże, swych braci rodz., Małg. Szczodrochowska7W haśle → Poświątne (par. Wonieść), p. 3, błędnie podaliśmy, że Małgorzata była c. Jana Bojanowskiego ż. Marcina Łąckiego ze Szczodrochowa i c. zm. Mik. Spławskiego, ona w towarzystwie m. in. swego wuja, wicewdy pozn. Winc. Spławskiego [ze → Spławia k. Poznania], kwituje z dóbr należnych jej po rodzicach we wsiach S., Żydowo, Parsko i Poświątne (KoścZ 23 k. 10v, 41); 1517 tenże Mikołaj sprzedaje [swemu szwagrowi] Andrzejowi Miaskowskiemu cz. Świerczyny, którą kupił od wspomn. Andrzeja i [jego brata] Ambrożego Miaskowskich, z zastrz. pr. wykupu za 200 fl. węg. [→ wyżej: pod 1516] (PG 15, 162); 1517 tenże Mikołaj daje w dziale swym braciom Andrzejowi i Piotrowi wsie S. i Poświątne oraz łąkę Ostrów w Bojanowie, w zamian otrzymuje całe wsie Żydowo i Parsko (KoścZ 19, 62v; KoścZ 22, 56); 1517 działy tychże Andrzeja i Piotra: każdy z nich otrzymuje 1/2 połowy wsi S. i Poświątnego oraz 1/2 folw. Ostrów w Bojanowie (KoścZ 19, 63; KoścZ 22, 56); 1517 tychże kwituje ich matka Barbara, wd. po Mik. Spławskim, z 400 grz. swej oprawy (KoścZ 23, 45v); 1519 tenże Mikołaj z Parska zapisuje ż. Jadwidze Miaskowskiej po 200 fl. węg. posagu i wiana na 1/2 Żydowa oraz na dworze w Parsku, gdzie rezyduje (KoścZ 19, 79; KoścZ 22, 69v); 1523 temuż Piotrowi daje jego [pierwsza] ż. Anna Wilkowska cz. Smyczyny w pow. kośc. oraz swe części po rodzicach w Wilkowie Niemieckim w pow. wsch.; tenże Piotr zapisuje ż. Annie po 350 grz. posagu i wiana na swych częściach w S., Bojanowie i Poświątnym; oprawa ta jest przeniesiona z Wilkowa Niemieckiego w pow. wsch. i Smyczyny w pow. kośc., z powodu sprzedaży przez tegoż Piotra połowy wspomn. dóbr Annie (WsG 1, 151; KoścZ 19, 102-102v; KoścZ 22, 88); 1530 tenże Piotr daje Małg. Wilkowskiej, matce swej ż. Anny, w dożywocie cz. Popowa w pow. kośc. (KoścZ 19, 144); 1533 tenże Andrzej z Gołaszyna sprzedaje Mik. Krzyckiemu 1/2 S. i cz. Gołaszyna z zastrz. pr. wykupu za 300 grz. (PG 16, 596); 1536 tenże Andrzej wspomn. jako zm., jego ss. → niżej: Andrzej, Jan, Mikołaj, Marcin i Stanisław; 1540 Małg. Gołaska, wd. po tymże Andrzeju, daje swym ss. Mikołajowi, Marcinowi i Stanisławowi swą oprawę zapisaną na częściach Gołaszyna i S. (PG 17, 384); 1548 tenże Piotr zapisuje swej [drugiej] ż. Dorocie Kołaczkowskiej po 450 zł pol. posagu i wiana na połowach S. i Poświątnego oraz na łące Ostrów w Bojanowie (PG 18, 413v); 1550 tenże Piotr z S., Smyczyny i Wilkowa Niemieckiego (PG 18, 556v).

1533-38 Mik. Krzycki podkom. pozn. (1535-50: UDR I/2 s. 210; PSB 15, 551): 1533 tenże kupuje 1/2 S. → wyżej; 1538 tenże zapisuje swej ż. Annie, c. Mik. Strzeleckiego, posag i wiano m. in. na połowach Gołaszyna i S. (PG 17, 203v).

1536 Andrzej, 1536-42 Jan, Mikołaj, Marcin i 1536-47 Stan. Bojanowscy, Gołascy, z S., bracia niedz., ss. Andrzeja (1516-33): 1536 ciż Jan i Andrzej ss. zm. Andrzeja dają w dziale swym młodszym braciom Mikołajowi, Marcinowi i Stanisławowi 1/2 S. i cz. Gołaszyna, sobie pozostawiają całą wieś Trzebosz w ks. głog. (PG 17, 8v); 1540 ciż Mikołaj, Marcin i Stanisław → wyżej: Mikołaj, Andrzej, Piotr i Małgorzata; 1542 tenże Jan daje bratu Stanisławowi cz. S. i 600 grz., w zamian otrzymuje cz. Gołaszyna (KoścZ 19, 192); 1542 ciż Mikołaj i Marcin dają swym braciom Janowi i Stanisławowi części S. (PG 115, 504v); 1547 tenże Stanisław zapisuje ż. Urszuli Kołaczkowskiej po 420 zł pol. posagu i wiana na częściach S. i Poświątnego oraz na cz. łąki Ostrów w Bojanowie (KoścZ 19, 214v).

1530 pobór od 5 ł., od karczmy 3 gr (ASK I 3, 134v); 1563 pobór od 6 1/4 ł., od karczmy dor., 3 komor., 1 rzem. (artifex), 1 wiatraka dor. (ASK I 4, 203v); 1581 pobór od 6 1/8 ł., 5 zagr., 2 komornic, wiatraka dor., 2 rataje płacą od 2 pługów (ŹD 88; ASK I 6, 509v; Piotrkowska 1 nr 558, podaje błędnie, z powołaniem na to źródło, że pobór z S. płacą Maciej i Paweł Chojnaccy8Bracia Maciej i Paweł Chojnaccy pochodzili z pow. rawskiego i byli ss. Mac. Chojnackiego, męża Zofii c. Piotra Bojanowskiego (Piotr z S. w l. 1516-50, → p. 3). Maciej Chojnacki w l. 1571-77 był dz. w S., a jako zm. wspomn. w 1580 (TD). O Chojnackich → Sarnowa, Uwaga 4 od 8 1/2 ł.).

1394-1449 kmiecie z S.: 1394 Piotr kmieć [Guntera] Pradla z S. w sporze ze Stan. Wilkońskim [z Wilkonic], który dowodzi, że nie ukradł koni Piotra (WR 3 nr 6).

1428-30 prac. Adam Klawko (Klawek, Klawo) kmieć i karczmarz w S.: 1428 tenże w sporze z Wojc. Góreckim (Gorzecki; KoścZ 9, 99v); 1428-29 tenże wygrywa proces o zboże z Wojciechem z Kopaszewa, który ma Adamowi to zboże oddać lub zapłacić za nie 10 grz. (KoścZ 9 k. 78v, 99v, 118v, 176v, 188v, 197v, 237v, 251, 266); 1430 tenże zastępuje w sądzie szl. Sędziwoja Spławskiego (KoścZ 9, 269).

1444 Mik. Moczigrich włodarz, Stan. Gołąb ławnik i Mac. Zapala kmiecie z S. zobowiązują się płacić czynsz roczny zapisany przez dziedziców [→ wyżej: Helena wd. po Sędziwoju z S.] pozn. kapitule kat. w wysokości 3 grz. (A 251); 1449 Mikołaj włodarz, Michał Golthman i Michał Stesper w imieniu kmieci z S. zobowiązują się wraz z Andrzejem dz. w S. płacić kapitule wspomn. czynsz roczny 3 grz. (ACC 31, 92; A 250).

5. 1482 bp pozn. Uriel [Górka] nadaje pozn. kapitule kat. z dochodów swego stołu wiardunki m. in. z S., z przeznaczeniem na odprawianie 4 anniwersarzy; 1493 pap. Aleksander VI zatwierdza to nadanie (Theiner 2 nr 286; CP 3 nr 76).

8. W S. znaleziono przęślik gliniany, dwustożkowaty, obtaczany, o średnicy 3 cm i wysokości 1,8 cm (Hensel 6, 202).

1 Znany jest jedynie inny Mik. Limpach kapłan w Zbąszyniu 1440, wspomn. jeszcze w 1442 (AC 2 nr 1097, 1145).

2 Hanka z → Kopaszewa (wd. po Jakubie z → Kopaszewa) występuje jako ż. naszego Cybka Pradla od 1395; w l. 1395-97 toczyła proces z Janem Łódzkim, bratem swego zm. męża Jakuba, o (pr. do opieki?) nad bratanicami Jana (czyli cc. Jakuba, a więc swoimi cc. lub może pasierbicami; Lek. 2 nr 1751, 2040, 2141; → Łodzia, p. 3).

3 Andrzej Bojanowski w 1422 dowodził, że jest szlachcicem po ojcu h. Baran i zawołania Junosza, po matce h. Ćwiek, po babce ojczystej h. Samson, po babce macierzystej h. Roch i zawołania Pierzchała (MHP nr 163, 164; WR 3 nr 922, 923; MH 7, 28).

4 W haśle → Poświątne (par. Wonieść), przyp. 3, nietrafnie piszemy, że Andrzej i Wincenty byli ss. Andrzeja Bojanowskiego.

5 W haśle → Prętkowice, p. 3, Jadwiga niesłusznie została utożsamiona z Jadwigą z następnego pokolenia, tj. z Jadwigą c. Jana Duszy.

6 Na podstawie tej zapiski nietrafnie uznaliśmy w haśle → Prętkowice, p. 3, że Jan Dusza Skoraczewski był bratem Macieja, Mikołaja, Katarzyny i Jadwigi.

7 W haśle → Poświątne (par. Wonieść), p. 3, błędnie podaliśmy, że Małgorzata była c. Jana Bojanowskiego.

8 Bracia Maciej i Paweł Chojnaccy pochodzili z pow. rawskiego i byli ss. Mac. Chojnackiego, męża Zofii c. Piotra Bojanowskiego (Piotr z S. w l. 1516-50, → p. 3). Maciej Chojnacki w l. 1571-77 był dz. w S., a jako zm. wspomn. w 1580 (TD). O Chojnackich → Sarnowa, Uwaga 4.