Marzkinycze,

Marschicze, Marschynicze, Marskenicze, Marskinicze → Marszkienice