MARSZÓWKA

gaj w Klonowie (1442 pro gayo dicto Marschowka, borra Marschowka wlgariter dicta), dziś pola i las zw. Marszówka tamże – UN 7 s. 63, 11 km na SE od Miechowa.

1442 9 IV Tomasz prep. kl. zwierzyn, wraz z konwentem pożyczają 20 grz. od Mik. Grzymały z Businy celem zapłacenia stren. Stogniewowi z Miechowic [w kop. błędnie z Marszowic] sołtysowi w → Klonowie za gaj zw. M. we wsi Klonów; 19 X tenże Stogniew będąc winnym 100 grz. zm. prep. zwierzyn. Nankerowi, a obecnie prep. Tomaszowi, daje temuż prepozytowi bór zw. M., Tomasz zaś, w celu zażegnania sporów, daje Stogniewowi za ten bór 20 grz. z tego powodu, że Nanker odstąpił od zbudowania domu naprzeciwko kośc. S. Marcina w Krakowie, do czego się zobowiązał (ZDM 3, 604; Cracovia artificum suppl. 1441-1450, 170); 1446 → Klonów p. 2.