MARSZKIENICE

(1336 Marskenice – KK 1, 159 or.; 1380 Marskinicze – ZDM l, 160 or.; 1456 Marschynicze – SP 2, 3571; 1485 Markinycze – SP 11, 524; 1487 Marzkinycze – MS 1, 1878; 1489 Marschicze – MS 1, 1963; 1490 Marszkycze – SP 11, 559; 1528 Makrzenicze – MS 4, 15520; Marzskynycze – SP 11, 731) dziś Maszkienice, 7 km na NE od Brzeska.

1. 1463 pow. krak. (Mp. 5 J 8); 1528, 1530 pow. czchow. (MS 4, 15520, 15625); 1581 pow. sądec. (ŹD s. 147); 1597 par. Jadowniki (WR k. 91v).

2. 1380 wieś zw. Damianowice [dziś Sterkowiec] leży nad rz. Uszwią [dziś Uszwica pr. dopływ Wisły – HW, 53] między wsiami Wokowice i M. (ZDM 1, 160 or.); 1463, 1490 młyn z siedliskiem w M., na rz. Grzelawie, czyli Uszawie [dziś Uszwica] → p. 4a; 1485, 1496, 1501 rola Flakowska z przymiarkiem; 1485, 1500, 1511, 1520 skotnica w M.; 1486, 1498, 1500 rola Korczelowska; 1487 rola Czarna; 1489 rola Karasiowska przy granicy z Wolą Dębińską, rola Kiełbiańska nad brzegiem potoku Glinnik, role przy granicy z Dębnem, przymiarek Szczeciniński i rola zw. Ostrowskie; 1490, 1524 rola Jeżowska (Jeż) k. karczmy → p. 3b: kmiecie; 1490 nawsie, miedza Juszynińska, cz. zw. Grabownia [dziś w M. pola zw. Grabienie – UN 3 s. 13] → p. 4a; 1491 dziedzina Marciszowska; 1496, 1523 rola Lisowska lub Liskowska; 1496 rola Jądraszowska; 1499 rola Kwiatkowska, przymiarek k. gaju w Jadownikach → p. 3b: kmiecie; 1506 M. graniczą z Jadownikami → Jadowniki p. 2; → Jaszczew rzeka; 1520 rola k. młyna nad rz. Uszwią → p. 3c: młyny; 1515 wygon; 1518 rola za rz. Uszwią; 1520-1, 1523 rola Duchowska; 1528 rz. Grabownia k. ról M., obłaz idący przez przymiarki w M. → p. 3b: kmiecie; 1564 w M. ostrów między wodami [na mapie Miega kilka wysepek w widłach rz. Uszwicy i rz. Dobianki (Niedźwiedź) na północnym skraju M.] (LK 1 s. 95); 1585 M. graniczą z Dziekanowem, Sterkowcem i rz. Uszwią; młyn i siedlisko w M; od jazu w M. woda prowadzona przekopą do młyna w Sterkowcu [dziś w M. cześć wsi nosi nazwę Zajazie – UN 3 s. 13] → Dziekanów p. 21W haśle → Jadowniki p. 2 rozgraniczenie błędnie odniesione do r. 1583.

3. Własn. ryc. w posiadaniu Okszyców, od 1336 Toporów, następnie własn. król., od pierwszej połowy XV w. w tenucie Kobyleńskich h. Grzymała. -a. Sprawy własnościowe. 1336 Kazimierz W. poświadcza, że Żegota z Sieciechowie [h. Topór] i Zawisza z Suchcic [ziemia sier., h. Poraj] podzielili dobra ojczyste swoich żon [córek Sieciesława h. Oksza]. Żona Zawiszy i jej synowie otrzymują Woźniki w ziemi sier. i pewne źreby w Wadowie z 18 kobyłami ze stada i 10 grz. Sieciesławie ż. Żegoty i jej synom przypadły dobra w Morsku [par. Witów] i M. Zawisza i jego s. Stanisław zobowiązują się nie wysuwać w przyszłości wobec Sieciesławy i jej synów roszczeń do ww. dóbr (KK 1, 159 or.).

1456 Jan z Kobylan trzyma w tenucie wsie król., m.in. M., na których jemu i jego zm. [1444] br. Jakubowi kaszt. gnieźn. Władysław [Warn.] i Kazimierz Jag. zapisali pewne sumy → Kobylany p. 3; 1463 kmiecie z M. mają płacić królowi 8 sk. czynszu z ł. (Mp. 5 J 8); 1482 Hier. Kobyleński ręczy matce Agnieszce z Bnina pod zakładem 3000 grz. za swych młodszych br. Jana i Jakuba, że ci nie wykupią matki aż do jej śmierci [zm. po 1505] m.in. z dóbr król. [w tym M.] → Kobylany p. 3; 1487 z podziału dóbr rodowych i tenut między br. Hieronima, Jana i Jakuba z Kobylan Janowi i Jakubowi przypadają m.in. wsie król. Jadowniki, Dzierzaniny, Borowa [par. Paleśnica] i M., które po śmierci ich matki [Agnieszki z Bnina] nie dostaną się Hieronimowi, lecz wyłącznie Janowi i Jakubowi → Kobylany p. 3; Kazimierz Jag. poświadcza, że Jakub z Dębna kaszt. i star. krak. zapisał ż. Agnieszce [z Bnina] 3200 fl. posagu i wiana na dobrach król. → Jadowniki i M. oraz 7000 fl. węg. na dobrach dziedz. → Biskupice [par. Czchów] i → Dębno [par. własna] (MS 1, 1893); 1489 w podziale dóbr między br. Jana i Jakuba z → Kobylan Jakubowi przypadają m.in. dobra król. Jadowniki i M. (MS 1, 1963); 1489-90 → p. 3b: rządcy i faktorzy; 1493 Agnieszka z Biskupic [Melsztyńskich i z Bnina] wd. po Jakubie z → Dębna kaszt. krak. ustępuje s. Jakubowi dobra król. → Jadowniki i M. za sumę, za którą sama je dzierży (ZCz. 5 s. 321-2); taż Agnieszka daruje Jakubowi pieniądze, które miała na ww. dobrach (ZCz. 1 s. 39; AS 2, 204); 1496, 1497 → p. 3b: rządcy i faktorzy; 1498 → p. 3c: młyny; 1503 Agnieszka z Bnina wd. po Jakubie z Dębna kaszt. i star. krak. tytułem [spłaty z] macierzyzny zastawia za 600 fl. c. Elżbiecie ż. Wiktoryna z Sienna [pow. rad.] całą wieś M. i połowę Złotej z dworem i rolami folw. Ponadto Anna ustępuje Elżbiecie robocizny od kmieci z niezastawionej cz. Złotej, które mają być przeznaczone na naprawę sadzawki w tej wsi. Anna ma pozyskać konsens król. na zastaw M. (ZCz. 1 s. 159-60); 1506 ww. Elżbieta poświadcza przed sądem ziemskim krak., że br. Jan i Jakub z Kobylan spłacili ją z dóbr macierzystych i umarza zapis na M., Złotej, Biskupicach i Jadownikach2W haśle → Jadowniki p. 3 informacja błędnie odniesiona do r. 1505 (Mp. 5 T 149); 1517 → p. 3b: kmiecie; 1519 Jakub z Kobylan pkom. i star. wiel. i jego ż. Dobrochna z Kalinowej zapisują sobie wzajemnie dziedziny oraz tenuty → Jadowniki i M. (MS 4, 12026); 1528 tenże Jakub Kobyleński wyznacza [swej 2-giej] ż. Annie z Wiśnicza [c. Stan. Kmity] 3000 fl. posagu i wiana m.in. na tenutach → Jadowniki, Sutków i M. w pow. czchow. (MS 4, 15520); 1529-30 ww. Anna z Wiśnicza tenut. M. → p. 3b: rządcy i faktorzy; 1530 na prośbę Piotra Kmity z Wiśnicza Zygmunt Stary zapewnia jego siostrze Annie wd. po Jakubie Kobyleńskim dożywotnie posiadanie → Jadownik, Sutkowa i M. (MS 4, 15625; AS 5, 195 reg.); Anna z Wiśnicza wd. po Jakubie z Kobylan dożywotnia tenut. M. → Jadowniki p. 3; 1530 → p. 3b: rządcy i faktorzy.

-b. Kmiecie, rządcy i faktorzy. Kmiecie. 1459 Dorota Kiełbanina z M. sprzedaje za 8 grz. Stan. Stańczemu dziedzinę macierzystą; tenże Stanisław wyznaczył (elegavit) s. Janowi i jego żonie na ich użytek 4 krowy i 3 cielęta; Katarzyna c. Świetlika alias Waśka z Jadownik już po zamążpójściu wydała ojcu krowę, która miała potem 7 cieląt wydanych przez ojca córce. Sąd postanawia, że także w przyszłości, jeśli krowa będzie miała cielęta, ww. będą wolni od roszczeń dzieci Stańczego z M. W składzie sądu szl. sołtys z M. (BJ rps 5341 s. 8-9); 1463 → p. 3a; 1485 Jakub Ryczek z M. sprzedaje za 12 grz. Marcinowi Liskowicowi3W haśle przyjęto brzmienie nazwiska „Lisek” i „Liskowic”, lecz zapis w źródle umożliwia także alternatywną lekcję „Łysek” i „Łyskowic” z Woli Dębińskiej rolę w M. od płotów skotnicy po cz. roli zw. Flac [= Flakowskiej], wraz z przydatkami między rolami Waw. Kurtyki i Stan. Szczecinki (SP 11, 524, 525); 1486 tenże Ryczek zeznaje, że otrzymał od Liskowica 8 grz. tytułem zapłaty za sprzedane mu grunty, zaś pozostałe 4 grz. należności ceduje na wypadek swej śmierci na Piotra Łaskę karczmarza w Biadolinach, które to pieniądze był winien jego ojcu (SP 11, 527); Jan Goleń vel Golanka zeznaje, że spłacił br. Tomaszowi i Stan. Klaczkowicom z Mikołajowie 3 wiard. ostatniej raty za dziedzinę (SP 11, 528); rodzeństwo Mikołaj, Stanisław i Agnieszka zeznają, że zostali spłaceni z należnej im macierzyzny z roli Korczelowskiej, czyli z ruchomości i nieruchomości, na sumę 14 sk. (SP 11, 530); Jan Golan kupuje za 8 grz. od swego br. Mik. Myszowca rolę w M. (SP 11, 532); Mikołaj Tarabun sprzedaje za 9 grz. Waw. Kurtyce rolę z przymiarkiem w M. i z nawsiem (cum super villali – SP 11, 533); 1487 Jan Marciszowic kupuje za 1 1/2 grz. od Piotra, zamieszkałego w Biadolinach s. Małg. Jeżowczyny, 1/4 roli (SP 11, 535); Ryczek zeznaje przeciw Janowi Golance, że nie był winien jego ojcu 3 grz. za kupioną od niego rolę Czarną, gdyż zapłacił już całą sumę (SP 11, 536); Stan. Szczecinka przysięga, że kupił za 2 grz. od swego stryja Mikołaja Gałki z Brzeżka 1/3 roli z przymiarkami i z nawsiem, i nic więcej nie ma dopłacić (SP 11, 537); Piotr Lisek kupuje za 3 grz. od Stanisława pasierba Karasiowej, s. Anny i Michała z Uszwi, rolę (SP 11, 538); Jan Golanka kupuje za 14 grz. od swoich sióstr Stachny i Doroty 2 cz. roli, płacąc każdej z sióstr po 7 grz. Dorota może za 4 grz. dożywotnio mieszkać u brata (SP 11, 539); tenże Golanka na wypadek śmierci zezwala żonie na swobodne rozporządzanie jego dobrami bez przeszkód z niczyjej strony. Siostrze Dorocie wobec poręczycieli zobowiązuje się wypłacić 2 1/2 grz., z czego 1 grz. po Bożym Narodzeniu, 1 grz. po roku, a termin spłaty 1/2 grz. uzgodnią ze sobą (SP 11, 540); 1488 Małg. Lenartowa zeznaje, że jej br. Jan spłacił ją z macierzyzny (SP 11, 541); Maciej Marciszowic zeznaje, że jego br. Leonard i Jan spłacili go z należnej mu cz. roli ojczystej i macierzystej (SP 11, 542); br. Paweł, Jan i Maciej wraz z matką sprzedają za 6 grz. Bartłomiejowi Skoczkowi rolę (SP 11, 543-4); Stan. Szczecina sprzedaje za 13 grz. Stan. Liskowi swoją dziedzinę. Szczecina bierze 4 grz., przez 3 kolejne lata weźmie po 2 grz., a ostatnia rata wyniesie 3 grz. (SP 11, 546); 1489 Piotr Liskowie kupuje za 3 grz. od Stan. Noczonowica vel Karasiowica rolę Karasiową przy granicy z Wolą Dębieńską oraz przymiarkiem Szczecinińskim. Błażej br. Stanisława zrzeka się wszelkich roszczeń do tych gruntów (SP 11, 548); Jakub Ryczek z Biadolin zeznaje, że otrzymał całość sumy 12 grz. od Marcina Liskowica za rolę leżącą między rolą Ostrowskie a rolą Andrzeja Świechowica (SP 11, 549); Katarzyna Wąglowa, Anna z Porąbki [dziś Porąbka Uszewska], Kosopka z Łoponia i Maciej Jankowie zeznają, że jako bliżsi do roli Kiełbiańskiej otrzymali 1 grz. po 9 1/2 gr i 1 obolu na osobę, piątą zaś część grzywny pozostawiają swemu krewnemu Mik. Beminowi. Michał Chrząścień składa w tej sprawie opłatę sądową (SP 11, 550); Stan. Rudnik z Biadolin zeznaje, że otrzymał 26 grz. za sprzedaną Świeradowi rolę leżącą między gruntami Adama Styrkowica i Korczela nad brzegiem rz. Glinnik [nie zid. na Mapie Obrębów, zapewne pr. dopływ Uszwicy] (SP 11, 551); Piotr Lisek z M. sprzedaje za 5 grz. br. Stan. Liskowicowi rolę dochodzącą do granicy M. i Dębna (SP 11, 552). 1490 sąd pr. niem. w M. zatwierdza przeprowadzony przez rozjemców dział spadku po wójcie sądowym Leonardzie z M. między wd. Annę i jego br. Jana. Rozjemcy szacują trzodę, czyli 7 sztuk bydła rogatego, 2 krowy i 5 świń na 3 grz. i 1 wiard., z czego ten wiard. biorą na pokrycie długów. Mik. Darz z Pomianowej i jego c. Anna wd. po Leonardzie biorą bydło za 3 grz. i za poręką 4 mężów, tj. Piotra Króla, Barłomieja Skoczka, Stan. Liska i Mik. Chrząścienia, zobowiązują się wobec pana uwzględnić w tej sumie dzieci tegoż Leonarda. Biorą też wszystkie rzeczy Leonarda należące do dziedzictwa dzieci oraz zabezpieczają wszystkie sprzęty domowe zmarłego. Ponadto Mikołaj i Anna biorą sprzęty domowe, które jej zm. mąż miał w domu, komorze, gumnie i na polu, z zachowaniem powyższego zobowiązania wobec dzieci. Rządca (procurator) bierze na utrzymanie dzieci 2 krowy. Jan ze strony zm. Leonarda nie będzie czynił żadnych przeszkód, a ci, którzy mieli coś u Leonarda, winni zgłaszać to u poręczycieli. Nadto dzieciom należą się od stryja Jana 3 barcie pszczele (SP 11, 555); Stan. Staszeczko z matką Dorotą Jędrzejkową sprzedają pasierbowi Janowi Marciszowicowi cz. roli Jeżowskiej, którą Staneczko ma po matce i po dziadzie (SP 11, 556); Piotr Lisek sprzedaje za 2 kopy gr s. Maciejowi 1/2 roli. Maciej pozostanie w domu ojca, lecz jeśliby nie żył z nim w zgodzie, ów będzie mógł wyrzucić go z domu (SP 11, 557); Maciej Szczecinie sprzedaje za 6 grz. i 1 wiard. Stan. Liskowicowi rolę i dziedzinę. Stanisław ma spłacać należność po 2 grz. rocznie (SP 11, 558); Stan. Panek zagrodnik → p. 4a; 1491 Maciej Matras zeznaje, że jego matka Anna Żabina została spłacona przez swego br. Macieja zw. Jeż. Matras ustępuje Janowi Marciszowicowi swą macierzyznę (SP 11, 560); Elżbieta Łącznianka (Lacznynka) za zgodą starszej siostry Elżbiety Kądziorczyny mieszkającej w Jasieniu ustępuje swą macierzyznę w dziedzinie Marciszowskiej Janowi Marciszowicowi (SP 11, 561); 1492 Szymon sprzedaje br. Leonardowi i Janowi swoją cz. od wsi aż do jej granic (SP 11, 562); Jan Marcinowic z M. (BJ rps 5341 s. 160); 1493 Jan, Małgorzata i Świętosława dzieci Kat. Jeżówny pochodzącej z M. (nacione de M.) otrzymują od Jana Jeżowica spłatę, każde po 10 gr, a do tego stajanie roli wart. 8 gr (SP 11, 563); Marcin Szczecina z siostrami Anną i Barbarą sprzedaje za 10 grz. Stan. Liskowi dziedzinę Szczecinińską (SP 11, 564); Michał Szowlic zeznaje przed sądem w Jadownikach, że spłacił siostrze Małg. Matrasowej z M. 30 gr z macierzyzny i wydał jej część roli ojczystej leżącej między rolami Rogonińską i Jaszkowską [w Jadownikach?] (BJ rps 5341 s. 158-9); 1494 Marcin Markowic sprzedaje za 1/2 grz. br. Wawrzyńcowi swoją część (SP 11, 565). 1496 Marcin Szczecina wraz z br. Stanisławem i siostrami Elżbietą, Katarzyną, Anną i Barbarą sprzedają Stan. Liskowi rolę między rolami Kurtyki i Bartłomieja Skoczka. Ww. siostry zeznają, że zostały spłacone z ojcowizny. Marcin ma złożyć siódmą cz. należności póki w księdze nie zostanie znaleziony brat [tj. wpis o spłaceniu brata?] (SP 11, 566); Maciej Liskowic sprzedaje za 3 grz. ciotce Małg. Liskowej 2 pręty roli, które kupił od ojca (SP 11, 567); Andrzej Flak i Jan Głąb sprzedają za 14 1/2 grz. Pawłowi Korczelowicowi rolę i dziedzinę Flakowską w M. wraz z przymiarkiem, leżącą między rolami Liskowską i Idraszkowską [tj. Jądraszkowską]. Andrzej Flak provisor alias opyekun całej części przyjął z rąk Korczelowica 7 grz. i 8 sk., zaś z drugiej strony dzieci Jana Flakowica przyjęły 1/2 grz. bez 4 ternarów, które to 1/2 grz. należy do sądu. Tak więc Paweł dał sumę 8 grz. bez 8 gr (SP 11, 570); Andrzej Kwiatkowic sprzedaje za 10 grz. siostrze wd. Annie Wieprzkowej z Porąbki, pochodzącej z M., rolę w M. (SP 11, 573); ww. Anna za zgodą dworu (cum consesu curie) zastawia za 6 grz. Waw. Kurtyce rolę, którą kupiła od br. Jędrzeja. Anna winna płacić z tej roli co trzeciego obola od wszystkich dochodów należących do dworu i z tytułu dzies. oraz płacić łącznie 6 grz. w okresie Wielkiego Postu z tytułu spy [tj. daniny w owsie płaconej panu gruntowemu] i nawarzu [tj. opłaty za warzenie piwa] do niedzieli Rogationum [tj. do piątej niedzieli po Wielkanocy], uprzednio Kurtykę o tym powiadamiając (SP 11, 574); 1497-8 Jan Golonka wypłaca bratankowi Janowi Myszowicowi z Borzęcina [pow. pilzn.] 11 grz. tytułem spłaty z ojcowizny (SP 11, 575, 580); 1498 Kat. Korczelowa z synem Pawłem sprzedają Świeradowi Rudnikowi rolę Korczelowską za 24 grz., z czego 4 grz. otrzymali, a reszta będzie spłacana w ratach rocznych po 2 grz. (SP 11, 581); 1499 Kat. Flakówna dz. ojcowizny i macierzyzny sprzedaje za 7 wiard. i 10 sk. Kat. Korczelowej cz. ról, nie negując jednak praw rodziny. Flakówna zobowiązuje się te pieniądze zabezpieczyć i zwrócić kupującej, jeśli rodzina poczuje się pokrzywdzona tą transakcją (SP 11, 582); ww. Flakówna sprzedaje cz. roli, czyli przymiarek leżący k. gaju [rosnącego] na rolach Jadownik, do którego ma bliższość jako do ojcowizny, a który to przymiarek był zastawiony wd. Korczelowej za 6 wiard. Flakówna z ceny zatrzymuje dla siebie 10 sk., gdyby zaś inni [współwłaściciele] nie chcieli przyjąć po 10 sk., wówczas zwrócą Korczelowej lub jej s. Pawłowi resztę, czyli 1 grz. 44 gr (SP 11, 584).

1500 br. Jan Głąb z Winiar i Andrzej Flak z Mnichowic [dziś Miechowice, pow. wiśl.] otrzymują 10 grz. 40 gr od Pawła Korczelowica i jego matki za jego rolę ojczystą, którą sprzedali mu za 14 i 1/2 grz. (SP 11, 585); Kat. Wilszyna z Borzęcina z s. Stanisławem zeznaje, że otrzymała od bratanka Pawła Korczelowica 2 grz. spłaty z ojcowizny na roli Korczelowskiej (SP 11, 587); tenże Paweł z matką Katarzyną zeznają, że otrzymali dotąd 18 grz. za rolę sprzedaną za 23 grz. Świeradowi Rudnikowi. Świerad ma im spłacić pozostałą sumę po 2 grz. rocznie aż do spłaty pełnej ceny (SP 11, 588); Stan. Głąb sprzedaje za 20 grz. i 1 kopę gr Marcinowi Wąglowicowi rolę Kwiatkowską i oświadcza, że wziął od niego 9 grz. Pozostałą sumę Marcin będzie mu spłacał po 3 grz. rocznie. Wąglowic oświadcza z kolei, że rolę kupił za własne pieniądze, a nie z ojcowizny, co poświadczają przed sądem ojciec i matka. Rolę tę Głąb kupił wcześniej od Piotra Króla za 21 1/3 grz., lecz dotąd wypłacił mu jedynie 14 grz. i 8 sk., zobowiązując się spłacić resztę w ratach po 2 grz. rocznie. Wobec tego Król zobowiązuje się uwolnić tę rolę Marcinowi i Stan. Głąbom, nie zwalniając [od zapłaty] Stan. Głąba (SP 11, 589); Maciej Liskowic s. Piotra → Jadowniki p. 5; Piotr Baszula zeznaje, że otrzymał od uczc. pani Dzierżkowej [wd. po sołtysie w M.] 3 wiard. pełnej ceny za ojczystą zagrodę, leżącą między rolą Jeża a wspólną drogą, czyli skotnicą (SP 11, 592); 1501 Małgorzata, Marcin i Jan dzieci zm. Lenarta [= Leonarda] Marciszowica sprzedają za 3 grz. Janowi Jeżowi rolę ojczystą między rolami Stachulca i Markowica (SP 11, 593); rodzeństwo Jan i Maciej Pabianowice, Paweł, Jakub i Anna, a także Marcin zeznają, że Jan Jeż zaspokoił ich ze spadku po wuju4Przyjęto tu znacznie zwrotu „recognovit avunculose se recepisse” za SŁS szp. 1002 (SP 11, 594-5); Maciej Andraszek pozostając w sporze ze Stan. Szczerbą o rolę, która leży między rolam Golonczyną i Flakowską, nie zezwala Stanisławowi karczmarzowi pani Dzierżkowej na dokonanie wpisu do ksiąg w sprawie tejże roli oraz składa w sądzie pieniądze na pouczenie (pro ortilegio). Na podstawie uzyskanego pouczenia sąd zezwala na dokonanie wpisu i przysądza Szczerbie sporną rolę (SP 11, 596); Stan. Werniak sprzedaje za 30 gr br. Tomaszowi Matrasowicowi cz. macierzystą na roli leżącej między polem Jeża i przymiarkiem Korczelczyny (SP 11, 600); w wyniku ugody Świerad ustępuje Stan. Korczkowi z dziedziny jego dziada w M., a Stan. Kurtyka zwraca mu 18 grz. w obecności dziedziczki, czyli pani [kasztelanowej] krak. (SP 11, 601); Paweł Korczel vel Korczelowic sprzedaje za 18 grz. Waw. Kurtyce rolę Flakowską wraz z przymiarkiem k. gaju za rz. Uszwią, między rolami wsi Jadowniki. Katarzyna c. Małgorzaty, Barbara z Borzęcina, Dorota z Mnichowie [pow. wiśl., dziś Miechowice Wielkie], Zofia z Borzęcina, Elżbieta z Mnichowie Małych [pow. wiśl., dziś Miechowice Małe] zeznają, że Korczel spłacił je z ww. gruntów, będących ich ojcowizną. Br. Jan Głąb z Winiar i Andrzej Flak zeznają, że otrzymali od Korczela pełną spłatę za ww. grunty w wysokości 14 1/2 grz., oraz zobowiązują się wypłacić 3 grz. dzieciom ich wuja Pawła (SP 11, 602, 607-9).

1502 Marcin Wągiel sprzedaje za 12 grz. Mik. Liskowicowi rolę ojczystą, a pozyskane z tej sprzedaży 6 grz. przeznacza na spłatę należności wobec Stan. Głąba z Jadownik za rolę kupioną od niego na pierwszym posiedzeniu sądu (SP 11, 603-4); 1503 Piotr Król zeznaje, że Marcin Wąglowic zapłacił mu 20 grz. i 1 kopę gr za sprzedaną rolę ojczystą (SP 11, 610); 1504 Jan pasierbowic, Stanisław, Barłomiej, Więcław z Wielkiej Wsi [par. Wojnicz] zeznają, że otrzymali od Jana Jeża zapłatę za cz. macierzystą w M., z której mu ustępują (SP 11, 612); Jan Cząski i Maciej Gębała z Dziekanowa zeznają, że otrzymali od Stan. Liskowica 3 grz. za ojcowiznę leżącą między gruntem Jeża a przymiarkiem Kurtyki, z której Stanisławowi ustępują (SP 11, 613); Jan Bujak z Jadownik zeznaje, że Tomasz Matrasowic wypłacił mu w całości 7 wiard. tytułem spłaty za cz. macierzystą na roli Żabieńskiej (SP 11, 614); Dominik i Andrzej Matrasowice zeznają, że br. Tomasz wypłacił im po 3 wiard. tytułem spłaty z ich ojcowizny w M. (SP 11, 615).

1510 → p. 3c: karczmy; Mik. Bynicz odstępuje Błażejowi Chrząścieniowi spłaconą przez Błażeja cz. roli, którą Mikołaj wcześniej od niego otrzymał jako cz. macierzyzny (SP 11, 624); Mikołaj pleb. w Jadownikach sprzedaje za 2 kopy gr Maciejowi Duchowi Andraszkowicowi przymiarek między miedzami Golonki i Kurtyki, zapisany plebanowi w testamencie przez Stan. Szczyrbaka. Sąd unieważnia sprzedaż, gdyż przymiarek wykupuje za swoje pieniądze Michałek (SP 11, 625)5W haśle → Jadowniki p. 5 błędny regest – pleban złożył zeznanie przed sądem w M„ a nie w Jadownikach; 1511 Mikołaj, Stanisław, Maciej i Katarzyna rodzeństwo Liskowiców zeznają, że br. Wojciech wypłacił im pełną kwotę po 2 grz. każdemu tytułem spłaty z ojcowizny, którą mieli na roli obok skotnicy (SP 11, 627); siostry Kat. Gargolowa z M. i Anna z Łoponia (de Lapunye) zeznają, że br. Marcin Wągiel wypłacił im po 3 grz. tytułem całkowitej spłaty z ich cz. ojczystych i macierzystych (SP 11, 628); tenże Wągiel sprzedaje za 12 grz. Janowi Jeżowi rolę ojczystą, położoną między gruntami tegoż Jeża (SP 11, 629).

1515 Elżbieta Chrząścieniowa z Sieradzy [pow. pilzn.] siostra Macina Tarchały zeznaje, że jej br. Błażej Chrząścień wypłacił jej 1 i 1/2 grz. tytułem całości spłaty z ojcowizny (SP 11, 637); 10 VII Piotr Król podwójci w M. z s. Maciejem sprzedają za 34 1/2 grz. w ratach Filipowi z Wokowic swoją dziedzinę wraz z przymiarkiem między gruntem Wągiela a wygonem. Jeśli strony w ciągu 1 roku i 1 dnia nie zgłoszą wzajemnych pretensji, transakcja będzie prawomocna. Poręczyciele Filipa, wziąwszy od niego 10 grz., dają je Piotrowi, kolejne zaś 10 grz. winni zapłacić na ś. Barłomieja [24 VIII]. Jeżeli Filip nie zapłaci kolejnych rat, Król zażąda spłaty od poręczycieli (SP 11, 641); siostry Barbara, Anna i Gertruda wraz z dziećmi Barbary sprzedają za 30 grz. Marcinowi Brzozie z Mokrzysk rolę leżącą między rolami Jeża i Jądraszkowej (SP 11, 643); 1516 Marcin Wągiel zeznaje, że dał siostrze Barbarze 3 grz. i krowę tytułem całości spłaty z ruchomości i nieruchomości (SP 11, 646); uczc. Małg. Liskowa sprzedaje za 1 kopę gr s. Hieronimowi rolę, wyłączając od praw do niej swe córki. Jednocześnie daruje jałówkę i 1/2 grz. na budowę kościoła w Jadownikach (SP 11, 647); 1517 rodzeństwo Marcin Smajdowic, Grzegorz, Tyburcy, Barbara, Katarzyna i Zofia sprzedają za 2 kopy gr Jaroszowi rolę ojczystą leżącą między gruntami tegoż Jarosza i Andrzeja Liska. Marcin otrzymuje 20 gr, a każde z rodzeństwa także otrzyma po 20 gr (SP 11, 649); Wojc. Liskowic zeznaje, że Marcin Machata wypłacił mu 2 grz. za przymiarek leżący między gruntami Golenia i Kurtyki. Sumę tę miał otrzymać od Ducha, lecz Marcin wykazał, że jest do tego przymiarka dwakroć bliższy, ponieważ wcześniej przymiarek ten należał do jego roli (SP 11, 650); siostry Kat. Rozulina i Anna kupują za 8 grz. od br. Marcina Ducha rolę (SP 11, 651, 655); 4 XI Jan Cząski oświadcza, że otrzymał 2 grz., a pan Jakub [Kobyleński] s. zm. pani krakowskiej [Agnieszki z Bnina ż. Jakuba z Dębna kaszt. krak., tenut. M.] 1 1/2 grz. od Jana Wielgusza za rolę tejże pani. Wielgusz winien na ś. Marcina [11 XI] złożyć 3 grz. i 1 wiard., na co obie strony stawiają poręczycieli; tenże Cząski zeznaje, że otrzymał od Wielgusza 3 1/2 grz. zadatku, który wydał na rolę zm. pani krak. Jakub Kobyleński przez swego opiekuna [rządcę] Jana Korczyckiego ustępuje tę rolę Wielguszowi (SP 11, 653, 656); 1518 Barbara z Poręby [nie zid.] siostra Marcina Machaty zeznaje wraz z mężem, że Marcin spłacił ją w całości z ojcowizny dając jej 1/2 kopy gr, a z bydła krowę i cielaka, ona zaś ustępuje mu z ojcowizny za pośrednictwem swego wuja i opiekuna Marcina Wągiela (SP 11, 659); Paweł Korczel sprzedaje za 60 grz. Mik. Świeradowi rolę nad rz. Uszwią i rolę zw. Jeż (SP 11, 660); 1519 Waw. Kurtyka sprzedaje za 17 grz. Marcinowi Tarchale rolę leżącą między gruntami Wojc. Liska i Michała Panka. Tarchała płaci 11 grz., a 6 grz. winien dać Janowi Miąsce; tenże Tarchała zeznaje, że br. Błażej Chrząścień wypłacił mu 3 grz. tytułem spłaty z ojcowizny; Zofia siostra tegoż Marcina [Tarchały] a ż. Filipa zeznaje, że Marcin wypłacił jej 7 wiard. tytułem spłaty z ojcowizny i macierzyzny (SP 11, 662-4); Zofia c. zm. Stan. Świerada zeznaje, że jej ojciec otrzymał 4 grz., 7 krów i konia tytułem całości spłaty z ojcowizny i macierzyzny (SP 11, 665).

1520 Piotr Król z s. Maciejem zeznają, że Filip Kozieł wypłacił im 30 1/2 grz. za rolę położoną koło roli Wągiela i koło skotnicy. Myszynka, Sternowa, Zajna z Łęk [par. Szczepanów] i Klaka [= Klara?] zeznają, że zostały spłacone z pr. bliższości do tej roli (SP 11, 667); Kat. Rozulina sprzedaje Wojc. Liskowicowi swoją cz. roli Duchowskiej za 8 grz., z czego 2 grz. przekazuje br. Maciejowi Duchowi; Zofia [ż.?] Macieja Ducha sprzedaje za 1 grz. i 6 gr temuż Liskowi swoją ojcowiznę, zachowując do niej pr. bliższości (SP 11, 668-70); br. Bartłomiej Gębala i Andrzej ss. Gębali mają zapłacić Michałowi Pankowi 8 grz. za 1/3 roli Duchowskiej, nie negując pr. bliższości dzieci i krewnych. Gębałowie zobowiązują się wobec pana płacić wszystkie powinności należne z tej roli (SP 11, 672); 1521 Kat. Rozulina sprzedaje za 8 grz. Wojc. Liskowicowi cz. roli Duchowskiej, nie rezygnując z pr. bliższości (SP 11, 677); 1522 Błażej Chrząścień przyjmuje 2 grz. posagu ż. Anny i zapisuje jej na swoich dobrach 4 grz. [posagu i wiana]. Jeżeli Anna umrze pierwsza pozostawiając dzieci, pieniądze te im przypadną, jeśli zaś bezpotomnie, to 2 grz. wezmą jej krewni, a 2 grz. zostaną przeznaczone na zbawienie jej duszy (SP 11, 681); Jan Knyszała powód i Jan Jeż pozwany opłacają wystąpienie do sądu wyższego pr. niem. w Bochni o pouczenie prawne. Knyszała dowodzi, że ma po babce (post vetulam), wuju i matce pr. bliższości do roli, zaś Jeż utrzymuje, że osoby te zostały już spłacone z należnej im części. Sąd bocheński orzeka, że powód przegrywa sprawę, jeżeli mieszkając z pozwanym pod jednym dzwonem [tj. w tej samej okolicy] i pod tym samym panem (przez długi czas) nie wysuwał roszczeń. Knyszała winien zatem stawić 6 świadków, z których Jeż wybierze 3, ci zaś wraz z powodem mają przysiąc, że ww. krewni Knyszały nie zostali spłaceni ani nie otrzymali części z roli Jeża. Podług pouczenia i na polecenie pana Kobyleńskiego tenże Jeż przedstawił świadectwo 3 ławników, że przybył do sądu chcąc dopełnić procedury w powyższej sprawie, lecz Knyszała się nie stawił (SP 11, 684, 687-8).

1523 Jan Brosza z Dziekanowa zeznaje, że Jan Jeż z M. wypłacił mu 10 gr, a Jan Barwierz z Wokowic zeznaje, że jego matka otrzymała także 10 grz. tytułem spłaty z majątku, do którego obaj mieli pr. bliższości (SP 11, 690); → p. 3d; Marcin Tarchała sprzedaje za 11 1/2 grz. Wojc. Liskowi rolę położoną między rolą Duchowską a jego własną rolą Lisowską (SP 11, 694); wd. Zofia Tomkowa zeznaje, że br. Tomasz Matras wypłacił jej 1 grz. tytułem całości spłaty z pr. bliższości (SP 11, 696); Anna siostra Matrasa zeznaje, że Zofia wd. po jej br. Tomaszu zapłaciła jej 1 grz. spłaty z jej części (SP 11, 696-7); Jan Jeż sprzedaje za 42 grz. s. Marcinowi [Jeżowi] kowalowi dziedzinę, tj. rolę między gruntami Wacława Matrasa i Mik. Kargula. Jeż z uzyskanej kwoty spłaci sześcioro rodzeństwa po 6 grz., a 6 grz. zatrzyma dla siebie. Gdyby jednak jego młodszy brat nie przyjął spłaty, lecz chciał te części zatrzymać dla siebie, to do Marcina, który obsiał już tę rolę, należeć będą zasiewy. Jakub Świerad zastąpił poręczycieli br. Pawła, którzy ręczyli, że wpisze on do akt sądu w M. oprawę [posagu i wiana] i oświadcza, że jeśli będą jakieś winy poręczycieli, to on bierze je na siebie i zgadza się występować przed tym sądem (SP 11, 703); → p. 4a; 1524 Maciej Kurtyczyc zeznaje, że br. Jan spłacił go w całości z ojcowizny, bydła i innych rzeczy należących do dziedziny (SP 11, 706); Zofia wraz z mężem zastawia za 3 grz. Marcinowi Wągielowi przymiarek położony między brzeziną a gruntem Stan. Kozieła. Dopisek: Wągiela zaspokojono (SP 11, 708); Kat. Rozulina przez swego opiekuna szl. Mik. Jaworskiego [sołtysa w M.] sprzedaje za 8 grz. Michałowi Pankowicowi rolę ojczystą leżącą między gruntem Marcina Brzozy a [rolą] Flakowską; dzieci Macieja Ducha zrzekają się za 3 grz. i 9 sk. wynikających z pokrewieństwa w linii męskiej pretensji do ojcowizny. Pankowic płaci za ich cz. ojcowizny Macieja Ducha 4 1/2 grz. i 6 gr (SP 11, 709); Więcław zobowiązuje się strzec trzody i zwrócić ją zdrową dzieciom żony. Wedle orzeczenia rozjemców ma wydać 2 woły, 2 konie, 4 krowy, 2 jałowice, 8 macior (SP 11, 710); Mołdawa kupuje za 7 grz. od Jarosza rolę (SP 11, 711); Marcin Tarchała domaga się od pana Kobyleńskiego [tenut. w M.] wymierzenia sprawiedliwości w sporze z Marcinem Brzozą, ponieważ ów ma być mu winny 5 grz. z tytułu potajemnej umowy kupna-sprzedaży roli (fori clandestini super suo agro) zawartej przed 9 laty, w wyniku której Brzoza objął rolę płacąc w gotówce 30 grz. Tarchała składa przeciw Brzozie przysięgę, kładąc 2 palce na krucyfiksie (SP 11, 712); Marcin Jeż kowal jest winien Michałowi zw. Syeda i Maciejowi Grzybkowi 10 grz. pod rygorem oddania im pod zasiew roli Jeżowskiej położonej między karczmą a gruntem Kargula (SP 11, 713); Anna ż. Błażeja Chrząścienia przyjmuje 2 grz. od Stan. Kądzierza męża zm. córki, który kwotę tę zapłacił z własnego dorobku (ex proprio labore – SP 11, 715); Stan. Niemirowic mąż Zofii Machacianki odpracował na rzecz Małgorzaty matki Filipa, poprzedniego męża Zofii, 3 wiard., które Filip pożyczył niegdyś od Małgorzaty, lecz jest jeszcze winien 3 wiard., które będzie spłacał po 1 wiard. rocznie. Gdyby Katarzyna zmarła, należną jej kwotę wypłaci kościołowi par. w ładownikach (SP 11,716). 1525 Jan Kurtyka zastawia za 3 grz. 15 gr Mik. Kargulowi macierzyznę, zaś Kargul będzie z tego tytułu potrącał rocznie z wierzytelności 20 gr (SP 11, 720); 1527 Zofia ż. Filipa z M. winna udostępnić dzieciom do orki 4 sprawne konie wraz z broną i innymi niezbędnymi narzędziami (SP 11, 723); Jakub Kozieł z Dziekanowa zeznaje, że przyjął zwrot 1 1/2 grz. wierzytelności swej matki za woły od Stan. Filipa i jego ż. Zofii z M., lecz winien sumę tę zwrócić Stanisławowi lub jego żonie, których s. Filip bliższy jest do jej długu (SP 11, 724); Małg. Kurtyczanka zeznaje, że br. Jan Kurtyka wypłacił jej 1 grz. tytułem spłaty z dziedziny i 1 wiard. tytułem spłaty z trzody (SP 11, 729); 1528 Marcin kowal zastawia na 4 grz. Marcinowi z Jadowników łąkę (SP 11, 732); Błażej Chrząścień zastawia z siostrą za 3 grz. Marcinowi z Jadowników rolę między gruntem Wągiela i Machają, czyli od zagumnia do rz. Grabowni [prawy dopływ potoku Złockiego albo potoku Niedźwiedź, prawego dopływu rz. Uszwicy – HW 54], a Marcin będzie z tego tytułu potrącał rocznie z wierzytelności 1/2 grz. (SP 11, 733 – zap. niedokończona); Jan włodarz z siostrą Małgorzatą zastawiają za 4 grz. Marcinowi Brzozie z M. 4 stajania roli między rolami Liska i wd. Jankowej, od Grabowni aż do obłazu idącego przez przymiarki (usque ad oblesznycza campis mediocribus). Marcin będzie z tego tytułu potrącał z wierzytelności 8 gr każdego roku, w którym dokona zasiewu, dopóki Jan nie odda długu, a gdyby zmarł przed spłatą długu, to role te będą obsiewać jego żona i dzieci. I ile razy obsieje, tyle razy będzie mógł odliczyć 8 gr od tych 4 grz., a gdyby tych pieniędzy było za mało, a Brzoza byłby w potrzebie, może wydzierżawić inne stajania tej roli w ww. sumie (SP 11, 735); Wojc. Rzym przyjmuje opiekę nad Jakubem Świeradem i zobowiązuje się przechować dla dzieci zm. Mik. Świerada aż do osiągnięcia lat sprawnych ruchomości przynależne do ich ojcowizny: 6 krów, cielę, 9 dwuletnich macior, 4 konie roczne zdolne do pracy, 12 kur, wóz goły [czyli nie zabudowany], pług, dwie brony, oporządzenie do wozu i sprzęty domowe. Ponadto ma zachować dla nich las przylegający do dziedziny. Gdyby Wojciech to wszystko utracił, to ww. dzieciom przypadnie część Wojciecha (SP 11, 736); Zofia c. zm. Waw. Kurtyki, ż. Szymona zeznaje, że br. Jan Kurtyka wypłacił jej 1 kopę gr tytułem spłaty z ojcowizny, macierzyzny i z trzody (SP 11, 740).

1530 Małgorzata wd. po Janie Wielgusie zeznaje za pośrednictwem swego obecnego męża Jana Cymbarka z Ostrowa [pow. pilzn.?], że Jakub Świerad wypłacił jej 8 grz. tytułem całości spłaty z roli jej męża, leżącej między gruntem sołtysa a gruntem Świerada. Anna Kobyleńska z Wiśnicza [tenut. M.] zezwala Świeradowi na sprzedaż roli w przyszłości za lepszą cenę, jeśli taką uzyska (SP 11, 744); Agnieszka i Dorota cc. zm. Mik. Świerada zeznają, że br. Leonard wydał im należne im części trzody, tj. każdej z nich po 1 krowie i po 3 maciory (SP 11, 746).

Młynarze → p. 3c: młyny. Karczmarze → p. 3c: karczmy.

Rządcy i faktorzy w M. 1489-90, 1496 [!] szl. Jan Piegłowski vel Pielgłowski rządca kasztelana krak. [Jakuba z Dębna]; 10 V 1496 -1497 tenże jako rządca Agnieszki [z Bnina] kasztelanowej krak. (SP 11, 552, 555, 566-7, 570, 572-3, 577); 1501 rządca Łabęcki (SP 11, 601); 1512-13, 1515-22 szl. Jan Korczycki vel Korczyński faktor pana Kobyleńskiego w Jadownikach (SP 11, 630, 633, 636, 638, 642, 645, 647, 654, 656-657, 661, 666, 673, 676, 678, 683); 1523-4 szl. Leonard Jasieński faktor pana Kobyleńskiego (SP 11, 695, 698-9, 702, 706-7); 1529-30 szl. Jan Osmolski faktor Anny Kobyleńskiej z Wiśnicza (SP 11, 739, 741); 1530 tenże jako faktor [Andrzeja] Barzego [męża Anny Kobyleńskiej] (SP 11, 745).

-c. Areał, folwark, pobór, karczmy i młyny.

Areał, folwark, pobór. 1463 4 ł. należące do sołectwa → p. 4a; 1563 pobór z 6ł., uprzednio z 5 ł. (RP s. 387); 1564 wójt i przysięgli w M. zeznają, że we wsi jest 19 kmieci na 88 prętach, role są nierówne i kmiecie nierówno płacą. Kmieć na ostrowiu między wodami [czyli na rz. Uszwicy] nic nie robi, lecz płaci 3 grz. czynszu. Ponadto kmiecie płacą spisne po 1 gr, dają: sep z każdego pręta w pszenicy, życie i owsie, owies za stacje, kury, sery, jaja. Włodarz nie płaci nic, a karczmarz 2 grz. i 24 gr. We wsi 3 chmielniki i sad, z którego sprzedają owoce, jeśli obrodzi. Razem czynsze dają 38 grz. 9 gr 10 1/2 den. Folwark na 3 nierównych polach, na których uprawia się pszenicę, żyto, jęczmień, owies, grykę, groch, proso, len, konopie, mak oraz gromadzi siano w brogach. Wart. płodów wynosi 277 grz. i 13 1/2 den. W folwarku urzędnik, dworniczka, 3 kucharki, pastuch, pastuch do świń, dziewczę do gęsi. Zabudowania folw.: dom drewniany niezły, na podrynnie [tj. na podmurówce], w nim izba i 2 komnaty, a podle nich sień. Pod nimi na dole izdebka, 2 komnaty i kuchnia. Pod domem grunt [tj. fundament] murowany. Ponadto stary dom albo piekarnia, w niej biała izba, a dalej 2 komnaty bez kominków, spiżarnia, a pod nią piwnica na mleko. Osobno komnata z kominem, a w niej sernik [tj. urządzenie na nogach do odciskania sera]. Stajnia na 50 koni, podbita gontami. Dalej obora, a w niej 30 krów mlecznych i 60 sztuk bydła (LK 1 s. 95-6).

Młyny. 1463, 1482 młyn sołtysi na rz. Grzelawa, czyli Uszawa [Uszwica] → p. 4a; 1490 dziedzina i młyn na rz. Uszwi Jana Myszowcowica → p. 4a; 1496 Andrzej Stanowic kupuje młyn od sołtysa → p. 4a; 1497 Maciej kupuje młyn od sołtysa → p. 4a; 1497 Maciej młynarz w M. zapisuje poręczycielom Michałowi i Wojc. Paszkowicom, Waw. Bogdałowi i Stan. Sztencelowi 4 grz. i 1 wiard. na swoim młynie, na którą to sumę poręczyli oni za młynarza ze Sterkowca, że ów da dzieciom tegoż 2 sztuki bydła, czego nie uczynił (SP 11, 572, 577); → p. 4a; 1497 Jan młynarz ze Sterkowca, wuj Maciej Dzikowic i inni krewni zawierają ugodę z Maciejem młynarzem z M. w sprawie dzieci Zofii służącej, c. młynarki, i Marka wnuka młynarza. Poręczyciele Maciej i Wojc. Paszkowice, Waw. Bogdał i Stan. Stanczel zapisują na swych dobrach Zofii i Markowi 3 grz. 1 wiard. Zgodę na to wyrażają ciotki ww. dzieci, rodzone siostry: Katarzyna młynarka ze Sterkowca, Dorota ż. [Piotra] krawca z Jadownik i Barbara młynarka z M. (BJ rps 5341 s. 47)6Oddano tu prawdopodobny sens zapiski, która została zredagowana przez pisarza bardzo nieudolnie; 1498 Katarzyna młynarzowa ze Sterkowca, Dorota ż. Piotra krawca z Jadownik, Barbara młynarzowa z M., Stanisław s. Anny Maciągowej z Dziekanowa i Zofia ze Sterkowca zeznają, że otrzymali od pani Agnieszki [z Kobylan, kasztelanowej] krak. tenut. Jadownik pełną spłatę, tj. 40 grz., za młyn w Jadownikach (BJ rps 5341 s. 50); 1506 Jan młynarz płaci 7 grz. Maciejowi młynarzowi z Przyborowa za młyn w M. (SP 11, 619); 1508 tenże Maciej młynarz zeznaje, że otrzymał od Jana za sprzedany mu młyn 13 grz. z sumy 14 grz. (SP 11, 579); Andrzej Stanowic młynarz w M. sprzedaje za 14 1/2 grz. Janowi Bożydarowicowi młyn w M. z rolami. Andrzej otrzymał 9 grz., pozostałe zaś pieniądze Jan spłaci mu po 2 grz. rocznie (SP 11, 620); 1510 Maciej młynarz [z Przyborowa] zeznaje, że otrzymał od Jana, któremu sprzedał za 14 grz. młyn, ratę w wysokości 4 grz., co czyni w sumie 13 grz. (SP 11, 623); 1513 młyn sołtysa w M. → p. 4a; 1527 Jakub młynarz z Dęborzyna [pow. pilzn.] sprzedaje za 14 1/2 grz. Wojc. Rzymowicowi młyn w M. (SP 11, 725); młynarz Mik. Jaworskiego [sołtysa w M.] → p. 4a; 1528 Wojc. Rzymowic sprzedaje za 15 grz. Maciejowi Gwizdowi młyn w M. (SP 11, 731); 1529 Wojc. Rzym i Marcin Jeżowie zeznają, że Mik. Jaworski spłacił ich z kwot, jakie mieli zabezpieczone na młynie w M., z czego Rzym otrzymał 4 grz. (SP 11, 738); 1530 Katarzyna i Dorota cc. Jana młynarza z Dęborzyna zeznają, że Mik. Jaworski dz. z M. wypłacił im 4 grz. tytułem całości spłaty z ojcowizny w młynie w M. Jaworski ma nadto wypłacić 8 grz. ich br. Jakubowi, młynarzowi w Dęborzynie. Tenże Jakub oświadcza, że w ub. roku otrzymał 2 grz., a teraz 8 grz. (SP 11, 742).

Karczmy. 1463 (?), 1482 → p. 4a; 1485 karczmarz Maciej Skorupka (SP 11, 525); 1486, 1501 Stan. Szczerbak karczmarz pani Dzierżkowej (SP 11, 527-8, 596, 599); 1486 Klemens Marcinowic Korczel zeznaje, że otrzymał od Dziersława sołtysa w M. ostatnią ratę należności za karczmę (SP 11, 531); 1486-8, 1490, 1496-7 karczma Dziersława sołtysa (SP 11, 533, 535), 1489-90 Mik. Niewola karczmarz szl. Dziersława (SP 11, 551, 553); 1490 tenże Dziersław sprzedaje karczmę z rolą na pr. dziedz. zagr. Stan. Pankowi → p. 4a; 1501 Gaweł Andrkowicz z Jadownik kupuje karczmę sołtysią z rolą → p. 4a; 1502 tenże Gaweł sprzedaje tę karczmę Maciejowi s. Świerada z Dębna → p. 4a; 1505 Maciej Świerad z Dębna sprzedaje za 6 grz. Mik. Świeradowi karczmę w M. z rolami (SP 11, 617); 1510 Paweł Korczel sprzedaje Mik. Świeradowicowi, natenczas karczmarzowi pana [tj. sołtysa] Dziersława, rolę ojczystą k. młyna nad rz. Uszwią za 60 grz., z czego otrzymał już 33 grz., zaś na poczet kolejnych 13 grz. przyjmuje od Mikołaja karczmę (SP 11, 622, 634, 652); 1513 karczma sołtysia → p. 4a; 1518 Paweł Korczel sprzedaje za 4 grz. Stan. Kuszkowi karczmę dziedz. w środku wsi, z rolami, łąkami i ogrodem (SP 11, 658); 1523 → p. 4a; 1525 stara karczma w M. należąca do Kuszka, a obecnie do sołtysa → p. 4a; 1564 karczma w M. (LK 1 s. 96).

4. -a. Sołectwo. 1459 szl. Mikołaj sołtys w M., dz. z Niedźwiedzy [par. Porąbka Uszewska] (BJ rps 5341, s. 8-9).

Przed 1463 zm. Drabant sołtys z M., jeniec [w niewoli krzyżackiej?] → niżej 1463.

1463-1510, zm. przed 1513 Dziersław Drabantowic sołtys dziedz. w M., s. Drabanta, br. Stanisława i Heleny, ss.: Jan, Mikołaj (Mp. 5 J 8 kop.; SP 11 522, 524-5, 530, 532-9, 541-3, 547, 551, 553, 555-66, 568-71, 573, 575-6, 580, 622).

1463-82 Helena Matysowa siostra ww. Dziersława i Stanisława, sołtyska dziedz. w M. (Mp. 5, J 8 kop.; SP 11, 526).

1463-88 Stanisław br. Dziersława, sołtys dziedz. w M. (Mp. 5, J 8 kop.; SP 11, 543, 546); 1463 Kazimierz Jag. na prośby Dziersława, Stanisława i Heleny ze wsi król. M., dzieci Drabanta z M., odnawia przywilej na sołectwo dziedziczne w M., utracony wraz z innymi rzeczami i sprzętami zagrabionymi z domu w czasie pobytu ich ojca w niewoli. Król przenosi [ponownie] M. na pr. niem. magd. i nadaje dzieciom Drabanta sołectwo wraz z 4 ł., karczmą, młynem na rz. Grzelawa czyli Uszawa [dziś rz. Uszwica], krawcem, szewcem i tyloma zagrodnikami, ilu zdołają osadzić w obrębie wsi. Sołtysi będą pobierać szóstego denara z czynszu i trzeciego z kar sądowych. Otrzymają też 1 ł. na pastwisko gminne. Kmiecie winni płacić królowi czynsz 8 sk. z łanu. Sołtysi mają obsyłać wyprawę wojenną lub w zamian płacić 2 grz. Sąd wiejski → p. 4b (Mp. 5 J 8 kop.); 1469 br. niepodzieleni Stanisław i Dziersław sołtysi w M. zeznają, że Jan z Korzeniowa [pow. pilzn.] zaspokoił ich w całości z 40 [grz.?] macierzyzny7Pisarz omyłkowo opuścił rodzaj jednostki obrachunkowej (ZP 34 s. 556); 1480 Katarzyna ż. Dziersława [sołtysa] w M., c. szl. Mikołaja z Ryglic, ustępuje ojcu z dóbr ojczystych i macierzystych (ZB 2 s. 44); 1482 tenże szl. Dziersław zapisuje ż. Katarzynie c. [Mik.] Liczka z Ryglic 100 grz. posagu i wiana na połowie sołectwa dziedz. w M. wraz z młynem i karczmą. Po śmierci męża Katarzyna może wnieść ten zapis do księgi sądu wyższego pr. niem. na zamku krak. (SP 11, 523); Helena Matys (Mathysszs) siostra ww. Dziersława zeznaje, że br. spłacił ją z ojcowizny i macierzyzny w M. Po jej śmierci Dziersław będzie mógł wnieść ten zapis do księgi większej [tj. księgi sądu wyższego pr. niem.] (SP 11, 526); 1490 Jan Myszowczowic sprzedaje za 16 grz. szl. Dziersławowi sołtysowi w M. młyn dziedz. na rz. Uszwi [dziś Uszwica] w M.; zagrodnik Stan. Panek kupuje za 2 grz. od szl. Dziersława sołtysa w M. karczmę z rolą na pr. dziedz., na którą składa się 6 kawałków gruntu (agapite) w różnych miejscach za nawsiem, 10 większych kawałków, łąka k. miedzy juszynińskiej oraz klin w innej cz. ról wsi, k. Grabowni, przy miedzy, który można obsiewać pszenicą (SP 11, 559); 1496 tenże Dziersław sprzedaje młynarzowi Andrzejowi Stanowicowi młyn za 8 grz., z których 3 już otrzymał. Gdyby Andrzej sprzedał młyn nie spłaciwszy Dziersława, z ceny zatrzyma tylko 3 grz., reszta zaś przypadnie Dziersławowi (SP 11, 568); 1497 tenże Dziersław sprzedaje za 14 1/2 grz. [Maciejowi] młyn w M. Sołtys wziął 2 grz. „zadawku”, a Stan. Świeradowic 4 grz. Pozostałe 4 grz., które ma zapisane na tym młynie, Dziersław weźmie na pierwszym posiedzeniu sądu po Zielonych Świątkach (SP 11, 571); Jan Myszowiec z Borzęcina zeznaje, że otrzymał od Dziersława dziedzica [właściwie sołtysa dziedz.] z M. 16 grz. należności za młyn, który mu sprzedał za 12 [!] grz. (SP 11, 591).

1499 Wyskowan (Viskovan) sołtys dziedz. w M. (SP 11, 582); 1500-1 uczc. pani Dzierżkowa [ż. Dziersława sołtysa z M.] (SP 11, 592-3, 596); 1500 → p. 3b; Stan. Szczerbak sprzedaje za 5 grz. Gawłowi Andrkowiczowi z Jadownik należącą do sołectwa karczmę w M. wraz z rolą położoną między przymiarkiem Piotra Króla a [rolą] sołtysa i z dwoma ogrodami na nawsiu. Gaweł ma płacić sołtysowi 2 kopy gr czynszu oraz dawać 2 naczynia słodu, 2 skopce łoju, od achtela przywożonego piwa ma płacić 6 den. oraz ma odrabiać 3 dni tłoki na roli sołt. sierpem lub kosą (SP 11, 599); 1502 tenże Gaweł karczmarz sprzedaje za 5 grz. Maciejowi s. Świerada z Dębna karczmę kupioną uprzednio od Stan. Szczerbaka. Maciej ma płacić [sołtysowi] 2 kopy gr czynszu, 2 skopce łoju, 4 den. skopcowego, 2 naczynia słodu, odrabiać 3 dni tłoki sierpem lub kosą (SP 11, 605).

Przed 1512 Stanisław Świerad sołtys wM. → 1512.

1512-25 szl. Wawrzyniec Jaworski sołtys dziedz. w M. (SP 11, 630, 636, 638, 640, 642, 654, 657, 661, 676, 678, 683, 686, 689, 691, 695, 698-9, 702, 705-6, 712, 714, 716-7); 1512 Jan i Franciszek sołtysi z Łysej Góry [par. Porąbka Uszewska] wraz z bratową Anną Świeradową [wd. po Stan. Świeradzie] oraz jej dziećmi Stanisławem, Janem i Zofią zeznają, że Waw. Jaworski zapłacił im 50 grz. za sołectwo w M. Z sumy tej Anna zatrzymuje sobie 30 grz., które zapisał jej w testamencie mąż, zaś reszta przypada Janowi sołtysowi z Łysej Góry, który z sumy tej winien łożyć na utrzymanie dzieci Anny aż do czasu osiągnięcia przez nie lat sprawnych (SP 11, 631); 1513-4 Maciej Łysogórski sołtys z Łysej Góry, dz. sołectwa w M.; 1513 Jan i Mikołaj ss. zm. Dziersława, sołtysi dziedz. w M. (SP 11, 633); 3 V ciż Jan i Mikołaj sprzedają za 120 grz. Maciejowi sołtysowi z Łysej Góry sołectwo w M., które odziedziczyli po ojcu, wraz z młynem i karczmą. Maciej złożył w sądzie już 50 grz., zaś kolejne 50 grz. ma zapłacić do 15 IX. Dopiero po otrzymaniu drugiej raty sprzedający stawią swoją matkę, wydadzą Maciejowi przywilej na sołectwo oraz anulują wszelkie zapisy, czyli oprawy, na nim poczynione. Pozostałe 20 grz. Łysogórski winien zapłacić w ciągu 3 najbliższych lat. Jeśli nie zapłaci ich w określonym czasie, to utraci 50 grz., a dotychczasowi sołtysi wwiążą się w sołectwo. Jan i Mikołaj zobowiązują się bronić Macieja przed roszczeniami matki, sióstr i in. krewnych (SP 11, 633); 1514 szl. Stan. Liczko, Jan Błoński, Mikołaj pleb. w Jadownikach, szl. Jan Korczyński rządca tamże oraz Maciej sołtys [w M.] poręczają Waw. Jaworskiemu za dziedziców sołectwa w M., iż ci 25 VIII wpiszą do księgi grodzkiej krak. otrzymanie spłaty z tegoż sołectwa i anulują wszelkie na nim zapisy, czyli oprawy. Gdyby tak się nie stało, poręczyciele zwrócą Jaworskiemu 60 grz., które zapłacił za sołectwo (SP 11, 635).

1516-40 Mikołaj Jaworski sołtys w M. (SP 11, 645, 722, 726, 730, 734, 737, 739, 741, 745, 747-8, 750, 752-4, 756-7, 759, 762, 765, 768, 770, 773, 779, 783, 787, 789, 792, 797, 799; → p. 3 r. 1524); 1522 Wawrzyniec sołtys w M. oświadcza, że wziął 20 grz. posagu ż. Zofii i z tego tytułu oprawia jej łącznie 40 grz. posagu i wiana na połowie sołectwa w M. Gdyby dzieci Wawrzyńca chciały matkę wydzielić z sołectwa, musząjej dać te 40 grz. Po śmierci Zofii cc. Wawrzyńca: Katarzyna mieszkająca w Kątach [par. Żmigród Nowy], Agnieszka w Borowie [par. Paleśnica], Małgorzata w Gruszowie [par. Brzesko Stare], Anna w Brzeżku [dziś Brzesko] i Zofia w Janowicach [Dolnych lub Górnych, par. Opatkowice], nie będą mieć żadnych praw do ojcowizny, ponieważ każda z nich została wyposażona po 15 grz. Jeśli zaś umrze Wawrzyniec, ż. Zofia nie może wykluczyć z praw do sołectwa jego synów ani zapisać na nim czegokolwiek cc. Elżbiecie, Barbarze i Beacie, które winny być przez tychże synów wyposażone po 15 grz. każda (SP 11, 680); 1523 Szymon, Stanisław i Katarzyna dzieci zm. Stan. Kuszka zeznają, że szl. Wawrzyniec sołtys w M. zapłacił 4 grz. za karczmę z rolami ich ojca w M. Czwartą grz. ich ojciec odebrał przez s. Szymona i Marcina Wągiela, [czwórce] dzieci zaś przypadło obecnie po 3 wiard. (SP 11, 692); Jakub s. tegoż Kuszka zeznaje, że Wawrzyniec sołtys w M. zapłacił mu 3 wiard. należne za jego dziedzinę (SP 11, 704).

1525 szl. [Waw.] Jaworski [sołtys w M.] sprzedaje zięciowi Stan. Piotrowskiemu starą karczmę za 4 grz., czyli tak, jak sam niegdyś kupił ją od Kuszka, i zastrzega dla swego syna prawo jej wykupu za tę samą cenę. Jeśli Stanisław sprzeda karczmę jego synowi, ów zwróci mu wartość robót budowlanych wedle szacunku dokonanego przez rozjemców, jeśli zaś sprzeda za dowolną cenę obcemu, to nabywca płacił będzie 2 kopy gr czynszu (SP 11, 719); Zofia c. tegoż Jaworskiego przyjmuje od ojca wraz z mężem 50 grz. posagu i zeznaje, że została przez to zaspokojona z ojcowizny (SP 11, 721); 1527 Mik. Jaworski pożycza swemu młynarzowi w M. 3 grz. Jeśli w określonym terminie ten nie zwróci mu pieniędzy, Jaworski doda mu 1 grz., a młynarz będzie musiał uwolnić mu młyn (SP 11, 727);

1529 → p. 3c: młyny; sołectwo w M. (LR, s. 97); 1530 → p. 3c: młyny; tenże Jaworski sprzedaje za 2 kopy gr Prokopowi Ruskowi zagrodę [w M.] (SP 11, 743); grunty sołtysa w M. → p. 3b: kmiecie.

-b. Sąd pr. niem. 1463 Kazimierz Jag. wydając przywilej na sołectwo w M. postanawia, że sąd pr. niem. w M. ma się zbierać 3 razy do roku pod przewodnictwem wysłannika król., któremu sołtysi winni dawać 1 obiad, kmiecie zaś pozostałe 2 obiady lub płacić 1 wiard. za każdy obiad (Mp. 5 J 8 kop.).

Zachowała się księga sądu pr. niem. w M. z lat 1482-1602 (rękopis: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 2274 II; edycja: Księga gromadzka wsi Maszkienice 1482-1602, wyd. B. Ulanowski, w: SP 11, s. 67-144). Zapiski początkowo w języku łacińskim, od 1533 stopniowo z coraz większym udziałem języka polskiego. Sąd w M. w zasięgu ortylowym sądu wyższego pr. niem. w Bochni; najstarsze wzm. o jego pouczeniach odnotowane w ww. księdze w 1. 1522 i 1523 (SP 11, 684, 700). W składzie sądu prócz sołtysa, wójtów sądowych i 7 przysiężnych zasiadali także faktorzy tenut. M. → p. 3b: rządcy i faktorzy.

1482 szl. Dziersław sołtys dziedz. w M., widząc niemałe błędy przy transakcjach ziemią, za zgodą mieszkańców ww. wsi zakłada dla pamięci księgę do wpisywania tych transakcji (SP 11, 522); 1524 roki sądu pr. niem. w M. odbyte z polecenia pana Kobyleńskiego (SP 11, 724).

-c. Miejsce obrad sądu pr. niem. 1485 karczma Macieja Skorupki (SP 11, 525), 1486 karczma Stan. Szczerbaka w M. (SP 11, 527-8); 1486-1488, 1490, 1496-97 karczma Dziersława sołtysa w M. (SP 11, 533, 535, 537, 541-2, 553, 570-1, 573, 575-6); 1490-1 karczma Stan. Panka (SP 11, 554, 558, 560-1).

-d. Wójtowie sądowi. 1482-1490 Leonard s. Marcisza, Marciszowic z M., zm. przed 6 VI 1490 (SP 11, 523-7, 533, 535-7, 539, 541-2, 546-9, 551, 553, 555); 1485 Jadwig (Yadwydk – SP 11, 524); 1489 Jan Cząski (SP 11, 551); Bernard 1489 (SP 11, 552); 1490 Mikołaj zw. Niewola (SP 11, 553, 555); 1490-94, 1496-97, 1499-1506, 1508, 1510, 1513, 1515-6 Piotr Król (SP 11, 534, 556, 558-68, 570, 577-8, 581, 582, 584-6, 593, 596, 598, 601-2, 606, 610, 615, 616, 618, 620-1, 632-3, 636, 638, 642, 645); 1511 Maciej (SP 11, 626); 1512, 1520-2 Stan. Kuszek (SP 11, 630, 671, 676, 678, 683, 686); 1520-1, 1525 Marcin Wągiel (SP 11, 666, 672, 719).

-e. Przysiężni sądu pr. niem. w M. (uwzględniono osoby odnotowane po raz pierwszy w składzie sądu do 1530 r.): 1482-90, 1492-3, 1496-7, 1499-1500, 1511 Mik. Wągiel8W 1486 r. pisarz odnotował obecność w sądzie „nobiles” Dziersława [sołtysa w M.] i Mik. Wągla (SP 11, 532). Liczba mnoga przymiotnika jest błędem pisarza lub wydawcy źródła. Określnik ten odnosi się jedynie do Dziersława (SP 11, 523-6, 532, 534, 539, 546-7, 551, 556, 558-9, 562-4, 566-8, 570, 573, 575, 582, 585-6, 591, 626); 1482-5 Maciej Marciszowic (SP 11, 523, 525-6); 1482-5 Stan. Wojciechowic (SP 11, 523-4, 526); 1482, 1486, 1490, 1500 Piotr Lisek vel Liskowic (SP 11, 523, 526-8, 532-3, 586, 591); 1482-5, 1490, 1492 Maciej Markowic (SP 11, 523-4, 526, 534, 553, 555, 558, 562); 1482-5, 1487-90, 1493-4 Jan Golonka vel Goleń (SP 11, 523-4, 526, 535, 537, 539, 541-3, 546-7, 551, 556, 558-9, 565); 1482-5 Stan. Pachirowic vel Pęcherzowic (SP 11, 523-6); 1485, 1489-90, 1492 Jan Marcisz vel Marciszowic (SP 11, 524, 534, 547, 551-3, 562); 1485, 1487, 1489-90, 1493 Andrzej Święchowic vel Świątkowic (SP 11, 524-5, 535, 537, 547, 559, 563); 1485, 1489, 1491-2, 1496, 1498 Stan. Jużyna (SP 11, 525, 547, 551, 560, 562, 570, 573, 580); 1486, 1489, 1491, 1497 Maciej Ząba (Zamba) vel Ząbic (SP 11, 527, 551, 560, 571, 576); 1486, 1489-93, 1496-7 Barłomiej Skoczek vel Skoczkowic (SP 11, 527-8, 532-^, 552-3, 555-6, 558-560, 562-4, 566-8, 570, 575); 1486, 1490, 1493-4 Michał Chrząścień (SP 11, 527-8, 532-3, 537, 555-6, 558-9, 565); 1486 Paweł Bedlka (SP 11, 527-8, 532-3); 1486, 1488-90, 1493, 1496-7, 1501-6, 1511, 1513, 1519-20 Waw. Kurtyka (SP 11, 527-8, 532-3, 541-2, 552-3, 563-4, 566-8, 570-1, 573, 575-6, 593, 602, 610-1, 616, 618, 626, 6329W źródle błędny zapis „Kantyra”, 661, 666); 1486, 1489, 1490-1, 1493 Maciej Matras vel Matrasowic (SP 11, 528, 532-3, 552-3, 555, 560, 563-4); 1486-7 Stan. Szczecina (SP 11, 528, 532-3, 539); 1487-8, 1490, 1493-4, 1512, 1519, 1524 Marcin Lisek (SP 11, 535, 537, 539, 541-3, 556, 558-9, 565, 630, 661, 705); 1487-8 Jan Ostrowski (SP 11, 535, 537, 541-3); 1487-8, 1490, 1493-4 Marcin Andraszek vel Andraszkowic (SP 11, 535, 537, 541-3, 555-6, 559, 565); 1487-8 Piotr Król (SP 11, 535, 543); 1487, 1501-2, 1515 Stan. Panek (SP 11, 539, 596, 601-2, 606, 636); 1487-91, 1493-4, 1499, 1500-1 Andrzej (Jędrzej) Kwiatek vel Kwiatkowic (SP 11, 539, 541-3, 551, 555-6, 558, 560, 564-5, 582, 585-6, 591, 601); 1487-8, 1491-2, 1498, 1500 Stan. Szczerba vel Szczerbak (SP 11, 534-5, 537, 539, 541-3, 546, 560, 562, 580, 585-6, 591); 1488 Jan Markowic, Marcisz Jużyna (SP 11, 546); 1488-9, 1491-2, 1496 Stan. Skarlusz (SP 11, 534, 546-7, 551, 560, 562, 566-7); 1489 Marcin Borowszowic (SP 11, 547); 1489-90, 1493-4, 1496-7, 1500, 1502, 1504-6, 1510, 1513, 1515 Stan. Lisek vel Liskowic (SP 11, 552-3, 555, 563-8, 570-1, 573, 575-6, 585-6, 591, 602, 606, 611, 616, 621, 632, 636); 1489 Maciej Gębala (SP 11, 552); 1489 Maciej Matraszowic (SP 11, 552); 1490, 1492 Maciej Markowic (SP 11, 534, 553, 558); 1492 Stan. Wisznia (SP 11, 534); 1493, 1496-9, 1501-2, 1505, 1508, 1510, 1512, 1515-22 Jan Jeż vel Jeżowie (SP 11, 563-4, 566-8, 570-1, 573, 575-6, 578, 580, 582, 601-2, 606, 616, 620-1, 630, 636, 638, 640, 642, 645, 647, 654, 657, 661, 666, 673, 676, 678); 1494 Jan Pogoda (SP 11, 565); 1496 Bartłomiej Padek (SP 11, 568); 1496 Piotr Igowicz vel Ligowic (SP 11, 566-8); 1496 Michał Skarbek (SP 11, 570, 573); 1496-7, 1501 Barłomiej vel Bartek zagrodnik (SP 11, 571, 573, 575-6, 593, 598, 601); 1497 Piotr (SP 11, 575); 1499 Piotr Włodyka (Volodicus) (SP 11, 572); 1497 Marcin zięć Golonki (SP 11, 571, 576); 1497 Maciej Jądraszkowic (SP 11, 571, 576); 1498, 1501, 1505, 1508 Stan. Soczewa vel Suczawa (SP 11, 580, 596, 601, 616, 620); 1498, 1501, 1508, 1511, 1515 Jan Cząski vel Cąsky (SP 11, 580, 596, 601, 620, 626, 636, 640); 1498-9, 1501 Świerad Rudny (SP 11, 580, 582, 593, 596, 601); 1498 Bartłomiej Piotrowicz (SP 11, 580); 1499 Maciej Lisowic (SP 11, 582); 1500 Piotr zięć Liska (SP 11, 585); 1500, 1508, 1511 Andrzej vel Andrzejek (SP 11, 578, 585-6, 591, 620, 626); 1500 Piotr Woziak vel Wosczek vel Wasczek (SP 11, 578, 620, 626); 1500, 1503-4, 1506, 1508, 1512-3, 1516-23 Błażej Chrząścień (SP 11, 578, 585-6, 591, 610-1, 618, 620, 630, 632, 645, 647, 654, 657, 661, 666, 671, 673, 676, 678, 683, 686, 689, 691); 1501 Stanisław (SP 11, 593); 1501-5, 1508 Piotr włodarz (villicus) (SP 11, 593, 596, 602, 606, 610-1, 616, 620); 1501 Jan (SP 11, 593); 1501 Maciej Andraszek (SP 11, 596); 1501 Jan Marszowic (SP 11, 596); 1502-4 Michał Broda (SP 11, 602, 606, 610-1); 1502, 1506 Mikołaj Lisek vel Liskowic (SP 11, 602, 606, 618); 1503-6, 1510, 1512-3, 1516, 1518, 1520-4, 1530-1, 1533-4, 1536, 1539-40 Marcin Wągiel vel Wąglowic (SP 11, 610-1, 616, 618, 621, 630, 632, 645, 657, 671, 673, 678, 683, 686, 689, 691, 695, 698-9, 702, 705-7, 714, 741, 745, 747, 752, 754, 757, 759, 762, 765, 770, 773, 779, 797, 802); 1503-4, 1515 Jan Olszyna (SP 11, 610-1, 638); 1505 Piotr Jeżowic (SP 11, 616); 1506, 1513 Maciej Duch (SP 11, 618, 632); 1506 Marcin (SP 11, 618); 1510, 1515, 1516, 1518 Tomasz Matras (SP 11, 621, 638, 640, 642, 645, 657); 1510, 1512, 1515, 1517-25 Mik. Kargol vel Gargol (SP 11, 621, 630, 636, 638, 640, 647, 654, 657, 661, 666, 671, 673, 676, 678, 686, 689, 691, 695, 698-9, 702, 705-6, 714, 717, 719); 1511-2, 1517, 1520-3 Marcin Tarchała (SP 11, 626, 630, 647, 654, 671, 676, 678, 683, 689, 691, 695, 698-9, 702); 1511, 1513 Maciej Moldan (SP 11,626, 632); 1512 Filip (SP 11, 630); 1513 Wojciech (SP 11, 632); 1515, 1519 Piotr (SP 11, 636, 661); 1515 Andrzej (SP 11, 636); 1515 Piotr Iko vel Iwko (SP 11, 638, 640); 1515 Jędrzejek Łączański (SP 11, 638); 1515 Szymonowic (SP 11, 642); 1516 Jan Lisek (SP 11, 645); 1516-8, 1520, 1522 Filip Kozieł vel Kózek (SP 11, 645, 647, 654, 657, 671, 678, 683, 686); 1516 Maciej Kurtyka (SP 11, 645); 1517, 1520, 1522-4, 1527-8, 1530, 1534-8, 1541, 1550 Marcin Brzoza (SP 11, 647, 654, 671, 683, 686, 702, 705-7, 722, 726, 730, 734, 741, 745, 762, 765, 768, 779, 783, 787, 808, 843); 1521 Maciej Brzoza (SP 11, 676); 1517-8, 1520-1, 1523-5, 1527-8 Wojciech Lisek vel Liskowie (SP 11, 647, 654, 657, 671, 673, 689, 691, 695, 698-9, 702, 705-7, 717, 722, 726, 730, 734); 1519-20 Marcin Machata (SP 11, 661, 666); 1519-20, 1522-4, 1529-30, 1538 Marcin Lisek (SP 11, 661, 666, 678, 683, 686, 702, 706-7, 712, 737, 739, 741, 745, 789); 1520 Piotr Pluskwa (SP 11, 666); 1521 Paweł Świerad (SP 11, 673, 676); 1521 Jan Wielgus (SP 11, 673, 676); 1522 Stan. Gargol (SP 11, 683); 1522 Marcin Chrząścień (SP 11, 686); 1523-5, 1527-9, 1531, 1534-41 Więcław czyli Wacław Machata (SP 11, 689, 691, 695, 705-7, 712, 714, 717, 719, 722, 726, 730, 734, 737, 739, 747, 765, 768, 770, 773, 783, 787, 789, 792, 797, 799, 802, 808); 1523-5, 1528-9, 1532, 1534-6, 1538, 1542-3, 1548 Wojciech włodarz vel włodarzowic (SP 11, 689, 691, 695, 698-9, 714, 717, 719, 734, 737, 739, 750, 759, 762, 765, 768, 770, 773, 779, 787, 789, 792, 810, 812, 833, 837); 1523-4, 1527-9, 1533, 1536 Stan. Chrząścień vel Chrząściel (SP 11, 695, 698-9, 705-6, 722, 726, 730, 734, 737, 739, 752, 757, 773, 779); 1523 Stan. Mechatka (SP 11, 698-9); 1523-5, 1527-9, 1531-2, 1534-41 Marcin Jeż kowal (SP 11, 702, 707, 712, 714, 717, 719, 722, 726, 730, 734, 737, 739, 747, 750, 759, 765-8, 773, 783, 787, 789, 792, 797, 799, 802, 808); 1524 Maciej Jeż (SP 11, 712); 1524 Stan. Kozieł (SP 11, 712); 1524 Marcin Więciel (Vyeczyel) (SP 11, 712); 1524-5, 1531-2 Mik. Panek vel Pankowic (SP 11, 714, 717, 719, 747, 750); 1524, 1527-8, 1530-1, 1534, 1537 Jakub Świrad (SP 11, 707, 722, 726, 730, 741, 745, 747, 759, 762, 783); 1524-5, 1529 Maciej Maldawa vel Mołdawa (SP 11, 714, 717, 719,737,739); 1525 Wojciech (SP 11, 719); 1527-30, 1532-4 Jan Kurtyka (SP 11, 722, 726, 730, 734, 737, 739, 741, 745, 750, 752, 757, 759); 1530 Michał Panek (SP 11, 741); 1530, 1534 Stan. Filip (SP 11, 741, 745, 762); 1530, 1534, 1539 Michał Michałek (SP 11, 745, 762, 797).

5. 1529 dzies. pien. 1 grz. 12 gr bpowi krak.; dzies. snop. wart. 3 grz. od sołtysa, zagr. i 1 kmiecia, czynsz zw. rolne 30 gr i meszne dla kościoła par. w Jadownikach (LR s. 16, 97).

1 W haśle → Jadowniki p. 2 rozgraniczenie błędnie odniesione do r. 1583.

2 W haśle → Jadowniki p. 3 informacja błędnie odniesiona do r. 1505.

3 W haśle przyjęto brzmienie nazwiska „Lisek” i „Liskowic”, lecz zapis w źródle umożliwia także alternatywną lekcję „Łysek” i „Łyskowic”.

4 Przyjęto tu znacznie zwrotu „recognovit avunculose se recepisse” za SŁS szp. 1002.

5 W haśle → Jadowniki p. 5 błędny regest – pleban złożył zeznanie przed sądem w M„ a nie w Jadownikach.

6 Oddano tu prawdopodobny sens zapiski, która została zredagowana przez pisarza bardzo nieudolnie.

7 Pisarz omyłkowo opuścił rodzaj jednostki obrachunkowej.

8 W 1486 r. pisarz odnotował obecność w sądzie „nobiles” Dziersława [sołtysa w M.] i Mik. Wągla (SP 11, 532). Liczba mnoga przymiotnika jest błędem pisarza lub wydawcy źródła. Określnik ten odnosi się jedynie do Dziersława.

9 W źródle błędny zapis „Kantyra”.