MARSZOWICE

(1324 Marsouicz – KK 2, 133 or.; 1342 Marsowicz – ZDM 4, 928; 1374 Marseuicze – KK 2, 289 kop.; 1388 Marschouicz – SP 8, 4699; 1394 Marzouicz, Marszouicze, Marszouicz – ZK 1c s. 47, 125, 132; 1396 Marssouicz – ZK2s. 435; 1397 Marschouicze – SP 8, 6187; 1407 Marszovice – GK Ib s. 139; 1408 Marsovicze, Marssow – GK 1a k. 47r, 105v; 1423 Marszowycze, Marszewycze – GK 2 s. 96, 130; 1428 Marszouice – ZK 146 s. 121; 1470-80 Marszowicze, Marszowyecz – DLb. 1 s. 160; 3 s. 211; 1529 Marschewicze – LR s. 178; 1535 Maruschowicze – OK 61 s. 1086) 17 km na NE od Krakowa.

1. 1489 n., 1581 pow. krak. (RP k. 137r; -D s. 19); 1470-80, 1598 par. Luborzyca (DLb. 1 s. 181; 2 s. 153; WR k. 253v).

2. 1328 Władysław Łok. zatwierdza zamianę dóbr. Jego rycerz Jan zw. z Bielca [nie zid.] za zgodą swego br. Marcina dał kan. i oficjałowi krak. Maciejowi, który miał od kapituły wieś → Goszczę, role w M. ku Goszczy, [rozciągające się] od łąki zw. Łupigłów (Lupiglow) Wincentego z Łuczyc, i inne role od mostu na rz. Goszczy z obu stron drogi prowadzącej do Skarbimierza [Skalbmierza], aż do pierwszego potoku i łąki na Błoniu (in Błonę) [dziś w M. pola zw. Zabłonia – UN 7 s. 11], w zamian za jedno wielkie pole [dziś w M. pole o nazwie Wielkie Pole – UN 7 s. 11], 2 mniejsze pola nad rz. Goszczą naprzeciwko wsi M. i leżące tamże łąki (KK 1, 147; DLb. 1 s. 160); 1394-5 opat tyn. z Andrzejem z M. o granice (ZK 1c s. 144, 148); 1388, 1395, 1404-5, 1435 łąka Żebrak, Na Żebraku → p. 3 A; 1404 łąka w Polanowicach między Goszczą a M. (ZK 4 s. 89); role zw. Niwy Zawodne w Łuczycach ciągną się ku M. i → Goszczy [p. 2]; 1418 łąka zw. Ostrów (Ostrow); 1424 łąka Żebrak za granicą Szczepanowską [= ze Szczepanowicami] w M.; 1429 siedlisko z ogrodem od strony Wilkowa; role Nad Zagumniem; niwa zw. Pnowa; pole zw. pólko (polco) między rolami Biskupskimi (inter agros biskupskye); łąka Babica (Babicz) [dziś w M. pola o tej nazwie – UN 1 s. 11]; 1432 łąka Żebrak nad rzeką; 1436 łąka Na Mostkach (Namoszthkach); 1437 role w M. wzdłuż drogi Wilkowskiej; 1439 niwa za ogrodem Mikołaja, wzdłuż drogi prowadzącej z M. do Wilkowa; łąka wzdłuż Mostków (penes Moszthki); łąka Babica (Babicza) k. mostu; 1441 łąka Żebrak w M. od granicy ze Szczepanowicami leży pośród innych łąk zw. Żebrak; 1442 łąka k. Mostku (circa Mostek); 1443 pola zw. Pogłowy (Poglovy) → p. 3A; 1445 Wawrzyniec z M. alias z Boturzyna sprzedaje Janowi z Pielgrzymowic 2 łąki w M., jedną zw. Pogłowy (Poglovy), kończącą się w dziedzinie Polanowskiego, drugą zw. Żebrak, ciągnącą się od Szczepanowic do łąki Ulińskiego. Jadwiga ż. Wawrzyńca zrzeka się oprawy na tych łąkach (ZK 198 s. 293); 1448 łąki na Babicy (Nababiczi), Wielogłowy (Weleglowy) i Żebrak → p. 3A; 1462 w sprawie między Stanisławem wikariuszem i altarystą w kat. krak. a Stanisławem z M. strony za postanowieniem Mik. Pieniążka z Witowic pkom. i star. krak. oraz Jana z Pielgrzymowic podsędka krak. winny pod zakładem 30 grz. naprawić znaki i kopce między ich rolami w M. podług zeznań starych ludzi. Co się tyczy gaju, to pod takimże zakładem starsi z obu stron winni w określonym terminie wytyczyć granice (GK 16 s. 402); 1463 łąka u Mostku → p. 3A; 1470 Stanisław wikariusz wieczysty i altarystą w kat. krak. jako pozywający i Stanisław z M. winni wyznaczyć dobrych ludzi do rozgraniczenia ich dziedzin w M. (GK 19 s. 81); 1484 łąka w M. k. Mostku → p. 3A; 1470-80 M. graniczy głębokimi rowami alias ujazdami z → Goszczą, p. 2; M. graniczy z Sadowiem i Wilkowem (DLb. 1 s. 161, 602; 3 s. 211); 1486 stajania roli k. Babicy i Mrowińca [dziś w M. pola o nazwie Mrowieniec – UN 7 s. 11) → p. 3A.

3A. Własn. ryc. -a. Sprawy własnościowe. 1324 Rodger z M.; Falisław z M.; Mściwój z Krzelowa sędzia krak. rozstrzygnął spór między Rodgerem i Falisławem z M. oraz Piotrem z Zagorzyc a Engebertem kan. krak. o karczmę w → Goszczy w ten sposób, iż Engebert zapłacił im 5 grz., a oni zobowiązali się nie rościć pretensji do tej karczmy (KK 1, 133; DLb. 1 s. 160).

1328-42 Marcin dz. M., br. Jana, c. Nastka ż. zm. Mikołaja ze Skroniowa (KK 1, 147; ZDM4, 928); 1328 Jan zw. z Bielca dz. M. i jego br. Marcin → p. 2 i hasło: Bielec; 1374 Jan wikary i altarysta ołtarza Ś. Leonarda w kat. krak. dał bpowi krak. Florianowi [z Mokrska] 100 grz. na wykupienie we wsi biskupiej M. 2 źrebów ryc, od których to rycerzy kmiecie bpa doznawali licznych wstrętów (KK 2, 289; DLb. 1 s. 235).

1377-9 Pełka Marszowski z M. wuj Krzystki wd. po Szczepanie z Wilczkowic → 1417 (SP 8, 474, 585); 1379 Święszek [kmieć?] z Dobranowic [par. Poborowice] stawia przeciwko Pełce Marszowskiemu w sprawie o zabór bydła świadków, tj. Święszka i Mikołaja kmieci z Rudna, którzy tam wówczas byli, Grzegorza i Macieja Żyłę z Rudna, Bernarda z Dobranowic i Święszka rzeźnika z Proszowic; tenże Pełka winien stawić kapelana Święszka w sprawie z Sięgniewem ze Skorczowa (SP 8, 548, 585).

1382-1409 Andrzej z M. br. stryj. Dziersława (SP 8, 2006, 2057, 5054; ZK 1c s. 66, 104; 3b s. 592, 614, 678).

1382-1414 Jaszek, Janik z M. zw. Wilk, ojciec Mikołaja (SP 8, 2006, 2057, 2626; ZK 3a s. 340, 347, 350, 369; 198 s. 5; GK 1a k. 96r, 99v, 105v); 1382-3 Mikołaj z Polanowic z Andrzejem z M. o 3 krowy (SP 8, 2006, 2057).

1386-93 Mikołaj z M. (SP 8, uw. 18/18; ZK 1c s. 88); 1386 Gierasz z → Brzostku [par. Proszowice] z Mikołajem z M. o kuszę (SP 8, uw. 18/18, 20/19); Mikołaj z → Jelowic i jego bracia pozywają Andrzeja z M. o główszczyznę za [ich] siostrę, 7 grz. jej posagu, łoże wart. 10 grz. i o 15 ran (SP 8, 4176); 1388 Tomek z Łuczyc kupuje w M. łąkę zw. Żebrak → niżej 1404-5.

1389-1423 Dziersław, Dzierżek z M. h. Nowina, br. stryj. Andrzeja z M., ojciec Stanisława i Stachny ż. Przecława z Krzysztoporzyc (SP 8, 5054, 7341, 7427; GK 1b s. 25; la k. 96r, 99v, 105v; 1 s. 224; ZK 5 s. 28; 194 s. 312; 195 s. 54; 198 s. 5); 1389 Adam z M. i → Dubiaprzeciw Piotraszowi z Przybysławic o cz. dziedzictwa w M. (SP 8, 5028, uw. 157-8); Piotr z Ujazdu [par. Bolechowice] nie stawił się przeciwko Andrzejowi z M. o porękę 20 grz. posagu (SP 8, 5383); Święch Kakał kmieć z Opatkowic [par. Sancygniów] z Jaszkiem z M. o niezapłacenie 19 sk. za konia (SP 8, uw. 189/1, 192/4, 195/6); 1393 Katusza wd. po Wierzchosławic z Zagorzyc z Mikołajem z M. z powodu zatrzymania jej kmiecia i świni (ZK 1c s. 85, 88); 1394-5 Machna z M. ż. Jakusza z Masłomiącej (ZK 1c s. 130; 2 s. 298); 1394 Dzierżek z M. winien stawić Kmitę przeciwko Brygantowi o wyłowienie ryb na szkodę 10 grz. (ZK 2 s. 99, 107); Stanisław z Polekarcic z tymże Dzierżkiem o 1 1/2 grz. i szkodę i z Andrzejem z M. o 5 grz. (ZK 1c s. 100, 104); → p. 6.

1395-1417 Piotrasz z M. bratanek Krzystki i Śmiechny → 1417 (ZK 1c s. 156; 6 s. 364); 1395 Świętosław z M. (ZK 1c s. 155-6); Andrzej z M. z Dzierżkiem z M. o 7 grz. i 3 grz. i 8 gr w groszach szkody (ZK 2 s. 257; 1c s. 155, 156); Andrzej z M. z Mikołajem z Błogocic o łąkę zw. Żebrak (ZK 1c s. 155); tenże Andrzej i Świętosław z M. uwalniają Jana z → Łuczyc ze sprawy o łąkę zw. Żebrak w M., kupioną wcześniej przez [Tomasza] ojca tegoż Jana (ZK 1c s. 155-6, 158, 160); Adam z Janikowie z Dzierżkiem i jego matką z M. (ZK 2 s. 305).

1396-1409 Stanisław z M. s. Przeczą [= Przecława] → 1409, w 1. 1409-11 pisał się jako ongiś z M. lub z M. (ZK 2 s. 439; SP 8, 7275); 1396 dziedzice z Polekarcic procesują się ze Stanisławem z M.: Więcek o 1/2 łanu i 2 niwy, Febrka o oskarżenie i niesprawiedliwy wyrok, Wojciech o dok. dziedziczenia, przywilej i 100 grz. szkody (ZK 2 s. 435, 450, 459); Hanka „de Polocow” [nie zid.] z Andrzejem z M. o 5 grz. i 6 gr w drobnej monecie, o czynsz 15 kop [gr] i o szkodę; taż Hanka pozyskuje na Andrzeju 4 1/2 grz. oraz 1/2 grz. czynszu (ZK 2 s. 435, 454).

1397 żona Dymitra z M. (SP 8, uw. 230/87); 18 XII Jaszek, Stanisław i Hanka ż. Stanisława z M. kupują od Spytka z Więcławie żyto za 14 grz. i 1 wiard., które mają zapłacić w 3 ratach: 1 grz. do Bożego Narodzenia, 1 grz. do Obrzezania [1 I], a pozostałe 11 grz. do wigilii ś. Stanisława przyszłego roku [27 IX] (SP 8, 6187); 1398 → Kowala p. 3.

1401-7, zm. przed 1409 Abraham zM., Piotrowic, Dąbrówki [par. Szreniawa], ż. Stachna dz. M. (ZK 3a s. 347; 5 s. 11, 171: zmarły); 1401 Stanisław z przedmieścia Krakowa z Dziersławem z M. o dok., szkodę i koszulę wart. 2 grz. (ZK 3a s. 402, 412, 426); Janik z M. z Janem ze Żbika o 1 1/2 grz. poręki i tyleż szkody (ZK 3 s. 410, 422).

1402 – przed 1409 Jakusz z M. (ZK 3 s. 336; GK 1a k. 125r); 1404 Janik z M. z dziećmi zm. Wilczka z Zakrzowa o 8 grz. (ZK 3b s. 239, 252, 265, 280, 326, 338, 346); 1404 Helena wd. po Zygmuncie z Rudna przenosząc się do cz. dziedz. Miklusza w Rudnie ustępuje dzieciom Wilczka z Zakrzowa posag i wiano, które ma oprawione na innej cz. dziedz. w Rudnie, która należała do Mikołaja z M. (ZK 4 s. 45-6); Mik. Płaza z Sieciechowic poręczyciel za Otę z Tochołowa zobowiązuje się zapłacić Janikowi z M. 32 grz. półgr jego długu (ZK 4 s. 91); → Maciejkowice, par. Brzesko Stare, p. 3B; 1404-5 Dzierżek z M. procesuje się z Beatą wd. po Janie z Łuczyc i jej świekrą Wichną, czyli Boguchną z Łuczyc, o łąkę Żebrak w M., którą przed 16 laty [czyli w 1388] kupił zm. Tomasz mąż Boguchny → Łuczyce p. 3A; 1405 → Maciejkowice, par. Brzesko Stare, p. 3B; → Masłomiąca p. 3a; → Marchocice p. 3a.

1407-26 Stachna dz. M., ż. Abrahama z M., Piotrowic i Dąbrówki i wd. po nim od 1409 (ZK 5 s. 171; 146 s. 12).

1407-23 Paszek z M. i → Łuczyc 1405-47 (GK Ib s. 78; ZK 195 s. 177); 1407 Świętochna Czubina wd. po Czubie z M.; Stachna ż. Abrahama z M. przez dowód ze świadków oddala roszczenia Świętochny Czubiny z M. o cz. dziedz. w M., która należała do zm. Czuby (ZK 5 s. 11); 1407-8 Dziersław z M. zobowiązuje się zapłacić 15 grz. za bróg zboża Piotrowi Litwosowi mieszcz. i Andrzejowi wójtowi z Kleparza z tytułu poręki za Paszka i Abrahama dziedziców M. oraz za kmiecia Stanisława z M. (GK 1b s. 78; la k. 47r).

1408 – zm. 1409 Piotr z M., ż. Elżbieta i wd. po nim 1409 (GK 1a k. 47v; SP 2, 1189); 1408 Piotrasz z Łuczanowic i Grzegorz z Ujazdu zobowiązują się zapłacić 25 grz. Andrzejowi ongiś z M. z tytułu poręki za Mikołaja z Ujazdu (ZK 5 s. 39); Paszek z → Łuczyc zastawia za 20 grz. Wichnie z Łuczyc kmiecia z M., który ma płacić rocznie nie więcej niż 2 grz. czynszu, a 1/2 grz. będzie dawać Paszkowi (ZK 5 s. 57-8).

Przed 1409 Przecz [= Przecław] i jego s. Stanisław, → 1409 zapisali się ongiś z M. (ZK 5 s. 171).

1409-35 Andrzej Boturski, Boturzyński z M., → Boturzyna 1409-35 i Boturzynka, br. Michała (SP 2, 1189; ZK 197 s. 389-90).

1409-51, zm. 1453 Mikołaj Samson s. Jaszka, ż. Katarzyna, ss. Piotr i Stanisław (GK 6 s. 156; 8 s. 739; 9 s. 95, 490, 857-8; 11 s. 116, 295, 350, 415, 613; ZK 198 s. 398, 471; 199 s. 43);

1409 Spytek z Siedlca pożycza 12 grz. półgr od Andrzeja z M. i jeśli nie zwróci tych pieniędzy w terminie, to Andrzej, który już trzyma w zastawie za 60 grz. cz. dziedz. Spytka w Żbiku, będzie miał tę część za 80 grz. szer. gr i 20 grz. półgr. Jeśli Spytek nie zwróci całego długu, to Andrzej dopłaci mu 20 grz. i posiądzie cz. Żbika wieczyście (ZK 5 s. 120); Grzegorz z Ujazdu oddala roszczenia Andrzeja o te pieniądze (ZK 5 s. 127); Andrzej z → Boturzyna wydzierżawia na 4 lata Elizie wd. po Piotrze z M. swój 1 ł. w M. (SP 2, 1189)1W haśle → Boturzyn niepełny regest; Jaszek z M. i jego s. Mikołaj z ż. Katarzyną, Jakusz ongiś z M. → Maciejkowice, par. Brzesko Stare, p. 3B; wd. Jachna ze Stojanowic z Katarzyną ż. Mikołaja z M. o 7 grz. półgr bez 8 sk. podjętych za część jej męża (GK 1a k. 129v, 134v); Stachna wd. po Abrahamie z Piotrowic pożycza od Przeczą i jego s. Stanisława ongiś z M. 16 grz. szer. gr, które zobowiązuje się oddać w terminie pod gwarancją wwiązania w część dziedz. (ZK 5 s. 171); Małgorzata z → Łuczyc z s. Mikołajem mają zapłacić Mik. Samsonowi z M. 10 grz. półgr, w przeciwnym razie zapłacą 20 grz. (ZK 193 s. 23); 1411 Jaszek z M. sprzedaje za 14 grz. s. Mikołajowi połowę cz. dziedz. w M. z wyjątkiem połowy siedliska, w którym stoi dom, i gaju w części zw. odłóg (odlog – ZK 5 s. 244); Dziersław z M. poręcza Stanisławowi z M. spłatę przez Jaracza z Piotrowic 16 grz. do rąk Jakusza z Boturzyna (ZK 5 s. 245); Jaszek z → Łuczyc oddala roszczenia Mikołaja z M. o 6 grz. długu i tyleż szkody z tytułu poręki w sprawie z Paszkiem z Łuczyc, ponieważ powód przełożył termin przez Dziersława z M. (ZK 5 s. 247)2W haśle → Łuczyce p. 3A niepoprawny regest.

Zm. przed 1414 Michał z Boturzyna br. Andrzeja, ż. Jachna, cc. Katarzyna i Świętochna (ZK 193 s. 210); 1414 Jaszek z M. sprzedaje za 30 grz. s. Mikołajowi z M. całą cz. dziedz. w M. (ZK 193 s. 173); Katarzyna i Świętochna cc. Michała z Boturzyna sprzedają za 100 grz. swemu stryjowi Andrzejowi z → Boturzyna całą swoją ojcowiznę w Boturzynie i M. i poręczają że wd. po Michale Jachna zrzekła się tu wszelkich pretensji do wiana i posagu (ZK 193 s. 210).

Zm. przed 1415 Helwig z M., ż. Klara i wd. po nim 1415, dzieci: Spytek, Zbyszek, Andrzej, Małgorzata, Katarzyna i Anna (ZK 6 s. 18).

1415-25 Spytek Połukopek z M.s.Helwiga, w 1. 1425-7 pisał się ongiś z M. (ZK 6 s. 526; 7 s. 366; 8 s. 14, 48, 223-4); 1415 Jakusz z → Kowar uwalnia ze sprawy o cz. dziedziny w M. Klarę wd. po Helwigu z M. i jego dzieci: Zbyszka, Andrzeja, Małgorzatę, Katarzynę i Annę (ZK 6 s. 18); taż Klara i jej s. Spytek z M. zostali spłaceni przez szwagrów Klary Jana i Imrama z Naramy z 36 1/2 grz. oprawy (ZK 6 s. 48); Piotr z Garlicy [Górnej] oprawia ż. Annie [z M.] po 40 grz. posagu i wiana na połowie dóbr dziedz.; taż Anna kwituje braci ze spłaty dóbr ojczystych i macierzystych w M. (ZK 6 s. 49).

1417-72 Stanisław Marszowski z M. h. Nowina, s. Dziersława i Hanki, br. Stachny ż. Przecława z Krzysztoporzyc, br. stryj. Mikołaja, ż. Elżbieta (ZK 15 s. 128, 384; 16 s. 451, 477, 501, 553, 602; 195 s. 148; 196 s. 334, 351; 197 s. 254; 200 s. 60-1, 82, 237; GK 4 s. 570; 5 s. 199, 306, 647, 653, 763; 7 s. 966, 980; 10 s. 6, 22; 13 s. 577, 600; 16 s. 427; 18 s. 986; 19 s. 153).

1417-24 Krystyna, Krzystka z M. wd. po Szczepanie z Wilczkowic, siostra Śmiechny ż. Dziersława z Białej [par. Irządze], siostrzenica Pełki z M., ciotka Piotrasza z M. (ZK 6 s. 364; SP 2, 1961); 1417 Stanisław z M. i Andrzej z Młoszowej pozywają Przedwoja włodarza z Trzebini o poranienie ich kmiecia (ZK 6 s. 339); Krzystka wd. po Szczepanie z Wilczkowic ustępuje bratankowi (nepoti seu bratancowi) Piotraszowi z M. swoją wujowiznę w M., która należała do Pełki z M. (ZK 6 s. 364); 1418 Dziersław z M. oddala roszczenia Piotra z Polanowic o gaj i 1 grz. (ZK 194 s. 229); Paszek z → Łuczyc sprzedaje za 12 grz. półgr Tomaszowi z Łuczyc łąkę zw. Ostrów (Ostraw) w M. (ZK 6 s. 410, 415); 1420 Mik. Jaracz z Polanowie i Piotrowic pozywa Dziersława z M. o 17 grz. poręki i o szkodę (ZK 195 s. 52, 54); → Boturzyn p. 3.

Zm. przed 1421 Piotr Kosmonos z M. (ZK1 s. 125-6; 195 s. 253)3Może tożsamy z Piotrem występującym → 1408, a zm. 1409.

1421-5, zm. przed 1426 Andrzej z Polanowic alias z M., br. Jakusza z Polanowie, ż. Małgorzata i wd. po nim 1426, potem ż. Macieja z Czernichowa (ZK 7 s. 125-6, 426; 196 s. 2).

1421-8 Śmiechna ż. Dziersława z Białej, dz. cz. M., siostra Krystyny (ZK 1 s. 125-6; 146 s. 121); 1421 Andrzej z Więcławic winien stawić zachodźcę Stanisława włodarza z Goszczy przeciwko wd. Krzystce o dziedzinę w M.; Krystyna z M. godzi się z Andrzejem z Polanowie we wszystkich sprawach (GK 1 s. 445, 448); taż Krystyna odstępuje siostrze Śmiechnie połowę dziedziny w M., która należała do Piotra Kosmonosa; Śmiechna sprzedaje za 40 grz. półgr Andrzejowi z Polanowic dziedzinę Kosmonosa w M. i wraz z Zakliką z Białej zobowiązują się bronić go przed ewentualnymi przeszkodami w jej posiadaniu (ZK 7 s. 125-6); Andrzej z Boturzyna okazuje pieniądze przeciwko Piotrowi ze Zdziesławic w celu [wykupienia] dziedziny w M., którą mu zastawił (GK 1 s. 666); 1423 Andrzej z Boturzyna oddala roszczenia siostry Świętochny o macierzyznę w M. (ZK 7 s. 280); Andrzej z M. zobowiązuje się stawić Mikołaja s. Imrama z Bochni [i Naramy?] w celu ustalenia ugody między tymże Mikołajem i jego przyjaciółmi a Baltazarem przeorem [kl.] Ś. Marka [w Krakowie] (GK 2 s. 96); Maciej kmieć [prepozyta krak.] z Goszczy pozywa Spytka z M. o poranienie (GK 2 s. 125, 135, 145, 174, 193); Szczepan z Wilczkowic nie stawił się przeciwko Hance wdowie z M. o 4 grz. i szkodę (ZK 7 s. 293); Paszek z → Łuczyc ustępuje Andrzejowi z Boturzyna łan ojcowizny w M. (ZK 195 s. 177); → Łuczyce p. 3A; 1424 Andrzej z Polanowic odstępuje Stanisławowi s. Dziersława z M. całą cz. łąki zw. Żebrak w M. za granicą Szczepanowską [= ze Szczepanowicami] (ZK 195 s. 253); Andrzej z Boturzyna oddala roszczenia Andrzeja z Polanowic o cz. dziedz. Piotra Kosmonosa w M. i pr. bliższości do niej (ZK 195 s. 253); Andrzej z M. winien w określonym terminie zapłacić Baltazarowi przeorowi kl. Ś. Marka w Krakowie za 1/3 dziedziny w M., którą Krystyna legowała temuż klasztorowi podług tego, jak ją oszacowali komornicy sądu krak.; tenże przeor oświadcza, że Andrzej z M. alias z Polanowic zapłacił mu pieniądze za ww. część Krystyny (SP 2, 1961; ZK 1 s. 426); 1425 Jan z Sieciechowic z matką Małgorzatą pożyczają od Spytka i jego matki Klary z M. 200 grz. i zobowiązują się zwrócić te pieniądze pod rygorem podwojenia tej sumy lub wwiązania ich w Laski i Sieciechowice (ZK 8 s. 6); Stanisław z M. nie stawił się przeciwko Maciejowi z Zelkowa o 3 grz. i 1 wiard. poręki swego ojca (ZK 8 s. 73); Andrzej z M. → Łuczyce p. 3A; → p. 3C; 1426 Andrzej z Boturzyna zastawia za 20 grz. półgr Małgorzacie wd. po Andrzeju z M. 1 ł. osiadły w M., z którego ma 2 grz. czynszu (ZK 8 s. 107); Stachna wd. po Abrahamie z Dąbrówki sprzedaje za 40 grz. Mikołajowi i Stanisławowi [braciom stryj.] z M. cz. ojczystą w M. (ZK 146 s. 12).

1427-28 Jakusz z Polanowic i M. h. Ulina, br. Andrzeja z M. (ZK 196 s. 3-4; 146 s. 121; SP 7/2, 300); 1427 Jakusz z Polanowic zobowiązuje się wypłacić bratowej Małgorzacie ż. Macieja z Czernichowa [par. Igołomia] 18 grz. za posag i wiano [oprawione] na dobrach dziedz. w M. – zp.; taż Małgorzata wd. po Andrzeju z M. odstępuje ww. szwagrowi Jakuszowi pr. do cz. M., na której miała oprawione posag i wiano, oraz oddaje mu zasiewy ozime tamże i kwituje go ze spłaty 18 grz. Ponadto z powodu zabezpieczonej na M. poręki 10 grz., której Jakusz udzielił za jej zmarłego męża, zobowiązuje się bronić szwagra przed tymi, którzy chcieliby tę cz. M. pozyskać od niego pr. bliższości; Jakusz oświadcza, że Małgorzata zwróciła mu 2 dok. na dziedzinę M., jeden wieczysty a drugi zastawny (ZK 196 s. 3-4, 8-9); 1428 Stanisław s. Dziersława z M. sprzedaje br. stryj. Mikołajowi cz. dziedz. w M., którą kupili razem [→ 1426] od Stachny z Dąbrówki (ZK 196 s. 37); Śmiechna wd. [po Dziersławie] z Białej sprzedaje za 43 grz. Jakuszowi z Polanowic całą cz. dziedz. w M. (ZK 146 s. 121).

1429-34 Marek z M., ongiś z Polanowic, h. Ulina, ojciec Marka (ZK 196 s. 332; 197 s. 361; SP 7/2, 240); 1429 Stanisław i Marcisz [błędnie zamiast Mikołaj] z M. pożyczają 5 grz. od Piotra z Wilczkowie [par. Więcławice?] (ZK 9 s. 47); Mikołaj z M. oraz Stanisław z M. i jego matka Hanna zeznają zamianę dóbr. Mikołaj daje siedlisko z ogrodem od strony Wilkowa w zamian za siedlisko z ogrodem i rolą Nad Zagumniem należące do Stanisława i Hanny; tenże Stanisław daje Mikołajowi za 10 grz. niwę zw. Pniowa (Pnowa) i 1 pólko (campitum alias polco) między rolami Biskupskimi (inter agros biskwpskye) i łąkę zw. na Babicy (in Babicze), Mikołaj zaś daje w zamian Stanisławowi rolę alias klinek wzdłuż drogi do Łuczyc. Wystawiono dok. (ZK 196 s. 329); [Jan z Tarnowa] wwda krak. i jego włodarz w Skrzeszowicaeh kwitują Marka z M. i Paszka z Łuczyc ze spłaty 10 grz. (ZK 196 s. 332); Piotr z Wilczkowie kwituje Mikołaja i Staszka z M. ze spłaty długu (ZK 9 s. 141); 1430 Mikołaj i Stanisław z M. zobowiązują się zapłacić 12 1/2 grz. Tomaszowi z Damic za brogi (ZK 9 s. 189); → p. 6.

Zm. przed 1432 Jan z M. → 1432 Maciej ze Szczodrkowic pozywa Stachnę wd. po Janie z M. o to, że najechała jego dziedzinę w Szczodrkowicach, zaorała ogród na szkodę 6 grz., zabrała z domu sprzęty: stoły, stołki i inne rzeczy, do których nie miała żadnych praw, na szkodę 12 grz. Ponadto zniszczyła (zepsowa[la]) sad przez spasienie świniami szczepów 12 drzew owocowych na szkodę 10 grz. Maciej otrzymuje wwiązanie w dobra, które pozyskał na Stachnie (GK 4 s. 698-9, 725, 752, 765, 774, 783, 794); Stan. Marszowski zastawia za 8 grz. Andrzejowi Damickiemu z Damic łąkę Żebrak wraz z brzegiem rzeki w M. (GK 4 s. 521); Andrzej ongiś z Obrazowic alias z → Dziewięczyc jako pozywający nie stawił się przeciwko Jakuszowi z Polanowic o cz. dziedz. w M., którą Jakusz trzyma w zastawie i uważa się za bliższego do niej (ZK 197 s. 122); 1433 Marek z M. i Paszek z Łuczyc zobowiązują się zapłacić 6 grz. Elżbiecie wd. po wwdzie krak. [Janie] z Tarnowa i jej s. Janowi Starszemu za bróg żyta, które kupili od Urbana jej włodarza w Skrzeszowieaeh (GK 4 s. 1031).

1434-39, zm. przed 1442 Marek z M. s. Marka, br. Mikołaja z Obrazowic, stryj Mikołaja i Jana z Polanowic, ż. Dorota siostra Macieja ze Szczodrkowic, potem ż. Mikołaja z Małżyc [pow. wiśl.], s. Marek (ZK 197 s. 361; GK 6 s. 261); 1434 Andrzej Marcin z Damic i Mik. Samson z M. podobnie zobowiązują się solidarnie zapłacić 9 grz. ww. Elżbiecie i Janowi za bróg żyta. Zapłacili w tr.; Mikołaj z Polekarcic i tenże Samson zobowiązują się zapłacić 9 grz. ww. za bróg żyta, z czego Samson zapłaci 6 grz., a Mikołaj 3 grz. (ZK 9 s. 201-2; 10 s. 335); Mikołaj z Polekarcic sprzedaje za 6 grz. Mik. Samsonowi z M. w Polekarcicach 1/3 dziedziny oraz 1/3 gaju i łąki zw. Zabrodlna z zagrodą; tenże Mikołaj zastawia za 11 grz. Samsonowi [inną?] 1/3 dziedziny, 1/3 gaju i łąki zw. Zabrodlna w Polekarcicach (ZK 10 s. 202, 209-10); Stachna c. Dziersława z M. i siostra Stanisława ż. Przecława z → Krzysztoporzyc [p. 3a]; Marek ongiś z Polanowic sprzedaje za 50 grz. szer. gr pras. s. Markowi całą cz. dziedz. w M. (ZK 197 s. 361).

1435-42 Mikołaj z Polanowic [h. Ulina], dz. cz. M., br. Jana i młodszego Piotra (ZK 197 s. 389-90; 198 s. 91); 1435 Mikołaj z Polekarcic dopisuje 2 grz. i 1 wiard. do sumy 11 grz. starego zastawu [Mik.] Samsonowi z M. na dziedzinie w Polekarcicach (ZK 10 s. 372); Mikołaj z Polanowic sprzedaje za 5 grz. Andrzejowi z Boturzyna połowę ogrodu w M. k. siedliska tegoż Andrzeja (ZK 197 s. 389-90); Andrzej z Damic zastawia za 8 grz. Janowi Starszemu z Tarnowa i jego włodarzowi Urbanowi łąkę Na Żebraku (Naszebraku) w dziedzinie M. (ZK 197 s. 425).

1436-7 Przecław z Krzysztoporzyc i M., mąż Stachny c. Dziersława (ZK 197 s. 487, 627).

1436-60 Jan z Polanowic i M. [h. Ulina], br. Mikołaja i Piotra (ZK 11 s. 136; 198 s. 91); 1436 Przecław i jego ż. Stachna z M. [i Krzysztoporzyc] zobowiązują się zapłacić 3 grz. Janowi z Wilczkowic (ZK 197 s. 487); tenże Przecław procesuje się ze Stan. [Dziersławowicem] z M. o 10 grz., które Stanisław obiecał mu zapłacić; Stanisław zastawia Przecławowi ongiś z Krzysztoporzyc rolę z kmieciem w M., z której ma 1 grz. czynszu, z tytułu 10 grz. posagu siostry Stachny; tenże Stanisław winien jest Przecławowi 1/2 grz.; Stanisław zastawia siostrze Stachnie z tytułu posagu siedlisko z rolami zw. jutrzyny w M., skąd ma 1 grz. czynszu (ZK 197 s. 487, 490, 492, 515); br. Mikołaj i Jan z [Polanowic i] M. zastawiają za 24 grz. Wawrzyńcowi z Boturzyna całą ich cz. dziedz. w M. z wyjątkiem łąki leżącej Na Mostkach (ZK 11 s. 136); 1437 Maciej ze Szczodrkowic zobowiązuje się wypłacić Markowi z M. mężowi jego siostry Doroty 20 grz. z tytułu posagu. Dorota kwituje brata ze spłaty ojcowizny i macierzyzny w Szczodrkowicach; Marek z M. oprawia ż. Dorocie 10 grz. posagu i 20 grz. wiana na połowie M. (ZK 11 s. 205); Stanisław z M. zobowiązuje się zwrócić Tomaszowi z Damic 6 grz. pod rygorem podwojenia długu lub dać mu wwiązanie w role w M. wzdłuż drogi Wilkowskiej, gdzie wysiewa 2 ćw. zboża na zimę i 2 ćw. na wiosnę (ZK 11 s. 218); Stanisław z M. zastawia za 12 grz. Janowi ongiś z Wilczkowic połowę dóbr dziedz. w M. (ZK 197 s. 622-3); tenże Stan. [Dziersławowic] okazuje przed sądem 10 grz. posagu, które winien jest ww. Przecławowi i Stachnie, ale wstrzymuje ich wypłatę żądając poręki, że będzie mógł dochodzić tych pieniędzy, jeśli umrą bezpotomnie (ZK 197 s. 627); Mikołaj z M. zobowiązuje się wypłacić w 3 ratach Janowi ongiś z Wilczkowic 18 grz. posagu c. Anny; Jan oprawia ż. Annie po 18 grz. posagu i wiana na połowie dóbr i kwituje Mikołaja ze spłaty 10 grz. (ZK 11 s. 238-9, 292); 1438 Stan. [Dziersławowic] z M. oprawia ż. Elżbiecie po 20 grz. posagu i wiana na połowie M. (ZK 197 s. 707); Mikołaj i Jan z Polanowic nie stawili się przeciwko Markowi z M. podług 3 pozwów ich stryja o 6 grz. i o tyleż szkody (ZK 197 s. 707); Marek z M. i Paweł z Łuczyc zobowiązują się zapłacić 8 grz. Janowi Starszemu z Tarnowa i Urbanowi jego włodarzowi ze Skrzeszowic (ZK 1is. 307); Mik. Samson z M. odstępuje Stanisławowi z M. swoje pr. bliższości do dziedziny w Żbiku po śmierci Grzymki ciotki tegoż Stanisława, które to dobra Stanisław pozyskał na Maćku (ZK 1is. 321); Mikołaj [Samson] z M. kwituje Piotra z Polekarcic ze spłaty 13 1/2 grz., w których miał od niego w zastawie cz. w Polekarcicach (GK 6 s. 43).

1439-53 Wawrzyniec Boturzyński z M., → Boturzyna 1439-70, → Boturzynka 1440-58, h. Gierałt, s. Andrzeja z Boturzyna i M., br. Andrzeja, Gawła i Heleny ż. Stan. Samsonowicza, ż. Jadwiga → 1445 (ZK 14 s. 26; 151 s. 41; 198 s. 253, 333, 353, 402, 421, 460, 472, 476-7; 199 s. 22, 137; GK9 s. 76; 10 s. 587); 1439 Stanisław z M. zastawia za 4 grz. br. Mikołajowi niwę w M. na 3 stajania za ogrodem Mikołaja, wzdłuż drogi prowadzącej do Wilkowa (GK 6 s. 135); Mikołaj z Polanowic sprzedaje za 80 grz. Wawrzyńcowi z Boturzyna całą cz. dziedz. w M. z wyjątkiem łąki wzdłuż Mostków (penes Moszthki) (ZK 150 s. 160-1); tenże Wawrzyniec winien jest Janowi z Koniecpola kanclerzowi Królestwa 27 grz., a jeśli nie zapłaci w terminie, da mu wwiązanie w sumie 50 grz. w łan z kmieciem Marcinem Berdmanem, który przypadnie Koniecpolskiemu, jeśli Wawrzyniec nie zwróci pieniędzy (GK 6 s. 203); Mik. Jarota z Polekarcic zastawia za 25 grz. Mikołajowi [Samsonowi] z M. 1/2 ł. w Polekarcicach (GK 6 s. 228); Urban ze Skrzeszowic włodarz Jana z Tarnowa składa protest, ponieważ gotów był przyjąć od [br.] Jana i Mik. Marszowskich z M. oraz Cianowskiego 15 grz. półgr, lecz oni chcieli mu zapłacić w drobnej monecie zgodnie z proklamacją króla i baronów; tenże Urban podobnie nie chciał przyjąć 15 grz. w drobnej monecie od Marka z M. z tytułu poręki za kmieci; Urban nie chce przyjąć od Mikołaja z M. z tytułu poręki za Jana z Cianowic 15 grz. w drobnej monecie, lecz tylko w półgr (GK 6 s. 255, 261, 297); Mik. Jarota z Polekarcic przyjmuje 7 grz. od Mik. Samsona z M. z tytułu zastawu 1/2 ł. w Polekarcicach; Helena wd. po tymże Jarocie wraz ze starszym synem Janem kwitują Mikołaja z M. ze spłaty 10 grz. za zastawiony mu półł. i oświadczają, że 15 grz. zapłacił już jej mężowi; Piotr z Polekarcic ręczy Mikołajowi z M. za Helenę i jej s. Jana, że nie będą mu przeszkadzać w posiadaniu ww. półł., a po dojściu do pełnoletności bratanka Jana Piotr stawi go przed sądem ziemskim w celu potwierdzenia ww. zastawu (GK 6 s. 266, 325); Mikołaj z M. zastawia za 6 grz. Piotrowi alias Richaltowi z Lipnej Woli łąkę Babica k. mostu (GK 6 s. 325-6); 1440 Piotr z Polekarcic oraz Mikołaj i Stanisław z M. zobowiązują się zapłacić 10 grz. Janowi z Tarnowa do rąk jego włodarza w Skrzeszowicach Urbana (GK 4 s. 403); Mikołaj z M. okazuje przed sądem 8 grz. [reszty posagu c. Anny], które chciał zapłacić genero (zięciowi?) Piotrowi ongiś z Wilczkowic, lecz ten się nie stawił (ZK 11 s. 454, 460).

1441-64 Piotr Samson, Samsonowicz, Marszowski z M. i Polekarcic s. Mik. Samsona, br. Stanisława, ż. Anna c. Kanimira z Wojsławic (OK 6 s. 263; GK 8 s. 392; 9 s. 76-8, 455, 578, 596, 615, 655-6, 666; 11 s. 256, 967-8, 1017; 15 s. 287; 16 s. 14, 92; 17 s. 155; ZK 16 s. 147, 202; 17 s. 159; 198 s. 304; 199 s. 136, 159; 258 s. 234, 299-300).

1441-75, zm. 1476 Stanisław Samson, Samsonowicz z M. s. Mik. Samsona i Katarzyny, br. Piotra, ż. Helena c. Andrzeja z Boturzyna i siostra Wawrzyńca z Boturzyna i M., dzieci: Jan Kołowrót, Prędota, Sylwester, Jarosław, Wyszota, Sędziwój i Katarzyna ż. Stanisława z Wilczkowic (OK 6 s. 263; ZK 16 s. 451, 477, 501; 198 s. 333, 476-7; GK U s. 93-4, 249; 13 s. 577, 600; 19 s. 489-90, 635; 20 s. 10, 95-6, 219).

1441-75 Jan Pielgrzymowski z Pielgrzymowic h. Prus, dz. cz. M., Pielgrzymowic, podsędek krak. 1459-78, ż. Dziechna c. Dziersława ze Zdziesławic (ZK 198 s. 40; GK 20 s. 35); 1441 Anna ż. Piotra z M. c. Kanimira z Wojsławic kwituje ojca ze spłaty z dóbr ojczystych i macierzystych; Kanimir zobowiązuje się wypłacić córce 30 grz. posagu, a jeśli tego nie zrobi w terminie, będzie jej wypłacał po 3 grz.; Piotr z M. oprawia ż. Annie po 30 grz. posagu i wiana na połowie M. (ZK 11 s. 481, 483); Maciej, Mikołaj i Łukasz z Michałowic pożyczają 13 grz. od Mik. Samsona z M. (GK 7 s. 212); Stan. [Dziersławowic] z M. pożycza 6 grz. od Piotra s. Boksy z Wilczkowic (GK 7 s. 326-7); Wawrzyniec z Boturzynka pożycza 44 grz. od Jana Krzewskiego pod rygorem podwojenia długu lub wwiązania go w cz. dziedz. w M. na 1 rok. Jeśli dojdzie do wwiązania, Wawrzyniec ziarno siewne i zbiory przechowywane w swoim gumnie weźmie dla siebie, Jan zaś przy zwrocie tej dziedziny pozostawi tyle ziarna ozimego, ile wziął na swoje potrzeby (GK 7 s. 392-3); Stanisław z M. pozywa Jana z Polanowic o to, że wtargnąwszy bezprawnie w trzecią granicę zabrał 2 woły na szkodę 20 grz. i 1 wołu kulawego wart. 2 grz. (GK1 s. 557, 578); Wawrzyniec z Boturzyna płaci kary 6 sk. Stanisławowi z M. i sądowi, ponieważ wzruszył Stanisława w innym domu, a nie w domu sędziego; tenże Stanisław oddala przysięgą Piotra z Boturzyna skarżącego go o wrąbanie się „alias o wrambyenye” do gaju w M., własną zaś przysięgą oddala jego pretensje o 2 korce pożyczonego jęczmienia (ZK 198 s. 11, 13, 46); Stanisław i Mikołaj z M. pozywają pannę Katarzynę z Polekarcic, która weszła w posiadanie dóbr stryja Piotra, o 7 wiard., które za niego poręczyli (GK 1 s. 636, 736, 761); z podziału dóbr Andrzejowi z Boturzyna przypada cała cz. dziedz. w Boturzynie z wyjątkiem zagrody i stawu, zboże zaś w gumnach przypadnie: w Boturzynie Andrzejowi, w M. Wawrzyńcowi. Bydło i trzodę podzielą po połowie – zp., jest to końcowy fragment zapiski na luźnej karcie wklejonej do księgi (ZK 198 s. 25); Stanisław z M. sprzedaje za 24 grz. Janowi z Pielgrzymowic łąkę Żebrak w M. od granicy Szczepanowskiej [= ze Szczepanowicami], leżącą pośród innych łąk zw. Żebrak. Dok. wstrzymany (ZK 198 s. 40).

1442-64 Marek Marszowski z Obrazowic, s. Marka i Doroty, bratanek swojego opiekuna Mikołaja z Obrazowic (ZK 198 s. 64; 200 s. 211); 1442 Urban włodarz ze Skrzeszowic ustępuje Stanisławowi z M. łąkę zw. Żebrak w M., którą trzyma w zastawie; Stanisław daje wwiązanie do tej łąki Janowi z Pielgrzymowic (ZK 198 s. 53-4); Dorota ż. Mikołaja z M. winna pod karą XV przez 6 kolejnych lat utrzymywać swego s. Marka i płacić po 3 grz. na jego potrzeby do rąk Mikołaja z Dziewięczyc [i Obrazowic]. Po upływie tego czasu Dorota ma odstąpić synowi połowę dóbr dziedz. z zasiewami, sobie zaś pozostawi drugą połowę, na której ma oprawione posag i wiano (ZK 198 s. 64 zp.); br. Mikołaj i Jan z Polanowie sprzedają za 100 grz. Wawrzyńcowi z Boturzyna całą cz. dziedz. w M. z wyjątkiem łąki k. Mostku (circa Mostek). Jan ręczy Wawrzyńcowi za młodszego br. Piotra, że nie będzie go niepokoił o tę dziedzinę (ZK 198 s. 91); 1443 Stanisław z M. nie stawił się przeciwko Błażejowi ze Szczodrkowic o zabranie krogulca wart. 10 grz. (ZK 12 s. 157); 1443-4 Maciej Wojtowicz kmieć z Michałowic ma zapłacić Mik. Samsonowi z M. 7 grz. bez 1 wiard. długu za pszenicę oraz dać 3 owce i 3 jagnięta. Wojtowicz sprzeciwił się zajęciu mienia [ciążenia dóbr] przez Samsona (GK 8 s. 259, 324, 677, 725: błędnie kmieć z M., 1039: błędnie kmieć z M., 1062, 1093); Wawrzyniec z Boturzynka procesuje się z Piotrem z M. o zastawione mu role w M.: 1443 Wawrzyniec zastawia za 20 grz. Piotrowi z M. półźrebek (polyrzebek) w M., który kupił od Mik. Polanowskiego. Wawrzyniec winien dać Piotrowi tyle ról Na Pogławie (na poglaw) po obu stronach od drogi Sadowskiej [= do Sadowia] do innej drogi, na których będzie mógł wysiać 3 ćw. miary krak. zboża ozimego i 3 ćw. tejże miary zboża jarego. Ponadto winien dodać stajanie pszenicy w Babicy oraz wydzielić i ogrodzić Piotrowi osobny budynek. Przy wykupie zastawu Piotr winien zwrócić tyle zboża, ile zostało wysiane; tenże Wawrzyniec płaci kary XV, ponieważ nie chce dać Piotrowi z M. wwiązania w zastawione role; Wawrzyniec ponownie dokonuje wpisu ww. zastawu ról w M. Piotrowi (GK 8 s. 147-8, 398, 420, 604-5 zp.); 1444 sąd nakazuje Wawrzyńcowi wydać te role Piotrowi (GK 8 s. 766, 789, 790, 801, 834, 854, 876-7, 894); Stanisław z M. pozywa Pawła z Polekarcic, ponieważ trzyma on dobra dziedz. martwej ręki, które Stanisław pozyskał na Katarzynie z Polekarcic z tytułu długu (GK 8 s. 668, 734, 759); Piotr z Kępy pożycza 10 grz. od Piotra Samsona z M. (ZK 12 s. 210); Mikołaj i Dorota z M. pozywają Jana z Owczar o 40 grz. i przemoc (GK 8 s. 939); Wawrzyniec z Boturzynka okazuje pieniądze dla Piotra z M., chcąc go wykupić z zastawu w M. (GK 8 s. 1128); 1445 Piotr Marszowski z M. oświadcza, że gotów był przyjąć pieniądze od ww. Wawrzyńca, lecz do tej pory ich nie otrzymał (GK 9 s. 9, 57); → Łuczyce p. 3A; Jan Opasiono z Polekarcic wydzierżawia na 4 lata za 9 grz. Piotrowi z M. role w Polekarcicach bez osiewku (GK 9 s. 77-8); Wawrzyniec z Boturzyna oprawia ż. Jadwidze c. Henryka z Szebni po 50 grz. posagu i wiana ma połowie M. (ZK 198 s. 276); Stanisław z M. z Wawrzyńcem z Boturzyna o zajęcie ogrodu wart. 10 grz. i o szkodę takiej wartości (ZK 198 s. 278); → p. 2; 1446 Paweł z Polekarcic oświadcza, że zastawił za 26 grz. Piotrowi [Samsonowiczowi] z M. połowę dóbr bez zasiewów z połową dworu w Polekarcicach (GK 9 s. 535); Wawrzyniec z Boturzynka zobowiązuje się zwrócić 18 grz. Stanisławowi z Młodziejowic pod rygorem wwiązania go do M. (GK 9 s. 585); Stanisław z M. oprawia ż. Helenie c. Andrzeja z Boturzyna po 30 grz. posagu i wiana na połowie M.; Wawrzyniec z M. zobowiązuje się zapłacić szwagrowi Stanisławowi 30 grz. z tytułu posagu siostry Heleny (ZK 198 s. 333, 335).

1447 Paweł z Polanowic dz. cz. M.; Mik. Samson z M. zobowiązuje się zapłacić 19 grz. Pawłowi z Polanowic za połowę jego dóbr ojczystych w M., które od niego kupił (ZK 198 s. 352); Wawrzyniec z M. pożycza 60 grz. od Jana Jasza z Cudzynowic (ZK 198 s. 363-4); Jan z Pielgrzymowic oprawia ż. Dziechnie c. Dziersława ze Zdziesławic 200 grz. wiana na Pielgrzymowicach i M. (ZK 13 s. 84); Jan Jasz z Cudzynowic powierza Zdzieborowi ze Świeradzic odbiór 60 grz. od Wawrzyńca z M. (ZK 198 s. 383-4); tenże Wawrzyniec zobowiązuje się wobec br. Andrzeja z Boturzynka uwolnić mu dobra dziedz. i dać bróg owsa w Boturzynku (ZK 198 s. 392); sąd wyrokuje, że Wawrzyniec z M. winien uwolnić Janowi z Polanowic 2 łąki w M., które mu sprzedał (ZK 198 s. 394, 408, 411); Wawrzyniec płaci 3 grz. kary za nieuwolnienie Janowi z Pielgrzymowic łąk w M. (ZK 198 s. 400, 411, 414-5).

1448 Wawrzyniec z Boturzyna alias z M. sprzedaje za 40 grz. Janowi z Pielgrzymowic całą cz. dziedz. w M. wraz z zasiewami ozimymi, którą kupił od Jana i Mikołaja z Polanowie, z wyjątkiem łąki Na Babicy (Nababiczi), oraz siedlisko, które leży między siedliskami [Mik.] Małżyckiego [męża Doroty ongiś ż. Marka z M.] i kmiecia Dońca; tenże Wawrzyniec płaci kary XV, ponieważ nie uwolnił temuż Janowi łąk [z zastawu] od Tarnowskich (ZK 198 s. 421, 430); Wawrzyniec ustępuje Katarzynie wd. po Jakuszu z Janikowie i jej s. Janowi dobra ojczyste, macierzyste i babiznę, które mu przypadły w Janikowicach (ZK 198 s. 436); Dorota ż. Mikołaja z Małżyc [pow. wiśl.] oświadcza, że Mikołaj ongiś z Obrazowie wykupił od niej [dla bratanka Marka] za 24 grz. z tytułu pr. bliższości dobra dziedz. w M., na których miała ona oprawione posag i wiano, a które należały do zm. Marka br. Mikołaja. Dorota zastawia mu w tej sumie ww. dobra z połową zasiewów ozimych, a drugą połowę rezerwuje dla siebie (ZK 198 s. 440); Mik. Samson z M. oświadcza, że Jan z Pielgrzymowic wykupił od niego za 20 grz. role w M., które zastawił mu Stan. Dzierzkowic (ZK 198 s. 441); Rafał z Tarnowa kan. krak. oświadcza, że ww. Jan z Pielgrzymowic wykupił od niego za 10 grz. 2 łąki w M., zw. Wielogłowy (Weleglowy) i Żebrak, które miał w zastawie za 14 grz. (ZK 13 s. 191); Piotr z Kępy pożycza 10 grz. od Stanisława z M. (GK 10 s. 432); Mikołaj z Obrazowic zastawia za 24 grz. Janowi z Pielgrzymowic całą cz. dziedz. w M., którą wykupił od Doroty ż. Mik. Małżyckiego, w ten sposób, że Jan każdego roku będzie w tej cz. wybierał kopę dochodu dotąd, aż odzyska pieniądze. Jeśli Mikołaj będzie chciał wcześniej wykupić tę część, zwróci Janowi brakujące pieniądze (ZK 198 s. 466); Paweł z Polekarcic sprzedaje za 35 grz. Piotrowi [Samsonowi] z M. całą cz. dziedz. w Polekarcicach (ZK 198 s. 471); sąd wyrokuje, że Mikołaj ongiś z Obrazowic winien wykupić ogród [w M.], który trzyma w zastawie Wawrzyniec z M. (ZK 198 s. 472); Waw. Boturski z M. zastawia za 15 grz. i 6 gr Stanisławowi z M. s. Samsona 1/4 dóbr w M. z siedliskiem k. dworu z tytułu posagu siostry (ZK 198 s. 479-80).

1450 Piotr z M. zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Janowi z Wielogłów za 2 brogi żyta (ZK 199 s. 84); 1451 Jan z Pielgrzymowic oddala roszczenia Andrzeja z Boturzynka o 1/2 ł. w M., ponieważ Andrzej pozwał go o to z tytułu pr. bliższości po upływie 3 lat; Wawrzyniec z M. pożycza 10 1/2 grz. od Jana z Siedlisk i jeśli nie odda tych pieniędzy w terminie, da mu wwiązanie w połowę M., na której jego ż. Anna [błędnie zamiast Jadwiga] ma oprawiony posag i wiano (ZK 199 s. 156, 177: Jan otrzymuje wwiązanie, 183: r. 1452 – spłacony); Michał z Brzeźnicy pstar. krak. ustanawia zakład 60 grz. między Mik. Samsonem z M. a Stan. [Dziersławowicem] z M., że zachowają pokój, a wszystkie spory rozstrzygać będą w sądzie (GK 11 s. 568); Wawrzyniec z M. zastawia za 22 grz. szwagrowi Stan. [Samsonowiczowi] z M. 1/3 dóbr dziedz. w M., które Stanisław już trzyma, i ręczy za ż. Jadwigę, że nie będzie mu przeszkadzać w ich posiadaniu (ZK 199 s. 181 zp.); 1453 br. Piotr i Stanisław z M. ss. Mik. Samsona zobowiązują się utrzymywać dożywotnio matkę Katarzynę i dawać jej na ś. Stanisława [27 IX] każdego roku 2 grz. z połowy dóbr, na których ma oprawę, i połowę zasiewów w M. i Polekarcicach (GK 1is. 991-2)4W zapisce pisarz przekreślił fragment, w którym mowa o połowie zasiewów w Polekarcicach i M; Klemens z Kępy s. [zm.] Piotra nie stawił się na pozew Piotra [Samsonowicza] w sprawie zapisu jego ojca, wspomnianego Piotra (GK 12 s. 55); 12 IX Wawrzyniec z M. sprzedaje za 250 grz. Janowi z Pielgrzymowic całą cz. dziedz. w M.; tenże Jan zobowiązuje się zapłacić Wawrzyńcowi 100 grz. do Bożego Narodzenia, pod warunkiem, że jego ż. Jadwiga wpisze w określonym czasie do ksiąg zrzeczenie się oprawy na tych dobrach (ZK 199 s. 189); 1454 Jadwiga ż. Wawrzyńca z Boturzyna zrzeka się oprawy na ww. dobrach (ZK 14 s. 144); Jan Wilk Czernichowski pożycza 21 grz. od Stan. Marszowskiego, a jeśli nie odda długu w terminie, da mu wwiązanie w połowę Czernichowa (GK 12 s. 276, 375-6); Stan. [Dziersławowic] z M. pozywa Stan. Samsonowicza z M. o to, że przeorał jego role obsiane rzepką i żytem, a woźny zatrzymał jego domowników wyrywających rzepkę, wszystko wart. 20 grz. i tyleż szkody (GK 12 s. 348, 355, 376); 1458 Jan Wilk z Czernichowa zastawia Stanisławowi z M. całą połowę dziedziny w Czernichowie (ZK 199 s. 252-3); 1459 Jan Wilczkowski z Wilczkowic pożycza 10 grz. od Piotra Marszowskiego, a jeśli nie zwróci długu w terminie, wwiąże go w połowę Wilczkowic (GK 15 s. 127 zp.); → Krzysztoporzyce p. 3 a; 1460 Jakub z → Krzysztoporzyc zastawia za 10 grz. długu Piotrowi Marszowskiemu z Polekarcic [i M.] połowę folwarku i połowę ról w Krzysztoporzycach (GK 15 s. 260); 1462 Piotr z Różnicy pożycza 21 grz. od Piotra z M. i Polekarcic, a jeśli nie zwróci długu w terminie, da mu wwiązanie w ł. osiadły w Różnicy, z którego ma 2 grz. czynszu (ZK 258 s. 299-300); → p. 2; 1463 Stanisław z M. winien złożyć przysięgę, że łąka w M. k. mostu, gdzie Piotr Polanowski zatrzymał woźnego, od 20 lat nie była przez Polanowskiego używana; Stanisław oddala przysięgą oskarżenia Polanowskiego, jakoby wysiekł (nyezassekl) siano na łące k. mostu alias u Mostku, która od 20 lat nie była używana (GK 16 s. 873, 902, 986).

1464 Marek z Obrazowic [i M.] zw. Marszowski s. Marka sprzedaje za 56 grz. Janowi z Pielgrzymowic całą cz. dziedz. w M., którą Jan ma w zastawie i dzierżawie od Mikołaja z Obrazowic stryja tegoż Marka (ZK 200 s. 211); Stanisław z Wojciechowa [par. Kazimierza Wielka] s. Mikołaja z Obrazowic zastawia na 6 lat za 30 grz. Markowi z M. s. Marka całą cz. dziedz. w Wojciechowie, z tym warunkiem, że w tym czasie winni obaj ustanowić rozjemców, którzy postanowią, ile za tę część Marek winien Stanisławowi zapłacić, aby ją pozyskać na własność, w przeciwnym razie pozostanie ona jedynie w jego zastawie do wygaśnięcia umowy. Jeśli w tym czasie Marek zainwestuje w stawy lub w zabudowania w Wojciechowie, to Wojciechowski zwróci mu te pieniądze przy wykupie zastawu; tenże Marek ze spłaty należnej mu spuścizny kwituje ww. br. stryj. Stanisława, który gwarantuje, że dokonał tej spłaty ze swojej części, a nie z części należącej do innej osoby (ZK 200 s. 220-1); sąd wyrokuje, że jeśli Stanisław z M. wyda Marcinowi z Kowar pieniądze podług zapisu, to Marcin zwróci mu dobra dziedz. trzymane w zastawie (ZK 200 s. 237); 1468 Stan. [Dziersławowic] z M. procesuje się ze Stan. [Samsonowiczem] z M. (ZK 16 s. 451, 477, 501); Stan. [Samson] Marszowski z M. trzyma w zastawie zagrodę w Zakrzowie (ZK 16 s. 581); Stanisław z M. pożycza 10 grz. od Jakuba Kmity z Kaliny [Wielkiej], a jeśli nie zwróci długu w terminie, da mu wwiązanie w kmiecia w M. płacącego 1 grz. czynszu (ZK 17 s. 609); 1469 Katarzyna ż. Jakuba Kmity z Kaliny [Wielkiej] zrzeka się na korzyść ojca Stanisława [Dziersławowica?] z M. praw do dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 17 s. 609); Jan s. zm. Przecława z Krzysztoporzyc wyznacza Stan. [Dziersławowicowi] z M. 20 grz. na połowie dóbr w Krzysztoporzycach, na której jego zm. matka Stachna, siostra Stanisława, miała oprawione po 30 grz. posagu i wiana, i wydziela mu tę połowę. Stanisław z kolei daruje Janowi 10 grz. z ww. sumy 30 grz. posagu, kasuje zapis i zwraca dok. oprawy (ZK 18 s. 2-3); 1470 Jakub Kmita z Kaliny [Wielkiej] kwituje Stanisława z M. ze spłaty 10 grz. posagu (ZK 18 s. 29); 1471 Jan Gwizdałka z Wilczkowic dopisuje Stanisławowi z M. 3 grz. do sumy zastawnej 12 grz. na dziedzinie w Wilczkowicach, którą trzymał jego zm. br. Piotr Samson z Polekarcic. Obecnie pieniądze te po śmierci Piotra przypadły Stanisławowi i Jan winien mu wydzielić połowę dóbr podług pierwotnego zapisu zm. brata (GK 19 s. 531); 1472 Stanisław z Wilczkowic sprzedaje za 3 grz. Stanisławowi z M. całą cz. gaju zw. Okrąglica w Wilczkowicach wzdłuż drogi miechowskiej, z tym wszak warunkiem, że jeśli w ciągu 3 lat Wilczkowski jej nie wykupi, to przejdzie ona na własność Stanisława (ZK 18 s. 134); Stan. Marszowski z M. składa protest, ponieważ gotów był przyjąć pieniądze od Stan. Marszowskiego, lecz ten nie przybył (ZK 18 s. 139); 1473 Mikołaj z Wilczkowic zastawia za 15 grz. Stan. [Samsonowiczowi] z M. całą cz. dziedz. w Wilczkowicach, ten zaś odstępuje mu ją do zamieszkania i użytkowania do końca roku (GK 19 s. 706); 1474 Jakub Kmita z Racławic kwituje Stan. Marszowskiego ze spłaty 10 grz. podług zapisu w aktach nadwornych (GK 19 s. 879); → Łuszczewice p. 3A; Stan. Samson z M. wydzierżawia za 2 grz. na cały rok Mikołajowi z Wilczkowic trzymaną od niego w zastawie za 15 grz. cz. w Wilczkowicach (GK 19 s. 896); 1475 cz. M. w posiadaniu [Jana z Pielgrzymowic] podsędka krak. (GK 20 s. 35).

1476-98 Jan Kołowrót, Marszowski s. Stan. Samsona, ż. Katarzyna, starszy br. Prędoty, Sylwestra, Jarosława, Wyszoty i Sędziwoja (GK 21 s. 214, 788; 22 s. 6, 22, 276; ZK 19 s. 154, 254; 201 s. 312, 414; 202 s. 55, 99, 100).

1476-1513 Prędota Marszowski br. ww. Kołowrota (GK 21 s. 214; 25 s. 307, 320-1; ZK 19 s. 154; 20 s. 20).

1476-96 Wyszota br. ww. (ZK 19 s. 154; 20 s. 20); 1476-95 Jarosław br. ww. (ZK 19 s. 154; 20 s. 20); 1476-81 Sędziwój br. ww. (GK 20 s. 477; ZK 20 s. 20); 1476 Sylwester br. ww. (GK 20 s. 477); Mikołaj z Wilczkowic dopisuje Janowi s. zm. Stanisława [Samsonowicza] z M. 3 1/2 grz. do wcześniejszej sumy [15 grz.] zastawu na cz. w Wilczkowicach, którą jego ojciec trzymał w zastawie od Mikołaja (GK 20 s. 351); br. niepodzieleni Jan Kołowrót i pozostali niepełnoletni Prędota, Sylwester, Jarosław, Wyszota i Sędziwój ss. zm. Stan. Samsonowicza z M. → Łuszczewice p. 3A; 1477 Mikołaj z Wilczkowicz zastawia za 20 grz. ww. Janowi, Prędocie, Sędziwojowi, Jarosławowi i Wyszocie całą cz. dziedz. w Wilczkowicach (ZK 18 s. 298); Elżbieta wd. po Wojc. Żbickim z Wilczkowic oświadcza, że jej ss. Mikołaj i Stanisław, pozywani przez br. Jana i Prędotę z M., osiągną pełnoletność za 2 lata i wówczas staną z nimi przed sądem w sprawie długu ich ojca wobec Stanisława ojca Jana i Prędoty (GK 20 s. 500, 539).

1480-95, zm. przed 1509 Mikołaj Marszowski z M. s. Stanisława, br. Katarzyny ż. Stanisława z Wilczkowic, mąż Anny c. Piotra Kmity z Racławic (GK 21 s. 625; 22 s. 276, 747, 757, 763, 848; ZK 19 s. 297, 304; 201 s. 312); 1480 → Krzysztoporzyce p. 3a; Katarzyna ż. Mik. Wilczkowskiego, c. Stanisława z M. kwituje br. Mikołaja ze spłaty ojcowizny i macierzyzny w M. (ZK 201 s. 344); Mikołaj z M. zastawia za 7 grz. Janowi z M. 3 stajania w M. (GK 21 s. 158-9); Elżbieta wd. po ww. Żbickim z Wilczkowie zastawia za 6 grz. br. niepodzielonym Janowi, Prędocie, Sędziwojowi i Jarosławowi ss. zm. Stan. Samsona 2 stajania roli w Wilczkowicach i w zaroślach zw. Jaworski, które trzyma tytułem oprawy (GK 21 s. 217); 1481 sąd wyrokuje, że Mikołaj z Wilczkowic winien wydzielić Janowi, Prędocie, Wyszocie i Jarosławowi cz. dziedz. w Wilczkowicach, którą im sprzedał, i dać im wwiązanie; tenże Mikołaj dopisuje ww. braciom 4 grz. czynszu do zapisu na ww. dziedzinie w Wilczkowicach (ZK 20 s. 51-3, 66); Jan Kołowrót z M. pozywa Annę dzierż. w Polanowicach o to, że nie złożyła przysięgi w sprawie o konia i żyto wart. 2 grz. z tytułu długu jej zm. ojca (ZK 201 s. 395); Mikołaj z M. sprzedaje za 4 grz. i 1 wiard. Janowi, Prędocie i Sędziwojowi z M. 2 ogrodzone zagony k. jego sadu (ZK 201 s. 410); Jakub z Pielgrzymowic pożycza 21 grz. od Andrzeja z Boturzyna, a jeśli nie odda długu w terminie, da mu wwiązanie w 2 kmieci w M., Macieja i Mik. Śliwkę (ZK 201 s. 416); 1483 Jan z M. pozywa Mikołaja z M. o zabranie wozu do 2 koni, który winien dostarczyć do sądu pod zakładem 3 grz., o zabranie tatarki wart. 3 grz. i tyleż szkody (ZK 201 s. 472); 1484 Mikołaj z M. zastawia za 2 grz. Marcinowi z Polanowic łąkę w M. k. Mostku (ZK 202 s. 8); tenże Mikołaj przysięga przeciwko Janowi z M., że zebrał grykę nie z jego, lecz ze swojego pola (ZK 202 s. 25); 1485 Mikołaj ze Żbika zastawia za 10 grz. Janowi z M. rolę Za Zakrzowem i rolę Jaworek w Wilczkowicach (ZK 20 s. 282); Zofia ż. Mikołaja z M. zastawia za 6 grz. Kat. Wierzynkowej z Wilczkowic opust. karczmę po matce wraz z jutrzynami w Wilczkowicach (GK22 s. 209-10); 1486 Mikołaj z M. zastawia za 3 grz. Janowi z M. 2 stajania roli, jedno k. Babicy, a drugie k. Mrowińca (ZK 202 s. 130); 1488 Mikołaj z M. oprawia ż. Zofii po 40 grz. posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 20 s. 449)5Cały sekstern z zapiskami pod r. 1488 pochodzi zapewne z innej księgi, więc data jest niepewna; Mikołaj z M. wydzierżawia na 3 lata za 6 grz. całą cz. dziedz. w M. z zasiewami zimowymi (GK 22 s. 895-6); 1489-94 w M. cz. Kmity → p. 3c; 1495 br. Prędota, Hieronim [błędnie zamiast Jarosław] i Wyszota winni podzielić między siebie po równo dobra ojczyste w M. Podobnie pod zakładem 20 grz. winni podzielić pozostałe dobra w Zakrzowie i Wilczkowicach (ZK 203 s. 45); Mik. Marszowski z M. zastawia za 3 grz. br. Hieronimowi [błędnie zamiast Jarosławowi] i Wyszocie 2 stajania roli leżące za rolą kmiecia zw. Pękaty w M. (GK 25 s. 104); Mikołaj z M. oprawia ż. Annie c. Piotra [Kmity] z Racławic po 30 grz. posagu i wiana na połowie M. (ZK 203 s. 98); tenże Kmita zobowiązuje się zapłacić Marszowskiemu 5 1/2 grz. należne c. Annie (ZK 263 s. 354-5); w M. cz. Myślenickiego → p. 3c.

1496-1513 Stanisław Marszowski z M. s. Mikołaja, br. stryj. Stanisława, ż. Jadwiga c. Krzesława Opatkowskiego (GK 25 s. 801-2; 27 s. 589; ZK 205 s. 234-6); 1496 Stan. Pustołka z Czajęcic pożycza 65 grz. od Stanisława z M. i zobowiązuje się zwrócić dług pod gwarancją wwiązania go do Czajęcic (GK 25 s. 801-2); br. Prędota i Wyszota pod pewnym zakładem zobowiązują się zachować pokój, a swoich krzywd dochodzić przed sądem (GK 25 s. 927); Stanisław z M. zastawia za 40 fl. w półgr Zofii wd. po Ocie Czarnockim wszystkie cz. dóbr dziedz. i zastawnych w M. i Zakrzowie (GK 27 s. 584); 1501 Mik. Marszowski z M. s. Stan. Marszowskiego zapłacił Barbarze Stadnickiej z Niedźwiedzia 25 fl. długu i 3 wiard. z tytułu procesu i podjętego przez nią trudu (OK 17 s. 765).

1508-20, zm. 1521/2 Mikołaj Jordan z Zakliczyna h. Trąby, dz. M. (RP 1508 k. 344r; 1520 k. 853r); 1508 cz. Jordana → p. 3c; 1509 Anna wd. po Mik. Marszowskim za zgodą br. stryj. Jana Kmity zastawia Stan. Marszowskiemu z M. dobra w M., na których miała 30 grz. oprawy (ZK 205 s. 91-2); 1511 tenże Marszowski zastawia za 40 grz. Zofii Czarnockiej dzierż, z Nieprowic wszystkie cz. dziedz. i zastawne w M. (ZK 205 s. 168); 1512 tenże Marszowski oprawia ż. Jadwidze c. Krzesława Opatkowskiego po 50 grz. posagu i wiana na połowie dóbr ruchomych i nieruchomych w M. (ZK 205 s. 202).

1513-22 Stanisław Marszowski z M., Wilczkowic i Łuszczewic br. stryj. Stan. Marszowskiego syna Mikołaja (ZK 205 s. 234-6, 315; 26 s. 269-70; OK 44 s. 575); 1513 Stan. Marszowski z M. daje Stan. Marszowskiemu z M. połowę ról folw. w M.; Stan. Marszowski s. zm. Mikołaja sprzedaje za 100 grz. br. stryj. Stan. Marszowskiemu wszystkie pozostałe cz. dziedz. w M. (ZK 205 s. 234-6); Jan Czarnocki dzierż. M. poddzierżawia na 3 lata za 6 grz. Stan. Marszowskiemu całą cz. w M., którą trzyma za 20 grz. od Prędoty Marszowskiego (ZK 205 s. 237-8); Zofia wd. po Ocie Czarnockim kwituje tegoż Marszowskiego ze spłaty 40 fl. (ZK 205 s. 298); 1516-7 Jan Czarnocki dzierż, cz. dóbr w M. poddzierżawia te dobra na 3 lata Stan. Marszowskiemu z M., który będzie mu płacił 1 kopę [gr] na ś. Stanisława [27 IX] każdego roku (ZK 205 s. 352-3, 439, 464: nie płaci); 1518 tenże Czarnocki kwituje Mik. [błędnie zamiast Stan.] Marszowskiego z dzierżawy dóbr w M. (ZK 206 s. 11); 1520 Stan. Marszowski z M., Wilczkowic i Łuszczewic sprzedaje za 17 grz. Stan. Żbickiemu z Wilczkowic wszystkie cz. dziedz. w Wilczkowicach i Łuszczewicach (ZK 26 s. 269-70); cz. Jordana → p. 3c; Zygmunt Stary zatwierdza rozporządzenie Mik. Jordana z Zakliczyna kaszt. wojn. w sprawie podziału dóbr między ż. Annę z Jarosławia i małoletnich ss. Spytka i Rafała z tejże żony a swego najstarszego s. Jana z ż. Katarzyny. Jan otrzymał po matce Pielgrzymowice, Sieborowice, Bojańczyce, Wężerów i M. (MK 35 s. 413-7)6W haśle → Bojańczyce błędne data 1521 i paginacja stron księgi; 1528 Jan Jordan z Zakliczyna zastawia za 1300 fl. żonie [urwana karta] dobra dziedz. Wężerów, Waganowice, Polanowice i M. w pow. prosz. (ZCz. 9 s. 520-1).

3B. Własn. bpstwakrak. -a. 1374 → p. 3A; 1428 → p. 3b; 1462, 1470 → p. 2; 1470-80 własn. bpa krak. (DLb. 1 s. 181, 235; 2 s. 153); 1529 bp krak. pobiera 12 grz. czynszu z M. (LR s. 5, 178).

3C. Własn. altarii Matki Bożej Śnieżnej w kat. krak. -a. 1425 bp krak. Zbig. Oleśnicki i kap. krak. potwierdzają fundację antyfony „Salve Regina” w kat. krak. przez Mik. Pieniążka prep. krak. i uposażenie tej prebendy, inkorporowanej do Kolegium Wikariuszy, czynszem z 3 ł. z siedliskami w M., kupionych przez niego u Spytka zw. Połukopek i jego matki. Kmiecie winni płacić czynsz w wysokości 13 1/2 grz. rocznie, połowę na ś. Stanisława [8 V] i połowę na ś. Marcina [11 XI]. Patronat nad preb. Pieniążek oddaje po swej śmierci dziedzicom Witowic k. Miechowa, którzy uzyskują pr. prezenty kapłana na to beneficjum (ZDK 2, 254; Kumor Diec. krak. 1 s. 324); 1428, 1430 → p. 3b; 1450 szl. Jan Barczkowski bierze od kan. krak. Jana Reja dzies. w M. stojącą w brogach, wart. 8 grz. Z tych pieniędzy ma dać Rejowi 4 grz., pozostałe zaś 4 grz. w 2 ratach wypłaci Jakubowi z Niedźwiedzia wikariuszowi wieczystemu w kat. krak. (OK 9 s. 106); 1481 w sporze między egzekutorami testamentu zm. Stan. Ligi wikariusza wieczystego w kat. krak. a Jakubem Golanem (Golyan) z Gniezna wikariuszem wieczystym w tejże kat. oraz Wojc. Machnikiem kmieciem z M. oficjał wyrokuje, że kmieć Wojciech winien w określonym terminie zapłacić egzekutorom 3 grz. i 16 gr., zaś Golan 1 1/2 grz. z tytułu czynszu [z M.] należącego do zmarłego wikariusza. Pozostałe pieniądze należące do ołtarza Matki Boskiej Śnieżnej egzekutorzy winni w tym samym czasie wypłacić do rąk Jakuba Golana (OK 2 s. 819); 1489 n. w M. 3 ł. należą do altarii → p. 3c; 1529 altarysta drugiego [!] ministerium ołtarza Matki Boskiej Śnieżnej pobiera czynsz od 3 kmieci w wysokości 9 grz. (LR s. 178).

-b. Kmiecie, karczmarze w części A, B i C. 1374 kmiecie bpa krak. → p. 3A; 1399-1423 Stan. Doniec (GK 1 s. 732, 737; 2 s. 30); 1399 Marcin, Stan. Doniec, Staszek zw. Stachura → p. 6; 1405 Doniec i Bernard (ZK 3b s. 684); 1407 Staszek karczmarz (GK 1b s. 139); 1409 Dziersław z M. ręczy za kmieci z M. Urbanowi włodarzowi wielkorządcy krak. w Skrzeszowicach spłatę 15 grz. za rolę obsianą żytem, którą u niego kupili (GK 1b s. 118v); 1412 Jan Chyla (Chila) kmieć Mikołaja z M. pozyskuje na Jachnie wd. po Jakuszu z Bełzowa 2 konie, które zatrzymał u niej woźny (ZK 5 s. 290); 1423 Andrzej z M. pozywa Pawła rataja (agricola) Dziersława z M. o to, że poranił jego sługi (GK 2 s. 130, 138, 150, 163); 1428 Jakub Bania kmieć Mik. Pieniążka prep. krak.; Maciej (colonus), Stanisław karczmarz Stan. Dzierżkowica → p. 6; Jakub kmieć bpa krak. (GK 3 s. 81); 1430 Piotr kmieć Mik. Pieniążka prep. krak.; Maciej rataj (agricola) → p. 6; 1432 Piotr Dońcowic (Donczowicz) → p. 6; 1434 Maciej kmieć (GK 5 s. 154); 1435-6 Jan zw. Jucha (ZK 197 s. 397, 473, 521); 1439 Jakub (GK 6 s. 94-5); Marek z M. ręczy Janowi z Tarnowa spłatę 15 grz. półgr przez kmieci z M. do rąk Urbana włodarza ze Skrzeszowic (GK 6 s. 157); Marcin Berdman kmieć Wawrzyńca z Boturzyna → p. 3A; 1443 Paweł [Rpiszka] z Łuczyc ręczy Piotrowi z Polanowic spłatę przez kmieci z M. 15 grz. za bróg żyta (ZK 12 s. 56); 1448 kmieć Doniec → p. 3A; 1466-7 Świątek Kurzeja kmieć (ZK 16 s. 327, 391, 415, 427); 1468 Andrzej kmieć (ZK 16 s. 453); 1481 Maciej i Mik. Śliwka kmiecie Jakuba z Pielgrzymowic → p. 3A; 1481 Wojciech Machnik kmieć → p. 3C; 1495 kmieć Pękaty → p. 3A; 1529 w M. 3 kmieci → p. 3B; Mik. Myszka → p. 6; 1535 Jan Koster z M. i Mik. Dojworek (Doyworek) z Niedźwiedzia kmiecie, kupcy dzies. we wsi, czyli w folwarku Sadowie Jana kan. krak. i prep. sand., s. Andrzeja medyka król., mają zapłacić 53 grz. szl. Janowi Kroczowskiemu słudze tegoż kanonika; tenże Kroczowski kwituje ich ze spłaty 13 1/2 grz. oraz 20 ćw. owsa, 10 ćw. pszenicy i 2 ćw. grochu zamiast 11 1/2 grz. (OK 61 s. 1008-9, 1086-7); 1541 Jan Koster → p. 5; Jan Koster stary i jego s. Jan ze Słomnik kupują za 28 grz. od pisarza włodarstwa bpstwa krak. szl. Stan. Świątnickiego dzies. snop. z ról kmiec. w Raciborowicach i Pielgrzymowicach; Walenty Machnik i Jan Pękaty (Pekathi) z M. kupują u tegoż pisarza za 19 grz. dzies. snop. w Łagiewnikach i Jugowicach (OK 71 s. 357, 374).

-c. Areał, folwark, dwór, pobór. 1448, 1513 dwór → p. 3A; 1458 M. w par. Racławice [!] skazana na karę XIV za niezapłacenie wiard. (GK 14 s. 56); 1470-80 w M. 4 ł. kmiece, karczma z rolą i folwark należące do bpa krak. (DLb. 1 s. 181; 2 s. 153); 1475 cz. M. należąca do [Jana z Pielgrzymowic] podsędka krak. nie zapłaciła 6 gr poboru i 2 gr łanowego (GK 20 s. 35); 1489 pobór z cz. bpa krak. z 4 ł., z cz. Kmity z 3 ł., z cz. altarysty z 3 ł.; 1490-3 z cz. bpa z 3 ł., z pozostałych cz. jw.; 1494 z cz. bpa z 2 1/2 ł., z cz. Kmity z 3 ł.; 1495-8 z cz. bpa z 2 1/2 ł., z cz. Myślenickiego z 3 ł., z cz. altarysty z 3 ł.; 1499-1501 z cz. bpa z 3 ł. i z cz. altarysty z 3 ł.; 1508 z cz. bpa z 3 1/2 ł., z cz. Jordana z 1 ł., z cz. altarysty z 3 ł.; 1509-12 z cz. bpa z 3 1/2 ł., z cz. Jordana z 1 1/2 ł., z cz. altarysty z 3 ł.; 1513-20 z cz. bpa z 3 1/2 ł., z cz. Jordana z 3 ł., z cz. altarysty z 3 ł. (ŹD s. 441; RP k. 14, 43r, 80r, 116r, 137r, 163v, 179v, 193v, 209v, 252r, 28 Ir, 344r, 369r, 546v, 573v, 600r, 630r, 712v, 735v, 752r, 793r, 815r, 830r, 853r); 1530 pobór z każdej cz. jw. z 3 ł. (RP k. 12); 1563 pobór z cz. bpa z 4 ł., uprzednio z 3 ł., z cz. Mik. Lutomirskiego z 3 ł., z cz. altarystów z 3 ł. jak dawniej (RP k. 27).

5. 1467 Stan. Koścień mieszcz. krak. ma zapłacić 11 grz. Janowi Rzeszowskiemu kan. krak. za dzies. snop. w M. kupioną za ten rok (OK 12 s. 726); 1474 bp krak. Jan Rzeszowski nadaje kap. krak. dzies. ze wsi M. z przeznaczeniem na refekcje (Kumor Diec. krak. 2 s. 195); 1474-80 dzies. snop. i kon. z ról kmiec., folw. i roli karczemnej należą z nadania bpa krak. Jana Rzeszowskiego → 1474 do kap. krak. (DLb. 1 s. 180; 2 s. 153); 1529 dzies. z ról folw. w wysokości 1 grz. dla pleb. w Luborzycy (LR s. 303); 1541 Jan Koster z M. kupił za 27 grz. dzies. z Andrzejem wójtem [sąd.] z Niegardowa u egzekutorów testamentu zm. kan. Rosnowskiego (Ep. 19 k. 275v).

6. 1394 Adam z Janikowic pozywa Machnę i Dzierżka z M. o obcięcie ręki (ZK 1c s. 130, 132, 136, 138, 147)7W haśle → Janikowice p. 6 błędny regest; 1399 Jaszek z Polanowic z Marcinem, Staszkiem zw. Stachurą i Stan. Dońcem kmieciami z M. o główszczyznę za Wyszka kmiecia (colonus) tegoż Jaszka i o 16 ran (SP 8, 8055, uw. 276/28); 1406 Bienik z Topoli z Dziersławem z M. o krwawe rany zadane w domu pani starościny krak. [ż. Jana z Tarnowa] (GK Ib s. 3, 8, 14, 21); 1415 Dziersław z M. naganiony przez Zbigniewa Bąka kaszt. roz. dowodzi, że jest klejnotu krzyż i zawiasa i zaw. Nowina. Z tego herbu świadczą mu Tomek z Krzysztoporzyc i Leonard z Masłomiącej (ZK 6 s. 107); 1417, 1419 tenże Dziersław świadczy z h. Nowina Maczkowi Filomenie z Wójeczki, Zbyszkowi s. Szczepana z Pirocic i Tomaszowi s. Wojciecha z Damic h. Warnia (ZK 6 s. 301, 578, 585); 1428 Jakub Bania kmieć z M. pozywa Stan. Dzierżkowica z M. oraz Macieja jego osadnika (colonus) i Stanisława karczmarza z M. o poranienie na drodze publicznej. Mik. Pieniążek prep. krak. staje o swoją karę; tenże Stanisław przekłada termin ww. sprawy, ponieważ ma termin większej sprawy o 30 grz. z Marcinem z Piotrowic przed Jakuszem sędzią wwdy krak. w Kowarach (GK 3 s. 56-7, 74, 81, 97, 109, 123); 1430 Piotr kmieć z M. pozywa Mik. Marszowskiego Samsonowicza o to, że wtargnął do karczmy Sadowie (in thaberna Sadowe) i go poranił (GK 4 s. 82, 92, 105, 118, 132); 1428 Szymon kmieć z Goszczy pozywa Macieja rataja z M. o poranienie (GK 4 s. 135); Swiętochna z Polanowic i jej c. Katarzyna pozywają Piotra Dońcowica kmiecia z M. o to, że wtargnął do dziedziny ich męża i ojca [kmiecia] Marcina i go zabił. Andrzej z Damic staje o swoją karę (GK 4 s. 658-9, 673, 689, 700, 720, 737); 1451 Stanisław z M. pozywany przez Piotra z Polanowic o to, że przybył na pole jego kmiecia Jana i poranił go oraz wybił mu 2 przednie zęby (ZK 199 s. 163; GK 11 s. 568); 1451 [właściwie ok. 1454] Przecław z Krzysztoporzyc ręczy za Stan. [Dzierżkowica] z M., że pod zakładem 60 grz. zachowa pokój z Janem z Pielgrzymowic, a wszystkie spory rozstrzygać będzie w sądzie. Pielgrzymowski nie chce złożyć podobnej poręki, mówiąc, że obwinia go o 5 koni, które zatracił podczas wyprawy chojnickiej. Stanisław odpowiada z kolei, że stało się to z powodu wojny (SP 2, 3473)8W księdze zapewne pomylona kolejność składek, ponieważ w zapisce mowa o wyprawie i bitwie pod Chojnicami w 1454 r; 1490 Jan Dmoszycki z Łazan, Łukasz Zebrzydowski z Pojałowic, Marcin z Chełmu i Andrzej Kreza z Zawady z polecenia arbitrów, tj. Stanisława z Szydłowca kaszt. rad. i star. krak., Piotra z Kurozwęk podskarbiego Królestwa, Zbigniewa z Włodzisławia, Jana Potockiego, Mik. Pleszowskiego i Mszczuja z Wyszogrodu, zobowiązują się pod zakładem 200 grz. zapłacić 10 grz. Stan. Marszowskiemu za zadane mu rany (GK 23 s. 232-3); 1531 Mik. Myszka z M. zwalnia Annę Jadamową z Luborzycy z przysięgi z tytułu 1/2 grz. alimentów na utrzymanie dzieci (OK 48 s. 175).

1 W haśle → Boturzyn niepełny regest.

2 W haśle → Łuczyce p. 3A niepoprawny regest.

3 Może tożsamy z Piotrem występującym → 1408, a zm. 1409.

4 W zapisce pisarz przekreślił fragment, w którym mowa o połowie zasiewów w Polekarcicach i M.

5 Cały sekstern z zapiskami pod r. 1488 pochodzi zapewne z innej księgi, więc data jest niepewna.

6 W haśle → Bojańczyce błędne data 1521 i paginacja stron księgi.

7 W haśle → Janikowice p. 6 błędny regest.

8 W księdze zapewne pomylona kolejność składek, ponieważ w zapisce mowa o wyprawie i bitwie pod Chojnicami w 1454 r.