BĘDKÓWKA

(1470-80 Ossobnicza, Oszobnycza, 1501 Bęthkowka) potok, dziś także zw. Łączki, lewy dopływ Rudawy (HW 38), uchodzi przy Niegoszowicach1Identyfikacji dokonano po porównaniu danych źródłowych z mapą. Por. też Będkowice p. 2 i 3 - dane dotyczące obiektu topograficznego Łączki.

[Pow. krak.]

1470-80 młyn w Brzezince nad rz. O. z rolami i łąkami (DLb. 1 s. 8); Więckowice graniczą z Brzezinką od W potokiem O., w innych miejscach role i łąki przynależne do Więckowic przechodzą za potok O. i ciągną się aż do wsi Niegoszowice (DLb. 1 s. 101); 1501 Mik. Zdziech z Łazów daje Janowi Chwałkowi z Łazów pewne role w Łazach w zamian za młyn zw. Górny na rz. B. między Będkowicami i Łazami (ZK 23 s. 19-20).

Uw. Młyn w Łazach był wzmiankowany już w l. 1462 i 1470, → Będkowice, i leżał blisko mostu (na B.). Potok ten wymieniany jest również bez nazwy w Będkowicach jako rzeka przy transakcjach niwami w l. 1430 i 1438.

1 Identyfikacji dokonano po porównaniu danych źródłowych z mapą. Por. też Będkowice p. 2 i 3 - dane dotyczące obiektu topograficznego Łączki.