BIADOLINY BLIŻSZE

(1398 Badolyn, Byadolyn, Byadolini, Proximior Byadolany) dziś Biadoliny Szlacheckie, 5 km na NE od Dębna.

1. 1490-9 pow. szczyrz. (ŹD s. 445; RP s. 20); 1536 B. w ziemi krak. (ŹD s. 556); 1581 pow. sądec. (ŹD s. 147); 1470-80 n. par. Dębno (DLb. 2 s. 272).

3. Własn. szlach. 1398 w dziale rodzinnym między br. Piotrem i Janem ze Szczekocin Piotrowi przypada → Dębno i m. in. B. (DSZ 74; SP 8, 7327); 1461 Jakub Dębiński z Dębna podskarbi Królestwa daje Janowi Wilczkowi ongiś ze Zdziesławic [par. Więcławice] obecnie z Boczowa oraz jego młodszemu br. Dziersławowi 2 ł. roli w B. i 24 grz. w zamian za dworzyszcze w Krakowie (Mp. 5 t. H 13); 1463 Katarzyna c. zm. Zbigniewa z Góry [Bąkowej, pow. radomszczański] kaszt. rospierskiego wd. po Piotrze z Dębna, obecnie ż. Bartosza z Wierzchosławic, ustępuje bratu zm. męża Jakubowi z Dębna podskarbiemu Królestwa 1/3 dóbr zapisanych jej przez męża we wsiach: Wola Dębińska, Perła i B., a także 800 grz. posagu i wiana zabezpieczonych jej na tych wsiach i Suchczynie [Sufczyn] (ZCz. 4 s. 247); 1467 Jakub z Dębna podskarbi koronny i star. krak. zastawia za dług 1400 fl. Janowi Pieniążkowi z Iwanowic dobra Wolę Suchczyńską [Sufczyńską], Perłę i B. (ZK 152 s. 130); 1470-80 własn. Jakuba Dębińskiego h. Odrowąż, 5 ł. kmiec. i 1 pręt (DLb. 2 s. 272); 1471 kanclerz Królestwa Jakub z Dębna poręcza za dług król. Janowi z Baranowa wsiami: Perła, Wola Suchczyńska i B. (MS 1, 756; Mp. 5 t. N 55); 1477 tenże Jakub wwda sandom. i star. krak., jeśli nie zapłaci w terminie 200 fl. węg. i 150 grz. Elżbiecie ż. Eleazara [Rożna] z Kąśnej, da jej wwiązanie do wsi: Suchczyn, Wola Suchczyńska, Perła i B. (ZCz. 5 s. 3); 1483 Jakub ze Szczekocin s. Jana zeznaje, że Jakub z Dębna kaszt. i star. krak. zapisał mu wieczyście zamek → Dębno i wsie doń przynależne, m. in. B. (ZCz. 5 s. 49-51); 1486 to samo zeznaje Jakub z Dębna (ZCz. 5 s. 105); 1488 tenże odstępuje Jakubowi ze Szczekocin s. zm. Jana Szczekockiego zamek → Dębno i wsie doń przynależne, m. in. B. (OK 20 s. 309-10; ZCz. 5 s. 161-2); 1489 Kazimierz Jag. zatwierdza powyższe nadanie (MS 1, 1971; OK 20 s. 309-11); tenże poświadcza, że Jakub ze Szczekocin, dz. Dębna, zapisał ż. Barbarze, c. Rafała z Jarosławia kaszt. i star. sand. 3000 fl. węg. posagu i wiana na zamku → Dębno oraz na 1/2 swych dóbr m. in. B. (Mp. 5 t. V 52); a. 1490-9 B. łącznie z Suchczynem, Wolą Suchczyńską i Perłą pobór z 27 ł. (ŹD s. 445; RP s. 153, 167, 182, 196, 214, 86, 122, 49, 20); 1536 trzecia cz. B., położonych w pow. pilzn., należy do Jakuba Szczekockiego i leży w ziemi krak. (ŹD s. 556)1Obok B. (Szlacheckich) są Biadoliny (Radłowskie) położone w pow. pilzn., które należały do bpa krak. i Rokoszów. Należące do Szczekockich B. stanowiły wówczas cz. jednej wsi B.

5. 1470-80 dzies. pien. po wiard. z łanu kmiecego bpowi krak., a meszne pleb. w Dębnie (DLb. 2 s. 272); 1529 meszne 16 gr pleb. w Dębnie (LR s. 191, na s. 18 wymieniono B. dające bpowi 6 grz. dzies., zapewne dotyczy to nie tylko Biadolin Szlacheckich → przyp. 1).

1 Obok B. (Szlacheckich) są Biadoliny (Radłowskie) położone w pow. pilzn., które należały do bpa krak. i Rokoszów. Należące do Szczekockich B. stanowiły wówczas cz. jednej wsi B.