STRZĘPIŃ

1386 or. [nazwisko] Str[am]pinsky (Lek. 1 nr 56), 1387 or. Strzampino (Lek. 1 nr 95), 1388 Strampino (Lek. 1 nr 428), 1393 Strzø%%pino, Strzø%%npino (Lek. 1 nr 1378, 1563), 1394 Strzø%%mpino (Lek. 1 nr 1860), 1395 Strempino (Lek. 2 nr 1763), 1396 Sztrempino (Lek. 2 nr 1819), 1405 Strzanpino (WR 3 nr 263), 1419 Strzampyno (Metryka 1/1 nr 19e/065) 1425 Strzø%%pyno (WR 2 nr 779), 1428 Strø%%mpyno (KoścZ 9, 5v), 1439 Strzempyno (CE 2 nr 254), 1456 Strzapyno (PG 5, 36), 1459 Strzampyn (KoścZ 14, 227), 1462 Sczząmpyno! (PG 6, 212), 1464 Strzampin (KoścZ 14, 324v), 1467 Strampin (PG 6, 248v), 1481 Strampyn (KoścZ 16, 247v), 1510 Strzapyn (LBP 100), 1563 Sthrzampyn (ASK I 4, 159v), 1581 Strempin (ŹD 63), 10 km na SE od Opalenicy.

1. 1404 n. pow. kośc. (KP nr 1958); 1493 n. par. Drożyn (LBP 245).

2. 1444, 1493 wiatrak (PG 2, 13; LBP 245); [XV w.] S. koło (prope) Kościana (MPHn. 10/2 s. 72, 226); 1506 jeziora oraz położone pod Niemierzycami Zbytki [las, zarośla nal. do S. →niżej] (PG 13, 90v, dawniej k. 86v); 1516 dwór (curia), dom, lasy, jezioro i wiatrak (KoścG 7, 290); 1525 las (silva) Zbytki (KoścZ 24, 473v); 1531 zarośla (rubeta) Zbytki (KoścZ 25, 90v, dawniej k. 86v); 1561 miejsce (locus) zw. Dębnik (KoścG 14, 160); 1566 las (indago) Zapust (KoścZ 59, 237).

3. Własn. szlach. 1386-99 Szymon (Szymek) [dwóch braci o tym imieniu] Strzępińscy z S., ss. Piotra i Elżbiety (Helszki), bracia Tomasza [w tych samych latach z S. pisało się aż trzech Szymonów: dwaj bracia i syn jednego z nich; jeden z braci Szymonów stracony został na Węgrzech (wzm. z 1407); trudno powiedzieć, po którym z braci występowała w 1404 wd. Anna (Hanka); wydaje się, że Szymon starszy wystąpił samodzielnie w 1386, a jego bracia Szymon młodszy i Tomasz pełnoletność mogli osiągnąć kilka lat później, kiedy to pojawiają się wzmianki o podejmowanych przez nich staraniach (przez kilka pierwszych lat wraz z matką) o spłatę długów ojca Piotra i brata (Szymona starszego?); prawdop. obaj bracia o imieniu Szymon zmarli między 1395 a 1400 (w 1395 ich brat Tomasz nic nie posiadał w S., a w 1400 był dz. w S., może więc uzyskał cz. S. po ich śmierci); ponieważ wiadomości o braciach Szymonach nie można w sposób pewny rozdzielić, zamieszczamy niżej w jednym akapicie wszystkie informacje o nich; nie można przy tym wykluczyć, że część odnosi się do Szymona syna Szymona, który ma wprawdzie osobny akapit, ale zgromadziliśmy w nim tylko wzmianki niewątpliwie odnoszące się do niego →niżej]:

1386 Szymon [starszy?] Strzępiński toczy proces z kaszt. sant. [Dziersławem Grochołą dz. w Ostrorogu], który pozywa go w imieniu sołtysa [w S.] o 100 grz., a w swoim imieniu o 30 grz.; tenże wyznacza swymi poręczycielami Dobiesława i Mirosława ze Świekotek, a ponieważ nie stawia się na termin sąd., poręczyciele składają za niego porękę; sąd wyznacza termin na roki gen. [też →p. 4: pod 1388, zapewne cd. tego sporu] (Lek. 1 nr 56); 1393 Szymek z S. pozwany przez Włosta Nagradowskiego o zabicie jego c. (Lek. 1 nr 1378); 1393 Szymon Strzępiński ma zapłacić karę za kradzież (pena furtiva; Lek. 1 nr 1403); 1393 Szymon Strzępiński w sporze z Pawłem z Więckowic [k. Buku] o 4 grz. (Lek. 1 nr 1514); 1393 Szymon Strzępiński pozwany przez Mik. [Bytyńskiego kaszt.] starogr. o 50 grz. długu swego brata Strzępińskiego [Szymona?, Tomasza?]; najpierw był pozwany z dóbr w S., które zrezygnował swej matce [Elżbiecie] (Lek. 1 nr 1630, 1631); 1394 syn [jeden z braci Szymonów?, Tomasz?] i c. Piotra z S. w sporze z Mik. [Bytyńskim kaszt.] starogr. (Lek. 1 nr 1862); 1395 Szymon z S., jego matka Helszka, jego bratanek (filiaster) Szymon syn Szymona pozwani przez Mikołaja z Granowa o 50 grz. z 1/2 S. (Lek. 2 nr 1781, 1789; →KP nr 53 – tu Granowski pozywa tylko Elżbietę Strzępińską); 1396 Szymon z S. →niżej: Przybysław; 1396 ss. Strzępińskiej [nie wymienieni z imienia] →niżej: Elżbieta; 1398 Szymon Strzępiński z S. pozwany przez Andrzeja Kowalskiego [zapewne ze wsi Kowalskie, pow. gnieźn.] o to, że spalił jego kmieci [ich siedliska?, dobytek?] w Szewcach [k. Buku]; [szkoda wynosi] 24 grz. (Lek. 1 nr 2702, 2716); 1399 Szymon [z S.] syn Piotrka w sporze z Przybigniewem Borowskim o młyn dokowski [→Dokowo Mokre] (WR 1 nr 403); 1400 za Szymona, jego braci [Szymona i Tomasza] oraz jego bratanków [Szymona syna Szymona i Piotra z Piotrkowic] płaci Przybysław Rudnicki 10 grz. kary za kradzież i drugie tyle żupcom [asesorom w sądzie ziemskim pozn.] (KP nr 431); 1402 za Szymona z S. płaci Przybysław Rudnicki 7 1/2 grz. kary, ponieważ Szymon spalił (cremavit) w Szewcach [dobytek?, siedliska? kmieci, →wyżej: pod 1398] (KP nr 963); 1403 Szymon Strzępiński pozwany przez Jakusza Bytyńskiego [syna Mikołaja] i jego braci o długi (KP nr 1161); 1404 Anna wd. po Szymonie Strzępińskim pozywa wszystkich dziedziców i zastawników w S., lecz przybyli [imię nie podane] Brylewski reprezentant (nuncius) Jana Dokowskiego [z Dokowa Suchego] zastawnika [w S.] i duchowny (dominus) Tomasz z S., którzy twierdzą, że S. leży w pow. kośc., a nie w pow. pozn. (KP nr 1958); 1404 wspomn. Hanka wd. po Szymonie z S. ma termin w Kościanie ze wszystkimi, których pozwała z S.; Hanka wyłącza ze sporu Mik. Granowskiego dz. w S. (KP nr 1974); 1407 Szymon z S., brat Tomasza, wspomn. jako zm. →niżej: Tomasz.

1387 wspomn. [jako zm.?] Piotrek [mąż? Helszki] →niżej: Elżbieta; 1394, 1401 wspomn. [zapewne zm.] tenże Pietrasz (Piotrek) z S. →niżej: Przybysław; 1394 tegoż Piotra z S. [nie wymienieni z imienia] syn i c., 1399 Szymon syn tegoż Piotrka →wyżej.

1387 pani z S., Strzępińska [nie ma pewności, czy tożsama z Elżbietą z S., →niżej]: uczc. pani z S. [wd.?] wraz z dziećmi (pueri) zeznaje w sądzie król., że zastawiła 1/2 cz. S. Aronowi i Jordanowej Żydom z Poznania za 42 grz. długu wraz z odsetkami (Lek. 1 nr 95); Strzępińska z S. przegrywa spór o sumy główne i szkodę z [Białdamą] wdową po Jaśku Skórze [z Gaju k. Buku], która pieniądze otrzyma albo od Strzępińskiej, albo od jej syna (Lek. 1 nr 171).

1387-1405 Elżbieta1KR 8, 24, nieściśle podaje, że Elżbieta w 1386 wystąpiła z mężem Szymonem, powołując się na zapiskę Lek. 1 nr 56, gdzie jednak mowa jest tylko o Szymonie (Helszka) Strzępińska z S., [wd. po Piotrze], matka Tomasza i dwóch ss. o imieniu Szymon: 1387 taż w sporze z Łękomirem [z Niegolewa] o konie, które Piotrek [jej mąż?] ukradł Paszkowi [może chodzi o Paszka syna Łękomira?, →Niegolewo] (WR 1 nr 25); 1393 tejże jej syn rezygnuje S. →wyżej: Szymon; 1394 taż toczy proces z [Mik. Bytyńskim kaszt.] starogr. [może o dług swego syna →wyżej: Szymon, pod 1393]; taż zostaje przez sąd utrzymana przy sumie 60 grz. wiana [zapisanej] na S. i przy 1/2 S. [którą zrezygnował jej syn →wyżej: Szymon, pod 1393] (Lek. 1 nr 1860); 1395 taż pani Strzępińska płaci karę sąd. (Lek. 1 nr 2010); 1395 taż z synem Szymonem i jego bratankiem Szymonem →wyżej: Szymon; 1396 taż pani Strzępińska z synami [albo z obu Szymonami, albo z Szymonem i Tomaszem] w sporze z mieszcz. pozn. Hankiem Cieszymirem o 8 grz. [też →niżej: pod 1393-94 i 1401] (Lek. 1 nr 2093, 2123); 1400 taż w sporze z Mik. Granowskim o 40 grz. swego wiana; Elżbieta powierza swą sprawę swemu synowi Tomaszowi (KP nr 395, 405); 1405 taż [nie wymieniona z imienia] matka Tomasza →niżej: Tomasz.

1393-1402 Przybysław Rudnicki [najpewniej zastawnik] z S. [i z →Rudnik, wójt w →Buku?, posiadacz zastawny także części →Niegolewa i →Niegolewa Małego]: 1393 tenże w sporze z Hankiem [Cieszymirem] mieszcz. [pozn., →wyżej: pod 1396] (Lek. 1 nr 1563); 1394 tegoż pozywa wspomn. Hanek mieszcz. [pozn.] o 16 grz. z tytułu długu Pietrasza z S. [może Rudnicki uzyskał zastaw cz. S. w zamian za spłatę długów Pietrasza u Hanka Cieszymira?] (Lek. 1 nr 1852); 1396 tegoż poddani (homines) skazani na karę ciążenia [zajęcia nieruchomości] z powodu wystąpień i kary Szymona; tenże daje 1 grz. [sądowi] (Lek. 2 nr 1819); 1400-02 tenże →wyżej: Szymon; 1401 Sędziwój Psarski [z Psarskiego k. Pniew; też →niżej: Tomasz, pod 1400] zeznaje, że tenże Przybysław zapłacił 8 grz., które Hanek Cieszymir mieszcz. pozn. uzyskał od niego; tenże Przybysław winien odpowiadać za dług Piotrka w dziedzinie S. (KP nr 700).

1393?, 1394?, 1395-1417 Tomasz Strzępiński z S., syn [Piotra z S. i] Elżbiety, brat Szymona starszego i Szymona młodszego, duchowny (dominus), kapłan (presbiter), altarysta i wikariusz wieczysty kat. pozn. (→p. 6): 1393 [tenże? Tomasz lub jego brat Szymon] Strzępiński, 1394 [tenże? lub jeden z jego braci o imieniu Szymon] syn Piotra z S. →wyżej: Szymon; 1395 tenże Tomasz z S. pozwany przez Mik. [Bytyńskiego?, Granowskiego?] zeznaje, że nic nie ma w S. (Lek. 2 nr 1763; KR 8, 24, błędnie wymienia Szymona); 1396 [tenże?] wśród ss. Strzępińskiej →wyżej: Elżbieta; 1400 tenże wśród [nie wymienionych z imienia] braci Szymona →wyżej: Szymon; 1400 tenże z matką →wyżej: Elżbieta; 1400 tenże w sporze z Sędziwojem Psarskim o dokumenty [→wyżej: Przybysław Rudnicki, pod 1401] (KP nr 397); 1400 tenże z bratankiem (filiaster) Szymonem, dziedzice z S., pozwani przez Mik. [Bytyńskiego kaszt.] starogr. o 75 grz.; ciż toczą proces z Mikołajem o 100 grz. (KP nr 50, 392); 1403 tenże zachodzi (intercessit) w sądzie jako opiekun (tutor) za swego bratanka (filiaster) Piotrka z Piotrkowic w jego sporze z Jakubem Bytyńskim o cz. dziedziny S. (KoścZ 2, 46v); 1403-09 tenże śwd. (WR 1 nr 665, 731; KP 1507); 1404 tenże →wyżej: Szymon;

1405 tenże Tomasz toczy procesy z Piotrkiem Piotrkowskim [swym bratankiem]: Piotrek dowodzi, że Tomasz wraz ze swym bratankiem [Szymonem], matką [Elżbietą] i siostrą obiecali nie upominać się u niego o 7 grz. (WR 3 nr 363; KoścZ 2, 97); tenże dowodzi przy pomocy świadków (m. in. Prędoty Grzebienickiego i [jego brata] Piotrka), że Piotrek Piotrkowski zezwolił Tomaszowi sprzedać dziedzinę S. (WR 3 nr 264); sąd orzeka, że Tomasz ma pr. sprzedać komu chce swą cz. S. (KoścZ 2, 98v); 1407 tenże Tomasz altarysta w kat. pozn. pozywa Dzierżka Krzisliczskiego [z Krzyślic w pow. gnieźn.?] o zabicie swego brata Szymona z S.; Dzierżek odpiera zarzuty, przedstawia dok. króla Węgier [Zygmunta] (littera attestacionis), według którego Szymon został ścięty na rozkaz króla za swoje winy; tenże Tomasz zrzeka się wszystkich swych dóbr dziedz. na rzecz wspomn. Dziersława i sąd uznaje pr. bliższości Dzierżka do tych dóbr (PZ 3, 15); 1413 tenże Tomasz wikariusz wieczysty w kat. pozn.: temuż i jego następcom [wikariuszom w kat. pozn.] sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Mościc ze Stęszewa kaszt. pozn. 5 1/2 grz. czynszu na Dupiewcu za 55 grz. (CP 10, 145; Wp. 7 nr 720, reg.); 1413 tenże wikariusz kat. pozn. pozywa wspomn. Mościca kaszt. pozn. o 55 grz. [zapewne Mościc wykupił wspomn. wyżej czynsz, ale nie spłacił zapisanej wikariuszom sumy głównej] (PZ 4, 3).

1395-1404 Mik. Granowski z →Granowa i S. (w 1404): 1395 tenże Granowski toczy proces o 50 grz. z 1/2 S., 1404 tenże z S. →wyżej: Szymon; 1395 [tenże?] Mikołaj [czy Mik. Bytyński?] →wyżej; 1400 tenże Granowski →wyżej: Elżbieta; 1445 tegoż syn Mikołaj →niżej: Jurzęta.

1395-1405 Szymon z S., syn Szymona, bratanek Szymona i Tomasza: 1395 tenże ze swym stryjem Szymonem i [babką] Helszką, 1400 tenże wśród [nie wymienionych z imienia] bratanków Szymona →wyżej: Szymon; 1400 tenże ze swym stryjem, 1405 tenże [nie wymieniony z imienia] bratanek Tomasza →wyżej.

1400-05 Piotr2W haśle →Piotrkowice sugerujemy, że bratem naszego Piotra mógł być Franciszek dz. w Piotrkowicach (1401-25) oraz mieszcz. (1405-24) i burm. w Kościanie (1417). Domysł ten oparliśmy na informacji, że Franciszek procesował się w 1410 z Janem i jego braćmi z Piotrkowic o to, że zabili jego brata (KoścZ 3, 136), a nasz Piotr wspomn. jest jako zm. w 1409. Nie wydaje się, by wspomn. Franciszek burm. kośc., jeśli przyjmiemy, że mógł być bratem naszego Piotra, był z kolei tożsamy z mieszcz. kośc. Franciszkiem, który wraz z siostrą Zofią procesowali się w 1416 ze Skoraczewskimi i wójtem kośc. o majątek po swym zm. stryju Szczepanie (→Kościan, p. 3A). Wśród Strzępińskich nie znamy nosiciela imienia Szczepan (Piotrek) Piotrkowski z →Piotrkowic: 1400 tenże wśród [nie wymienionych z imienia] bratanków Szymona →wyżej: Szymon 1386-99; 1403 [małol.?] – 1405 tenże ze swym stryjem →wyżej: Tomasz; 1409 tenże wspomn. jako zm., wd. po nim Bietka (KoścZ 3, 115v); [tegoż ss. Jan i Wincenty z →Sikorzyna k. Śmigla, Bodzyniewa i →Piotrkowic].

1403-05 Jakub (Jakusz) Bytyński, syn Mikołaja: 1403 tenże toczy procesy ze Strzępińskimi o długi i o cz. S. →wyżej: Szymon 1386-99, →wyżej: Tomasz; 1405 Miroszek Bytyński oraz jego bracia Bieniak i Bodzęta toczą proces o to, że ich ojciec [Mikołaj] ma przejąć sprawę (intercederet) swego syna [a ich brata] tegoż Jakuba o dokumenty dotyczące S. (KP nr 2520).

1404 Jan Dokowski [m. in. z →Dokowa Suchego, →Sarbi i →Piekar] zastawnik w S. →wyżej: Szymon 1386-99.

1410 25 X Tomasz syn Jaśka z S. kapłan (presbiter) diecezji pozn., śwd. instrumentu notarialnego spisanego w Bolonii, zawierającego opinię uniwersytetów w Bolonii, Paryżu i Oksfordzie w sprawie spalenia w Pradze dzieł Jana Wiklefa3Na tej podstawie J. Fijałek, Polonia apud Italos scholastica. Saeculum XV, fasc. 1, Kraków 1900, s. 31, napisał, że Tomasz syn Jaśka był studentem w Bolonii (za nim ta informacja podana ostatnio w PSB 45, 80), co jednak nie wynika z cytowanego źródła. W Bolonii mógł studiować, ale mógł też jedynie załatwiać jakieś sprawy u rezydującego w tym czasie w Bolonii pap. Jana XXIII (o miejscach pobytu papieża →BulPol. 3, 208-209). J. Fijałek w formie domysłu napisał, że Tomasz syn Jaśka i Tomasz syn Prędoty (o nim →niżej) mogli być braćmi stryj. J. Fijałek identyfikował naszego Tomasza syna Jaśka z Tomaszem klerykiem z Poznania, którego ręką w 1408 odpisany został fragment Dekretu Gracjana (A. Blumenstok, Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań, „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 6, Kraków 1891, s. 411-412 nr 219). Odrzucamy natomiast hipotezę L. Korczak, że Tomasz syn Jaśka może być tożsamy z Tomaszem wikariuszem i prezbiterem kat. pozn. w 1413 (PSB 45, 80), gdyż wiemy, iż ten ostatni Tomasz wikariusz był synem Piotra i Elżbiety (→wyżej) (Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis, t. 2, Pragae 1834, s. 430).

1419-60 Tomasz Strzępiński z S., ur. ok. 1398 (BulPol. 6 nr 1354), zm. 22 IX 1460 (PSB 45, 80-84; WSB 709), syn Prędoty4Tomasz jako syn Prędoty wymieniony został też w Metryce 1/1 nr 19e/065: Thomas Prandothe de Strzampyno. Wydawcy zwracają uwagę, że „Prandothe” naniesiono inną ręką niż reszta wpisu. W najbliższej okolicy S. występowali wówczas: w 1380 Prędota z →Dupiewca (k. Stęszewa); Prędota z →Jeżewa (k. Borku); w l. 1387-1429 Prędota z Wierzei (k. Buku), brat Włodki, mąż Małgorzaty (1422), co zdaje się wykluczać jego osobę z grona domniemanych ojców bpa Tomasza, chyba że Dorota była pierwszą żoną tego Prędoty. Prędota z Wierzei najpewniej tożsamy jest z wymienianym w l. 1391-1427 Prędotą z →Grzebieniska (k. Buku), bratem Piotra i może Ubyszka. Tożsamość obu opieramy na informacji z 1427: Prędota z Grzebieniska wystąpił jako ojciec Mirosława i Mikołaja z Wierzei (PZ 9, 73). Ten właśnie Prędota Grzebienicki z bratem Piotrkiem byli w 1405 świadkami ze strony Tomasza z S. syna Piotra i Elżbiety (→p. 3: Tomasz 1393? – 1417) i Doroty (MPHn. 10/2 s. 72, 226 – katalogi bpów krak.), brat szl. Tomasza wójta w Kurzelowie (→niżej: Tomasz 1439), krewny [herbowy?] (consanguineus) Piotra [Wspinka] z Będkowa (pow. brzeziński) kan. gnieźn. [h. Prus II czyli Wilcze Kosy]5Piotr z Będkowa wystąpił jako krewny bpa Tomasza w 1460, gdy pretendował do prepozytury krak. (BulPol. 6 nr 1560). Z kolei Tomasz był wykonawcą testamentu stryja Piotra, tj. Adama z Będkowa (zm. 1451) dra dekretów i m. in. kanonika krak., gnieźn., pozn. i sandomierskiego oraz oficjała krak. (CP 29, 144v). ; Tomasz używał h. Prus I czyli Turzyna, widniejącego na jego pieczęciach (J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 239), na infule6Infuła biskupia Tomasza została wprawdzie przerobiona w XVI w. według projektu Stan. Samostrzelnika dla biskupa przemyskiego, a potem pozn. Piotra Tomickiego, który zm. w 1535, ale herb Prus I widniejący na obu wstążkach należał do Strzępińskiego (Tomicki był h. Łodzia po ojcu i h. Nałęcz po matce: WSB 767). Herb ojcowski Tomasza, tj. Prus alias Turzyna, wymieniają też m. in. katalogi bpów krak. (MPHn. 10/2 s. 72, 118, 299) biskupiej (przechowywanej obecnie w skarbcu katedry na Wawelu, fot. →m. in. www.mogila.cystersi.pl) i na nagrobku (Kor.Prał. 4, 36 – wg sporządzonego przez Paprockiego opisu pomnika nagrobnego7O nagrobku, zniszczonym zapewne na początku XVIII w., →P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 264 Tomasza w kat. krak., na którym miały być wyryte herby Prus i Leszczyc [po matce]); 1419-60 kariera duchowna →p. 6.

1424-25 Andrzej Szczepowski z S. [i →Szczepowic]: 1424 woźny sąd. zeznaje, że trzy razy wywołał dok. nabycia 2 ł. w S. przez tegoż Andrzeja i nikt nie zgłosił roszczeń [z tytułu pr. bliższości] (KoścZ 8, 91, dawniej k. 167; KR 4, 37, mylnie pod 1425); 1425 tenże śwd. (WR 2 nr 779).

1427 Mikołaj z S.: Mirosz Wierzejski ręczy za tegoż Mikołaja z S. i [swego? – odczyt niepewny] brata Mik. Kłodziejskiego [z Kłodziska] Zachariaszowi z Ćmachowa w sprawie rezygnacji na rzecz Zachariasza 1/2 Wróblewa (PZ 9, 74; w TD odczyt: „jego” brata, tj. Mikołaja z S.).

1428 Wojc. Dokowski [z →Dokowa Mokrego, brat Andrzeja z Dokowa Mokrego] oraz jego kmiecie Szymon i Błażej (określony także jako Błażej z S.) [co może świadczyć, że Dokowski posiadał cz. S.] toczą proces z [kan. pozn.] Mik. Kickim ze wsi [bpiej] Januszewice (KoścZ 9 k. 5v, 32v).

1438 Winc. Strzępiński śwd. (WR 1 nr 1599).

1438 Jarosław Strzępiński śwd. [czy tożsamy z Jarosławem z →Dokowa Suchego lub z Jarosławem z S. 1453?, →niżej] (WR 1 nr 1599).

1439 szl. Tomasz, nazwany bratem Tomasza z S. doktora dekretów [a więc byłby synem Prędoty i Doroty, →wyżej: Tomasz 1419-60], kupuje od abpa gnieźn. Winc. Kota wójtostwo w Kurzelowie (ZDM nr 545; VG 353-354).

1444 Mikołaj z S. [nie wiemy, czy tożsamy z Mikołajem z S. 1427 →wyżej] sprzedaje Mikołajowi z →Dokowa [Suchego] 2 ł. i wiatrak w S. za 70 grz. (PG 2, 13).

1445 szl. Jurzęta8W 1437 występuje Judka Jurzęcina, ż. (naszego?) Jurzęty (Jursanthe) niegdyś z Witkowic (k. Szamotuł) i siostra Miroszka niegdyś z Wierzei (WR 1 nr 1580). Była więc c. Prędoty z Grzebieniska oraz siostrą Mikołaja z Wierzei (→przyp. 4) (Jurzatha) [syn Jury?9Jedyny znany z tego czasu nosiciel tego imienia to Jura z →Bielaw 1397-1421, →Chojnicy 1387-1416, →Sadów 1402-03, Tworkowa k. Murowanej Gośliny, →Glinna 1403 i Złotnik k. Poznania, kaszt. rogoz. 1401-02, h. Przosna, syn Jury, brat Piotra z Chojnicy, mąż Anny c. Piotra Suczki z →Psarskiego (k. Poznania), ojciec Jana Chojnicy z Moraska, Wojciecha z Glinna, Winc. Czurydły z Bielaw, Abrahama i Mirosławy] z S. w sporze [o co?] z Mikołajem z Granowa [synem Mikołaja →wyżej: Mik. Granowski] (KoścZ 12, 619).

1447 szl. Tomasz10Nie wiadomo, czy nasz Tomasz tożsamy jest z Tomaszem wójtem kurzelowskim w 1439 (→wyżej), który wystąpił jako brat Tomasza syna Prędoty h. Prus I, czy też jest to inny Tomasz – h. Korzbok, ojciec Wincentego, Jana, Jakuba, Tomasza, Piotra i Mik. Strzępińskich (Tomek) niegdyś Strzępiński kupuje od Elżbiety Wolikowskiej [z Wolikowa k. Osiecznej, obecnie Wolkowo] ż. Macieja z Budziejewa [pow. gnieźn.] jej części w Plastowie i Wolikowie w pow. kośc. za 100 grz. (PG 2, 183); 1447 tenże w sporze z Piotrem [Watą] z Głuponi [i m. in. z Kosiczyna] o porękę za Piotra Bylęckiego (PZ 16, 50v); 1447 tenże w sporze ze [wspomn.] Piotrem Watą z Kosiczyna i Janem z Otusza (PZ 12 k. 29, 31v); 1466 [tenże?] Tomasz Strzępiński [h. Korzbok] wspomn. jako zm., jego ss. →niżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy.

1449 Mik. Jaskólecki [z Jaskółek k. Grodziska i] z S. toczy proces z Maciejem niegdyś Sepieńskim (KoścZ 13, 448v); 1464 wd. po nim Anna →niżej: Jan Niemierzycki.

1450-67 (wspomn. jako zm. 1493) Wincenty, 1452-87 Jan, 1456-64 Jakub, 1459-66 Tomasz, 1459 Piotr i 1459-93, 1506? Mik. Strzępińscy z S., h. Korzbok [→niżej: Wojciech, Wacław i Maciej, pod 1425], ss. Tomasza [czy ident. z Tomaszem 1447? →wyżej]:

1450 tenże Wincenty kupuje od Jana Tarnki z Grodziszczka cz. Grodziszczka za 300 fl. (PG 4, 102v); 1452 tenże Jan występuje w sądzie za Grzymka z Niegolewa w jego sporze z Janem i Piotrem braćmi z Niemierzyc (PZ 17, 50); 1456 tenże Jakub zapisuje ż. Annie 70 grz. posagu na cz. w S., która winna mu przypaść z działów z braćmi; wspomn. Anna sprzedaje swym braciom Andrzejowi i Maciejowi swą cz. w Kawczu po matce za 70 grz. (PG 5, 36; BR 628 nr 162); 1459 ciż Tomasz, Jan, Jakub, Piotr i Mikołaj bracia niedz. z S. w sporze z Janem i Piotrem ss. Mik. Niemierzyckiego (KoścZ 14, 227); 1461 tenże Jan zapisuje ż. Barbarze z Ujazdu po 100 grz. posagu i wiana na całych swych częściach w S., tj. na 4 ł. oraz na 2 częściach pieniędzy, które ma u Zbąskiego; Barbara ustępuje swemu bratu Hinczce całe swe części po rodzicach w Ujeździe (PG 6, 65, dawniej k. 114); 1462 tenże Jakub sprzedaje Janowi niegdyś z Chojnicy 2 1/2 ł. w S. za 63 grz. (PG 6, 212, dawniej k. 214); 1463 ciż Jakub, Jan i Mikołaj bracia niedz. z S. sprzedają Stefanowi z Cieśli 2 1/2 ł. w S. (w tym 1 ł. sołectwa) za 66 grz. (PG 6, 189, dawniej k. 202v); 1463 tenże Jan występuje jako stryj Jadwigi siostry Bartosza z Kobylnik i ż. [Jana] Mścicha z Chwałkowa [Kościelnego] (PG 6, 170, dawniej k. 164); 1464 tenże Wincenty toczy procesy z Katarzyną ż. Marcina Pasierbickiego oraz z Andrzejem, Benedyktem i Dobrogostem braćmi z Brodów (PZ 18 k. 74v, 78); 1464 ciż Jakub, Mikołaj i Jan bracia niedz. z S. w sporze z Abrahamem Jaskóleckim (KoścZ 14, 324v); 1466 ciż Jan, Mikołaj i Tomasz bracia niedz., ss. zm. Tomasza Strzępińskiego, toczą proces z Czuchną (Szuchna) ż. Pakosza z Goliny (KoścZ 15, 190; K 2, 193, błędnie pod 1465); 1467 tenże Mikołaj sprzedaje Janowi niegdyś Chojnickiemu 2 1/2 ł. w S. (z działów z braćmi) za 60 grz. (PG 6, 241); 1467 ciż Wincenty i Mikołaj bracia niegdyś z S. sprzedają swemu bratu Janowi z S. całą swą cz. w S., tj. 2 1/2 ł., otrzymaną po śmierci brata Piotra z S., za 60 grz. (PG 6, 248); 1476 tenże Jan daje Mik. Cykowskiemu całą swą cz. w S., tj. 7 1/2 ł., w zamian otrzymuje całe Cykowo i 100 grz.; tenże Jan zapisuje ż. Barbarze po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Cykowa (PG 9, 59); 1476 tenże Mikołaj zapisuje ż. Annie po 60 kóp gr posagu i wiana na 5 ł. w S. (PG 9, 59); 1485 tenże Mikołaj pozywa Mikołaja i Jana ss. Andrzeja Dokowskiego (KoścG 3, 14); 1487 tenże Jan oraz Jan Dokowski kupują z zastrz. pr. wykupu od Mik. Woźnickiego m. Drożyn za 300 fl. (PG 10, 80v); 1493 tenże Mikołaj zawiera ugodę z Gerwardem i Jerzym braćmi rodz. niedz., dziedzicami w S. [swymi bratankami, ss. Wincentego] (PZ 22, 124); 1493-99 tenże Wincenty wspomn. jako zm.; tegoż cc. Katarzyna ż. Mik. Mokronoskiego z Mokronosa i Olszyc w pow. pyzdr. oraz Małgorzata ż. Piotra Błociszewskiego z Błociszewa i Gaju [k. Śremu] (PG 7, 126v; PG 11, 2; KoścG 5, 7v); 1506 [tenże?] Mik. Strzępiński [lub Mik. Cykowski 1476] →niżej; 1508-10 tenże Mikołaj wspomn. jako zm., wd. po nim Anna (1508, jako zmarła wspomn. w 1510) z ss. →niżej: Wojc. Dzieża i Stan. Jandi Niemierzyccy.

1452-1510 Jan Niemierzycki z S. (od 1480) i →Niemierzyc, syn Mik. Niemierzyckiego: 1452, 1459 tenże z Niemierzyc z bratem Piotrem →wyżej; 1453 tenże Jan Niemierzycki z bratem Piotrem w sporze z Jarosławem z S. (KoścZ 14, 191); 1464 tenże Jan z Niemierzyc pozwany przez Annę wd. po Mik. Jaskóleckim o to, że wtargnął do jej folw. (in predium alias w gumno) w S. i spowodował szkody wartości 20 grz. (KoścZ 14, 324); 1480 tenże zapisuje ż. Katarzynie [wd. po Janie Kolnickim alias Chwałkowskim, córce Mik. Brodnickiego] po 200 grz. posagu i wiana na częściach S. i Niemierzyc (PG 9, 202v); 1480 tenże kupuje od Anny ż. Andrzeja niegdyś Strzępińskiego i jej syna Bartosza 3 1/2 ł. opust. w S. za 100 grz. (PG 9, 201v); 1480 tenże →niżej: Andrzej Strzępiński; 1506 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Mik. Strzępińskiego 3 ł. w S. i położone pod Niemierzycami Zbytki [las, zarośla →p. 2], które nal. do tych łanów, wraz z jeziorami oraz pr. ścinania drzew i koszenia łąk za 29 grz. (PG 13, 90v, dawniej k. 86v); 1510 tenże kupuje od Katarzyny c. Piotra Grzebienickiego, ż. Mac. Sędzińskiego, 2 1/2 ł. w S., tj. jej cz. po matce, za 30 grz. (PZ 24, 11v); 1510 tenże →niżej: Wojciech, Wacław i Mac. Strzępińscy.

1453 Jarosław z S. [czy tożsamy z Jarosławem z →Dokowa Suchego lub z Jarosławem Strzępińskim 1438?] →wyżej.

1462 Dobrogost niegdyś Zajączkowski odstępuje Janowi i Michałowi z Pożegowa 101 grz. na S., Pożegowie i Więckowicach, oni zaś odstępują mu swe pr. do sumy 60 grz. po rodzicach zapisanej na Pożegowie (PG 6, 213).

1462 Wojciech z Tarnowa11Znamy wsie Tarnowa k. Rakoniewic w pow. kośc., Tarnowa albo Tarnowa Łąka k. Rydzyny w pow. kośc. (w dobrach Rydzyna) oraz kilka wsi o nazwie Tarnowo: w powiatach gnieźn., pyzdr., kcyn., kośc. oraz pozn. (obecnie Tarnowo Podgórne) syn zm. Andrzeja sprzedaje Winc. Dokowskiemu 6 1/2 ł. w S. za 150 grz. (PG 6, 197).

1462 Winc. Dokowski [z →Dokowa Suchego]: tenże →wyżej; tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 166 grz. posagu i wiana na 2 ł. w S. (PG 6, 124).

1462-67 Jan niegdyś z Chojnicy, niegdyś Chojnicki, kupuje cz. S. →wyżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy.

1463 Stefan z Cieśli kupuje cz. S. →wyżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy.

1470 Andrzej Strzępiński: Jan starszy i Jan młodszy bracia z Rydzyny pozwani przez swego stryja Wawrz. Pawłowskiego o niedopełnienie zobowiązań uwolnienia go od długów, m. in. 21 fl. na rzecz tegoż Andrzeja (KoścZ 15, 450-452); 1480 tenże Andrzej wspomn. jako zm.; wd. po nim Anna [z domu? Moraczewska] z synem Bartoszem →wyżej: Jan Niemierzycki; 1480 wspomn. Anna z synem Bartoszem kupują od Mik. Dokowskiego części w →Roszkowie [k. Kościana] i zobowiązują się stawić panny Barbarę, Agnieszkę, Małgorzatę i Katarzynę cc. niedz. wspomn. Anny, a siostry Bartosza, aby ze swych dóbr po rodzicach w S. skwitowały Jana Niemierzyckiego (PG 9, 200v; PyG 4, 82); 1493 jako stryj dzieci Anny Moraczewskiej występuje Jurga Piekarski (KoścG 4, 8).

1476 Mik. Cykowski →wyżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy; 1481 [tenże?] Mik. Cybek Strzępiński z S. [ten sam? Mikołaj z →Cykowa 1462-76, syn Winc. Pradla czyli Cybka] zeznaje 36 grz. długu na rzecz Mac. Radwankowskiego (KoścZ 16, 247v); 1502 [tenże?] Mik. Cybek Strzępiński występuje jako wuj Zofii Ujejskiej ż. Piotra Pielgrzyma Kobylnickiego oraz siostry Stanisława i Jana z Ujazdu [były to dzieci Hinczy z Ujazdu, brata Barbary, która była ż. Jana Strzępińskiego] (KoścZ 18, 47); 1506 [tenże?] Mikołaj [lub Mik. Strzępiński →wyżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy] sprzedaje 3 ł. w S. →wyżej: Jan Niemierzycki.

1493 Gerward, 1493-1524 Jan oraz 1493-1526 Jerzy (Jurga) Strzępińscy z S., a Jan i Jerzy też z →Mirzewa, ss. Wincentego (PyZ 19, 26v): 1493 ciż Gerward i Jerzy bracia rodz. niedz., dziedzice w S. →wyżej: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy; 1493 ciż skwitowani przez swą siostrę rodz. Katarzynę ż. Mik. Mokronoskiego z jej części po rodzicach w S. (PZ 22, 210v); 1496 tenże Jan występuje jako wuj Małgorzaty ż. Jana Błociszewskiego (PG 7, 121v, wpis nie dokończony);

1501-23 tegoż Jana ż. Anna Jurkowska [wd. po Mik. Jurkowskim, a c. Stan. Mirzewskiego] (KoścG 5, 110v; KoścG 7, 178; KoścZ 18 k. 91v, 181; KoścZ 19, 42; KoścZ 22, 48): 1512 taż pani wienna w Jurkowie, wwiązana do cz. dóbr Śrem [k. Sierakowa] (KoścZ 18, 349v); 1512 taż jest matką Jana, Andrzeja i Urszuli, dzieci jej i pierwszego męża Mik. Jurkowskiego (KoścZ 18, 366); 1512 taż daje swym dzieciom Mikołajowi i Stanisławowi (ss. jej z obecnego męża tegoż Jana) oraz Janowi i Andrzejowi całe Mirzewo oraz części wsi Łęka Mała i Łęka Wielka (KoścZ 22 k. 28v, 30); 1523 taż kupuje od Andrzeja Westerskiego części Pokrzywnicy i Okala w pow. pyzdr. (KoścZ 24, 543v; PG 15, 497v);

1502-19 tenże Jan występuje jako: 1502 stryj Małgorzaty c. Jana Jarogniewskiego (KoścZ 18, 27v), 1509 wuj Scholastyki wd. po Janie Sepieńskim, obecnie ż. Stan. Luboskiego (KoścZ 19, 8; KoścZ 22, 10v), 1519 stryj Barbary wd. po Piotrze z Kawcza (KoścZ 19, 61); 1510 ciż bracia Jerzy i Jan Jurkowski [przyjął nazwisko żony i potem wielokrotnie tak był nazywany!] →niżej: areał i p. 5; 1513 tenże Jan wśród poręczycieli Mac. Skaławskiego z →Rogaczewa (KoścZ 19, 35v); 1513 tenże Jan w imieniu swoim oraz żony Anny Jurkowskiej w sporze z Janem i Andrzejem z Jurkowa [jej ss. z pierwszego męża] o to, że wygnali ją z oprawy zapisanej jej przez pierwszego męża na połowie Jurkowa (PG 68 k. 285, 296v); 1513 ciż Jan i Jerzy wwiązani do dóbr Mik. Mokronoskiego [męża ich siostry Katarzyny], tj. do 1/2 wsi Mokronos (PyZ 19, 122); 1514, 1517 tenże Jan →niżej: Wojc. Dzieża i Stan. Jandi Niemierzyccy; 1515 tenże Jan jest ojczymem Jana Jurkowskiego syna zm. Mikołaja (KoścG 7, 202v); 1522 tenże Jan z ss. Mikołajem i Stan. Strzępińskimi oraz Jerzy Rogaczewski, dziedzice w Mirzewie, zapisują dożywotnio Kat. Mirzewskiej wd. po Stan. Mirzewskim [był ojcem Anny ż. tegoż Jana] 8 fl. czynszu na Mirzewie (PG 15 k. 441v, 453v); 1524 temuż Janowi sprzedają jego ss. niedz. Mikołaj i Stan. Strzępińscy 3 1/2 ł. os. w Mirzewie z zastrz pr. wykupu za 100 fl. (PG 15, 19); 1526 tenże Jerzy oraz [jego bratankowie, ss. Jana] Stanisław i Mik. Jurkowscy [przejęli nazwisko po pierwszym mężu swej matki!] dzielą między siebie S. i cz. Mirzewa: Stanisław otrzymuje cz. S. i sprzedaje tę cz. Annie Kokorzyńskiej ż. Stan. Jandi Niemierzyckiego za 200 grz. (PG 16 k. 131, 131v).

1493-1518 (wspomn. jako zm. 1519) Marcin12W tym czasie dziedzicami S. i →Psarskiego było co najmniej dwóch Marcinów. Nie mamy pewności, czy wszystkie zamieszczone tu informacje dot. naszego Marcina Strzępiński sive Psarski z S. i →Psarskiego [k. Śremu] (TD): 1493 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Tomasza Bieczyńskiego części w →Srocku Wielkim za 80 fl. (PG 7, 2v; PG 11, 3v); 1493 Dorota ż. tegoż Marcina oraz jej siostry Kat. Skoraczewska i Małg. Zwanowska [cc. Stan. Szczodrowskiego] dziedziczki w Darnowie (PG 11, 9v); 1494 tenże i Jakub Bobolecki, bracia stryj., kwitują Jan Wrocka i jego ludzi z Trzebosza [w ks. głog.] z otrzymanej od nich główszczyzny 100 fl. za zabitego przez nich Sędziwoja Strzępińskiego (KoścG 4, 31); 1494 tenże Marcin Czewlej Strzępiński kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jana, Marcina i Stanisława braci z Mieściska całe Zamorze w pow. pozn. za 170 fl. (PG 11, 81, dawniej k. 67; GG 11, 71); 1494 Dorota ż. tegoż Marcina Strzępińskiego rezygnuje z zastrz. pr. wykupu Janowi, Marcinowi i Stanisławowi z Mieściska 1 ł. os. i 2 ł. opust. w Darnowie za 90 fl. (GG 11, 71v); 1495-96 Dorota ż. tegoż Marcina sprzedaje swą cz. Darnowa, otrzymaną pr. bliższości po stryju rodz. Janie Szczodrowskim i należną jej w dziale z jej siostrami rodz. Małgorzatą i Katarzyną, za 50 grz. pannie Róży byłej dziedziczce w Jarogniewicach i za 56 grz. Wojciechowi siostrzeńcowi rodz. tej Róży, synowi zm. Jana Wolickiego (PG 7, 93; PG 11, 116v); 1495 tenże Marcin w imieniu swoim i ż. Doroty Łęckiej prezentują kan. pozn. Andrzeja Ciesielskiego na plebana w Łękach (ACC 72 k. 27, 29v, 30v, 48v, 90); 1496 temuż Marcinowi i jego ż. Dorocie ręczą Jan pleb. w Lubiniu i Piotr dziedzice w Błociszewie, że uwolnią od roszczeń osób trzecich 1/2 Lubiatowa, którą sprzedali im z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (KoścG 4, 98v); 1499 tenże występuje jako wuj Małg. Jaromirskiej ż. Jana Herstopskiego (PG 12, 31v); 1499-1518 tenże dz. wsi →Psarskie (PG 12, 68; PG 64, 182v; KoścG 7, 196; PG 15, 215v); 1511 tenże występuje jako stryj Barbary c. zm. Piotra Międzychodzkiego i siostry Jakuba (KoścG 7, 69v); 1514 tenże Marcin sprzedaje Pawłowi Górskiemu 1/3 Góry w pow. pozn. (PG 15, 44v); 1516 tenże oraz Marcin z bratem Mikołajem, Dorota i Małgorzata siostry rodz., dziedzice wsi Psarskie z jednej oraz Zachariasz, Piotr, Benedykt i Marcin z Jarosławek z drugiej strony zawierają ugodę w sporze o połowę sołectwa w Psarskiem (PG 69, 359v); 1519 tenże Marcin wspomn. jako zm.; wd. po nim Małg. Chojeńska; jego dzieci z pierwszej ż. Doroty Szczodrowskiej: Wawrzyniec i Jadwiga; jego dzieci z drugiej ż. Małg. Chojeńskiej: Jan, Jakub i Katarzyna (KoścG 8, 22v); 1524 Małg. Strzępińska wd. po tymże Marcinie kwituje swego brata Jana Chojeńskiego z części po rodzicach w Chojnie w pow. kośc. (KoścZ 24, 408v).

1494 Sędziwój Strzępiński wspomn. jako zm. →wyżej.

1508-31 Wojciech zw. Dzieża, 1510-31 Stanisław zw. Jandi Niemierzyccy z →Niemierzyc i S., ss. Jana z Niemierzyc i S.: 1508 tenże Wojciech [w źródle mylnie nazwany Janem13Na pewno nie chodzi o ż. Jana Niemierzyckiego, ojca Wojciecha, gdyż w 1513 jako wd. po Janie wystąpiła Katarzyna (PG 65, 268v). W zapisce mógł jedynie nastąpić inny błąd, tj. Jan zapisał oprawę swej synowej] zapisuje ż. Dorocie Otorowskiej po 70 grz. posagu i wiana na czwartych częściach Niemierzyc i S. (PG 14, 68); 1510 ciż bracia →niżej: areał; 1510 tenże Wojc. Dzieża zawiera ugodę z Maciejem, Wacławem i Wojciechem ss. zm. Mik. Strzępińskiego, którego zabił; arbitrzy potwierdzają ugodę z 1508, zawartą jeszcze za życia Anny [wd. po Mikołaju], według której tenże Wojciech zabił Mikołaja w obronie własnej (PG 66, 340v); 1514 tenże Stan. Jandi z S. płaci 3 grz. Janowi Strzępińskiemu (KoścZ 18, 524v); 1516 tenże Stanisław oprawia swej ż. Annie Kokorzyńskiej po 80 grz. posagu i wiana na 1/4 swej cz. w Niemierzycach i na cz. S., w tym na całym dworze (curia), domu i 3 ł. opust., lasach, jeziorze i wiatraku tamże (KoścG 7, 290); 1517 działy braterskie tychże braci: każdy z nich posiada 1/2 Niemierzyc oraz cz. S. [w haśle →Niemierzyce nieściśle piszemy o 1/2 ł. w S.] (KoścZ 19, 64v; KoścZ 22, 57v); 1517 ciż bracia dają Janowi Strzępińskiemu swoją rolę zw. Ciesielska w S., w zamian za rolę zw. Jaszkowska w S. (KoścZ 19, 61v; KoścZ 22, 55); 1518 tenże Wojciech zapisuje ż. Apolonii Więckowskiej po 60 grz. posagu i wiana na połowach swych części w Niemierzycach i S. (PG 15, 233v); 1519 tenże Stanisław zapisuje ż. Annie Kokorzyńskiej po 80 grz. posagu i wiana na częściach Niemierzyc i S. (KoścZ 19, 76; KoścZ 22, 67v); 1526 tegoż Stanisława ż. Anna Kokorzyńska kupuje od Stan. Jurkowskiego cz. S. za 200 grz. i sprzedaje tę cz. S. za tę samą sumę Janowi Dokowskiemu (PG 16 k. 131v, 197); 1531 ciż bracia oraz Jan Dokowski przegrywają spór z Mac. Strzępińskim o zarośla Zbytki w S. (KoścZ 25, 90v, dawniej k. 86v; w haśle →Niemierzyce błędnie piszemy o Mac. Woźnickim, zamiast Strzępińskim); 1531 tenże Wojciech powierza na wypadek swojej śmierci Marcinowi Goździchowskiemu, Wojc. Zadorskiemu, Janowi Więckowskiemu i Mac. Otuskiemu opiekę nad swymi częściami w Niemierzycach i S., a także nad swymi dziećmi: Janem synem z jego ż. Doroty oraz Jakubem, Maciejem, Mikołajem, Zofią, Anną, Apolonią i Heleną zrodzonymi z obecnej ż. Apolonii (KoścZ 19, 148v); 1547 wspomn. Apolonia Niemierzycka wd. po tymże Wojciechu wraz z synem Mikołajem dziedzice w 1/2 Niemierzewa i S. (PG 89, 152v); 1548-59 tegoż Wojciecha syn Jakub Niemierzycki →niżej.

1508-10 Wojciech (Olbracht), 1508-18 Wacław i 1508-49 Mac. Strzępińscy z S., h. Korzbok, ss. Mik. Strzępińskiego (1459-93): 1508-10 ciż bracia →wyżej; 1510 ciż bracia →niżej: areał; 1510 tenże Maciej syn zm. Mik. Strzępińskiego ręczy Janowi Niemierzyckiemu za swych braci rodz. tychże Wacława i Wojciecha (KoścZ 18, 128); 1515-25 tenże Maciej dz. w Górze w pow. pozn. (PG 15, 44v; PG 16, 58v); 1518 ciż Maciej i Wacław bracia niedz. sprzedają z zastrz. pr. wykupu Janowi Dokowskiemu 1 ł. opust. w S. za 11 grz. (PG 15, 258);

1520-49 tenże Maciej: 1520 tenże zapisuje ż. Dorocie Górskiej [c. Jana Górskiego] po 100 grz. posagu i wiana na połowach swych części w S. i Górze, należnych mu z działu z bratem rodz. Wincentym [recte: Wacławem] (PG 15, 363v-364); 1525 tegoż ż. Dorota Górska rezygnuje Pawłowi Górskiemu 1/2 Góry (PG 16, 70); 1525 tenże h. Korzbok świadczy o szlachectwie Piotra Gorzeńskiego kan. pozn. w drugiej parze [jako krewny z rodu jego matki] (MHP nr 287); 1525 tenże toczy proces z Janem Dokowskim, który zabrał 3 siekiery w tegoż Macieja lesie Zbytki [nal. do] dziedziny S. (KoścZ 24, 473v); 1525 tenże występuje jako stryj Zofii c. zm. Jana Rosnowskiego zw. Ropyl i ż. Jakuba Rosnowskiego zw. Anioł (PG 16, 70); 1526 tenże kupuje cz. wsi →Kamieniec (PG 16, 108); 1529 tenże płaci karę, bo nie stanął z pozwu siostry rodz. Jadwigi Strzępińskiej (KoścZ 24, 639v); 1531 tenże →wyżej: Wojciech i Stan. Niemierzyccy; 1538 tenże (w towarzystwie ż. Doroty Gorskiej) zapisuje Annie c. Jana Piekarskiego, a ż. syna swego Wojc. Strzępińskiego, po 220 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. S. (PG 17, 166v); 1548 wspomn. Anna wd. po Strzępińskim, obecnie ż. Jakuba Niemierzyckiego (PG 18, 429v; KoścG 9, 99); 1549 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Jakubowi Niemierzyckiemu [synowi Wojc. Dzieży →wyżej] 2 ł. opust. w S. za 200 grz.; łany te tenże Maciej kupił od tegoż Wacława Strzępińskiego (PG 18, 482v); 1549 tenże zawiera ugodę z Jakubem Niemierzyckim w sprawie zapisanej na S. oprawy Anny wd. po swym synu Wojc. Strzępińskim (PG 91 k. 37, 102, 226v).

1510 Katarzyna i 1514-15 Apolonia Grzebienickie cc. Piotra Grzebienickiego: 1510 taż Katarzyna ż. Piotra Sędzińskiego sprzedaje swą cz. po matce w S., tj. 2 1/2 ł. →wyżej: Jan Niemierzycki; 1514 taż Apolonia ż. Marcina tkacza ze Środy, w towarzystwie Stan. Kąsinowskiego stryja i Michała Ciesielskiego kan. pozn. wuja, daje swą cz. po matce w Cieślach w pow. pozn. i swą cz. S. [swemu bratu] Janowi Grzebienickiemu w zamian za 1/2 karczmy w Grzebienisku i 35 grz. (PG 15, 25; PG 69, 141v); 1515 taż Apolonia; do jej dóbr po matce w S. wwiązany [jej brat] Jan Grzebienicki (KoścG 7, 182).

1512-26 Mikołaj i Stan. Strzępińscy, Jurkowscy, Mirzewscy, z S., →Okala, →Pokrzywnicy i →Mirzewa, ss. Jana Strzępińskiego (1493-1524): 1512, 1522, 1524, 1526 ciż →wyżej: Gerward, Jan i Jerzy Strzępińscy; 1526 tenże Stanisław otrzymuje w dziale dóbr od brata Mikołaja jego cz. po ojcu w S. oraz cz. Pokrzywnicy po matce Annie Mirzewskiej (PG 15, 131); 1526 tenże Stanisław sprzedaje z zastrz. pr. wykupu swej siostrze rodz. Barbarze ż. Piotra Krzesińskiego 1/2 Pokrzywnicy za 40 grz. (PG 16, 137); 1526 tenże Stan. Jurkowski →wyżej: Wojc. Dzieża i Stan. Jandi Niemierzyccy; 1526 tenże Mikołaj sprzedaje Janowi Dokowskiemu swe pr. bliższości do cz. S. (PG 16, 135v).

1518-33 Jan Dokowski: 1518, 1525 tenże →wyżej: Wojciech, Wacław i Mac. Strzępińscy; 1526 tenże kupuje cz. S., 1531 tenże →wyżej: Wojc. Dzieża i Stan. Jandi Niemierzyccy; 1526 tenże →wyżej; 1533 tenże z ss. Janem i Feliksem zapisują Annie c. Sędziwoja Sadowskiego, a ż. Feliksa, po 300 grz. posagu i wiana m. in. na swych częściach S. (PG 16, 575v).

1519-25 Wawrz. Strzępiński syn Marcina Strzępińskiego sive Psarskiego: 1519 tenże z siostrą Jadwigą →wyżej: Marcin; 1522 tenże winien jest pewną sumę Feliksowi Ciesielskiemu kan. łęcz. (KoścZ 19, 95); 1523 tenże z siostrą Jadwigą kupują z zastrz. pr. wykupu od Jakuba Międzychodzkiego 1/2 wsi Międzychód za 70 grz. (KoścZ 19, 104; KoścZ 22, 90); 1523 tenże występuje jako stryj Jakuba Wławskiego [ze wsi Wława, pow. pyzdr.] (PG 15, 527v); 1525 tenże z siostrą Jadwigą, dzieci zm. Marcina, sprzedają z zastrz. pr. wykupu Janowi Młynkowskiemu cz. Darnowa, otrzymaną pr. bliższości po swej zm. ciotce Kat. Darnowskiej, za 25 grz. (KoścZ 22, 99v; KoścZ 19, 117v).

1533-48 Jan i Feliks Dokowscy, ss. Jana Dokowskiego: 1533 ciż →wyżej: Jan Dokowski; 1548 tenże Jan daje bratu Feliksowi m. in. cz. S. (PG 18, 392v).

1538 Wojc. Strzępiński syn Mac. Strzępińskiego, 1548-49 tenże wspomn. jako zm.; wd. po nim Anna Piekarska, obecnie ż. Jakuba Niemierzyckiego →wyżej: Wojciech, Wacław i Mac. Strzępińscy.

1555-72 Wawrzyniec i Łukasz oraz 1555-62 Stan. Dokowscy, ss. Feliksa: 1555 ciż bracia są ss. i spadkobiercami [a więc też cz. S.] zm. Feliksa Dokowskiego (PG 99, 12); 1563 Dokowski [który z braci?] →niżej; 1572 ciż Wawrzyniec i Łukasz sprzedają swe części w S. Stan. Ujejskiemu (PG 21, 374v).

1572 Stan. Ujejski →wyżej; 1581 Stanisław i Piotr Ujejscy [ss. Stanisława] →niżej.

1563 Jan i 1581 Piotr Strzępińscy [prawdop. ss. Wojc. Strzępińskiego 1538] →niżej.

1493 (kop. 1580) w S. są 24 ł. opust. i os., które uprawiają dziedzice z kmieciami z S., wiatrak (LBP 245); 1510 w S. 24 ł., z czego 1 1/2 ł. os.; Jerzy Strzępiński ma 1/2 ł. os. i 4 ł. opust., które sam uprawia; jego brat [Jan] Jurkowski ma 1 ł. os. i 3 1/4 ł. opust., które leżą nie uprawiane; bracia Maciej, Wacław i Olbracht mają 8 ł. opust., które sami uprawiają, gdzie są dobre pola uprawne (ubi bona agricultura), mają razem 1 zagr.; Wojc. Niemierzycki z bratem Stanisławem mają 1 1/2 ł. kmiecego i 2 ł. sołectwa, [wszystkie łany?] opust., wszystkie [łany] uprawiają (LBP 100); 1530 pobór od 1 ł. (ASK I 3, 124); 1563 pobór z cz. Jana Strzępińskiego i Dokowskiego od 4 1/2 ł., 1 karczmy dor., 2 zagr. (ASK I 4, 159v); 1581 pobór z cz. Stanisława i Piotra Ujejskich od 8 ł., 2 zagr. i 1 komor.; z cz. Piotra Strzępińskiego od 3 ł., 2 zagr., 1 komor., od pługa ratajskiego (ab aratro coloni; ŹD 65; ASK I 6, 486v).

1411 Bodusz [prawdop. kmieć] z S. w sporze z Jakubem z Dębska [o nieokreślonej przynależności stanowej] o konie (KoścZ 3, 171); 1426 Piotr z S. i Jan z Kozłowa wieśniacy (laici) w sporze z witrykami i z Janem kapłanem (presbiter) z →Buku (ACC 9, 219v); 1428 Błażej kmieć z S. →p. 3: Wojc. Dokowski; 1463-1555 w S. łany: 1463 łan niegdyś Miroszewski (K 2, 95, podaje błędnie łan Cichmanowski) i 1/2 łanu Szczedrzykowskie (PG 6, 189), 1467 łany Adamowski, Kokoszewski, Kajkowski (PG 6, 248v), 1517 role Jaszkowska i Ciesielska (KoścZ 19, 61v; KoścZ 22, 55), 1555 łan opust. Przyczyniński (Prziczininsky; PG 19, 278, dawniej k. 310).

4. 1386 sołtys →p. 3: Szymon; 1388 sołtys z S. pozwany przez Mirosława i Dobiesława braci ze Świekotek, którzy występują w imieniu Mikołaja z Byrzyny [sołtysa w S.?, zapiska niejasna], o 100 grz. (Lek. 1 nr 428; w haśle →Byrzyna, pomyłkowo piszemy o 150 grz.; też →p. 3: Szymon, gdzie pod 1386 zapewne początek tej sprawy).

1463 w S. 1 ł. sołectwa →p. 3: Wincenty, Jan, Jakub, Tomasz, Piotr i Mik. Strzępińscy; 1510 w S. 2 ł. sołectwa →p. 3: areał.

5. 1493 (kop. 1580) dochody kościoła w Drożynie: z wiatraka w S. po 2 korczyki (chori) mąki (LBP 245); 1510 S. nal. do par. w →Drożynie; Jerzy Strzępiński z 1/2 ł. os. w S. daje 6 gr wiard. [dzies. Mac.] Grodzickiemu kan. kapituły kat. pozn., a jego brat [Jan] Jurkowski z 1 ł. os. daje 1 wiard. [dzies.] temu kanonikowi (LBP 100); 1510 do uposażenia prebendy „Suche Dokowo” kanonika Mac. Grodzickiego w kat. pozn. nal. 18 gr z 1 1/2 ł. os. w S. (LBP 44).

6. 1407-17 Tomasz Strzępiński z S. syn [Piotra z S. i] Elżbiety: 1407 altarysta w kat. pozn. (→p. 3); 1404 i 1413 wikariusz wieczysty kat. pozn. (1404: Now. 1, 692 – bez podania źródła; 1413 →p. 3); do 1417 altarysta altarii Ś. Zofii w kat. pozn. (Now. 1, 329).

1410 25 X Tomasz syn Jaśka z S. kapłan (presbiter) diecezji pozn. →p. 3 i przyp. 3.

1419-60 Tomasz Strzępiński z S. [→przyp. 4]: 1419 student (immatrykulowany), 1421 bakałarz sztuk, 1427 magister sztuk, 1431 doktor prawa, 1443 doktor teologii Uniwersytetu Krakowskiego (KProm. nr 21/9, 27/1; Metryka 1/1 nr 19e/065, P178, P203); 1432-33 (dwie kadencje, semestr letni i zimowy) i 1443-44 (trzecia kadencja, semestr zimowy) rektor Uniwersytetu Krakowskiego (Metryka 1/1 s. LIV, nr 1432e, 1432h, 1443h); 1435-49 prowadzi lektorat teologii w szkole kat. gnieźn. (K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły [1384-1434], Kraków 2004, s. 73); 1434 17 X inkorporowany do soboru w Bazylei jako delegat Wojc. Jastrzębca abpa gnieźn.; 1453 kandydat kapituły na abstwo gnieźn. (zrezygnował na rzecz kandydata króla); 1455 wybrany na bpa krak., wyświęcony 1456, zrezygnował 1460 (szczegółowy przebieg kariery duchownej: PSB 45, 80-84, gdzie wcześniejsza literatura); 1454-55 podkanclerzy kor. (UDR 10 nr 624); ceniony kaznodzieja, bibliofil, autor m. in. traktatu o władzy soboru 1441; zm. 22 IX 1460 w Iłży [pow. radomski, rezydencja bpów krak.], pochowany w kat. krak. 29 IX 1460 (MPHn. 10/2 s. 73, 118, 226-227 – katalogi biskupów krak.; DA lib. XII 348).

8. Osada ok. 800 m na NW od wsi z licznymi znaleziskami naczyń z ok. V-IX w. (?) oraz XIII-XIV w.; ślady osady ok. 2 km na W od S. (20 fragmentów naczyń) z X-XII w. (Hensel 6, 286-288).

1 KR 8, 24, nieściśle podaje, że Elżbieta w 1386 wystąpiła z mężem Szymonem, powołując się na zapiskę Lek. 1 nr 56, gdzie jednak mowa jest tylko o Szymonie.

2 W haśle →Piotrkowice sugerujemy, że bratem naszego Piotra mógł być Franciszek dz. w Piotrkowicach (1401-25) oraz mieszcz. (1405-24) i burm. w Kościanie (1417). Domysł ten oparliśmy na informacji, że Franciszek procesował się w 1410 z Janem i jego braćmi z Piotrkowic o to, że zabili jego brata (KoścZ 3, 136), a nasz Piotr wspomn. jest jako zm. w 1409. Nie wydaje się, by wspomn. Franciszek burm. kośc., jeśli przyjmiemy, że mógł być bratem naszego Piotra, był z kolei tożsamy z mieszcz. kośc. Franciszkiem, który wraz z siostrą Zofią procesowali się w 1416 ze Skoraczewskimi i wójtem kośc. o majątek po swym zm. stryju Szczepanie (→Kościan, p. 3A). Wśród Strzępińskich nie znamy nosiciela imienia Szczepan.

3 Na tej podstawie J. Fijałek, Polonia apud Italos scholastica. Saeculum XV, fasc. 1, Kraków 1900, s. 31, napisał, że Tomasz syn Jaśka był studentem w Bolonii (za nim ta informacja podana ostatnio w PSB 45, 80), co jednak nie wynika z cytowanego źródła. W Bolonii mógł studiować, ale mógł też jedynie załatwiać jakieś sprawy u rezydującego w tym czasie w Bolonii pap. Jana XXIII (o miejscach pobytu papieża →BulPol. 3, 208-209). J. Fijałek w formie domysłu napisał, że Tomasz syn Jaśka i Tomasz syn Prędoty (o nim →niżej) mogli być braćmi stryj. J. Fijałek identyfikował naszego Tomasza syna Jaśka z Tomaszem klerykiem z Poznania, którego ręką w 1408 odpisany został fragment Dekretu Gracjana (A. Blumenstok, Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań, „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 6, Kraków 1891, s. 411-412 nr 219). Odrzucamy natomiast hipotezę L. Korczak, że Tomasz syn Jaśka może być tożsamy z Tomaszem wikariuszem i prezbiterem kat. pozn. w 1413 (PSB 45, 80), gdyż wiemy, iż ten ostatni Tomasz wikariusz był synem Piotra i Elżbiety (→wyżej).

4 Tomasz jako syn Prędoty wymieniony został też w Metryce 1/1 nr 19e/065: Thomas Prandothe de Strzampyno. Wydawcy zwracają uwagę, że „Prandothe” naniesiono inną ręką niż reszta wpisu. W najbliższej okolicy S. występowali wówczas: w 1380 Prędota z →Dupiewca (k. Stęszewa); Prędota z →Jeżewa (k. Borku); w l. 1387-1429 Prędota z Wierzei (k. Buku), brat Włodki, mąż Małgorzaty (1422), co zdaje się wykluczać jego osobę z grona domniemanych ojców bpa Tomasza, chyba że Dorota była pierwszą żoną tego Prędoty. Prędota z Wierzei najpewniej tożsamy jest z wymienianym w l. 1391-1427 Prędotą z →Grzebieniska (k. Buku), bratem Piotra i może Ubyszka. Tożsamość obu opieramy na informacji z 1427: Prędota z Grzebieniska wystąpił jako ojciec Mirosława i Mikołaja z Wierzei (PZ 9, 73). Ten właśnie Prędota Grzebienicki z bratem Piotrkiem byli w 1405 świadkami ze strony Tomasza z S. syna Piotra i Elżbiety (→p. 3: Tomasz 1393? – 1417).

5 Piotr z Będkowa wystąpił jako krewny bpa Tomasza w 1460, gdy pretendował do prepozytury krak. (BulPol. 6 nr 1560). Z kolei Tomasz był wykonawcą testamentu stryja Piotra, tj. Adama z Będkowa (zm. 1451) dra dekretów i m. in. kanonika krak., gnieźn., pozn. i sandomierskiego oraz oficjała krak. (CP 29, 144v).

6 Infuła biskupia Tomasza została wprawdzie przerobiona w XVI w. według projektu Stan. Samostrzelnika dla biskupa przemyskiego, a potem pozn. Piotra Tomickiego, który zm. w 1535, ale herb Prus I widniejący na obu wstążkach należał do Strzępińskiego (Tomicki był h. Łodzia po ojcu i h. Nałęcz po matce: WSB 767). Herb ojcowski Tomasza, tj. Prus alias Turzyna, wymieniają też m. in. katalogi bpów krak. (MPHn. 10/2 s. 72, 118, 299).

7 O nagrobku, zniszczonym zapewne na początku XVIII w., →P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 264.

8 W 1437 występuje Judka Jurzęcina, ż. (naszego?) Jurzęty (Jursanthe) niegdyś z Witkowic (k. Szamotuł) i siostra Miroszka niegdyś z Wierzei (WR 1 nr 1580). Była więc c. Prędoty z Grzebieniska oraz siostrą Mikołaja z Wierzei (→przyp. 4).

9 Jedyny znany z tego czasu nosiciel tego imienia to Jura z →Bielaw 1397-1421, →Chojnicy 1387-1416, →Sadów 1402-03, Tworkowa k. Murowanej Gośliny, →Glinna 1403 i Złotnik k. Poznania, kaszt. rogoz. 1401-02, h. Przosna, syn Jury, brat Piotra z Chojnicy, mąż Anny c. Piotra Suczki z →Psarskiego (k. Poznania), ojciec Jana Chojnicy z Moraska, Wojciecha z Glinna, Winc. Czurydły z Bielaw, Abrahama i Mirosławy.

10 Nie wiadomo, czy nasz Tomasz tożsamy jest z Tomaszem wójtem kurzelowskim w 1439 (→wyżej), który wystąpił jako brat Tomasza syna Prędoty h. Prus I, czy też jest to inny Tomasz – h. Korzbok, ojciec Wincentego, Jana, Jakuba, Tomasza, Piotra i Mik. Strzępińskich.

11 Znamy wsie Tarnowa k. Rakoniewic w pow. kośc., Tarnowa albo Tarnowa Łąka k. Rydzyny w pow. kośc. (w dobrach Rydzyna) oraz kilka wsi o nazwie Tarnowo: w powiatach gnieźn., pyzdr., kcyn., kośc. oraz pozn. (obecnie Tarnowo Podgórne).

12 W tym czasie dziedzicami S. i →Psarskiego było co najmniej dwóch Marcinów. Nie mamy pewności, czy wszystkie zamieszczone tu informacje dot. naszego Marcina.

13 Na pewno nie chodzi o ż. Jana Niemierzyckiego, ojca Wojciecha, gdyż w 1513 jako wd. po Janie wystąpiła Katarzyna (PG 65, 268v). W zapisce mógł jedynie nastąpić inny błąd, tj. Jan zapisał oprawę swej synowej.