DĄBRÓWKA WIĘKSZA

(1387 Dabrowca, Dambrowka, Damrofka, 1510 de Maiori Dambrowka, 1528 Dambrowka Maior) 11 km na N od Starego Miasta Warszawy, dziś Dąbrówka Grzybowska i Henryków, cz. Białołęki, dzielnicy Warszawy.

1. [1424] n. distr. warsz. (MK 3, 29v); 1526 pow. warsz. (ASK I 27, 452); 1509 par. Tarchomin (Ep. 149, 129v).

2. 1424 D. graniczy z Jabłonną (Warsz. 1, 139v); 1512 kmieć w D. mieszka o 1/4 mili od kośc. par. w Tarchominie (Ep. 149, 173); 1533 D. sięga do Wisełki naprzeciw Borakowa (ZR nr 2518); 1542 D. została rozgraniczona z Tarchominem Mniejszym, gran. idzie częściowo potokiem „starodawną granicą” aż do gran. król. (ZR nr 2504).

3. Włas. szlach. 1387 Cibor dz. z Tarchomina odstępuje swym cc. Skrochnie (Trochnie) i Sędce Tarchomin, połowę Ponikwi [pow. ostrow.], cz. D. i Przywilcza [z. ciech.], zastrzegając sobie dożywocie (Kapica 331; TKap. 58, 454); 1420 Dziersław z Tarchomina sprzedaje 1/2 swych części w Tarchominie i D. swemu br. Junoszy z Tarchomina za 50 kóp gr posp. (MK 3, 120v; Warsz. 33, 53v-54v); [ok. 1420?] Bolesta z D. i Junosza z Tarchomina sprzedają Męcimirowi z Główczyna [z. wysz.] swe części w Ponikwi za 76 kóp gr posp. (MK 3, 120v); 1421 Bolesta i Junosza z D. (Warsz. 1, 4); 1422 Ziemak z D. powinien zapłacić Wszeborowi z D. m.in. 4 gr posp. i dać 2 zające (Warsz. 1, 18v); 1422 Elżbieta ż. Świętosława z D. (Warsz.1, 21v); 1422 Paweł z D. wójt Jaszowski [z Jesówki] i Jan z D. (Warsz. 1, 155v); 1424 Bolesta z D. świadczy w procesie o dobra Zgierz [z. zakr., dziś Zegrze] (Zakr. I nr 251); 1424 kmieć Zawisza [odchodząc] winien zapłacić Boleście z D. 2 kopy gr posp. z 2 włók oraz za tygodniowe robocizny po 2 gr (Warsz. 1, 127); 1424 Paweł br. Bolesty rozgranicza D. od Jabłonny (Warsz. 1, 139v); 1424 bracia Bolesta i Wszebor z D. (Warsz. 1, 26 v); [1424] Bolesta z D. zamienia 2 wł. w Ponikwi za 2 wł. w D. ze swym br. Wszeborem z D. (MK 3, 29v); 1425 Bolesta br. Wszebora z Mor (Warsz. 1, 176); 1426 Wszebor z D. (Warsz. 1, 213); 1426 Bolesta z D. zamienia swą cz. w Ponikwi na cz. w D. ze swym br. Wszeborem (PP 5 nr 284); 1428 Piotr z D. syn Sędka (Warsz. 2, 5); 1428 Wszebor z D. sprzedaje 9 „domowych drzew” Hanoszowi rymarzowi z Warszawy za 20 gr (WarszDis. 1, 176); 1428 bracia Bolesta z D. i Wszebor z Ponikwi (Warsz. 2, 31); 1429 Bolesta z D. bierze w zastaw Brześce od Żyda Dawida [z Warszawy] w 30 kopach gr posp. (WarszDis. 1, 113v); 1429 Sędek i jego syn Piotr z D. nie mogą sprzedać swych dziedzictw, dopóki nie zadośćuczynią Żydom Aleksandrowi i Jakubowi [z Warszawy] (Warsz. 2, 36); [po 1429] Niemierza z Góry ma sprawę z Bolestą z D. o kmiecia pozwanego o pr. ziemskie (WarszDis. 1, 151v); 1430 Pawłowi z D. odchodzi kmieć (Warsz. 2, 59); 1431 Marcin z D. i Trzaskoma [z D.] (Warsz. 2, 72); 1432 Paweł z D. sprzedaje całą swą cz. w Ponikwi swemu br. Wszeborowi z Ponikwi za 80 kóp gr szer. (PP 6 nr 342); 1433 Sędek z D. (Warsz. 2, 193); 1433 szl. Marcin i Ziemak ss. Jeszczołda oraz Bolesta dziedzice z D. zaręczają za Pawła z D., że zwróci żonę kmiecia (Warsz. 2, 179); 1434 Paweł z D. (Warsz. 2, 246); 1434 bracia Bolesta, Ziemak, Paweł, Marcin, Trzaskoma i Junosza [z D.] (Warsz. 2, 247); 1437 Bolesta z D. ręczy za zwrot 2 pancerzy Stanisławowi golarzowi z Warszawy (PP 3 nr 408); 1437 Śmichna, Anna i Zofia cc. zm. Jakusza z Białejłęki kaszt. czer. dzielą dobra; Śmichna dostaje Gołymin i Golędzinowo, Anna i Zofia po połowie Białejłęki, a Tarchomin i D. podzielą na równe części po śmierci ich matki Anny (MK 3, 197); 1445 ksiądz Tomasz pleb. w Duninowie daje swej bratowej Katarzynie wd. po Boleście z D. zarząd swoich dóbr w D. (Warsz. 2, 850); 1470 Paweł z D. ma u Jeleniowej z Warszawy 2 1/2 kopy gr w półgr (PP 3 nr 564); 1471 Zdzisław z D. rozjemca (MK 9, 4); 1480 Maciej Dąbrowski h. Bieleje [przypisanie go do D. nie jest pewne] (MZH nr 577); 1484 Dąbrowska ma dom w Nowej Warszawie (ŁawWN nr 998); 1484 opatrz. Bolesta syn Dąbrowskiej kupuje rolę w Nowej Warszawie za 8 kóp gr (ŁawWN nr 1015); 1488 Aleksander z D. otrzymuje obniżkę czynszu książ. do 3 gr z 1 wł. os. (MK 9, 180); 1502 szl. Adam Trycz z Pieczysk pozywa szl. Aleksandra z D. z powodu zajęcia przezeń obu brzegów Wisły (Warsz. 8, 285); 1509 Aleksy z D. ma ok. 60 lat; Aleksander z D. ma 2 zagr. lokowanych na jego ogrodach, ma w D. 7 kmieci, siedzących każdy na 1/4 wł.; zm. Niemierza zapisał ongiś 1 wł. w 10 kopach gr kościołowi w Tarchominie; Aleksander z D. wynajął tę wł. przed 20 laty od pleb. z Tarchomina za roczną opłatą 15 gr i osadził na niej 2 kmieci, Staszka Tułę i Andrzeja Jakubikowica, a że wł. była niepełna i siedzieli na 1/4 wł., dodał im trzecie pole z własnej roli; Aleksy z D. ok. 20 lat temu wykupił od Bolesty dział swej ciotki, a rolę tę uprawiał wówczas Zdziesław [z D.]; Aleksy osadził na tej roli 2 kmieci Jana Wołka i Stanisława Zdunka (Ep. 149 k. 125-128, 129v); 1509 Maciej Dąbrowski ma lat ok. 30 i siedzi na dziale pewnego Pawła, który niegdyś miał kmieci (Ep. 149, 125v-128); 1510 Aleksander Dąbrowski (PułtTest. 1, 399); 1510 szl. Abraham z M.D. oskarżony o pobicie kmieci bpa płoc. z Jabłonny (Warsz. 10, 488); 1511 szl. Mikołaj Chądzyński z D. ma lat 60, posesjonat (Ep. 149, 160); 1512 [kmieć] Jan Wołek ma lat ok. 40 (Ep. 149, 173); 1516 kmieć Wawrzyniec Wanięga ma lat ok. 30, przyszedł do Tarchomina na zebranie (per convocacionem) kmieci (PułtTest. 1, 282v); 1526 w D. 2 wł. os. (ASK I 27, 452); 1528 D.M. (ASK I 27, 714); 1563 Stanisław Dąbrowski z D.M. h. Grabie i Adam Dąbrowski z D.M. h. Luba (MH 9, 8; Wittyg 72); 1563 pobór od 4 wł. os. (ASK I 27, 186); 1580 pobór od 4 wł. os. i 1/4 wł. szl. bezkm. (ŹD 258).

4. 1488 czynsz → p. 3; 1526 czynsz książ. z D. z 1 wł. os. po 3 gr (ASK I 27, 452).

5. 1509 w procesie o dzies. z D. i Dąbrówki Mniejszej wg świadków dzies. z ról folw. pobiera pleb. z Tarchomina, z ról kmiecych – pleb. ze Zgierza; zagr. roczny daje dzies. do Tarchomina; Aleksander z 2 zagr. lokowanych na jego ogrodach dawał dzies. do Tarchomina (Ep. 149, 125v-128; → p. 3).

7. Enc. Warszawy 112 (Dąbrówka Grzybowska).