DĄBRÓWKA

(1426 Dambrowka, 1470 Dambrowka Chodowska) osada dziś nie istnieje, leżała k. Opaczy, ok. 11 km na SW od Starego Miasta Warszawy.

1. 1426 n. distr. warsz. (PP 5 nr 290); [pow. warsz., par. Raszyniec].

2. 1426 dział w D. k. granic Rapat (PP 5 nr 290); 1477 działy w D. leżą między Opaczą a Dziuraczami (MK 9, 179v); 1490 w D. część zw. Szumowska (ZR nr 1702); 1501 D. ma granicę sypaną z Dziuraczami (ZR nr 1862); 1505 D. leży blisko Opaczy (ZR nr 2004); 1521 płosa w D. z 40 zagonami leży między płosami opackimi a kuchowskimi aż do drogi ze Skoroszy do kościoła w Raszyńcu (MK 32, 96v).

3. Włas. szlach. 1426 Jan z Reguł sprzedaje Mikołajowi Czeczernikowi z Reguł 1 płosę w Regułach i 1 płosę w D. k. granic Rapat za 8 kóp gr posp. (PP 5 nr 290); 1434 Adam, Bartłomiej, Tomasz z bratankiem Wojciechem z Reguł i Mikołaj Szarukan odstępują swe cz. w Regułach i D. Piotrowi Piszczkowi z Reguł; stracił je zm. Stanisław Kobylagłowa z Reguł na rzecz Łazarza Żyda warsz., któremu oni zadośćuczynili (MK 3, 129); 1439 Helena c. zm. Jakuba z Reguł, ż. Zdzieszka z Otrębus, sprzedaje swe części w Regułach i D. swemu stryjowi Piotrowi Piszczkowi z Reguł (MK 3, 229v-230); 1440 Zdzichna c. Wojciecha z Reguł kwituje braci Tomasza i Piotra z Reguł z zadośćuczynienia za ojcowiznę w Regułach i D., ale Świętosław z Reguł odwołuje to zrzeczenie (MK 3, 248v); 1441 Tomek zadośćuczynił Andrzejowi za D. (ZR nr 706); 1470 Jakub z Kłodna zamienia Książki z Mikołajem Kaliszem z Reguł na cz. w Dąbrówce Ch. (MK 5, 137); 1477 Jan syn zm. Mikołaja z Opaczy zamienia wójtostwo w Wielkiej Woli z Mikołajem Kaliszem z Książek na działy w D., które miał od Piotra i Bartłomieja synów zm. Jana z Reguł (MK 9, 179v); 1490 śwd. zeznają, że Mikołaj Kalisz dzieląc D. na 3 części, miał mieć dwie części, a Andrzej Zaleśny z Reguł jedną cz., natomiast cz. Szumowską mieli obaj wziąć po połowie; Mikołaj brat Andrzeja miał zaś na to przyzwolić (ZR nr 1702); 1521 Jakub z Wojszczyc zamienia płosę w D. z Grzegorzem kapelanem książ. na płosę w Czechowicach (MK 32, 96v); 1525 Maciej Dziuracz wnuk Mirosława z Jackowic, który miał niwę w D. (ZR nr 2345).