DĄBRÓWKA

(1424 Dambrowka, 1517 Pąkathki, 1520 Dambrowka dicta Pankathky, Pakancze!) osada dziś nie istnieje, leżała 4 km na SE od Grodziska1Wieś D. widoczna jeszcze na mapie PerthéesMaz. (1783), a także jej rosyjskim wydaniu z 1790 oraz na mapie Gilly’ego-Crona. Na Mapie Kwat. już nie oznaczona.

1. 1474 n. distr. warsz. (MK 32, 80v); 1481 n. pow. bł. (MK 9, 130v); 1580 par. Grodzisk (ŹD 285).

2. 1520 D. zw. P. graniczy z Książenicami i Opypami (MK 32, 74).

3. Włas. szlach. 1421 ks. Janusz I nadaje prawo rycerskie Janowi i Maciejowi z D. (MK 3, 71); 1424 Jan dz. z D. kupuje wójtostwo we wsi książ. Książenice za 31 kóp gr (AGAD perg 807; MK 3, 42); 1429 [tenże?] Jan z Dąbrowy h. Zaręby poświadcza szlachectwo Bieniędy z Czeczotek (PP 6 nr 51); 1444 zakład między Marcinem z Rokitek h. Jasiona a Maciejem z D. h. Junosza [przypisanie do D. niepewne] (MZH nr 37); 1449 Szczepan z D. z młodszym rodzeństwem Grzegorzem, Małgorzatą, Anną i Katarzyną kwituje Andrzeja z Łaźniewa z zadośćuczynienia za dobra macierzyste swej zm. matki Katarzyny z Łaźniewa [przypisanie do D. niepewne] (MK 4, 96); 1470 w D. jest folw. (ZR nr 1452); 1474 Marcin syn Wojciecha z D. za zgodą ż. Doroty sprzedaje D. inaczej Musuły braciom Janowi i Mikołajowi z Ojrzanowa za 150 kóp gr w półgr (MK 9, 47; MK 32, 80v); 1481 ks. Bolesław V zwalnia Mikołaja z Ojrzanowa chor. zakr. i jego br. Jana od kar sąd., a ich kmieci z Ojrzanowa, D. i in. wsi od prac przy starych i nowych grodach (MK 9, 130v); 1490 kmieć z D. (ZR nr 1650); 1507 [kmieć] Maciej syn Mikołaja Żegadły z D. (ZR nr 1900); 1517 kmiecie z P. poddani [Jana Ojrzanowskiego h. Prus] uczestniczą w najeździe na dobra tarczyńskie prep. kap. warsz. (MZH nr 947); [1518] Feliks Zaleski kupuje 2 wł. os. w D. od Jana Ojrzanowskiego i obraca je na folw. (ASK I 27, 459); 1520 Jan Ojrzanowski zamie-nia D. zw. P. z Feliksem synem zm. Andrzeja z Zalesia na 1 wł. w Zalesiu (MK 32, 74; MS 4 nr 6561); 1520 Feliks Ciołek syn Andrzeja z Zalesia zostaje wwiązany w D. zw. P. (MK 32, 79v); 1520 książęta Stanisław i Janusz III potw. dok. z 1474 Janowi z Ojrzanowa na Musuły, a Feliksowi Zaleskiemu na D.P. (MK 32, 80); 1526 w D. 2 wł. bezkm. (ASK I 27, 459); 1528 wł. bezkm. (ASK I 27, 730v); 1539 wypis w/w dok. z 1520 na prośbę Piotra Kopytowskiego kaszt. warsz. (MS 4 nr 6561); 1580 włas. Krzysztofa Chlewieńskiego, pobór od 1/2 wł. szl. bezkm. (ŹD 285).

4. 1421 → p. 3. 1481 ks. Bolesław V nadaje pr. chełm. na Ojrzanów, D. i inne wsie z czynszem książ. po 3 gr w półgr z 1 wł. os. (MK 9, 130v); 1526 czynsz książ. z D. po 6 gr (ASK I 27, 459).

5. 1603 dzies. folw. z D. należą do kośc. w Grodzisku (ŁOp. 3, 282; NowDzieje 2, 519).

1 Wieś D. widoczna jeszcze na mapie PerthéesMaz. (1783), a także jej rosyjskim wydaniu z 1790 oraz na mapie Gilly’ego-Crona. Na Mapie Kwat. już nie oznaczona.