DĄBRÓWKA

(1422 Dambrowka) 4 km na N od Piaseczna, dziś cz. Ursynowa, dzielnicy Warszawy.

1. 1427 n. distr. warsz. (PP 5 nr 432); 1525 pow. warsz. (MK 41, 73); 1580 par. Piaseczno (ŹD 273).

2. 1493 gaj Ogrodzisko w D. (MK 18, 59v); 1565 D. graniczy z Piasecznem (LM 1565 I, 36); 1790 młyn → p. 3.

3. Włas. szlach. 1422 przeor kl. Ś. Marcina [w Warszawie] pozywa Piotra Gąsię z D. w sprawie testamentu (WarszDis. 1, 106v); 1422 ks. Janusz I uznaje za przedawnioną wobec upływu 11 lat sprawę, którą przeor kl. warsz. [Ś. Marcina] wytoczył Piotrowi Gąsięciu i Janowi z Brwinowa o 1/5 Brwinowa i D., które zm. Katarzyna ż. Wiernka z Pilichowa zapisała testamentem temuż kl. (Warsz. 1, 20v); [1422] Małgorzata, Wichna i Katarzyna cc. Mirzona z Kamienicy dzielą dobra: Małgorzata otrzymuje D. i dział w Brwinowie, Wichna Kamienicę, a Katarzyna Kaleń (MK 3, 84v); 1423 Jan z Trojanowa sprzedaje Piotrowi z Grodziska działy w Konotopie, D. i Kaleni; Małgorzata ż. Piotra z Magnuszewa odwołuje tę sprzedaż, lecz nie wpłaciwszy 150 kóp gr pras. traci pr. (PP 5 nr 53); [1425] Piotr z Grodziska za dział w D. bierze w zamian od tejże Małgorzaty dział w Konotopie (PP 5 nr 53); 1427 Piotr z Grodziska zamienia swój dział w D. na cz. w Konotopie z Piotrem Gęsią (PP 5 nr 432); 1430 Mikołaj Żądło z Jeziory zastawia połowę Jeziory na 2 lata w 26 kopach gr Piotrowi z Wolicy Służewskiej; w razie niewypłacenia rękojemca Pietrasz Gąsię z Magnuszewa straci na rzecz Piotra połowę D. (PP 6 nr 637); 1443-44 Jakub z D. → p. 6; 1444 ks. Bolesław V zwalnia Jakuba Ruszkoni! [syna Brzyszka] właśc. D. od kar sąd. (MK 4, 78); 1446 Jan z Wąsów sprzedaje swą cz. w Kotorydzu Jakubowi [synowi] Brzyszka z D. za 120 kóp gr (MK 4, 38); 1477 ks. Konrad III daje synom Rocława z D., Janowi łożniczemu ks. Bolesława V, Gotardowi i Mikołajowi, pr. na dobra, które mają być założone w zaroślach k. Urzutu (MK 5, 186v); 1482 Wielisław z D. sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny 1 kopy gr w półgr z D. za 30 fl. węg. Pawłowi z Gołębi kan. warsz. (MK 9, 143); 1485 Ewa c. zm. Andrzeja z Wolicy Służewskiej kwituje Wielisława, Jana i Gotarda z D. z zadośćuczynienia za dobra w Wolicy Służewskiej (MK 9, 175v); 1488 Wielisław, Gotard i Jan mają D. (MK 9, 181v); 1489 Gotard i Wielisław z D. h. Wierzbowa (MZH nr 682); 1492 Agnieszka c. zm. Jakuba z D., ż. Pawła Zawiszy z Budziszyna, kwituje swych braci Wielisława i Jana z D. z zadośćuczynienia za dobra (MK 18, 51v); 1493 Wielisław i Jan z D. bracia Agnieszki dzielą się dobrami: Wielisław dostaje połowę D. z 1 wł. tamże z tej strony, gdzie siedzi Piotr Kuc, oraz cały dział w Wolicy Służewskiej i gaj Ogrodziska; Jan otrzymuje połowę D., wójtostwo w Piasecznie i gaj k. wsi, w którym się pobudował; gaj k. kapust [?] dostają po połowie (MK 18, 59v); 1494 Włodzisław! [Wielisław] z D. sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny ze wsi D. i folwarku prepozytowi szpitala Ś. Marcina w Warszawie (MK 18, 66v); 1504 Wielisław z D. sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny 5 grz. w półgr ze swych dóbr w z. warsz. za 50 kóp gr w półgr Mikołajowi Kazubowi mieszcz. i kupcowi warsz. na wzniesienie ołtarza w koleg. warsz. (MK 18, 187); 1507 Wielisław z D. pozwany z innymi przez Piotra pleb. i dz. ze Służewa bezprawnie przed sąd duch. poza Mazowszem (Tarcz. 5, 259v; Sobol 63); 1512 Mikołaj syn Wielisława z D. (ZR nr 2084); 1520 dziedzice z D. otrzymali niegdyś zwolnienie od prac przy grodach, pr. nieodpowiednie i zwolnienie od kar sąd., tak jak Wolica Służewska i Służew (ZR nr 2248); 1521 Mikołaj syn Wielisława z D. i Wolicy Służewskiej sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny 4 grz. krak. z Wolicy Służewskiej (w tytule zapiski: z D.) za 40 kóp gr w półgr prepozytowi szpitala Ś. Ducha w Czersku (MK 32, 111); 1522 Jakub i Szymon ss. zm. Jerzego z Milęcina sprzedają z pr. odkupu czynsz roczny z Milęcina i D. Jerzemu Baryczce mieszcz. warsz. (MK 32, 135); 1524 Barbara c. zm. Jakuba z Cieciszewa podstolego zakr., ż. Mikołaja [Żądły] z D., kwituje swych braci Stanisława pleb. z Cieciszewa, Jana, Feliksa, Andrzeja, Marcina, Jeronima i Aleksego Cieciszewskich z zadośćuczynienia za dobra (MK 32, 224); 1525 wykup czynszu zapisanego w 1521 (MK 32, 111); 1525 dzieci zm. Jana z D.: Katarzyna ż. Grzegorza z Kopanej, Mikołaj i Andrzej (MK 41, 73); 1526 Mikołaj Żądło w D. ma 5 1/2 wł. os., Kołmasz 6 wł. os. (ASK I 27, 451v); 1532 [Jan] syn Jurgi Baryczki mieszcz. warsz. przysięga, że ojciec jego nie wziął 20 kóp gr w półgr od szl. Mikołaja Kolimasza z D. za czynsz odkupny (ZR nr 2400); 1539 wykup czynszu zapisanego w 1522 (MK 32, 135); 1539 wypis dok. podziału z 1493 na prośbę Mikołaja syna zm. Wielisława z D. (MK 60, 232; MS 4 nr 6459); 1563 Jan Dąbrowski z D. h. Radwan (MH 9, 8); 1564-65 Mikołaj Żądło Dąbrowski (KnapWar. s. 80, 110); 1580 pobór z 2 działów po 2 wł. os. (ŹD 273); 1584 Dąbrowcy Zedłowie [Żądłowie] h. Radwan (Papr. 359); 1790 D. z młynem (TarDym.); XIX w. folw. D. 13 wł. (Małc. 201).

4. 1444 ks. Bolesław IV nadaje pr. chełm. na D. z czynszem książ. po 6 gr szer. (MK 4, 78); 1488 ks. Bolesław V zmniejsza czynsz książ. z D. do 3 gr (MK 9, 181v); 1520 D. miała od dawna pr. chełm. z czynszem książ. po 6 gr (ZR nr 2248); 1526 czynsz książ. z 1 wł. os. z D. po 6 gr (ASK I 27, 451v).

5. 1603 dzies. z D. należy do kośc. w Piasecznie (ŁOp. 3, 315; NowDzieje 2, 523).

6. 1443-44 Jakub syn Brzyszka z D., pisarz ziem. warsz. (PacSpis; ZR s. XIX; WolffStudia 332); 1477 Jan z D. łożniczy ks. Bolesława V (MK 5, 186v).

7. Enc. Warszawy 112.