DĄBRÓWKA MNIEJSZA

(1487 Dambrowka, 1480 Dambrowky, 1526 Dambrowka Minor, Dambrowka alia, 1580 Dambrowka Mediocris) 12 km na N od Starego Miasta Warszawy, dziś Dąbrówka Szlachecka, cz. Białołęki, dzielnicy Warszawy.

1. 1528 pow. warsz. (ASK I 27, 420); 1509 par. Tarchomin (Ep. 149, 129v).

3. Włas. szlach. 1487 sprawa między Jakubem plebanem w Tarchominie a Mikołajem Olszanką z D. o pobicie sługi i kradzież koni plebana (Ep. 11, 33); 1509 Mikołaj Luba z D. ma ok. 40 lat (Ep. 149, 129v); 1509 Mikołaj syn Trzaskomy uprawiał rolę osobiście, ale od 5 lat osadził kmiecia Jakuba Rożka oraz zagrodnika z obowiązkiem pracy przez 1 dzień tygodniowo; Abraham z D. miał dawniej kmiecia na roli folw., ale już go nie ma; Jan z D. ma lat ok. 50; wsie D. od początku uprawiane były przez szlachtę; od 10 lat w D. są roczni zagrodnicy (Ep. 149, 125v-128); 1510 Abraham ma dom w D. (PułtTest. 1, 399); 1511 Stanisław syn zm. Jana Trzaskomy z D. z ojca jest h. Luba, z matki h. Broda, z babki ojczystej h. Grabie, z babki macierzystej h. Luba, co poświadczają Abraham i Mikołaj z D. h. Luba (MZH nr 901); [1523] Mikołaj Olszanka ma kmiecia Wojtka w D. (ZR nr 2332); [1525] Zofia kmiotówna Mikołaja Olszanki z D. (ZR nr 2331); 1526 Jabram syn zm. Mikołaja Zygmuntowego z D.M. (ZR nr 2343); 1526 Katarzyna Wojtkowa kmiotówna Mikołaja z D. pobita w Jabłonnie (ZR nr 2343); 1528 D.M. i D. inna, bezkm. (ASK I 27, 420); 1528 Mikołaj Olszanka [z D.] mąż Anny c. Mikołaja Żąba [?] z Otrębus wziął za nią w posagu w gotówce 6 kóp gr w półgr, a w ruchomościach 6 1/2 kopy gr (ZR nr 2465); 1563 Andrzej i Wojciech Olszanka Dąbrowscy h. Luba oraz Jakub Trzaska Dąbrowski h. Trzaska z D.M.; Jan, Mikołaj, Paweł, Wojciech i Andrzej ss. Pawła Dąbrowscy h. Luba oraz Stanisław Dąbrowski h. Przerowa z D. Średniej mają Kropki i Dziadosz (MH 9, 8); 1563 Dąbrowscy h. Lubicz z D.M. (Wittyg 72); 1580 pobór z wielu działów szl. bezkm. (ŹD 259); XVIII w. Dąbrówka Średnia i Dąbrówka Grzybowskie (PerthéesMaz.); XIX w. wieś Dąbrówka Szlachecka ok. 7 wł., Dąbrówka Grzybowska 3 1/4 wł. (SG 12, 164).

5. 1509 w procesie o dzies. z D. i Dąbrówki [Większej] między plebanami w Tarchominie i Zgierzu [z. zakr., dziś Zegrze] świadkowie zeznają, że dzies. z ról szlachty pobiera pleb. z Tarchomina, a z ról kmiecych pleb. ze Zgierza (Ep. 149, 125v-128).

7. Enc. Warszawy 123.

Uwaga: → też Dąbrówka Większa.