BOBREK

(1487 Bobrek) rz., prawy dopływ Soły lub lewy dopływ Wisły.

1487 Kazimierz Jag. zezwala założyć rybnik [k. Przecieszyna] nad brzegiem rz. B., należącym do król. wsi → Brzeszcze i powyżej karczmy → Budy (Mp. 5 Q 326).