BOBREK DUŻY

(1508 Bobrek, Maius Bobrek, Bobrek Magna) staw, dziś staw B. D. w obrębie Zasola Łęskiego (UN 12 s. 28), w grupie stawów k. Brzeszcz, 1,5 km na SE od Przecieszyna, 7,5 km na SW od Oświęcimia.

[Pow. śl.]

Własn. król. w stwie ośw. 1508 pusty staw B. w → Brzeszczach (In. O 1/1 k. 14); 2 woźnych z Łęk oprawia stawy B. D. i B. Mały (tamże k. 13); 1525 Wawrzyniec młynarz z Łęk wykonał „canalia alias zloby cum statua” dla stawu B. D. (tamże k. 140v); 1549 staw płodowy B. M. w → Bielanach (In. O 1/2 k. 91v, 119).

Uw. Por. Bagienny staw. k. Przecieszyna. Lustracja z r. 1765 s. 261 wymienia w lesie bielańskim 1 staw Bobrek (por. też Bobrek Mały), a Metryka Józefińska notuje staw Bobrek w Bielanach na niwie Zasole Górne.