BOBRKA

(1397 Bobrka) potok dziś zw. Bóberka (UN 60 s. 9), prawy dopływ Bóbrki, uchodzi przy Zręcinie.

[Pow. biec.]

1397 osadzenie nowej wsi → Bobrki [Okrąglicy] po obu stronach potoku B. (ZDM 1, 217).