BOBRKA

(13971Wg interpolowanego dok. datowanego na r. 1277 B. wraz z pr. patr. należała do kl. koprz. (Mp. 1, 93). Informacja w świetle dok. lokacyjnego z r. 1397 niewątpliwie fałszywa (Matuszewski Imm. s. 240, przyp. 3) Oczroglicza, 1420 Bobrka, Bobrky, Borpka) dziś Bóbrka 9 km na SW od Krosna.

1. 1536, 1581 pow. biec. (RP; ŹD s. 112); 1529 dek. Jasło (LR s. 61); 1470 n. par. własna (DLb. 2 s. 287; 3 s. 390).

2. 1397 wieś lokowana po obu brzegach potoku Bobrka (ZDM 1, 217).

3. Własn. szlach., następnie kl. Cyst. koprz., 1397 → p. 4; 1420 Władysław Jag. zaświadcza, że Mikołaj [Bogoria] ze Skotnik [pow. wiśl.] zastawia za 200 grz. kl. koprz. swoją wieś B. (Mp. 4, 1188); 1470-80 B. zastawiona w czasach Władysława Jag. [por. wyżej r. 1420] i w ciągu 3 lat nie wykupiona została wieczyście w posiadaniu kl. koprz. (DLb. 3 s. 390-1); 1474 Kazimierz Jag. zwalnia B. od danin, ciężarów i podwód na 3 l. (MS 1, 1162); 1508 pobór z 4 ł. (RP s. 463); 1529 własn. kl. koprz. (LR s. 383); 1536 pobór z 4 ł.; młyn o 1 kole, karczma (RP).

4. 1397 Paszko ze Skotnik i Bogorii [pow. sand.] powierza Mik. Cenkerowi osadzenie na pr. niem. magd. wsi zw. Okrąglica w lesie wykarczowanym po obu brzegach potoku Bobrka, na tylu ł. frank., ile zdoła wymierzyć, i nadaje Mikołajowi i jego potomkom dziedz. sołectwo. Na kościół wyznacza Paszko 1 ł. wolny, drugi ł. wolny ma być przeznaczony na skotnicę. Sołtys jest obow. w czasie wyprawy generalnej stawić się z koniem i kuszą. Osadzeni mieszkańcy otrzymują 20 l. wolnizny, po 1 grz. i dawać miarę owsa, oddawać 1 wiard. dzies. [bpowi] i pleb. w owsie i życie (ZDM 1, 217); 1462 Jan z B. [sołtys] (SP 9, 579); 1463 Anna c. Gotarda, ż. ww. Jana (SP 9, 583); 1469 Jakub z B. sołtys (SP 9, 805); 1481 Krystyn [sołtys?] z B. (ZP 24 s. 433).

5. 1397 → p. 4; 1529 pleb. Wawrzyniec z Koprzywnicy [zakonnik]. Pleb. pobiera dzies. snop. z folwarków w Łubnie i Kolanówce, dzies. pien. od sołtysa w B., meszne oraz od komorników w B. stołowe. Dzies. pien. [od kmieci] w B. wart. 1 grz. 16 gr należy do bpa (LR s. 38, 61); 1596 kościół pod wezw. Ś. Katarzyny. Parafia jednowioskowa (WR k. 108).

1 Wg interpolowanego dok. datowanego na r. 1277 B. wraz z pr. patr. należała do kl. koprz. (Mp. 1, 93). Informacja w świetle dok. lokacyjnego z r. 1397 niewątpliwie fałszywa (Matuszewski Imm. s. 240, przyp. 3).