BOBRKA

(1470-80 Bobrka) rz., lewy dopływ Jasiołki, dziś Bóbrka (HW 152), uchodzi w Zręcinie.

[Pow. biec.]

1470-80 rz. B. przepływa przez środek folwarku w Zręcinie (DLb. 2 s. 282).