MIROWSKI STAW

(1519 Myrowski piscina) staw położony najprawdopodobniej przy rz. Czarnej Strudze [Leśniówce], prawobrzeżnym dopływie Warty, płynącym przez Leśniów i Żarki (Nazwy Warty s. 34, 223; Mapa Obrębów; Mat. do MWK s. 51, 178, 208), ewentualnie przy potoku Jaworznik, płynącym z Jaworznika, wpływającym do Czarnej Strugi na S od Żarek (Nazwy Warty s. 58, 224; Mapa Obrębów).

[Pow. lel.]

Własn. szlach., od 1519 prepozytury Paulinów w Żarkach. 1519 Marcin Myszkowski z Mirowa stolnik krak. dz. Żarek uposaża prepozyturę w Żarkach m.in. 7 sadzawkami, w tym 4 usytuowanymi wzdłuż rzeki, w kolejności jedna po drugiej, od stawu M. po sadzawkę Michała karczmarza z Jaworznika (DP 2, 223; AG perg. 6280); 1598 do uposażenia prepozytury w Żarkach należy m.in. 7 sadzawek (WR).

J. Szpak, Dzieje konwentu i parafii paulinów w Leśniowie-Żarkach 1706-1864, „Studia Claromontana” 20, 2002, s. 529-31; J. Związek, Powstanie prepozytury w Żarkach, Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne, 4-6, 1971, s. 132.