BRYNICA

rzeka (1289 Brennizia, Brenniczia, Brenisie), prawy dopływ Drwęcy.

1289 rz. B. wypływa z jez. o tejże nazwie, jest granicą dóbr kap. chełm. (UC nr 120); 1378 porozumienie bpa płockiego Dobiesława i jego kap. z kap. chełm. w sprawie 300 ł. w z. lub. przyznanych kościołowi płoc. rz. B. u swego ujścia jest granicą, użytkowanie rzeki w 1/2 przyznane kościołowi płoc. (UC nr 351); 1379 B. jest granicą Mazowsza i dóbr kap. chełm. (UC nr 354); zob. Radoszki, Świecie par. Pokrzydowo.