BRZOZIE

(1310 Broze, Brosna, Brzoze Pauli, Gross Broze, Pauls Brose, 1570 Brzoze Polskie) 7 km na SE od Nowego Miasta Lubawskiego.

1. 1310 wieś, z. lub. (PrU 2/1, nr 10); 1396 komt. brod. (GA 378); 1570 pow. mich., par. P. B. (Bi. 55, 82); diec. płocka (Bi. Po. 125).

2. 1378 droga między Sugajnem i P. B. (UC nr 351).

3. 1339 własn. bpstwa płoc., 68 ł., z tego 4 ł. opust. (MPH 3, 123); 1396 własn. Zak., komt. brod. (GA 378); 1402 odkupione z powrotem przez bpstwo płockie (PlO 8); 1570 własn. bpstwa płoc., klucz górzneński, 24 ł. chł., 18 ł. sołt. (sic), 3 zagr., 2 karczmy (ŹD 303).

4. 1310 bp płocki Jan nadaje sołtysowi Janowi 80 ł. w B. nad jez. na lokację na pr. chełm., sołtys ma 8 ł. wolnych, z pozostałych łanów po 10 latach wolnizny czynsz po 1/2 grz. z łanu i zamiast kur po 20 den., sołtys może posiadać karczmę i łowić ryby w jez. Broze na własny użytek (PrU 2/1, nr 10; Trig. doc, nr 22); 1410 Tycze sołtys w P. śwd. (PlO 8).

5. 1319 kościół w B. (PrU 2/1, nr 25); 1378 Mikołaj pleban w P.; bez daty uposażenia kościoła 8 ł. (PlO 8).