BRZEZINKO

(1242 Hohenbriesen, Brissa Superior, Hoen Briesen, Hogenbryse, 1527 Brzezinko, Hohe Brisse) 11 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1242 Zak. nadaje H. szpitalowi Ś. Ducha w Toruniu (MT 189); 1404 hoffrichter z H. B. (LS nr 626); 1415 złączenie kl. bened. ze szpitalem Ś. Ducha, do którego należało H. z 3 pługami (UC nr 490); 1551 kl. bened. nadaje mł. Bierzgieł oraz 3 ł. w H. B. Jan. Strobandowi z Torunia za czynsz roczny 2 grz. i 20 gr (UC nr 1004); XVI w. pow. chełm., par Gronowo (Bi. 44, 74).