BRZOZIE LUBAWSKIE

(1367 Brosa, dutsche Brosau, Brzosza, Brosze) 5 km na SW od Nowego Miasta Lubawskiego.

1. 1414 wieś, z. lub. (Br. 161); 1523 teryt. bpstwa chełm., okr. lub. (UC nr 822); 1570 par. B. (Bi. 58, 80).

2. 1523 B. graniczy z Bratuszewem (UC nr 822).

3. 1523 bp. chełm. Jan Konopacki sprzedaje kap. chełm. swą wieś B. i zniszczone przez wojny Bratuszewo za 2525 grz. (UC nr 822); 1546 po rozstrzygnięciu sporu z bpem, kap. chełm. zatrzymuje wieś B., a ustępuje bpowi Mszanowo (UC nr 978, 979); 1570 własn. kap. chełm., 92 ł., 10 zagr., karczma, Wyszynk gorzałki (ŹD 1).

5. 1367 pleban w B. śwd. (Li. 556); 1667-72 kościół Ś. Jana Chrzc., uposażenie dawne 6 ł. (F 6-10 503; SeB 62); na dziedzińcu mała średniowieczna budowla z cegieł (BK 2, 612-3).

6. 1414 szkody woj., D. B. o 100 ł. spalone (Br. 161).

7. UC nr 823.