BUK

(1222 Buch?) 6 km na S od Kadzynia Chełmińskiego.

1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi wieś B., którą posiadał niegdyś (schyłek XII w.) komes Żyra koło Chełmna.? (PrU 1/1, nr 41).