BRZOZOWO

(ok. 1423-4 Birkhecht) 3 km na S od Chełmna.

Ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. starogr., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 3); XVI w. własn. kl. bened. w Chełmnie (Bi. 44, 74).