BUCZEK

(1414 Buche, Bukaw, Bucht, 1570 Buczk) 13 km na W od Brodnicy.

1414 Chrystian z B. ma szkód woj. na 400 grz. (PlO 11); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod. o 14 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 13); 1450 Kirsten z B. rycerz z. chełm. na zjeździe stanów w Elblągu (AST 3, 136); 1570 własn. szlach., Tom. Buczkowski ma 2 3/4 ł., Jadw. Czekanowska 4 1/2 ł., Wawrz. Buczkowski 2 3/4 ł., Stan. Buczkowski 1 ł., Grzeg. Buczkowski 2 1/2 ł., Andrzej Buczkowski 1 3/4 ł. (ŹD 54; Bi. 50); pow. mich., par. Nieżywięć (Bi. 50, 74).