DAMIANOWY

(1376 Damianow, 1400 Damianow Lubvchowi, 1417 Lubechow Damianovi, 1422 tres ville Lubochowy [tj. D., Lubachowy i Wygnanów], 1490 Damyanovy, 1498 Damianovi, 1581 Lubochowe Damianow), dziś Damiany 11 km na NE od Szczekocin1Por. też Lubachowy, na które w wiekach średnich składały się Lubachowy zw. też L. Stara Wieś, D. i nie istniejący dziś Wygnanów.

1. 1581 pow. lel.; par. Dzierzgów (ŹD s. 69).

3. 1376 Jaszek z D.; Przecław z D. (SP 8, 26); 1385 Jaszek z D. (SP 8, 3224); 1387 Piotr z D. (SP 8, 4273); 1389 Miroszek z D. h. Wąż zaw. Zachorze, br. Andrzeja (SP 1, 332; 8, 5193); 1389-99 Andrzej z D. h. Wąż. zaw. Zachorze, br. Miroszki (SP 1, 332; 8, 5193, 9416-7); 1397-1400 Maciej z D. L. (SP 8, 6109, 10 261); 1398 Budek z D. (SP 8, 7259); 1399 Paszek z D. (SP 8 uw. 299/60); 1400 Stanisław s. Jakusza z D. (SP 8, 10 261); 1415 Piotr z D. (wg ind. WAP); 1417 Jakub z L. D. zastawia za 50 grz. swemu zięciowi Wojtkowi z Niedośpielina [woj. sier.] całą swoją cz. w L. D. (ZK 194 s. 105): 1422 br. Stanisław, Mikołaj i Jan dz. Lubachów dzielą dobra. Stanisław otrzymuje połowę Tarnawej Góry, Jan oraz - dożywotnio - jego matka Elżbieta całe części we wsiach trzech Lubachowach [tj. w Lubachowach, D. i Wygnanowie], Mikołaj całą cz. Chebdzia (ZK 378 s. 58); 1449 Piotr i jego siostra Świętochna z Lubachów sprzedają zastawia za 16 grz. Andrzejowi z Lubachów całą swoją cz. w D. L. (ZK 257 s. 349); 1471 Andrzej z D. i Wygnanowa (SP 7/2, 1110); 1490 Jan z Lubachów zastawia za 25 grz. swemu br. Aleksemu całą cz. swego dziedzictwa w Lubachowach, D. i Wygnanowie (ZK 153 s. 64); 1497 Jan Olbr. zezwala Maciejowi Borkowi z Woli [Trzcieńskiej] wwiązać się w skonfiskowane za niestawiennictwo na wyprawę mołdawską dobra D. i Lubachowy Jana Snioska Wiglusza, Lubachowy Piotra Wyglusza, Zygmunta Przecka, Jana Mściwoja i Stan. Mroczka oraz Lubachowy Stare Zygmunta (AKH 9, 84; MS 2, 1004); 1498 Piotr z D. i Lubachów (AKH 9, 484, 503); 1499 Stan. Wiglusz z D. i Lubachów; Świętosław Łuczycki z D. i Lubachów; Jan Boczkowski z D. i Lubachów; Mściwoj z D. i Lubachów (AKH 9, 526-9); Stan. Mściwoj z D. i Lubachów (AKH 9, 567); sąd komisaryczny krak. zezwala Maciejowi Borkowi z Woli [Trzcieńskiej] wwiązać się w skonfiskowane za niestawiennictwo na wyprawę mołdawską dobra w D. i Lubachowach Stan. Wiglusza, Zygmunta Pieschka [! por. wyżej 1497] i Jana Mszczuja (AKH 9, 605).

5. 1529 dzies. snop. wart. 3 grz. z ról 5 kmieci „in Lyvbochowa utraque”2Może tu chodzi o Lubachowy i Wygnanów ? plebanowi z Lubczy (LR s. 191).

6. 1471 Świętochna ż. Jana z Borowa pozywa szl. Andrzeja z D. o 10 ran krwawych, 10 sinych i o 50 grz. szkody (SP 7/2, 1110).

1 Por. też Lubachowy, na które w wiekach średnich składały się Lubachowy zw. też L. Stara Wieś, D. i nie istniejący dziś Wygnanów.

2 Może tu chodzi o Lubachowy i Wygnanów ?