DOBIESZÓWKI

(1534 prata Dobiessowska, silva Dobiessowky) łąka i las (nazwy nie notowane w UN 1) między Janowicami i Podstolicami, ok. 5 km na SW od Wieliczki.

[Pow. szczyrz.]

Własn. szlach. 1534 z podziału dóbr między br. ciotecznymi Stanisławem i Janem Janowskimi z Janowic i Sroczyc Stanisławowi przypada m. in. łąka D. k. granic Podstolic i połowa lasu D. od górnej cz. wsi Janowic czyli od jego dworu, Janowi zaś m. in. łąka zw. Dąbkowa (Dąmbkowa) i połowa lasu D. „alias nad Boskyem” (ZK 30 s. 184-6).