DOBIESŁAWIEC

(1539 silva Dobieslavyecz) las o nie notowanej nazwie w UN i na MObrębowej, między Szczekocinami a Wywłą, ok. 3 km na E od Szczekocin.

[Pow. lel.]

Własn. szlach. 1539 granica między Szczekocinami a Wywłą poczyna się w miejscu zw. Popów Bród nad rz. Pilicą, skąd biegnie do końca łąki zw. Szczekocka pod lasem bagnistym i wodnistym [podmokłym] zw. Grodzisko i na N tym lasem znów do ww. łąki i w prawą stronę per paludem alias przes lug, który leży k. lasu zw. Drogi, i dochodzi do boru między ługiem a lasem D. i biegnie przez ten las do drogi publicznej ze Sprowy do Szczekocin, gdzie usypano kopce narożne Goleniów, Wywły i Szczekocin (ZK 187 s. 659-60).