CIBÓRZ

(1414 Stybur, Stybor, 1526 Czyborze, Cziborze) 3 km na SE od Lidzbarka.

1. 1427 komt. brod. (Br. 104); 1526 okr. brod. (MS 4/2, nr 14 846); 1570 pow. mich., par. Lidzbark (50, 74).

3. 1427 w. m. Paweł Russdorf nadaje braciom Stanisławowi i Jakubowi 20 ł. w dobrach Zak. C. na pr. magd. z wielkim i małym sądownictwem za obow. służby w zbroi lekkiej, daniny 1 f. wosku i 1 den. kol. oraz pomocy przy budowie zamków (Br. 104); 1446 z C. obow. 2 służby ryc. w zbroi lekkiej (PlO 12); 1526 przyw. dla Stefana, Mikołaja, Pawła, Piotra, Jana i Stanisława Ciborskich na wieś C. (MS 4/2, nr 14 846); 1570 własn. szlach., Sebastian Ciborski ma 2 ł., Jan Kuna 2 ł., Tom. Ciborski 3 1/4 ł., Wawrz. Ciborski 1 3/4 ł., Michał Kuna 3 3/4 ł., Pawłowski 5 1/2 ł., Wojc. Ciborski 3 ł., Grzeg. Wąpierski 6 1/2 ł., Lenart Ciborski 3 ł., Łęcki 3 1/2 ł. (ŹD 64).

6. 1414 szkody woj. 64 grz. (Br. 159).