CIELĘTA

(1303 magnum Zeleth, magnum Zelech, 1325 Celente, Czelenthi, Celand, Czelancz, Czielunth) 4 km na SE od Brodnicy.

1. 1414 komt. brod. (Br. 160); 1570 pow. mich., par. C. (Bi. 50, 74); diec. płocka (Bi. Po. 125).

3. 1303 Leszek kuj. oddaje Zakonowi w zastaw teryt. mich., jedyne feudum ma rycerz Bartusz w m. Z., obow. odtąd do świadczeń na rzecz Zak. (Pr U 1/2, nr 88); 1317 ks. Leszek sprzedaje z. mich. Zakonowi z wyjątkiem, m. Z. własn. Bartusza (PrU 2/1, nr 187); 1342 własn. synów Grzymisława (PrU 3/2, nr 434); połowa XV w. cz. C. własn. szpitala Ś. Ducha w Brodnicy; 22 ł., z czego 11 ł. płaci czynsz po 1 grz. i 11 po 20 szk., 5 ł. opust.; 1446 cz. ryc: Bertold, Fryderyk i Mikołaj, każdy obow. do 1 służby w zbroi lekkiej; 1527 leman ze Zbiczna obow. dostarczać czwarty snopek z C. do plebanii w Brodnicy (PlO 13-4); 1570 właśc. Seb. Lichtenhain, 9 chłopów, 5 zagr., Fabian Lichtenhain 17 ł. chł., 5 zagr., komornik, komornica, karczma (ŹD 59).

5. 1325 bp płocki Florian otrzymuje dzies. z wsi C. rycerza Grzymisława (Pr U 3/1, nr 503); 1512 Jan Gambin pleban w C. (MS 4/2 nr 1345); 1618 kościół Ś. Jana Chrzc. i Ś. Mikołaja (DCh 122); pochodzi z 1. połowy XIV w. (BK 2, 334-5).

6. 1414 szkody woj. w C. na 1000 grz. (Br. 160).