CIECHANÓWKO

(ok. 1423-4 Schacken, 1570 Czekanowo) 4 km na NW od Lidzbarka.

Ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod., Claws Daschke w S. ma 9 ł. i Jheske Kintir tamże 6 ł., każdy obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 15); 1446 Klaus i Jeske Kyntener w S.; 1536 własn. król. (PlO 15); 1570 własn. król., 13 chłopów po 2 ł., 4 chłopów po 1 ł., 4 ł. lemańskie, 2 ł. bartnika, zagrodnicy (ŹD 295); pow. mich., stwo brod., klucz lidzbarski, par. Lidzbark (Bi. 48, 74).