GLEWIEC

(1220 Glevo, 1268 Gleuo, 1294 Gleva Maior et Minor, 1336 Glev, 1399 Glowecz, 1409 Glewecz, 1470-80 Glyewyecz, Glewyecz) 10,5 km na W od Brzeska Nowego.

1. 1268 pow. krak. (Mog. 31); 1581 pow. prosz. (ŹD s. 7); 1470-80 par. Igołomia (DLb. 2 s. 159).

3. Własn. szlach., następnie kl. Cystersów w Henrykowie na Śląsku, później kl. Cystersów w Mogile. 1220 Marek wwda krak. rozstrzyga spór między komesem Budziwojem a Mikołajem [kapelanem i notariuszem księcia Henryka Brodatego] s. Polanina i jego br. Janem o ich ojcowiznę zw. G., którą ich zm. ojciec kupił z pr. dziedzicznym u komesa Wysza. Budziwoj kwestionuje akt sprzedaży, przy którym nie był obecny, lecz był obecny i wyraził zgodę Marcin ojciec Poznana [krewny Budziwoja]. Dla zaspokojenia pretensji Budziwoja Mikołaj wypłacił Budziwojowi 10 grz., a jego synom dał 12 łokci sukna zw. burnit („de Bruneta”) (Pol. 1, 11; Mog. 11); [a. 1227] ww. Mikołaj nadaje m. in. G. nowo założonemu kl. Cystersów w Henrykowie na Śląsku (Księga henrykowska, przekład R. Grodecki, Poznań―Wrocław 1949, s. 82, 250); 1268 Bolesław Wstydl. zatwierdza kl. henrykowskiemu zwolnienie od stróży, powozu i stanu dla wsi klaszt. Wróżenice i G., w związku z domaganiem się stróży przez wwdę krak. Mikołaja; 1294, 1319 G. „Maior et Minor” własn. kl. henrykowskiego → p. 4; 1336 Kazimierz W. zatwierdza klasztorowi mog. posiadanie kilku wsi, m. in. G. (Mog. 31, 43, 50, 61); 1470-80 własn. kl. mog. 7 ł. kmiec.1Tak DLb. 2 i 3, wDLb. 1-6 ł, z których każdy płaci po 1 grz. czynszu, daje 60 jaj, 2 koguty i sery oraz pracuje 1 dzień w tygodniu własnym wozem lub pługiem, a także odrabia powabę. Dają jako sep 2 miary żyta i 1 miarę owsa. Karczma z rolami płaci 2 grz. 2 zagrody z rolami; nie ma folwarku klaszt. (DLb. 1 s. 58; 2 s. 159; 3 s. 426-7); 1504 Erazm s. Jerzego Langa tenutariusza Proszowic pozywa opata mog., o to, że kmiecie klaszt. nie chcą pracować dla Proszowic z ł. pustych, które jednak obsiewają. Wg wyroku sądu grodzkiego krak. kmiecie są obow. pracować z łanów, na których są osadzeni, zaś z ł. pustych „cedant labores iuxta exigenciam agrorum conseminandorum, sive sint de eadem, sive de alia hereditate, tales conseminatores” (SP 2, 4551); 1529 wieś płaci klasztorowi mog. 11 grz. 12 gr czynszu. Role kmiece (LR s. 236, 303); 1564 wieś kl. mog. pracuje na rolach i łąkach folwarku prosz. Kmiecie winni też przywieźć 6 wozów drzewa rocznie. Wieś płaci sep z 2 ł. do wielkorządów król. (LK 1 s. 46; 2 s. 72).

4. 1294 Wacław król czeski, ks. krak. i sand. pozwala klasztorowi Cystersów w Henrykowie osadzić wsie Wróżenice i G. „Maior et Minor” na pr. niem. i nadaje imm. sąd.; 1319 Władysław Łok. ponawia powyższe zezwolenie i zwalnia mieszkańców ww. wsi od wszelkich ciężarów pr. pol. (Mog. 43, 50).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 8 grz.2Tak DLb. 1 s. 58 w opisie uposażenia preb. Karniowskiej, DLb. 3 s. 427 w opisie własn. mog. i DLb. 2 s. 159 - 6 grz z całej wsi dla preb. Karniowskiej w kat. krak. Plebanowi w Igołomi kmiecie nie płacą mesznego, lecz kolędę (DLb. 1 s. 58; 2 s. 159; 3 s. 426-7); 1529 dzies. snop. wart. 4 1/2 grz. z ról kmieć, tejże prebendzie (LR s. 303).

8. Z. Kozłowska-Budkowa, Mikołaj kapelan i notariusz ks. Henryka Brodatego, PSB, 21, 1976, s. 82.

1 Tak DLb. 2 i 3, wDLb. 1-6 ł.

2 Tak DLb. 1 s. 58 w opisie uposażenia preb. Karniowskiej, DLb. 3 s. 427 w opisie własn. mog. i DLb. 2 s. 159 - 6 grz.