GLIDINIK

(1322 lacus Glidinik), dziś jezioro Wołowskie położone między Wołowicami a Sułkowem, 5 km na NW od Skawiny (MObr., MWK i Mat. do MWK s. 335).

[Pow. śl.]

1322 Mikołaj prep. kl. zwierzyn. i Michał opat tyn. ponawiają układ zawarty niegdyś między Romanem prep. zwierzyn.1Prep. zwierzyn. Roman występuje w r. 1293, w r. 1301 notowany jest już prep. Mikołaj (Zwierz, s. 160) a Wilkiem (Lupus) nieprawym opatem tyn. o zamianie wsi kl. zwierzyn. Liszki na wieś kl. tyn. Wołowice. Kl. zwierzyn. w zamian za należące dotąd do niego kościół i dziesięciny w Liszkach otrzymuje czynsz z jeziora zw. G. (ZDM 1, 26).

1 Prep. zwierzyn. Roman występuje w r. 1293, w r. 1301 notowany jest już prep. Mikołaj (Zwierz, s. 160).