GLICHÓW

(1264 Dlichow [!], 1403 Glichow, 1451 Glichowa, 1490 Glychow) 7 km na SE od Dobczyc.

1. 1490 n., 1581 pow. szczyrz.; 1490 n. par. Raciechowice (ŹD s. 51, 448).

3. Własn. szlach. 1403 Michał, Jan i Stanisław ss. Spytka z G. sprzedają za 200 grz. gr pras. Marciszowi z Raciechowic wsie po ojcu G. i Wdżary. Ich matka Piechna rezygnuje z pr. do posagu i wiana na tych wsiach. Tenże Marcisz zastawia tymże za 50 grz. kwartników wieś Rybie (ZK 3 s. 564); 1409 Jaszek dz. G. i Raciechowic (GK 1a k. 132v, 136); 1420 Jan z Raciechowic gwarantuje opatowi szczyrz. zwrot długu m. in. wsią G. (ZK 7 s. 15); 1430 Mikołaj karczmarz z Wolicy [par. Raciechowice] pozywa Andrzeja Zapalica i Jana Czepucha [kmieci ?] z G., ponieważ zadali mu 3 rany krwawe i 5 sinych (GK 4 s. 119); 1451 Wydżga z Raciechowic zastawia Stanisławowi [sołtysowi] z Leszczyny z racji posagu swej siostry Elżbiety, ż. Stanisława 3 kmieci: Andrzeja, Mikołaja i Piotra osadzonych na łanach w G. (ZK 13 s. 364); 1462 Stan. Leszczyński oświadcza, że tenże Wydżga spłacił mu 30 grz., za które Stanisław trzymał 3 kmieci w G.; tenże Wydżga zastawia Stanisławowi [Leszczyńskiemu h. Nowina] z Wilczkowic 3 kmieci: Piotra, Wojciecha i Macieja siedzących na 3 ł. w G. (ZK 15 s. 254-5); pobór łącznie z Wdżarami i Czyrninem: 1489, 1491-4 z 5 ł.; 1490 z 3 ł.; 1496, 1498-1500, 1508 z 4 1/2 ł. (ŹD s. 448; RP s. 142, 169, 185, 199, 217, 91, 53, 26, 263, 358); 1506 br. Mikołaj i Jan z Raciechowic dzielą dobra. Mikołajowi przypada m. in. młyn, karczma i zagroda w G., → Buczyna (ZK 23 s. 291-2); 1525 ;Czyrnin; 1529 role folw. (LR s. 115); 1530 pobór łącznie z Wdżarami i Czyrninem z 3 ł. i 2 karczem (RP k. 30).

5. 1264 bp krak. Prandota nadaje kl. Cyst. w → Szczyrzycu dzies., m. in. w G. (Mp 1, 67; Pol. 3, 41; DLb. 3 s. 437); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. z ról folw. plebanowi w Raciechowicach (LR s. 115).