GNASZYN

(1382 ferrificium et piscina [bez nazwy], 1470-80 fabrica ferri et piscina Gnaszin, fabrica ferri in Gwaschyn) kuźnica ze stawem, dziś Gnaszyn Dolny i Gnaszyn Górny, obecnie cz. Częstochowy, 7 km na SW od centrum Częstochowy.

[Pow. lel.]; 1470-80 par. Częstochowa (DLb. 2 s. 222).

Własn. kl. Paulinów w Częstochowie; → Częstochowa klasztor; 1382 Władysław Opol. nadaje temuż kl. m. in. swoje wsie Częstochowę Starą i Kawodrzę z kuźnicą i sadzawką (DP 1, 13); 1470-80 kuźnica ze stawem darowana kl. przez Władysława Jag. [!], założona nad rz. Żarnową [zw. dziś też Stradomką], posiadająca bogate zasoby rudy żelaznej. Przy kuźnicy na ww. rzece sadzawka obfitująca w ryby. Kuźnica płaci klasztorowi po 6 gr [od wozu żelaza?] (DLb. 2 s. 222; 3 s. 125).

B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego. XIV-XVII wiek, W. 1954, s. 91. Wg Zientary kuźnica G. zwała się później Połeć.