GRUSZÓW

(1235 Gruszowiecz z kop., 1238 Gruszouecz z fals., 1404 Grussow, 1528 Gruschow, 1529 Gruschowiecz, Grussoviecz) wieś, dziś przys. Janowic (UN 6 s. 61), 2 km na SW od Szczyrzyca.

1. 1520, 1581 pow. szczyrz. (RP k. 32; ŹD s. 50); 1529, 1597 par. Góra Świętego Jana (LR s. 332 – meszne; WR k. 52).

2. 1528, 1529, 1530 → Ciecień; Dobczyce – tenuta.

3. Własn. rycerska, od 1235 kl. cyst. w Szczyrzycu. 1235 wwda krak. Teodor kupił za 10 grz. gr krak. od rycerza Wincentego źreb w G. i nadał go kl. szczyrz., → Godusza (Mp. 1, 18); 1404-5 Mik. Palczek kmieć z G. należącego do kl. szczyrz. oddala roszczenia Jana sołtysa z Wrzeszczówki o 10 grz. (ZK 3b s. 349, 522; 4 s. 93); 1458 wsie kl. szczyrz.: G., Dobrogniew, Pobręczyn, Abramowice i Pogórzany skazane na karę XIV z powodu niezapłacenia wiardunkowego (GK 14 s. 61); 1529 G. własn. kl. szczyrz., czynsz łącznie z Goduszą 4 grz. (LR s. 184); 1530 w G. pobór z 1 ł. (RP k. 32); 1564 G. własn. kl. szczyrz., sep z 1 ł. (LK 2 s. 72).

5. 1238, 1255 dzies. w G. należy do kl. szczyrz., → Abramowice (Mp. 1, 42, 296, w tym haśle regesty dok. i uwagi o nich); 1529 meszne z G. łącznie z innymi wsiami plebanowi w Górze Świętego Jana (LR s. 332).

Uw. G. nazywano przemiennie Gruszowem lub Gruszowcem (nawet częściej występuje ta druga forma). Z tego powodu myli się czasem tę wieś z Gruszowcem w par. Dobra, o którym pierwsza wiadomość pochodzi z r. 1597 (WR k. 55v). Skromne wiadomości o G. wskazują, że była to przynależność Goduszy, opisanej dosyć dokładnie w DLb. Dane z l. 1530 i 1564 dotyczą zapewne G. i Goduszy, której brak w tych wykazach podatkowych. W r. 1581 pobór z Goduszy i G. płacono łącznie z 1 i 1/2 ł., od 1 komor. z bydłem i 2 bez bydła (ŹD s. 50). Dane te są mocno zbliżone do danych z l. 1530 i 1564.