Grzykoff

[błędnie umiejscawiany w pow. biec.] → Trzykosy w pow. sand. (ZDM 1, 163, z r. 1380)