GRZYNIĄCKA SADZAWKA

(1531 piscina Grzynyaczką, 1568 piscina Grzinyaczka) sadzawka, nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów, położona nad Stokiem Grzyniąckim, lewym dopływem rz. Przemszy [Czarnej], k. wsi Zagórze, ok. 6 km na SE od Będzina.

[Pow. krak.]

Własn. szlach. 1531 Jerzy Jarocki dz. Zagórza sprzedaje za 300 fl. szl. Hieronimowi dz. Siedlca, złotnikowi i probierzowi król., sadzawkę zw. G. z wodą zw. Stok w dziedzictwie Zagórze wraz z prowadzeniem wody ze Stoków, czyli potoków i rzek z dziedzictwa Zagórze do sadzawki G.; tenże daje temuż inną sadzawkę pod sadzawką G. „bagnyskyem zaroslyą”, do której zezwala mu przeprowadzić wodę wg potrzeby, płynącą z gór zw. Zagórskie Stoki (de montibus Zagorsyke Sthokov) i z rz. Przemszy [Czarnej]. Zezwala mu też łowić ryby w Przemszy na własne potrzeby (ZK 28 s. 394-7); 1568 granice między Siedlcem a Zagórzem, Klimontowem i Niwką dochodzą m. in. do drogi granicznej, dzielącej Siedlec od Zagórza, prowadzącej z Będzina do Siedlca, i biegną blisko należących do tej wsi sadzawek zw. G. i Nowa Sadzawka oraz obok Stoku Grzyniąckiego, z którego płynie woda do tych sadzawek, i dochodzą do starego kopca narożnego dzielącego Siedlec od Zagórza, → Danitówka (ZK 407 s. 98-102).