GUMNISKA

(1400 Gumnyscza, 1404 n. Gumniska, 1411 Gumniszcza, Gumniszcze), zapewne wieś zanikła w XIV w., później role i łąka (nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów), włączone do Sawy, położonej 9 km na SE od Dobczyc.

[Pow. szczyrz.; par. Gruszów]

Własn. szlach. 1400 Jaszek Brun z Sobolowa sprzedaje za 150 grz. gr pras. Zbyszkowi ze Stadnik 1/2 wsi Zygartowice [dziś Zegartowice] i G. (medietatem ville suam in Z. et in G.) z karczmą i lasem leżącym po obu brzegach rz. Stradomi [Stradomki] po potok, granicę Krzesławic, potok płynący z Grodziska do Stradomi i poza Popów Dwór [dziś potok płynący w Krzesławicach nosi nazwę Popówka – autopsja zm. prof. Jerzego Wiśniewskiego]. Jeśli Jaszek nie uwolni mu karczmy i kmiecia, Zbyszek zwolni go od tego (SP 8, 10 213); 1404 Mikołaj z Czernichowa [pow. prosz.] zeznaje, że jest winien 60 grz. kwartników Andrzejowi z Czasławia, w których zastawia mu do pełnej spłaty dziedzinę zw. Wola Wszawska [Sawska] z wielką łąką w G.; tenże Mikołaj przeciw Staszkowi z Krzesławic, 11 jego kmieciom i karczmarzowi o spasienie wyki (vice) i prosa w G. przez 3 granice (ZK 3b s. 238, 358); 1411 Imram z Czulic zastawia do pełnej spłaty za 72 grz. półgr Marciszowi z Raciechowic wieś Sawę z rolami zw. G., łąką tamże w G. i młynem w Gruszowie; 1413 tenże Imram zeznaje, że wziął 20 grz. półgr od tegoż Marcisza pod zastaw G. i Sawy, bez szkody dla 70 grz., które wcześniej zapisał mu na tych wsiach (super eisdem villis; ZK 5 s. 265 – stara 267, 341); 1414 wieś G., → Gruszów, par. własna.

1460 Stan. Kawecki z Kawca sprzedaje za 100 grz. Piotrowi Piczce ongiś z Modlnicy 1/2 Sawy z łąką w tej wsi leżącą pod Kurnikiem i z G., tj. rolami zw. G. w Sawie. Małgorzata ż. Stanisława zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 15 s. 187-8); 1470 br. Jan, Świętosław i Andrzej z Sawy dzielą dobra, z których najstarszemu Janowi przypada siedlisko z rolami w Sawie, należące do kmiecia Mik. Słysza, role dworskie nad Podstawiem, G. i 1/2 młyna (ZK 18 s. 18); 1487 br. Mikołaj i Stanisław dziedzice Gruszowa i Kawca pozywają br. Stanisława i Andrzeja dziedziców Sawy i G. (de S. et de G.; ZK 19 s. 286); 1535 Zbigniew Kawecki dz. Sawy zeznaje, że zastawił za 70 fl. Maciejowi Kaweckiemu z Sawy role położone w Sawie – jedną z kmieciem Janem Tworskiem i drugą G. Role te kupił od tegoż Macieja; tenże Maciej wydzierżawia na rok temuż Zbigniewowi role w Sawie zw. Tworkowska i G., które ma od niego w zastawie (ZK 29 s. 136-9).